Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Audio: Luân Hồi và Tái Sinh qua Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

19/12/201318:45(Xem: 7632)
Audio: Luân Hồi và Tái Sinh qua Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
hoa sen 1a
Audio: Luân Hồi và Tái Sinh
qua Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Bài giảng của Thầy Nguyên Tạng
tại Chùa Phật Ân, Minnesota, USA
Ngày 28-3-2009
***

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/01/201814:00(Xem: 2680)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 244- ngày 20/01/2018 Chủ đề: Audio Book Kinh Pháp Hoa - Phẩm 11 Giảng sư: Hòa Thượng Thích Thanh Từ Diễn đọc: Gia Hiếu Thành viên thực hiện: Phương Thảo, Thiên Mãn, Tuyết Loan, Lê Tâm.
04/08/201008:23(Xem: 4321)
Audio: Kinh Đoạn Giảm do HT Thích Chơn Thiện giảng
06/08/201002:41(Xem: 4321)
Kinh Đoạn Tận Ái do HT Thích Chơn Thiện giảng
11/01/201216:09(Xem: 9648)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
19/07/201209:41(Xem: 2925)
Kinh Phước Đức Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
28/11/201312:13(Xem: 11302)
Audio: Kinh Thủy Sám (trọn bộ)
12/11/201617:32(Xem: 7297)
Kinh Vô Lượng Nghĩa, do HT Thích Chơn Thiện giảng
20/08/201821:49(Xem: 2198)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu Giọng tụng: TT Thích Phổ Hương
26/10/201820:36(Xem: 2123)
Lễ Pháp Hoa Kinh mỗi chữ một lạy, chủ lễ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, tối thứ sáu, 26-10-2018, www.quangduc.com
09/04/201316:48(Xem: 4409)
Chủ đề: Lục Hòa, Bài giảng của TT Nguyên Tạng