Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời Thầy Truyền Khai Chánh Pháp

18/07/202106:28(Xem: 1552)
Lời Thầy Truyền Khai Chánh Pháp


Phat thuyet phap 7LỜI THẦY TRUYỀN KHAI CHÁNH PHÁP

Thầy hành con cũng ôm cam
Hướng tâm đóng góp chẳng màng ni tê
Sao cho giải thoát mờ mê
Để niềm khổ não chuyển bề vui tươi

Vầng Trăng xin tặng cho người
Sáng soi khắp cả mọi nơi rõ ràng
Bóng đêm trùm phủ miên man
Bình minh thức tỉnh Tâm càng tịnh thanh

Chuyển dời theo hướng thiện lành
Tâm hồn thư thới trong xanh cuộc đời
Giai nhân dầu đẹp tuyệt ơi!
Chỉ là cái đẹp nhất thời ngoài thân

Vô thường chuyển biến dần dần
Sanh già bệnh chết nào phân biệt gì ( chúng sanh )
Đẹp Tâm điều đáng tư duy
Nét Đẹp Huyền Diệu tánh nì Bản Lai

Cho nên ý thức hình hài
Thân Người khó được hôm mai vận hành
Phước Huệ phát huy cao thanh
Chân lý Chánh Pháp song hành đời ta

Hồng Ân Phật Tổ bao la
Cứu sanh chúng thoát trầm kha luân hồi
Tăng hành tục chuyển ngay thôi
Thường hằng an lạc vun bồi Đạo Tâm

Quảng An Houston, Tx, USA

******

PHẬT SỰ & THIỆN SỰ

Chúng con hân hỷ niềm tin
Phật sự, Cứu tế Thầy nghìn việc lo
Từ xa Thiện Sự dặn dò
Cách ly mùa Dịch cúng cho Tăng Già
Theo mùa Lễ, Pháp ban ra
Cảm đề hoà quyện chan hoà Thiền Thơ
Thầy theo Lễ khoá ngày giờ
Phổ biến Youtube cảm cơ tâm hồn
Chân Tăng hoằng hoá Pháp môn
Thuận tuỳ lợi lạc chẳng chồn bước chân
Chúng con Phật tử xa gần
Tiếp tay thể hiện chánh chân việc làm
Hành xã nhẹ tợ khói lam
Thầy trò hân hỷ hương Đàm thoảng bay!

Quảng An Houston, Tx, USA

*********


TỬ SINH

Tử sinh, sinh tử thường tình
Vô thường biến chuyển Nhân sinh ngậm ngùi
Hợp tan, tan hợp khiến xui
Sanh già bệnh chết lấp vùi xác thân

Kiếp đời còn, mất căn phần
Nghiệp duyên chi phối lý chân rõ ràng
Cần nên đối mặt trấn an
Tử sinh hai nẽo sẵn sàng liễu tri!

Sống biết hướng Đạo tư duy
Duyên sanh duyên diệt đúng thì luân lưu
Hiện tượng vận hành tượng trừu ( trừu tượng )
Do Nghiệp tương tác bi ưu cũng hoài!

Niệm Sinh Tử hãy nguôi ngoai
Sống lành chuyển hoá đông đoài khinh an
Đến đi chiêu cảm rõ ràng
Dòng đời sống thác cơ man muôn loài!

Quảng An Houston, Tx


********


PHẬT TÂM ĐẢN SANH HÀNG NGÀY

Ngày nào Phật cũng Đản Sanh

Trong con Phật ngự hiền lành bình an
Mỗi sát na sống lại càng
Tưới dòng Tịnh Thuỷ tiêu tan cấu trần

Giúp con thanh tịnh tâm thân
Trí óc sáng tỏ lý chân vận hành
Mắt nhìn thương cảm quần sanh
Miệng mở lời nói trong lành Từ Bi

Khiến người tươi mát liễu tri
Hướng về Vô Ngã liền thì an nhiên
Tâm can thơ thới hành thiền
Hoà cùng vạn thể quy nguyên "Chân Thường"

Phật về tràn ngập yêu thương
Sống đời an ổn cát tường nhân sinh
Phật luôn ở sẵn trong mình
Ngày ngày thức Phật tâm tình cùng ta

Thì Thế gian mãi an hoà
Tập khí Tam Độc rời xa tâm hồn
Cảnh đời như chốn Thiền môn
Hướng giải thoát theo Phật Ngôn vọng lời
Sát na giác tỉnh không lơi
Mời Phật Tâm thức luôn thời Đản Sanh!..

Quảng An, Houston, Tx, USA


******

HỐI TIẾC CHƯA MUỘN MÀNG

Nghe tin sung sướng hân hoan
Tánh Tuệ Thầy Thích lâm quang Đạo Tràng
Thuận Pháp kính thỉnh Sư sang
Pháp Từ ban bố thức đàn con mê

Chao ơi tiếc nuối chơ tề!.. ( out of town )
Lại vô duyên dự thảm thê tâm thần
Quảng An chuyển thể lâng lâng
Bất an trổi dậy ân cần kéo lôi

Thành ra khó đứng khôn ngồi
Làm răng chừ rứa hở môi kêu gào
Dáng Thiền gót ngọc ơi chao
Từ bi nhị độ dạt dào lời Kinh ( Tự, Tha )

Bởi mình gieo nặng nghiệp tình
Nhân duyên luyến ái điêu linh kiếp đời
Tâm hướng Phật, cảnh buộc nơi
Chưa thoát thai được bời bời “thê nhi” ( cháu con )

Phật dạy rằng biết Tri - Ly
Xã buông Tứ Tướng còn gì khổ đau
Nói thì trơn tru làu làu
Mà hành không nổi càng sâu lở làng ( du vào )

Nơi xa vọng hướng Đạo Tràng
Tưởng Thầy nhớ bạn miên man nổi lòng
Bạn thời Phước lạc mênh mông
Còn đây trần trụi cả dòng lệ khô ( lệ hiếm )

Thì thôi đáng kiếp tội đồ
Trả xong hết nợ điểm tô “mặt mày”
Một Niệm bặt hết duyên vây
Sát na trở mặt ngay đây thì là! ( Bản Tâm )

Xứng Tánh khởi tu ha ha!
Tuỳ thuận Pháp Tánh về nhà Như Lai
Tánh Tuệ khơi mở hình hài
Bản Tâm rạng rở hôm mai thường hằng

Chúc Chư vị tu thật hăng
Gần Thầy gần bạn trăng rằm sáng soi
Còn tu “hàm thụ” ốm còi ( QA )
Cố công nào cũng lên voi chóng chầy!..

Cảm ơn Tâm Hạnh tiếp tay ( tổ chức )
Đạo Tràng Thuận Pháp ươm đầy mầm sen
Hồ bùn đời được lắng phèn
Truyền Đăng Tục Diệm hành quen Sư Thầy

Quảng An Houston Tx, USA
Nghe tin con QA mừng mà tiếc nuối vì Con còn ở nơi xa mà khoá tu sắp mở ra, Đạo Tràng Thuận Pháp Thầy qua ba ngày. Lòng này có thấu trời mây?! Ước mong có mặt vui say tu hành, Ngâm thơ Đạo lý cao thanh, Lắng lòng thưởng thức chuyển nhanh mê mờ


******


AN NHIÊN & NHẸ GÁNH ( Sách Thơ )

Phải “An nhiên giữa những thăng trầm”
“Nhẹ gánh ưu phiền” lắng dịu tâm
“Đường về chân hạnh phúc” vững bước
Tuệ tánh khơi mở rạng chốn đằm
Sống biết cho đi đời thanh thản
Đạo Mầu Vi Diệu dần nhập thâm
Chân Sư tuổi trẻ tài cao vọt ( TT )
Độ chúng tỉnh thức tránh lỗi lầm
Quảng an lòng đó nương Chánh Pháp
Nhân quần hân hỷ rời tối tăm!

Quảng An Houston, Tx, USA

********


NẾU THẬT NGÀY MAI...

Nếu thật ngày mai con bỏ thân!
Thầy bạn biết tin xa đến gần
Ai rồi cũng phải đi sớm muộn
Hết duyên xã báo thường lẽ chân

Nếu thật ngày mai con rời xa!
Hành trang gọn nhẹ không rườm rà
"An nhiên giữa những thăng trầm"* có
"Nhẹ gánh ưu phiền"* càng thăng hoa

Nếu thật ngày mai con phải đi!
"Đường về chân hạnh phúc"*chắc nì
Kính lễ Sư Thầy còn ở lại
Phật Sự, Cứu Tế hạnh Từ Bi!

Con biết ngày mai nếu vắng con!
Thầy mở ghi âm nghe cho dòn ( ghi âm )
Diễn ngâm diễn đọc như Pháp thuyết
Lan toả theo hồn dõi núi non!

Con như đã có, chưa từng có!
Âm thanh sắc tướng chẳng so đo
Tuỳ duyên bất biến Tâm thanh tịnh
Bất biến tuỳ duyên vẫn hát hò!

Kính lễ Chân Sư lễ kính thành ( Chư Tăng )
Bao kiếp tu hành Huệ tinh anh
Xứng là Trưởng tử Như Lai tác...
Được gặp kiếp này trọn phước lành!...

* Nhẹ gánh Ưu Phiền ( chưa cho )
* * An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm
* * Đường Về Hạnh Phúc
Là hai cuốn sách** & Thơ được Tỳ Kheo Thích Tánh Tuệ cho Pt QA

Quảng An Houston, Tx, USA
Pt QA đọc vần Thơ trong dòng Thơ Như Nhiên Thích Tánh Tuệ và xin cảm họa bài thơ bày tỏ tâm trạng Pt Xin chia sẻ cúng dường Đại chúng.

******

VIỆC LÀM Ý NGHĨA LỢI ĐỜI

Đã làm thì phải tuyệt vời
Chẳng làm trầy trợt, nào lơi cõi lòng
Đại chúng thính Pháp suốt thông
Hương Thiền Vị Đạo nhập dòng tư duy

Thanh âm thức tỉnh liền thì
Pháp mầu tưới tẩm phiền chi cũng tàn
Nhập hồn chuyển tải chứa chan ( ghi âm )
Hướng lành gieo nghiệp lợi càng lợi Tha!

Được Thầy sách tấn nên là
Thiền Thơ & Đạo Pháp, mở ra Channel
Thời kỳ Tin Học diễn phô
Quảng bá sâu rộng hởi hồ lắng Tâm

Tri ân Phật Tổ nguyện thầm
Trợ duyên Thầy bạn, sâu thâm ơn Đời
Xẻ chia... cuộc sống thảnh thơi
Niềm vui an lạc ngay thời tại đây!

Và luôn ghi nhớ:

Thất bại là Mẹ thành công
Câu Ca Dao đó vun trồng xưa sau
Kỷ năng Tin học muôn màu
Con mà làm được sang giàu phước ân
Cho nên đóng góp ân cần
Tự Tha lợi lạc mười phân vẹn mười!...

Quảng An, Houston, Tx - USA
Kính cúng dường SP cùng Đại Chúng.


**********

KÍNH THIỀN SƯ THIỆN SÁNG!

Tấm lòng Houston chuyển về

Nương nơi Tam Bảo chẳng hề biệt phân

Trời Xuân nào có xa gần

An khang thịnh vượng thanh tân tâm hồn!

Ấy nhờ Đạo vị Thiền Môn

Sống vui dù đã hoàng hôn tuổi đời ( QA trên 65t )

Như thật Quảng An tuyệt ơi!..

Tâm an ý tịnh luôn thời thăng hoa

Thăng trầm nhân thế Ta Bà

Tín thành Tam Bảo an hoà hôm mai

Nhận chân Bản Thể hình hài

Cùng Hữu vi tướng chẳng hai quê nhà

Xã buông huyễn mộng mơ qua

Tâm an ý tịnh thấy nhà Chơn Nguyên

Từ ái, yêu thương trọn nguyền

Luân lưu đời sống hữu duyên phước lành!

Thanh Lương Am mãi trời xanh

Thiện Sáng tâm thái ngọn ngành Hoa Nghiêm

PT Quảng An Houston TX

Kính dâng lời thơ hồi âm đến Thiền Sư Thích Thiện Sáng ở Thanh Lương Am Núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu, VN Thiền Sư chuyên dịch Kinh sách và tâm đắc nhất về Hoa Nghiêm Kinh.

*******


CHỊ EM CÙNG HƯỚNG ĐẠO MẦU

Chị em ý hợp tâm đầu
Chuyển hướng sống Đạo niềm đau tan dần
Thấm Pháp vị chuyển tâm thân
Cuộc đời ý nghĩa tinh cần tiến tu

Trời quang xua tan mây mù
Bước theo Chánh Đạo xuân thu thiện hành
Mong người thức tỉnh càng nhanh
Về cùng “mái ấm Phước lành” an vui

Khi xưa thăng trầm nếm mùi
Chạy theo đắm chấp lui cui mãi hoài
Thương ghét hờn giận chẳng ngoai
Làm sao thoát được ra ngoài bủa vây

Khổ đau cứ dặt dày này
Bỏ thương vương nặng cuồn quay buộc vào
Thất thần gầy guộc xanh xao
Tính bề đào tẩu trốn vào chỗ mô?!

Thế rồi dịp may hởi hồ
Rủ lên Chùa Lễ chậm khô giọt sầu
Dần dà lời Phật thấm sâu
Hành Thiện bỏ Ác tịnh mau tâm hồn

Sống chừ biết dại biết khôn
Tỉnh táo sách tấn Phật Môn quy hồi
Xẻ chia có bạn có đôi
Sống đời cởi mở mừng thôi chuyển dời

Vun trồng Phước Huệ luôn nơi
Chung tay chia sẻ cùng người hướng tu
Vơi rộn ràng sống ôn nhu
Tiêu dần Tập Khí đèn lu rạng dần ( Tham, Sân, Si )

Sống ý nghĩa càng hỷ hân
Nguyện chia lợi ích xa gần cho nhau
Chị em cùng hướng Đạo Mầu
Muôn người chuyển hoá bể Dâu nào còn!...

Quảng An Houston, Tx, USA
QA cùng các bạn Đạo trải qua những phiền não âu lo và dần ý thức sách tấn rủ đi Chùa, nghe giảng Kinh, cúng dường từ thiện chia sẻ, công quả và dần tìm an vui trong đời sống mà trước đây chị em đã chấp mắc ôm cam. Nay từ từ xã buông dần và thấy thanh thản nhẹ nhàng vui sống cùng chung hướng Đạo mầu!

********


LẼ ĐỜI CÂN PHÂN

Lẽ Đời hiển thị cân phân

Người Tu giải thoát độ lần Tự, Tha

Người Thơ thêu dệt thi ca

Tán dương Đời Đạo đậm đà nhân sinh

Gần xa giao cảm hữu tình

Mỗi người mỗi việc trọng khinh sở trường

Thế nhân sinh hoạt phô trương

Thiền Môn giải thoát con đường liễu tri

Cân phân đời đạo tư nghì

Tăng hành tục chuyển nhẹ chi cõi lòng

Sở trường, sở đoản hanh thông

Người nào việc nấy xuôi dòng sống vui

Thấy đời ý nghĩa vị mùi

Hương Thiền lan toả lấp vùi thị phi

Lời Vàng Phật dạy Tri-Ly

Không Nguyên tánh thể mọi thì quảng an

Quảng An, Houston, Tx, USAfacebook-1


***
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/09/2010(Xem: 40392)
Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt (quyển 3) Vào thời không có đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, tại vùng Allakappa bị dịch bệnh hoành hành, lây lan từ người này sang người khác, nhà này sang nhà khác làm cho rất nhiều người chết, đói kém xảy ra khắp nơi. Những người còn mạnh khỏe, chưa bị lây nhiễm
08/09/2010(Xem: 4313)
Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
08/09/2010(Xem: 5303)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
06/09/2010(Xem: 4325)
Văn Tế Thiên Thái Trí Giả Tác giả Đại Sư Tuân Thức Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm *** 1. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thai Trí Giả trong núi Đại Tô tu Tam Muội Pháp Hoa Tâm tâm tịnh thường lại qua pháp giới Như mặt nhật trên không chẳng trụ không Ba ngàn thật tướng tức khắc viên thông Tám vạn trần lao đều đồng chân tịnh. Xưa hội kiến Linh Sơn còn hoài niệm Nay toàn thân bảo tháp thấy rõ ràng Nếu chẳng cùng sư Nam Nhạc tương phùng Ai biết được tướng thâm sâu thiền định?
06/09/2010(Xem: 5919)
Trước khi viết loạt bài thơ trong phần 1 (Hương Đạo Pháp) của thi tập này, tôi đã có gần 900 bài thơ, xoay quanh các đề tài như quê hương đất nước, lịch sử, địa lý, giáo dục, cuộc sống hiện thực, triết lý sắc không, nhân sinh quan - vũ trụ quan Phật giáo, xưng tán Phật và Bồ-tát….. Tôi đang tạm thời dừng lại công việc sáng tác và chuẩn bị làm một số công việc chuyên và không chuyên khác. Nhưng chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, thỉnh thoảng có trao đổi với vài vị thân, quen, những người đã đọc gần hết thơ tôi. Họ nói, trong số gần 900 bài thơ đã đọc qua, tuy cũng có nhiều bài khuyến tu, nhiều bài mang tính giáo lý sâu sắc, có khả năng tịnh hóa lòng người, tuy nhiên những bài đó nằm tản mạn chưa tập trung. Hơn nữa cũng cần một loạt bài có nội dung giáo lý căn bản với thuật ngữ, danh từ, pháp số thông dụng, nếu có thể cho thành một tập riêng biệt thì càng tốt.
06/09/2010(Xem: 5999)
Phù Sinh Nhiễm Thể Ca, TNT Mặc Giang
06/09/2010(Xem: 6020)
Mùa hạ mà hơi lạnh xông ướp cả gian phòng. Tắt điện, thắp lên ngọn bạch lạp cắm vào một quả thông, nhựa sống vẫn còn mơn man đâu đây, nồng nàn. Mấy mươi năm hiên ngang sừng sững, một cơn bão thổi qua, thông bật gốc ngã quỵ, vương vãi xác xơ. Có gì tồn tại mãi đâu! Rồi tất cả, cũng bị thiêu rụi như ngọn bạch lạp đang cháy dỡ…
06/09/2010(Xem: 7584)
Được sinh ra, lớn lên, đi vào trường học, đi vào trường đời, rồi dong ruổi muôn phương, và dù có ra sao, Quê Hương vẫn Còn Đó ! Từ thuở phôi sinh xuất hiện Lạc Hồng, Hùng Vương - Văn Lang, xuyên qua chiều dài lịch sử, cấu thành mảnh dư đồ Chữ S, với Bắc Nam Trung gấm vóc, với núi non hùng vĩ, biển rộng sông dài, với những tên gọi thân yêu Huế - Sài Gòn - Hà Nội, với từng thời kỳ dù có qua đi, không gian dù có biến đổi, và dù cho vật đổi sao dời, Quê Hương vẫn Còn Đó !
06/09/2010(Xem: 5857)
Người phương tây thường nói “trẻ ước mơ, già hoài niệm”, nhưng sau khi đọc xong tập thơ Hành Trình Quê Mẹ, tôi thấy tác giả, một nhà thơ ở tuổi tri thiên mạng, nhưng lại luôn ghi lòng tạc dạ, nâng niu trân trọng các giá trị được tài bồi bởi tiền nhân; tác giả còn hoài bảo, mơ vọng một hướng sống thiết thực cho người Việt Nam nói chung. Với Mặc Giang, hoài niệm và ước mơ nào có hạn cuộc bởi tuổi tác. Hoài niệm và ước mơ ấy đã trở thành chất liệu tài bồi cho dòng thơ với chủ đề Hành Trình Quê Mẹ tuôn chảy không mỏi mệt, để nguồn thơ của thi nhân vốn nhào nặn từ cuộc sống, trở lại phụng sự cuộc sống ấy, trở thành niềm tự hào kiêu hãnh của trào lưu thi ca hiện đại.
06/09/2010(Xem: 7547)
Qua năm mươi năm, tiếp bước tiền nhân tôi trót vào con đường khảo cứu lịch sử văn học dân tộc. Tôi đã đọc rất nhiều thơ và cũng làm được một số việc cho các thế hệ thơ ca. Nhưng khi may mắn được đọc tập thơ Quê Hương Nguồn Cội (và khoảng 650 bài khác nữa) của nhà thơ Mặc Giang, một tập thơ chan chứa tình quê hương dân tộc, với tâm hồn bao la, sâu rộng bằng trái tim và dòng máu của người Việt Nam, tập thơ đã làm cho tôi hòa đồng trong tác phẩm không còn phân biệt được tâm tư và cảm giác của mình và chỉ còn là một con tim, một dòng máu chung của dân tộc trộn lẫn vào sự cấu tạo chung trải qua mấy ngàn năm lịch sử của núi sông.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,490,467