Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

25/03/202111:34(Xem: 522)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ)
tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22

Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

 

          Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên.

          Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.

          Chương trình buổi lễ gồm các nội dung chính như sau:

          09:00  Phật tử vân tập về chùa

          09:30  Chư Ni vân tập chánh điện

                    MC đọc lời dẫn (Ni sư Đức Hòa)

          09:45  Thỉnh chuông trống Bát Nhã

                    Niệm hương bạch Phật

          10:00  Khóa Lễ cầu nguyện

                    Sám Phổ Hiền - Hồi hướng - Phục nguyện

          10:45  Chư Ni vân tập trước bàn thờ giác linh Sư Bà

                    Đọc Di chúc (toàn chúng)

                    Đọc Pháp nhũ thâm ân (Ni sư Đức Hòa)

                    Đảnh lễ giác linh Sư Bà (Ni sư Nguyên Thiện xướng)

          11:00  Phát biểu cảm tưởng

                    Cảm tưởng của đại diện chư Ni (Sư cô Viên Trung Tuệ)

                    Ngâm thơ: Khép cửa (Thị Sỹ Lê Chương Andy)

Hợp ca: Thầy tôi (7 em thiếu nhi: Tâm Lành, Tâm Thiện, Thúy Vi, Thúy Ân, Bảo Trân, Đan Anh và Krystal)

Đơn ca: Nhớ Thầy và Đức Viên Tự (Ngọc Bích)

Song ca: Thầy là Bồ tát Quan Âm (Tâm Lành, Tâm Thiện)

Phát biểu của Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện (trụ trì tu viện Huyền Không, San Jose và trụ trì chùa An Lạc, Indiana)

          12:00  Ni sư Thích Đàm Nhật kể chuyện học hạnh người xưa, khuyến tu.

                    Hợp ca: Kính lạy giác linh Thầy (7 em thiếu nhi)

          12:30  Thỉnh chư Ni về trai đường thọ trai

          12:45  Lễ cúng dường Trai Tăng. Phật tử thọ lộc.

          14:30  Thời niệm Phật

          15:30  Cúng thí thực cô hồn

          16:30  Hoàn mãn.

 

***

         

          Trước ngày lễ chính thức 21 tháng 3, chùa Đức Viên đã thành tâm tổ chức:

 

01. Khóa Niệm Phật Báo Ân trong hai tuần, từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021.

02. Lễ thắp nến tưởng niệm Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên vào lúc 18g ngày 20 tháng 3 năm 2021.

 

Các buổi lễ đều được chùa tổ chức trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

***

 

 

Phụ lục 1: Trích đoạn trong lời di chúc của Sư Bà tọa chủ Chùa Đức Viên.

 

“Tôi làm chùa với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp mầu nhiệm, tiến tu an vui giải thoát. Chùa không phải là sở hữu riêng ai, mà chùa là của chung cho những ai tu và hành trì giới luật, hằng sống trong chánh pháp, thực hành chí hướng lợi tha. Vậy mong quý Sư Cô và toàn chúng cùng nhau tu học và góp phần xây dựng cho tiếng pháp Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả được lan truyền sâu rộng, mọi người mọi nơi đều được hưởng an lạc và vãng sinh Cực lạc.

Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm, cùng vui tu học hành đạo. Đừng phân biệt gây cảm tình riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thối thất hạnh nguyện Bồ-đề, muôn kiếp khó gặp. Phải sống luôn tâm niệm thực hành: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp bốn ân sâu”.

 

Phụ lục 2: Pháp Nhũ Thâm Ân

 

  • Chúng ta phải nhớ sinh tử là việc trọng đại, vô thường đến bất cứ lúc nào, phải tinh tấn tu hành và nhất tâm niệm Phật.     
  • Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm cùng vui tu học hành đạo.  Đừng phân biệt gây tình cảm riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thoái thất hạnh nguyện Bồ đề, muôn kiếp khó gặp.  Phải luôn sống trong tâm niệm: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp thâm ân Tam Bảo.
  • Phải lấy giới luật và nội quy làm thầy và giải quyết mọi việc hợp tình, hợp lý.  Đừng ích kỷ, cố chấp. Nên tôn trọng khả năng lẫn nhau, và phát tâm dũng mãnh làm tròn bổn phận của mình. Tránh mọi ham muốn, ưa thích, ghét ghen, gièm pha, diệt trừ ác nghiệp, vọng trược thế nhân. Hãy giữ tâm Bồ đề vững mạnh, tín tâm làm việc, Tam Bảo sẽ chứng minh công đức.
  • Diệt trừ cống cao ngã mạn. Đừng tự đề cao mình là tài đức, khinh chê người hèn kém. Mọi việc dù nhỏ cũng phải lưu tâm tiến tu. Mỗi việc đều là gieo nhân tạo phúc. Đừng cho là việc nhỏ mà không làm. Đừng nghĩ việc đó không xứng đáng với địa vị của mình mà bỏ qua. Hãy hạ mình, hòa đồng với mọi người để tiến tu đạo nghiệp cho chính mình và trợ duyên cứu độ tha nhân.
    • Muốn giữ cho tâm kiên định, bền chắc:

-        Phải có tâm hướng thượng, quyết chí vươn lên cầu giải thoát, đánh đổi tất cả thân xác, đánh đổi tất cả ngã sở này, vận dụng tâm nguyện này, kiếm cái gì cao thượng để thành Phật, thành Tổ.

-        Đừng buồn khi bị chê cười, phải tập nhìn lại chính mình thì mới tu sửa được. Nhờ bị thiên hạ chê bai, mới thấy cái xấu của mình mà sửa đổi, nên đừng sợ người cười.  Đó mới là tự soi gương.

-        Chúng ta cố gắng cởi bỏ bớt những cái áo sân, si, ngã, mạn, kiêu căng; cố gắng may những cái áo xả kỷ, vị tha, học hạnh của tha nhân, thân cận với tha nhân.  Nếu chúng ta không chịu mặc những áo đẹp vào, không chịu buông bỏ những áo xấu thì chúng ta không xứng đáng với lời phát nguyện ban đầu, tâm xuất gia của chúng ta.

  • Nuôi chí hướng vươn lên và phát nguyện. Phát những nguyện gì mình làm được dần dần, mỗi ngày làm được, chứ đừng phát nguyện lớn quá, rồi không làm được, ví dụ phát nguyện chia sẻ niềm vui buồn cùng với mọi người, hay phát nguyện niệm Phật 10 lần khi mình vui hay buồn. Dần dần mình sẽ là con Phật, con Bồ tát.
  • Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn quán chiếu về những việc không như ý xảy ra cho chúng ta mỗi ngày, thì khi việc đến chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhận mà không phiền não. Khi giúp người, nên giúp cho đến nơi đến chốn. Không nên vì gian khó hay biên kiến cá nhân mà thối thất tâm tốt ban đầu. Mỗi ngày quý vị nên tự kiểm lại xem trong những việc đã làm, tâm mình thanh tịnh được bao nhiêu phần. Từ đó phát nguyện cho mình đối cảnh sáng suốt làm lợi ích cho chúng sinh.
  • Thường quán chiếu về cuộc sống sẽ có được phương tiện giúp mình và người vượt qua khổ đau, sợ hãi. Nhận chân giá trị mọi việc hành xử, tác phong của mình. Tốt xấu, đúng sai chỉ là ý niệm sở thích của từng người. Đối với người hơn mình, hãy gắng công học hỏi. Đối với người kém, hãy tìm cách giúp đỡ. Đừng khởi tâm danh lợi háo thắng với người yếu kém hơn mình và tìm cách xa lánh, làm ngơ họ. Trong lời nói, không nên có mệnh đề chỉ thị. Không nên có ý sai bảo người, nên dùng lời ôn hòa từ ái, kêu gọi mọi người phát tâm cùng làm việc. Được như vậy, trong chúng sẽ an vui.
  • Mong đại chúng dốc lòng tu trì, quán chiếu gìn giữ tâm niệm trong từng phút giây để khỏi bị các chướng duyên lôi kéo chúng ta lìa xa Chính pháp, đến nỗi không đủ sức xả bỏ những điên đảo, vô minh.

 

 

Phụ lục 3: Bài thơ “Khép cửa” của Hòa thượng Thích Tịnh Từ (Viện Trưởng tu viện Kim    Sơn, California)

 

Sắc không xuống giọt kinh cầu
Người về bên ấy nhiệm mầu tịch nhiên
Ngậm ngùi mây nước lặng yên
Bồ đoàn vắng bóng Thầy ngồi hôm mai
Sân chùa tùng bách hoa cài
Xuân sang như vẫn trải dài trời thu
Trần sa những tưởng ngục tù
Nhân gian còn đọng sương mờ thiên thai
Lung linh nến ngọc trang đài
Tiền thân ai đã xóa nhòa tử sinh
Từ dung gởi trọn ân tình

Người đi để lại bình minh trải dài
Động lòng đá cũng bi ai
Trời trong ảm đạm trời ngoài xôn xao
Chân tâm người đã bước vào
Trầm luân khép cửa tiêu dao tháng ngày.

 
Sơn Cư
Thích Tịnh Từ

 

Rằm tháng 02, Kỷ Mão,

vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu

Viện chủ Chùa Đức Viên,

San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ

Viên tịch mồng 09 tháng 02 năm Kỷ Mão

 

 

Phụ lục 4: Bài thơ “Hành trang lên đường” của Thượng tọa Thích Minh Thông

 

 

Hành trang một chuyến lên đường,
Sư bà Đàm Lựu tỏ tường sắc không.
Hiện thân làm kiếp má hồng,
Xuất gia tu đạo thuộc giòng Đức Viên.
Danh thơm vang bóng cửa thiền,
Huân tu giới luật lưu truyền hậu lai.
Hoa Kỳ thiết lập Phật đài,
Đức Viên cảnh tự hoằng khai đạo mầu.
Sớm chiều vọng tiếng nguyện cầu,
Muôn dân ngưỡng mộ cúi đầu quy y.
Hoa vàng nở nhụy từ bi,
Hương trầm ngát tỏa, bay đi khắp vùng.

 

 

Phụ lục 5: Bài thơ “Thầy là Bồ tát Quan Âm” của Phật tử Quang Tấn.

 

Sư Bà Đàm Lựu - Diệu Thanh

Chúng con những mái đầu xanh ơn Người

Sư Bà Thầy kính yêu ơi!

Người về xứ Phật, cõi đời nhớ thương …

Lên Trời Thầy có vấn vương

Trần gian còn đó trăm đường khổ đau

Bao giờ cho đến kiếp sau,

Đức Viên Ni Tự lại vào ngày Xuân

Lâm Tỳ Ni Viện hân hoan,

Sen hồng lại nở ánh vàng Từ Bi

 

Chúng con đây, những cô nhi

Dẫu trăm năm vẫn nghĩ Thầy bôn ba

Bây giờ Thầy đã đi xa,

Cha ơi! Vĩnh viễn vắng nhà còn đâu!

Dấu chân người khắp Á, Âu

Ấn, Hoa, Nhật, Mỹ, Pháp, Lào, Bá-Linh …

Người đi rạng rỡ bình minh

Gieo mầm giác ngộ chúng sinh mê lầm

Cứu đời, hoằng đạo nhất tâm

Tháp chùa, kinh sách … con tằm nhả tơ.

Sử Người như một bài thơ

Tăng Ni, Phật Tử tôn thờ ngợi ca

Công đức Người biển bao la

Trong vô thường vẫn lục hòa đệ huynh

Bi-Trí-Dũng, Phật-Pháp-Tăng

Chúng con thành kính noi gương nguyện cầu

Không là nải chuối buồng cau

Không là dòng suối, nương dâu, trăng rằm

Thầy là Mẹ của chúng nhân

Thầy là Bồ tát Quan Âm trong đời.

 

 Chùa Đức Viên 21.3.2021 (1)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (2)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (3)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (4)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (5)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (6)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (7)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (8)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (9)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (10)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (11)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (12)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (13)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (14)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (15)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (16)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (17)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (18)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (19)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (20)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (21)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (22)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (23)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (24)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (25)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (26)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (27)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (28)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (29)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (30)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (31)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (32)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (33)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (34)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (35)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (36)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (37)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (38)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (39)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (40)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (41)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (42)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (43)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (44)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (45)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (46)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (47)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (48)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (49)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (50)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (51)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (52)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (53)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (54)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (55)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (56)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (57)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (58)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (59)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (60)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (61)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (62)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (63)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (64)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (65)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (66)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (67)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (68)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (69)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (70)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (71)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (72)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (73)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (74)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (75)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (76)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (77)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (78)


 facebook-1***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/01/202106:49(Xem: 2550)
Một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập) Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý thân hữu, Bắt đầu ngày 03.01.2021, trên trang facebook: Tuong Vo và trang website: chuaviettoancau.com sẽ giới thiệu một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Việc giới thiệu các ngôi chùa Ni Giới tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nga và Ấn Độ sẽ không theo bất cứ thứ tự nào: 2 ngày 1 chùa. Ngôi chùa Ni Giới ở đây được hiểu là ngôi chùa hiện nay do một vị Ni (Ni trưởng, Ni sư, Sư cô) quản lý (trụ trì, giám tự …). Chúng con chỉ giới thiệu những ngôi chùa mà chúng con có duyên lành đến viếng thăm và chụp ảnh từ năm 2007 đến nay, nên có một số hình ảnh, thông tin chưa được cập nhật. Nếu có những thông tin sai sót, cần sửa hoặc bổ sung, xin quý Chùa, quý thân hữu hoan hỷ liên lạc qua messenger: Tuong Vo hoặc email: vvtuong04@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn. Về bài viết giới thiệu chùa, chúng con sử dụng thông tin ghi chép trực tiếp lúc viếng chùa; tư liệu từ bộ sác
01/01/202109:18(Xem: 78562)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
22/03/202107:07(Xem: 1205)
Thư Ngỏ Vận Động Ngân Quỹ làm lại bộ cửa sắt cổng Tam Quan Tu Viện Quảng Đức
17/03/202118:03(Xem: 663)
Trong bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Không – Thích Mãn Giác có đoạn viết rằng : “Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ thường Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông” Tôi được sinh ra tại quận Vinh Lộc nay là Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, nhà tôi nằm phía đầu chợ, trước chợ là một con sông, bắt nguồn từ phá Tam Giang, chảy qua cửa Thuận An, đến cửa Tư Hiền rồi ra biển. Đoạn sông trước làng xã tôi gọi là Đầm Thuỷ Tú. Như bao làng và thôn xóm khác, mỗi làng đều có ngôi chùa làng; ngôi chùa làng của tôi có tên là Chùa Từ Duyên, được xây dựng từ thời Vua Thiệu Trị tại làng Diêm Trường- Phụng Chánh, cũng gọi là Diêm Phụng. Chùa Từ Duyên cách nhà tôi đi bộ khoảng mười phút; và về phía Nam khoảng 15 km gần cửa Tư Hiền có ngôi chùa Thánh Duyên, ngôi chùa nầy được xây trên núi Túy Vân từ thời Vua Minh Mạng. Ở tại Thừa Thiên cố đô Huế, triều đại vua chúa Triều Nguyễn có ba ngôi Quốc Tự đó là: Linh Mụ Quốc Tự, Diệu Đế Quốc Tự và Thánh Duyê
14/03/202117:02(Xem: 567)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Tỳ kheo Thích Trung Tịnh thành lập vào đầu năm 2013 trên mảnh đất có diện tích hơn 2,5 mẫu tây ở thành phố Fresno - là trung tâm kinh tế của thung lũng trung tâm California. Chùa đã được thành phố cấp phép sinh hoạt tôn giáo vào ngày 27.4.2016. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca, tượng Tây Phương Tam Thánh và tượng đức Phật A Di Đà. Hương án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía trước tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma (tượng bằng gỗ mít nài, đường kính 0,90m, tạc nguyên cây mít cao 2,5m); đại hồng chung (nặng 500kg); trống (dài 2m, ngang 1,2m) và hai bộ Đại Tạng kinh (Bắc truyền và Nam truyền). Đặc biệt, chùa đã đặt tạo tác pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca (bằng đồng dát vàng 9999, nặng 2,5 tấn) đang ở Việt Nam, chờ vận chuyển qua Mỹ. Chùa đã có kế hoạch xây ngôi chánh điện mớ
01/02/202119:01(Xem: 747)
Tu viện Pháp Vương có diện tích gần 9 mẫu Tây, tọa lạc trên một ngọn đồi có nhiều cây cao bóng mát. Tu viện được Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 1998. “Pháp Vương” có nghĩa là Phật, như ý nghĩa Phật Đà.
09/01/202105:27(Xem: 1234)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
30/11/202009:09(Xem: 895)
Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp. Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp. Điện thoại số: 00.33.04.78.59.71.47; 04.78.59.66.07 Email: tanhthiet2002@yahoo.com Sáng lập và trụ trì: Hòa thượng Thích Tánh Thiệt Đệ nhất Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Hội Phật giáo Việt Nam vùng Rhône Alpes thành lập vào ngày 01.7.1981 do ông Cao Văn Trường làm Chủ tịch, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Tâm. Tháng 5 năm 1982, Hội đã tổ chức Lễ An vị tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
26/11/202020:42(Xem: 787)
Chùa Hoa Nghiêm do Hòa thượng Thích Trung Quán thành lập năm 1981 tại Villeneuve Le Roi. Hòa thượng Thích Trung Quán thế danh Vũ Thanh Quát, sinh năm 1918 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Năm 1959, ngài đã mang Phật giáo Đại thừa sang truyền tại Lào, lập được 10 ngôi chùa. Năm 1978, ngài sang Pháp, ban đầu ở chùa Quan Âm, chùa Hồng Hiên, sau các Phật tử của ngài ở Lào định cư tại Pháp thỉnh ngài về Paris lập chùa Hoa Nghiêm. Năm 1979, ngài là 1 trong 7 vị Thượng tọa được Đại hội Tăng già Việt Nam tại hải ngoại họp tại Hoa Kỳ suy tôn lên ngôi vị Hòa thượng.