Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Sống thuận ...Tử An (Kính dâng Cụ Bà Bạch Vân Thành kính phân ưu cùng chị Nguyên Như và toàn gia tang quyến)

21/07/202016:05(Xem: 717)
Sống thuận ...Tử An (Kính dâng Cụ Bà Bạch Vân Thành kính phân ưu cùng chị Nguyên Như và toàn gia tang quyến)

Cu Ba Bach Van (8)
Cu Ba Bach Van (73)

Sống thuận ...Tử An !

Kính dâng Cụ Bà Bạch Vân
Thành kính phân ưu cùng chị Nguyên Như và toàn gia tang quyến

Sống thuận tử an : 
Phải chăng đấy hai điều ta nguyện ước! 
Phật dạy “ không chịu sửa tu dù sống trăm năm ,
Chẳng bằng sống một ngày thấy được chữ Tâm “
Tâm là Đạo , là Bồ Tát , là Phật !

Ngưỡng phục Cụ Bạch Vân niệm A Di Đà thường nhật
Ngày vãng sanh thần thái thật an lành ,
Sư Phụ cùng đạo tràng hộ niệm đồng hành
Nguyện hương kinh thẳng đường về Cực Lạc

Chín ba tuổi vàng qui tiên cỡi hạc
Sống đã thuận nay tử thật an
Giữa thời đại dịch mới thầy Phước tràn
Xin tang quyến bớt buồn lo khi rời xa Cụ ,


Di Đà Hồng danh sáu chữ luôn năng trú. 
Gương niệm Phật bao năm Cụ đã công phu, 
Đây lời thành tâm kính chia sẻ phân ưu
Sáng ngời mãi trong đạo tràng Tịnh Độ ...
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Huệ Hương


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/04/201318:41(Xem: 2551)
Hội Thân hữu Phật giáo thế giới, chủ yếu là liên lạc tính đặc thù của Phật giáo khu vực trong mối giao lưu của Phật giáo thế giới. Xuất phát từ tinh thần liên kết đến sự hòa vui hợp tác, từ sự phát huy văn hóa cao cả của đức Phật đến thực hiện sự nghiệp cứu giúp chúng sinh.
08/02/201815:41(Xem: 5413)
Video bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Hình phạt 01 HT Thích Minh Hiếu giảng 04-02-2018
15/04/201502:03(Xem: 7381)
Cảm Niệm Ân Sư, Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến (1948-2006)
01/07/201607:36(Xem: 4535)
Giáo Lý Duyên Khởi - Hòa Thượng Thích Chơn Thiện thuyết giảng
15/05/201101:50(Xem: 1083)
I. DẪN NHẬP Tâm kinh Bát-nhã là một bản kinh trọng yếu trong nhà Thiền, bản kinh này nói về “tánh không” của các pháp. Người tu Phật phải mở được cánh cửa trí tuệ, thấu đạt lý Bát-nhã để đi vào Không môn. Do đó chúng tôi xin trao đổi một chút về ý nghĩa: “Yếu chỉ Tâm kinh Bát-nhã”. Tất cả Phật tử chúng ta đều thuộc lòng bài Tâm kinh Bát-nhã, nhưng thuộc lòng danh tự Bát-nhã vẫn chưa đủ mà phải thuộc lòng Bát-nhã.
07/11/201709:38(Xem: 4684)
Ý Nghĩa Thời Công Phu Khuya Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng Tại Ngày Tu Bát Quan Trai 6-8-2017 www.quangduc.com