Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức

23/05/201807:58(Xem: 2336)
Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm
40 Năm Chùa Viên Giác Hannover
& 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Chủ Nhật 20-5-2018

1.  
Thỉnh Sư
2.  Cung Nghinh Chư Tôn Đức
3.Dâng Hoa
4.Giới thiệu Chư Tôn Đức và Quan Khách
5. Phát biểu, cảm từ
6.Hòa Thượng Phương Trượng ban đạo từ
7.Tác bạch cúng dường
8.  Cắt bánh Chu Niên
9.Tặng quà
10. Chụp hình lưu niệm
11. Liên hoan & Văn nghệ
12. Hình triển lãm

"Nhiếp ảnh:
DH Thông (Krefeld), DH Chúc Phước (Nürnberg), Thiện Liên (Hannover)"


1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (14)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (18)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (19)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (20)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (21)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (22)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (23)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (24)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (25)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (26)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (27)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (28)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (29)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (30)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (31)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (32)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (33)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (34)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (35)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (36)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (37)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (40)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (41)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (49)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (50)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (52)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (53)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (54)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (55)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (56)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (57)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (58)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (59)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (60)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (61)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (62)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (63)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (64)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (65)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (66)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (67)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (69)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (70)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (71)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (73)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (74)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (75)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (76)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (77)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (86)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (87)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (88)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (89)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (91)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (95)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (96)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (97)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (101)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (102)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (103)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (104)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (105)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (106)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (107)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (108)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (109)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (110)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (111)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (112)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (113)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (114)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (118)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (119)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (120)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (121)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (122)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (123)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (125)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (126)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (128)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (132)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (133)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (134)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (135)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (136)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (137)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (138)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (139)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (140)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (141)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (142)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (143)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (144)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (145)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (146)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (147)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (148)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (149)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (150)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (151)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (152)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (153)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (154)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (157)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (158)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (159)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (160)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (161)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (162)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (163)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (164)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (165)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (166)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (167)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (168)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (169)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (170)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (171)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (172)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (173)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (174)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (176)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (177)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (178)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (179)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (180)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (181)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (182)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (183)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (184)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (185)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (186)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (187)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (188)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (189)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (190)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (192)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (193)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (194)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (195)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (196)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (197)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (198)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (199)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (201)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (202)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (203)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (204)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (205)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (206)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (207)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (208)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (209)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (210)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (211)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (212)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (213)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (214)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (215)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (216)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (217)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (218)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (219)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (220)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (250)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (251)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (252)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (253)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (254)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (255)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (256)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (257)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (258)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (259)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (260)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (261)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (262)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (263)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (264)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (265)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (266)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (267)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (268)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (269)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (270)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (271)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (272)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (273)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (274)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (275)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (276)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (277)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (278)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (279)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (280)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (281)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (282)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (283)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (284)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (285)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (286)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (287)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (288)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (289)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (290)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (291)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (292)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (293)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (294)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (295)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (296)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (297)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (298)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (299)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (300)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (301)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (302)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (303)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (304)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (305)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (306)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (307)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (308)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (309)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (310)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (311)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (312)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (313)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (314)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (315)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (316)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (317)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (318)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (319)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (320)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (321)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (322)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (323)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (324)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (325)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (326)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (327)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (328)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (329)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (330)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (331)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (332)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (333)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (334)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (335)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (336)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (337)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (338)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (339)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (340)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (222)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (223)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (224)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (225)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (226)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (227)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (228)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (229)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (230)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (231)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (232)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (233)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (234)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (235)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (236)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (237)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (238)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (239)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (240)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (241)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (242)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (243)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (244)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (245)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (246)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (247)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (248)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (2)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (4)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (5)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (6)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (7)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/201709:04(Xem: 1856)
Chàng kia vốn được nổi danh Một nhà bốn vợ đẹp xinh, diễm kiều. Vợ đầu: chàng rất thương yêu Vuốt ve âu yếm, nuông chiều mãi thôi Khi đi đứng, lúc nằm ngồi Cả khi làm lụng chẳng rời bước chân
08/07/201719:12(Xem: 2055)
Một ông quan lớn thời xưa. Giữ vai cố vấn cho vua một vùng , Trên đường đi đến hoàng cung, Cùng vua, quan hội họp chung bữa này
26/01/201916:30(Xem: 1139)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
29/11/201018:29(Xem: 5310)
Anh sẽ hiện ồ anh sẽ hiện Cả rừng cây không ai lên tiếng Bóng tối tràn vũ trụ tan hoang Tiếng thơ kêu trên đầu con kiến
08/09/201519:21(Xem: 3619)
Aylan ơi! Sao em nằm úp mặt? Hãy ngước lên! Trông kìa, rạt rào muôn ngọn sóng của trùng khơi! Aylan ơi! Ta muốn trông thấy dấu chân em bé xíu, Xinh xinh trên bãi cát phẳng lì. Trông kìa, sao trông giống dấu chân ta thuở bé.
04/06/201820:46(Xem: 2179)
Ác Mộng (thơ) Nữ Sĩ Tâm Tấn
19/01/201520:39(Xem: 4770)
Trong giao tế hàng ngày, hàng bữa Gặp bạn bè thù tạc nọ kia Qui kết lỗi người, thị phi vô bổ Tổn thương nhau đào hố rẽ chia
03/03/201919:19(Xem: 1158)
Nếu em biết cách nào dùng ái ngữ ! Người người thương ....tai nạn đến ...nhẹ bay Cẩn thận phát ngôn , nhìn trước đoán ngay Đừng chạm đến ...ẩn thân vị Bồ Tát
07/12/201306:57(Xem: 6961)
Quang minh Phật Đạo sáng ngời Thọ trì Chánh Pháp mở khơi tâm lành Bản Lai vốn sẵn tinh anh Kịp thời thức tỉnh tu hành thăng hoa.
29/07/201520:30(Xem: 3434)
Trước bàn thờ Phật Bóng Từ soi chiếu vô minh Diệu âm Bát Nhã Chúng sinh hồi đầu Chấp tay sen nở nguyện cầu An vui cảnh giới Nhiệm mầu độ sinh