Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

25/03/202111:34(Xem: 5254)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ)
tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22

Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

 

          Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên.

          Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.

          Chương trình buổi lễ gồm các nội dung chính như sau:

          09:00  Phật tử vân tập về chùa

          09:30  Chư Ni vân tập chánh điện

                    MC đọc lời dẫn (Ni sư Đức Hòa)

          09:45  Thỉnh chuông trống Bát Nhã

                    Niệm hương bạch Phật

          10:00  Khóa Lễ cầu nguyện

                    Sám Phổ Hiền - Hồi hướng - Phục nguyện

          10:45  Chư Ni vân tập trước bàn thờ giác linh Sư Bà

                    Đọc Di chúc (toàn chúng)

                    Đọc Pháp nhũ thâm ân (Ni sư Đức Hòa)

                    Đảnh lễ giác linh Sư Bà (Ni sư Nguyên Thiện xướng)

          11:00  Phát biểu cảm tưởng

                    Cảm tưởng của đại diện chư Ni (Sư cô Viên Trung Tuệ)

                    Ngâm thơ: Khép cửa (Thị Sỹ Lê Chương Andy)

Hợp ca: Thầy tôi (7 em thiếu nhi: Tâm Lành, Tâm Thiện, Thúy Vi, Thúy Ân, Bảo Trân, Đan Anh và Krystal)

Đơn ca: Nhớ Thầy và Đức Viên Tự (Ngọc Bích)

Song ca: Thầy là Bồ tát Quan Âm (Tâm Lành, Tâm Thiện)

Phát biểu của Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện (trụ trì tu viện Huyền Không, San Jose và trụ trì chùa An Lạc, Indiana)

          12:00  Ni sư Thích Đàm Nhật kể chuyện học hạnh người xưa, khuyến tu.

                    Hợp ca: Kính lạy giác linh Thầy (7 em thiếu nhi)

          12:30  Thỉnh chư Ni về trai đường thọ trai

          12:45  Lễ cúng dường Trai Tăng. Phật tử thọ lộc.

          14:30  Thời niệm Phật

          15:30  Cúng thí thực cô hồn

          16:30  Hoàn mãn.

 

***

         

          Trước ngày lễ chính thức 21 tháng 3, chùa Đức Viên đã thành tâm tổ chức:

 

01. Khóa Niệm Phật Báo Ân trong hai tuần, từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021.

02. Lễ thắp nến tưởng niệm Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên vào lúc 18g ngày 20 tháng 3 năm 2021.

 

Các buổi lễ đều được chùa tổ chức trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

***

 

 

Phụ lục 1: Trích đoạn trong lời di chúc của Sư Bà tọa chủ Chùa Đức Viên.

 

“Tôi làm chùa với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp mầu nhiệm, tiến tu an vui giải thoát. Chùa không phải là sở hữu riêng ai, mà chùa là của chung cho những ai tu và hành trì giới luật, hằng sống trong chánh pháp, thực hành chí hướng lợi tha. Vậy mong quý Sư Cô và toàn chúng cùng nhau tu học và góp phần xây dựng cho tiếng pháp Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả được lan truyền sâu rộng, mọi người mọi nơi đều được hưởng an lạc và vãng sinh Cực lạc.

Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm, cùng vui tu học hành đạo. Đừng phân biệt gây cảm tình riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thối thất hạnh nguyện Bồ-đề, muôn kiếp khó gặp. Phải sống luôn tâm niệm thực hành: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp bốn ân sâu”.

 

Phụ lục 2: Pháp Nhũ Thâm Ân

 

  • Chúng ta phải nhớ sinh tử là việc trọng đại, vô thường đến bất cứ lúc nào, phải tinh tấn tu hành và nhất tâm niệm Phật.     
  • Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm cùng vui tu học hành đạo.  Đừng phân biệt gây tình cảm riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thoái thất hạnh nguyện Bồ đề, muôn kiếp khó gặp.  Phải luôn sống trong tâm niệm: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp thâm ân Tam Bảo.
  • Phải lấy giới luật và nội quy làm thầy và giải quyết mọi việc hợp tình, hợp lý.  Đừng ích kỷ, cố chấp. Nên tôn trọng khả năng lẫn nhau, và phát tâm dũng mãnh làm tròn bổn phận của mình. Tránh mọi ham muốn, ưa thích, ghét ghen, gièm pha, diệt trừ ác nghiệp, vọng trược thế nhân. Hãy giữ tâm Bồ đề vững mạnh, tín tâm làm việc, Tam Bảo sẽ chứng minh công đức.
  • Diệt trừ cống cao ngã mạn. Đừng tự đề cao mình là tài đức, khinh chê người hèn kém. Mọi việc dù nhỏ cũng phải lưu tâm tiến tu. Mỗi việc đều là gieo nhân tạo phúc. Đừng cho là việc nhỏ mà không làm. Đừng nghĩ việc đó không xứng đáng với địa vị của mình mà bỏ qua. Hãy hạ mình, hòa đồng với mọi người để tiến tu đạo nghiệp cho chính mình và trợ duyên cứu độ tha nhân.
    • Muốn giữ cho tâm kiên định, bền chắc:

-        Phải có tâm hướng thượng, quyết chí vươn lên cầu giải thoát, đánh đổi tất cả thân xác, đánh đổi tất cả ngã sở này, vận dụng tâm nguyện này, kiếm cái gì cao thượng để thành Phật, thành Tổ.

-        Đừng buồn khi bị chê cười, phải tập nhìn lại chính mình thì mới tu sửa được. Nhờ bị thiên hạ chê bai, mới thấy cái xấu của mình mà sửa đổi, nên đừng sợ người cười.  Đó mới là tự soi gương.

-        Chúng ta cố gắng cởi bỏ bớt những cái áo sân, si, ngã, mạn, kiêu căng; cố gắng may những cái áo xả kỷ, vị tha, học hạnh của tha nhân, thân cận với tha nhân.  Nếu chúng ta không chịu mặc những áo đẹp vào, không chịu buông bỏ những áo xấu thì chúng ta không xứng đáng với lời phát nguyện ban đầu, tâm xuất gia của chúng ta.

  • Nuôi chí hướng vươn lên và phát nguyện. Phát những nguyện gì mình làm được dần dần, mỗi ngày làm được, chứ đừng phát nguyện lớn quá, rồi không làm được, ví dụ phát nguyện chia sẻ niềm vui buồn cùng với mọi người, hay phát nguyện niệm Phật 10 lần khi mình vui hay buồn. Dần dần mình sẽ là con Phật, con Bồ tát.
  • Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn quán chiếu về những việc không như ý xảy ra cho chúng ta mỗi ngày, thì khi việc đến chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhận mà không phiền não. Khi giúp người, nên giúp cho đến nơi đến chốn. Không nên vì gian khó hay biên kiến cá nhân mà thối thất tâm tốt ban đầu. Mỗi ngày quý vị nên tự kiểm lại xem trong những việc đã làm, tâm mình thanh tịnh được bao nhiêu phần. Từ đó phát nguyện cho mình đối cảnh sáng suốt làm lợi ích cho chúng sinh.
  • Thường quán chiếu về cuộc sống sẽ có được phương tiện giúp mình và người vượt qua khổ đau, sợ hãi. Nhận chân giá trị mọi việc hành xử, tác phong của mình. Tốt xấu, đúng sai chỉ là ý niệm sở thích của từng người. Đối với người hơn mình, hãy gắng công học hỏi. Đối với người kém, hãy tìm cách giúp đỡ. Đừng khởi tâm danh lợi háo thắng với người yếu kém hơn mình và tìm cách xa lánh, làm ngơ họ. Trong lời nói, không nên có mệnh đề chỉ thị. Không nên có ý sai bảo người, nên dùng lời ôn hòa từ ái, kêu gọi mọi người phát tâm cùng làm việc. Được như vậy, trong chúng sẽ an vui.
  • Mong đại chúng dốc lòng tu trì, quán chiếu gìn giữ tâm niệm trong từng phút giây để khỏi bị các chướng duyên lôi kéo chúng ta lìa xa Chính pháp, đến nỗi không đủ sức xả bỏ những điên đảo, vô minh.

 

 

Phụ lục 3: Bài thơ “Khép cửa” của Hòa thượng Thích Tịnh Từ (Viện Trưởng tu viện Kim    Sơn, California)

 

Sắc không xuống giọt kinh cầu
Người về bên ấy nhiệm mầu tịch nhiên
Ngậm ngùi mây nước lặng yên
Bồ đoàn vắng bóng Thầy ngồi hôm mai
Sân chùa tùng bách hoa cài
Xuân sang như vẫn trải dài trời thu
Trần sa những tưởng ngục tù
Nhân gian còn đọng sương mờ thiên thai
Lung linh nến ngọc trang đài
Tiền thân ai đã xóa nhòa tử sinh
Từ dung gởi trọn ân tình

Người đi để lại bình minh trải dài
Động lòng đá cũng bi ai
Trời trong ảm đạm trời ngoài xôn xao
Chân tâm người đã bước vào
Trầm luân khép cửa tiêu dao tháng ngày.

 
Sơn Cư
Thích Tịnh Từ

 

Rằm tháng 02, Kỷ Mão,

vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu

Viện chủ Chùa Đức Viên,

San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ

Viên tịch mồng 09 tháng 02 năm Kỷ Mão

 

 

Phụ lục 4: Bài thơ “Hành trang lên đường” của Thượng tọa Thích Minh Thông

 

 

Hành trang một chuyến lên đường,
Sư bà Đàm Lựu tỏ tường sắc không.
Hiện thân làm kiếp má hồng,
Xuất gia tu đạo thuộc giòng Đức Viên.
Danh thơm vang bóng cửa thiền,
Huân tu giới luật lưu truyền hậu lai.
Hoa Kỳ thiết lập Phật đài,
Đức Viên cảnh tự hoằng khai đạo mầu.
Sớm chiều vọng tiếng nguyện cầu,
Muôn dân ngưỡng mộ cúi đầu quy y.
Hoa vàng nở nhụy từ bi,
Hương trầm ngát tỏa, bay đi khắp vùng.

 

 

Phụ lục 5: Bài thơ “Thầy là Bồ tát Quan Âm” của Phật tử Quang Tấn.

 

Sư Bà Đàm Lựu - Diệu Thanh

Chúng con những mái đầu xanh ơn Người

Sư Bà Thầy kính yêu ơi!

Người về xứ Phật, cõi đời nhớ thương …

Lên Trời Thầy có vấn vương

Trần gian còn đó trăm đường khổ đau

Bao giờ cho đến kiếp sau,

Đức Viên Ni Tự lại vào ngày Xuân

Lâm Tỳ Ni Viện hân hoan,

Sen hồng lại nở ánh vàng Từ Bi

 

Chúng con đây, những cô nhi

Dẫu trăm năm vẫn nghĩ Thầy bôn ba

Bây giờ Thầy đã đi xa,

Cha ơi! Vĩnh viễn vắng nhà còn đâu!

Dấu chân người khắp Á, Âu

Ấn, Hoa, Nhật, Mỹ, Pháp, Lào, Bá-Linh …

Người đi rạng rỡ bình minh

Gieo mầm giác ngộ chúng sinh mê lầm

Cứu đời, hoằng đạo nhất tâm

Tháp chùa, kinh sách … con tằm nhả tơ.

Sử Người như một bài thơ

Tăng Ni, Phật Tử tôn thờ ngợi ca

Công đức Người biển bao la

Trong vô thường vẫn lục hòa đệ huynh

Bi-Trí-Dũng, Phật-Pháp-Tăng

Chúng con thành kính noi gương nguyện cầu

Không là nải chuối buồng cau

Không là dòng suối, nương dâu, trăng rằm

Thầy là Mẹ của chúng nhân

Thầy là Bồ tát Quan Âm trong đời.

 

 Chùa Đức Viên 21.3.2021 (1)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (2)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (3)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (4)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (5)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (6)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (7)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (8)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (9)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (10)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (11)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (12)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (13)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (14)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (15)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (16)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (17)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (18)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (19)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (20)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (21)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (22)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (23)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (24)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (25)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (26)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (27)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (28)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (29)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (30)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (31)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (32)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (33)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (34)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (35)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (36)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (37)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (38)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (39)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (40)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (41)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (42)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (43)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (44)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (45)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (46)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (47)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (48)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (49)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (50)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (51)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (52)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (53)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (54)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (55)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (56)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (57)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (58)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (59)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (60)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (61)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (62)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (63)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (64)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (65)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (66)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (67)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (68)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (69)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (70)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (71)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (72)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (73)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (74)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (75)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (76)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (77)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (78)


 facebook-1***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/10/2023(Xem: 1638)
Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Khóa Huân Tu Tịnh Độ và xuất gia gieo duyên trong 3 ngày, từ Thứ Sáu, 8-12-2023 đến Chủ Nhật 10-12-2023. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám, nghe Pháp, ăn cơm trong chánh niệm, chia sẻ pháp đàm . Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí.
02/12/2023(Xem: 213)
Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc mùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu. Cũng là thời gian của Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày sắp đến. Năm nay Giáo Hội quyết định tổ chức An Cư Kiết Đông tại : - Địa điểm : Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc. - Thời gian : từ ngày 10.12.2023 đến 20.12.2023
29/10/2023(Xem: 398)
Đại diện nhà Chùa, Thầy Thích Nhuận Ân chia sẽ: “Về văn hoá và ngôn ngữ giữa hai nước Nhật- Việt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây. Và những khó khăn nhất định mà mọi người sẽ đối diện thường nhật từ sự rào cản này.” Tiếp lời, Sư cô Thích Nữ Giới Bảo cho biết: “Từ sự ngăn ngại về văn hoá và ngôn ngữ, các bậc phụ huynh và con cái sinh ra, lớn lên được tiếp xúc với môi trường, hoàn cảnh hiện tại. Nên giữa hai thế hệ sẽ gặp khó khăn về mặt truyền thông, giáo dục, văn hoá kể cả tín ngưỡng tâm linh. Thứ đến, vì cuộc sống kinh tế và gia đình nên bà con mình làm việc cũng nhiều hơn, đôi lúc những áp lực từ công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi khi bà con về chùa được quý Thầy, quý Sư Cô hướng dẫn thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Phật qua nhiều phương pháp như: tụng kinh, ngồi thiền, cầu nguyện…cũng phần nào giúp ích cho bà con về mặt tinh thần an tịnh và tích cực hơn, tháo gỡ những khó khăn về mặt tâm lý và cảm xúc trong cuộc sống”.
28/10/2023(Xem: 889)
Thấm thoát đã 40 năm kể từ ngày Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan cùng nắm tay nhau gây dựng nền móng Phật sự tại quê hương mới này. 40 năm, một chặng đường dài, một chặng đường lịch sử đánh dấu sự thành hình của Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan nói chung và Chùa Vạn Hạnh nói riêng.
25/10/2023(Xem: 352)
Chùa An Lạc tọa lạc tại số 5249 E. 30th Street, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Vào lúc 6 giờ chiều ngày chủ nhật 22/10/2023, chùa tổ chức chương trình Ca nhạc gây quỹ xây dựng hội trường và Trường Việt ngữ chùa An Lạc tại Adaggios Banquet Hall, số nhà 5999 W. Memory Ln Ste C., Greenfield, Indiana 46140 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của GĐPT. chùa An Lạc và các ca sĩ: Quách Thành Danh, Minh Hiếu, Hồ Lệ Thu, Tuấn Hiền, Jennifer Ngọc, Châu Nhật Long, Diễm Tuyết, Mỹ Hiền …
22/10/2023(Xem: 806)
Lễ Xuất Gia của hai Tịnh nhơn Duyên Đức và Nguyên Quảng Tấn tại Chùa Đức Sơn, 27 Patrick Street, Bothwell, Tasmania, Thứ Bảy ngày 21/10/2023 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸
19/10/2023(Xem: 1393)
Video clip giới thiệu Chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật Bản Address: 4889-1 Hanbara, Aikawa, Aiko District, Kanagawa 243-0307, Japan
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567