Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.

17/11/202107:20(Xem: 2751)
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ)
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
 

Thiền viện Vô Ưu tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, miền Bắc tiểu bang California.

Từ ngày Thiền viện Vô Ưu được Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ thành lập cho tới nay, thắm thoát đã tròn 19 năm. Suốt thời gian qua, Thiền viện vẫn sinh hoạt đều đặn và phát triển tốt đẹp. Ni chúng và Phật tử thực hành theo đường lối tu thiền BIẾT CÓ CHÂN TÂM có nhiều kết quả, thân tâm an lạc, cuộc sống vui hòa, gia đình hạnh phúc …

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19, Thiền viện đã tổ chức khóa tu 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, Thiền viện có chương trình mừng sinh nhật 19 tuổi như sau:


09:00  Phật tử tề tựu

09:15  Khóa Lễ Bát Nhã

10:00  Kinh hành (sân trước thiền viện)

10:20  Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài

          Giới thiệu thành phần tham dự

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

10:30  Thuyết pháp (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

11:30  Báo cáo sinh hoạt (Ni sư Thuần Thành))

12:00  Đạo từ (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

12:15  Cắt bánh sinh nhật Thiền viện 19 tuổi và Sư cô Chân Tâm 90 tuổi

12:40  Thọ trai. Phật tử dùng cơm thân mật.

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

14:30  Hoàn mãn


Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thông Tạng, Cố vấn Hội Thiền học Việt Nam tại Hải ngoại, Giáo thọ sư Tổ đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng (San Diego); Ni sư Thích Nữ Thuần Thành, trú trì Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Viên Khoan, Giáo thọ kiêm Tri sự Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Trí Lực, trú xứ Chùa Linh Sơn, New Jersey; Sư cô Thích Nữ Khánh Đạt, trú trì Thiền viện Tường Vân, Virginia; Sư cô Thích Nữ Thiền Giới, trú xứ Thiền viện Đại Đăng, San Diego; Sư cô Thích Nữ Tánh Chơn, trú xứ Chùa Phật Tổ, Long Beach; cùng đông đảo thiện tri thức, Phật tử, đồng hương ở nhiều thành phố miền Bắc California.

Đặc biệt, phần văn nghệ cúng dường do nhạc sĩ Minh Trí và Ban Văn nghệ Vô Ưu với các nhạc phẩm: “Trầm hương đốt”; “Bước kinh hành”; “Chúc mừng sinh nhật Vô Ưu”; “Biết ơn Thầy”; “Hồi hướng về Thầy”; “Happy Birthday Vô Ưu”; “Tiếng chuông khuya”; “We are all the Leaves of one Tree” v.v… đã mang đến buổi lễ hương vị giải thoát và tình đạo vị thắm thiết!

Xin thành tâm cầu nguyện Chánh pháp trường tồn, Thiền tông hưng thạnh, Mưa hòa gió thuận, Dịch bệnh tiêu trừ, Thế giới hòa bình, Muôn người An Lạc!

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

 

Buổi lễ được Thiền viện tổ chức trang nghiêm, tràn đầy pháp lạc!

 

Võ Văn Tường

 

Chú thích ảnh:

Thiền viện Vô Ưu

Bánh sinh nhật 19 tuổi

03.04  Chư Ni Thiền viện Vô Ưu và Phật tử

05-12  Khóa Lễ Bát Nhã

13-27  Kinh hành

28-30  Niệm hương

31-36  Giới thiệu các thành phần dự lễ

37-40  Thượng tọa Thích Thông Tạng thuyết pháp

41-45  Văn nghệ cúng dường

46-49  Ni sư Thuần Thành báo cáo sinh hoạt

50-54  Đạo từ của Thượng tọa Chứng minh

55       Văn nghệ cúng dường

56       Báo cáo sinh hoạt bổ sung

57-71  Cắt bánh sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm

72-73  Thọ trai

 

 

                                                   __________________

         

 

 

 

Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (1)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (2)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (3)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (4)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (5)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (6)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (7)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (8)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (9)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (10)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (11)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (12)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (13)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (14)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (15)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (16)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (17)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (18)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (19)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (20)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (21)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (22)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (23)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (24)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (25)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (26)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (27)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (28)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (29)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (30)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (31)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (32)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (33)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (34)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (35)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (36)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (37)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (38)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (39)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (40)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (41)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (42)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (43)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (44)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (45)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (46)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (47)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (48)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (49)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (50)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (51)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (52)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (53)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (54)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (55)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (56)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (57)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (58)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (59)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (60)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (61)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (62)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (63)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (64)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (65)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (66)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (67)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (68)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (69)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (70)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (71)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (72)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (73)


youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/09/2022(Xem: 1267)
Vào sáng ngày 17/9/2022, tại hội trường Trường Trung học James Lick, số 57 N. White Road, thành phố San Jose, khóa tu học “Hoa Khai Kiến Phật 3” đã trang nghiêm khai mạc. Hướng dẫn khóa tu học là chư Tôn Đức Tăng đoàn “Theo dấu Như Lai”: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, thành phố San Diego, tiểu bang California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, tiểu bang Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Tiến, trú xứ chùa Việt Nam, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts và ĐĐ. Thích Đức Khanh, trú xứ chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.
03/07/2022(Xem: 5044)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1847)
Nhờ Hồng Ân Tam Bảo, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, nhờ sự gia trì hỗ trợ của Tăng Già và sự đóng góp tình tài, công sức của quý Phật tử. Đ ã trải qua bao gian nan khó nhọc, di chuyển bao lần. Nay Ngôi Chùa Long Quang được định thành nơi đây và đã được sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố Fairfield cấp phép xây dựng Ngôi Chùa mới.
06/04/2022(Xem: 3156)
Vào chiều ngày 03/4/2022, chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 East San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức nghi lễ xóa Mandala Quán Âm. Mandala Quán Âm tại chùa An Lạc được các vị Sư đến từ Tu viện Sera Jhe Monastic University, Ấn Độ thực hiện từ ngày 30/3/2022 để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ. Mở đầu buổi lễ, Thiền sư Tiến sĩ Phật học Geshe Lobsang Dorji có bài thuyết giảng về ý nghĩa, sự mầu nhiệm của Mandala Quán Âm và tụng kinh cầu nguyện. Sau đó, Thiền sư Geshe Lobsang Dorji cử hành nghi lễ xóa Mandala Quán Âm, tặng quà kỷ niệm, cát Mandala Quán Âm cho Ni trưởng Viện chủ Chùa An Lạc Thích Nữ Nguyên Thanh và Phật tử có mặt, cùng chụp ảnh lưu niệm với đại chúng.
16/03/2022(Xem: 2562)
Vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 3 năm 2022, Chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 E San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội LƯƠNG HOÀNG SÁM. Tham dự Pháp hội có Giảng sư: Hòa thượng Thích Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường (thành phố Champaign, tiểu bang Illinois); Chủ sám: Thượng tọa Thích Tâm Đạo, Trụ trì Chùa Đạo Tâm (thành phố New Braunfels, tiểu bang Texas); Trưởng ban Tổ chức: Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Trụ trì Chùa An Lạc, thành phố San Jose; MC: Sư cô Thích Nữ Minh Huệ; cùng quý Sư Cô: Thích Nữ Minh Duyên, Thích Nữ Minh Lý, Thích Nữ Minh Hải, Thích Nữ Minh Định; và đông đảo Phật tử Đạo tràng An Lạc.
24/02/2022(Xem: 3336)
Vào lúc 08:00 sáng ngày 19/02/2022, tại Hội trường Trường Trung học Yerba Buena số 1855 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, Chùa Thiên Trúc đã long trọng làm lễ khai đàn Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu, Trai Đàn Chẩn Tế dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Thông Đạt, Viện chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose.
23/02/2022(Xem: 2809)
Chùa Pháp Vân ở thành phố Pomona, quận Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa Pháp Vân được hai vị Hòa thượng Tịnh Đức và Chơn Trí thành lập vào năm 1978. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam (Theravàda) đầu tiên tại Hoa Kỳ. Năm 2019, Hòa thượng Thích Chơn Trí đã tổ chức trùng tu ngôi chánh điện, tôn tạo các tượng lộ thiên … thành ngôi phạm vũ Pháp Vân trang nghiêm, mỹ lệ!
16/02/2022(Xem: 4870)
Chùa Long Quang được thành lập vào tháng 6 năm 2012. Trải qua bao sự thăng trầm biến chuyển, đổi dời 3 lần di chuyển 3 căn nhà. Hôm nay chúng con, chúng tôi đã nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Long thần Hộ pháp độ trì, đồng thời cũng nhờ sự đóng góp sức lực và Tịnh tài của quý Đồng Hương Phật tử, mới nên được Đạo Tràng Chùa Long Quang hôm nay. Chùa Long Quang hiện tại là căn nhà cũ 80 năm tuổi rồi, tất cả đều hư hại theo thời gian, mục nát, chảy dột nhiều nơi khi trời mưa, không thể duy trì được nữa.
10/02/2022(Xem: 2686)
Mừng Xuân Vui Tết Nhâm Dần 2022 tại các Chùa ở miền Bắc California, Hoa Kỳ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873