Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương (thơ)

11/12/201506:13(Xem: 6640)
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương (thơ)


Tran Hung Dao


Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần

Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam

Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông

Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà

Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

"Binh Thư Yếu Lược", chính là kim chỉ nam Binh Pháp

"Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", chính là kỹ chiến thuật Binh Thư

"Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng

Không những ba lần mà ngàn lần hễ xuất quân là đại thắng

Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà

Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Sống, mang mệnh lãnh đạo chỉ huy thao lược phi thường

Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế

"Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách"

Không những thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban

Đất nước trời nam, là của nước Việt Nam

Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ

Là của con dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu được

 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương

Người là bậc đại phu văn võ song toàn

Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn

Mang Tướng Nhân:

Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng

Mệnh Tướng Nghĩa:

Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc chung gác chuyện riêng

Mang Tướng Chí:

Lượng định quốc gia, thời thế, cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu

Mang Tướng Dũng:

Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh

Mang Tướng Khí:

"Muốn hàng, chém đầu Thần trước". Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang

Mang Tướng Tín:

Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong

Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng

Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn

Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng

Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện

Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến

Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay

" Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"

Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục

 

Này này nhé lần trang sách cũ

Theo lối mòn tìm dấu tích xưa

Ô kìa trang sử đẹp chưa

Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta

Ô kìa trang sử Ông Cha

Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng

Lựa là núi núi sông sông

Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi

Lựa là vật đổi sao dời

Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam

 

"Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng

Lục Đầu vang dội tiếng quân reo"

Bạch Đằng một trận tan phương Bắc

Ba lần đại phá nát Nguyên Mông

Việt Nam dòng giống Lạc Hồng

Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai

Việt Nam lịch sử phương đài

Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu

Nam thanh nữ tú có dư

Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ

Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty

Quý thay tạo nước non này Việt Nam

Đã thừa thắng cảnh danh lam

Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son

Đã thừa tình tự keo sơn

Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng

Cấu thành Tổ quốc giang san

Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng

 

Một ngàn năm hỡi giặc thù Phương Bắc

Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma

Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta

Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận

 

Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn

Dẫu bách chiến bách thắng khắp đông tây

Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu dày

Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt

 

Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết

Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần

Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn

Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp:

Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía

 

Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé

Hỡi bọn giặc phương bắc Nguyên Mông

Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông

Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba

Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết

 

Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét

Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, nhất quyết ra tay

Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy

Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày

Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước

 

Ba lần chống ngoại xâm

Gieo vạn sầu Phương Bắc

Ba lần phá Nguyên Mông

Reo chiến thắng huy hoàng

Lò cừ nung nấu sử vàng

Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng

Con thoi đập giũa thỉ chung

Những bậc cái thế vô cùng hiển soi

Vạn năm còn chiếu rạng ngời

Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn

Ngàn xưa khó kiếm ai hơn

Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường

Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm

 

Này người phương Bắc

Sử kia còn lưu

Bia kia còn khắc

Ngươi không nhớ sao

Đúng ra ta không muốn nhắc

Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi

Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài

Ngươi đừng có ngang tàn hống hách

Ngươi đừng có dương dương tự đắc

Ta nói cho nghe

Việt Nam ta thêm một lần quét sạch Nhà Minh

Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh

Thời đại hôm nay

Đừng dở trò gây hấn quá quắt

Đừng bá quyền bá đạo sai lệch

Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân

Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn

Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:

Không chấp nhận

Không khoanh tay

Không cúi đầu

Không khiếp nhược

Mà nhất dạ tâm đan

Muôn muôn người như một

Triệu triệu người như một

Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề

Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn

Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm

Dù bất luận giai đoạn nào

Dù bất luận thời kỳ nào

Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta

Thêm một lần tuyên ngôn mà Lịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn

Thêm một lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng

Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam

Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam

Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng

Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ

Đất nước này, Dân tộc này trụ vũ đã định ban

 

Cờ bay khói quyện

Sông núi hồn thiêng

Linh linh ứng ứng

Non nước Ba Miền

Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng

Trung Nam Bắc mà son mà sắt

Muôn nước ra sông

Muôn sông ra biển

Biển trông về nguồn

Lựa là nước nước non non

Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam

Lựa là sắt chạm pha chàm

Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời

Việt Nam sông núi rạng ngời

Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.

 

Ngày 10-12-2015

TNT Mặc Giang

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/2022(Xem: 110)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
15/05/2022(Xem: 107)
Quê hương tôi, cuối miền Trung nước Việt. Mặt nhìn ra cửa ngõ Thái bình dương. Lưng dựa kề vách đá của trường sơn. Chân duỗi thẳng về miền nam yêu dấu.
14/05/2022(Xem: 90)
Phật đản lại về khắp thế gian. Ban vui cứu khổ, độ nhân hoàng. Quay về nương tưa ba ngôi báu. Cuộc sống đời thường phước vĩnh an. "Tất cả chúng sanh không nghiệp sát,
08/05/2022(Xem: 193)
Mẹ tôi Ai căng ngực sữa nuôi tôi Ru cho tôi nghỉ tay thời ấp ôm Má tôi ai đặt nụ hôn? Chính là Mẹ quý, tôi luôn yêu hoài.
08/05/2022(Xem: 279)
Mừng vui chào đón Phật đản về Từ chốn thị thành đến thôn quê Lâm Tỳ Ni Uyển hoa đua nở Vô Ưu tỏa ngát đón Phật về.
07/05/2022(Xem: 420)
Kính trân trọng chúc mừng “Ngày của Mẹ”. Trước mừng thọ … thế hệ 3X, 4X, 5X khắp muôn nơi Hy sinh, chịu đựng…vật vã một đời Chứng kiến…hai thế kỷ trải dài năm tháng !
06/05/2022(Xem: 240)
Phật đang ở cuối chân trời Nơi đây con thấy cả bầu trời xanh. Vui mừng diện kiến Như Lai, Môi cười tỏa rạng, Như Lai cũng cười (Thơ của Thanh Phi, hình ảnh của Hoàng Lan)
05/05/2022(Xem: 187)
Con là cựu Nữ sinh Trưng Vương Nghe tin Thầy Tá đã lên đường Xã Báo Thân trăm tuổi Đại Thọ Cả Trưng Vương Trường kính tiếc thương!
01/05/2022(Xem: 406)
Mỗi năm mồng bốn tháng tư .. …..ngày lễ vía Đức Văn Thù Sư Lợi! Từ chuyện Ngài A Nan gặp nạn (1) …đến Duy Ma Cật về bản thể Thân, Tâm. Có trí tuệ siêu việt …chuyển hoá mọi sai lầm Và ngôn ngữ vượt ngoài phạm trù …tư biện !
01/05/2022(Xem: 250)
“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
78,565,458