Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương (thơ)

11/12/201506:13(Xem: 4100)
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương (thơ)


Tran Hung Dao


Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần

Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam

Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông

Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà

Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

"Binh Thư Yếu Lược", chính là kim chỉ nam Binh Pháp

"Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", chính là kỹ chiến thuật Binh Thư

"Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng

Không những ba lần mà ngàn lần hễ xuất quân là đại thắng

Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà

Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Sống, mang mệnh lãnh đạo chỉ huy thao lược phi thường

Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế

"Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách"

Không những thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban

Đất nước trời nam, là của nước Việt Nam

Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ

Là của con dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu được

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Người là bậc đại phu văn võ song toàn

Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn

Mang Tướng Nhân:

Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng

Mệnh Tướng Nghĩa:

Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc chung gác chuyện riêng

Mang Tướng Chí:

Lượng định quốc gia, thời thế, cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu

Mang Tướng Dũng:

Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh

Mang Tướng Khí:

"Muốn hàng, chém đầu Thần trước". Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang

Mang Tướng Tín:

Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong

Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng

Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn

Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng

Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện

Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến

Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay

" Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"

Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục

 

Này này nhé lần trang sách cũ

Theo lối mòn tìm dấu tích xưa

Ô kìa trang sử đẹp chưa

Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta

Ô kìa trang sử Ông Cha

Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng

Lựa là núi núi sông sông

Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi

Lựa là vật đổi sao dời

Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam

 

"Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng

Lục Đầu vang dội tiếng quân reo"

Bạch Đằng một trận tan phương Bắc

Ba lần đại phá nát Nguyên Mông

Việt Nam dòng giống Lạc Hồng

Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai

Việt Nam lịch sử phương đài

Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu

Nam thanh nữ tú có dư

Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ

Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty

Quý thay tạo nước non này Việt Nam

Đã thừa thắng cảnh danh lam

Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son

Đã thừa tình tự keo sơn

Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng

Cấu thành Tổ quốc giang san

Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng

 

Một ngàn năm hỡi giặc thù Phương Bắc

Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma

Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta

Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận

 

Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn

Dẫu bách chiến bách thắng khắp đông tây

Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu dày

Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt

 

Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết

Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần

Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn

Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp:

Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía

 

Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé

Hỡi bọn giặc phương bắc Nguyên Mông

Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông

Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba

Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết

 

Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét

Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, nhất quyết ra tay

Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy

Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày

Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước

 

Ba lần chống ngoại xâm

Gieo vạn sầu Phương Bắc

Ba lần phá Nguyên Mông

Reo chiến thắng huy hoàng

Lò cừ nung nấu sử vàng

Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng

Con thoi đập giũa thỉ chung

Những bậc cái thế vô cùng hiển soi

Vạn năm còn chiếu rạng ngời

Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn

Ngàn xưa khó kiếm ai hơn

Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường

Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm

 

Này người phương Bắc

Sử kia còn lưu

Bia kia còn khắc

Ngươi không nhớ sao

Đúng ra ta không muốn nhắc

Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi

Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài

Ngươi đừng có ngang tàn hống hách

Ngươi đừng có dương dương tự đắc

Ta nói cho nghe

Việt Nam ta thêm một lần quét sạch Nhà Minh

Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh

Thời đại hôm nay

Đừng dở trò gây hấn quá quắt

Đừng bá quyền bá đạo sai lệch

Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân

Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn

Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:

Không chấp nhận

Không khoanh tay

Không cúi đầu

Không khiếp nhược

Mà nhất dạ tâm đan

Muôn muôn người như một

Triệu triệu người như một

Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề

Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn

Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm

Dù bất luận giai đoạn nào

Dù bất luận thời kỳ nào

Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta

Thêm một lần tuyên ngôn mà Lịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn

Thêm một lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng

Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam

Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng

Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ

Đất nước này, Dân tộc này trụ vũ đã định ban

 

Cờ bay khói quyện

Sông núi hồn thiêng

Linh linh ứng ứng

Non nước Ba Miền

Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng

Trung Nam Bắc mà son mà sắt

Muôn nước ra sông

Muôn sông ra biển

Biển trông về nguồn

Lựa là nước nước non non

Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam

Lựa là sắt chạm pha chàm

Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời

Việt Nam sông núi rạng ngời

Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.

 

Ngày 10-12-2015

TNT Mặc Giang

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/09/201015:50(Xem: 2558)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
07/06/201819:07(Xem: 3069)
Áo Vàng Bất Diệt Nàng tên Nguyệt, áo nàng màu nguyệt bạch Hồn nàng thơm sách vở ướp thơm lây
27/06/201312:01(Xem: 3729)
Băng đèo trèo dốc vượt sông Đuổi theo ảo vọng tang bồng vinh hoa Triêu dương mắt rọi Ta Bà Bần thần liễu ngộ chỉ ta mắt mù
04/12/201908:16(Xem: 987)
Hồng trần Tang tóc Thê lương Khóc than Đẫm lệ Đau buồn Xót xa Một người rời bỏ Đi xa… Âm công có mặt Tang gia an lòng Tiếng hô hòa ngọn lửa hồng.
26/04/201201:44(Xem: 5546)
Bao la biển rộng sông dài. Tháng Tư ấm đậm tình người Việt Nam Lũy tre hiện mái chùa làng...
16/02/201712:11(Xem: 2214)
Vạn kiếp huân tu đến cõi này, Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may. Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định, Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!
30/07/201416:21(Xem: 5994)
Ân Đức Sanh Thành (thơ) của Lão Thi Sĩ Trần Trọng Khoái
22/02/201722:59(Xem: 2224)
Ân sanh dưỡng từ mẹ cha nuôi lớn Công ơn Thầy khai trí cả đời con Dẫu vô thường sanh diệt mất hay còn Con vẫn nhớ tình Thầy luôn mãi mãi .
27/05/202014:33(Xem: 507)
Cỏ cây, sinh vật thời xưa Đều cùng biết nói, lại vừa biết nghe Riêng loài người giỏi mọi bề Được tôn chúa tể chính vì trí khôn,
15/01/201707:43(Xem: 3760)
Đạo pháp theo đời cố hiểu thương, Ngày qua hưởng lộc phải am tường. Sinh linh thế mạng đau xương cốt, Hạt gạo nuôi thân nhọc ruộng nương. Thấy được trần gian luôn quán chiếu, Lần tìm chân lý mãi noi gương. Tục thanh xen lẫn vun bi trí, Niệm niệm thâm ân trọn nẻo đường.