Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

25/03/202111:34(Xem: 1226)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ)
tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22

Sư Bà Tọa chủ Thích Đàm Lựu.

 

          Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên.

          Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.

          Chương trình buổi lễ gồm các nội dung chính như sau:

          09:00  Phật tử vân tập về chùa

          09:30  Chư Ni vân tập chánh điện

                    MC đọc lời dẫn (Ni sư Đức Hòa)

          09:45  Thỉnh chuông trống Bát Nhã

                    Niệm hương bạch Phật

          10:00  Khóa Lễ cầu nguyện

                    Sám Phổ Hiền - Hồi hướng - Phục nguyện

          10:45  Chư Ni vân tập trước bàn thờ giác linh Sư Bà

                    Đọc Di chúc (toàn chúng)

                    Đọc Pháp nhũ thâm ân (Ni sư Đức Hòa)

                    Đảnh lễ giác linh Sư Bà (Ni sư Nguyên Thiện xướng)

          11:00  Phát biểu cảm tưởng

                    Cảm tưởng của đại diện chư Ni (Sư cô Viên Trung Tuệ)

                    Ngâm thơ: Khép cửa (Thị Sỹ Lê Chương Andy)

Hợp ca: Thầy tôi (7 em thiếu nhi: Tâm Lành, Tâm Thiện, Thúy Vi, Thúy Ân, Bảo Trân, Đan Anh và Krystal)

Đơn ca: Nhớ Thầy và Đức Viên Tự (Ngọc Bích)

Song ca: Thầy là Bồ tát Quan Âm (Tâm Lành, Tâm Thiện)

Phát biểu của Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện (trụ trì tu viện Huyền Không, San Jose và trụ trì chùa An Lạc, Indiana)

          12:00  Ni sư Thích Đàm Nhật kể chuyện học hạnh người xưa, khuyến tu.

                    Hợp ca: Kính lạy giác linh Thầy (7 em thiếu nhi)

          12:30  Thỉnh chư Ni về trai đường thọ trai

          12:45  Lễ cúng dường Trai Tăng. Phật tử thọ lộc.

          14:30  Thời niệm Phật

          15:30  Cúng thí thực cô hồn

          16:30  Hoàn mãn.

 

***

         

          Trước ngày lễ chính thức 21 tháng 3, chùa Đức Viên đã thành tâm tổ chức:

 

01. Khóa Niệm Phật Báo Ân trong hai tuần, từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021.

02. Lễ thắp nến tưởng niệm Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên vào lúc 18g ngày 20 tháng 3 năm 2021.

 

Các buổi lễ đều được chùa tổ chức trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

***

 

 

Phụ lục 1: Trích đoạn trong lời di chúc của Sư Bà tọa chủ Chùa Đức Viên.

 

“Tôi làm chùa với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp mầu nhiệm, tiến tu an vui giải thoát. Chùa không phải là sở hữu riêng ai, mà chùa là của chung cho những ai tu và hành trì giới luật, hằng sống trong chánh pháp, thực hành chí hướng lợi tha. Vậy mong quý Sư Cô và toàn chúng cùng nhau tu học và góp phần xây dựng cho tiếng pháp Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả được lan truyền sâu rộng, mọi người mọi nơi đều được hưởng an lạc và vãng sinh Cực lạc.

Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm, cùng vui tu học hành đạo. Đừng phân biệt gây cảm tình riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thối thất hạnh nguyện Bồ-đề, muôn kiếp khó gặp. Phải sống luôn tâm niệm thực hành: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp bốn ân sâu”.

 

Phụ lục 2: Pháp Nhũ Thâm Ân

 

  • Chúng ta phải nhớ sinh tử là việc trọng đại, vô thường đến bất cứ lúc nào, phải tinh tấn tu hành và nhất tâm niệm Phật.     
  • Mỗi người nên sống trong giới luật, kính nhường, hòa thuận, thông cảm cùng vui tu học hành đạo.  Đừng phân biệt gây tình cảm riêng, bè phái, chia rẽ, hiềm thù, xích mích lẫn nhau để thoái thất hạnh nguyện Bồ đề, muôn kiếp khó gặp.  Phải luôn sống trong tâm niệm: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” để đền đáp thâm ân Tam Bảo.
  • Phải lấy giới luật và nội quy làm thầy và giải quyết mọi việc hợp tình, hợp lý.  Đừng ích kỷ, cố chấp. Nên tôn trọng khả năng lẫn nhau, và phát tâm dũng mãnh làm tròn bổn phận của mình. Tránh mọi ham muốn, ưa thích, ghét ghen, gièm pha, diệt trừ ác nghiệp, vọng trược thế nhân. Hãy giữ tâm Bồ đề vững mạnh, tín tâm làm việc, Tam Bảo sẽ chứng minh công đức.
  • Diệt trừ cống cao ngã mạn. Đừng tự đề cao mình là tài đức, khinh chê người hèn kém. Mọi việc dù nhỏ cũng phải lưu tâm tiến tu. Mỗi việc đều là gieo nhân tạo phúc. Đừng cho là việc nhỏ mà không làm. Đừng nghĩ việc đó không xứng đáng với địa vị của mình mà bỏ qua. Hãy hạ mình, hòa đồng với mọi người để tiến tu đạo nghiệp cho chính mình và trợ duyên cứu độ tha nhân.
    • Muốn giữ cho tâm kiên định, bền chắc:

-        Phải có tâm hướng thượng, quyết chí vươn lên cầu giải thoát, đánh đổi tất cả thân xác, đánh đổi tất cả ngã sở này, vận dụng tâm nguyện này, kiếm cái gì cao thượng để thành Phật, thành Tổ.

-        Đừng buồn khi bị chê cười, phải tập nhìn lại chính mình thì mới tu sửa được. Nhờ bị thiên hạ chê bai, mới thấy cái xấu của mình mà sửa đổi, nên đừng sợ người cười.  Đó mới là tự soi gương.

-        Chúng ta cố gắng cởi bỏ bớt những cái áo sân, si, ngã, mạn, kiêu căng; cố gắng may những cái áo xả kỷ, vị tha, học hạnh của tha nhân, thân cận với tha nhân.  Nếu chúng ta không chịu mặc những áo đẹp vào, không chịu buông bỏ những áo xấu thì chúng ta không xứng đáng với lời phát nguyện ban đầu, tâm xuất gia của chúng ta.

  • Nuôi chí hướng vươn lên và phát nguyện. Phát những nguyện gì mình làm được dần dần, mỗi ngày làm được, chứ đừng phát nguyện lớn quá, rồi không làm được, ví dụ phát nguyện chia sẻ niềm vui buồn cùng với mọi người, hay phát nguyện niệm Phật 10 lần khi mình vui hay buồn. Dần dần mình sẽ là con Phật, con Bồ tát.
  • Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn quán chiếu về những việc không như ý xảy ra cho chúng ta mỗi ngày, thì khi việc đến chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhận mà không phiền não. Khi giúp người, nên giúp cho đến nơi đến chốn. Không nên vì gian khó hay biên kiến cá nhân mà thối thất tâm tốt ban đầu. Mỗi ngày quý vị nên tự kiểm lại xem trong những việc đã làm, tâm mình thanh tịnh được bao nhiêu phần. Từ đó phát nguyện cho mình đối cảnh sáng suốt làm lợi ích cho chúng sinh.
  • Thường quán chiếu về cuộc sống sẽ có được phương tiện giúp mình và người vượt qua khổ đau, sợ hãi. Nhận chân giá trị mọi việc hành xử, tác phong của mình. Tốt xấu, đúng sai chỉ là ý niệm sở thích của từng người. Đối với người hơn mình, hãy gắng công học hỏi. Đối với người kém, hãy tìm cách giúp đỡ. Đừng khởi tâm danh lợi háo thắng với người yếu kém hơn mình và tìm cách xa lánh, làm ngơ họ. Trong lời nói, không nên có mệnh đề chỉ thị. Không nên có ý sai bảo người, nên dùng lời ôn hòa từ ái, kêu gọi mọi người phát tâm cùng làm việc. Được như vậy, trong chúng sẽ an vui.
  • Mong đại chúng dốc lòng tu trì, quán chiếu gìn giữ tâm niệm trong từng phút giây để khỏi bị các chướng duyên lôi kéo chúng ta lìa xa Chính pháp, đến nỗi không đủ sức xả bỏ những điên đảo, vô minh.

 

 

Phụ lục 3: Bài thơ “Khép cửa” của Hòa thượng Thích Tịnh Từ (Viện Trưởng tu viện Kim    Sơn, California)

 

Sắc không xuống giọt kinh cầu
Người về bên ấy nhiệm mầu tịch nhiên
Ngậm ngùi mây nước lặng yên
Bồ đoàn vắng bóng Thầy ngồi hôm mai
Sân chùa tùng bách hoa cài
Xuân sang như vẫn trải dài trời thu
Trần sa những tưởng ngục tù
Nhân gian còn đọng sương mờ thiên thai
Lung linh nến ngọc trang đài
Tiền thân ai đã xóa nhòa tử sinh
Từ dung gởi trọn ân tình

Người đi để lại bình minh trải dài
Động lòng đá cũng bi ai
Trời trong ảm đạm trời ngoài xôn xao
Chân tâm người đã bước vào
Trầm luân khép cửa tiêu dao tháng ngày.

 
Sơn Cư
Thích Tịnh Từ

 

Rằm tháng 02, Kỷ Mão,

vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu

Viện chủ Chùa Đức Viên,

San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ

Viên tịch mồng 09 tháng 02 năm Kỷ Mão

 

 

Phụ lục 4: Bài thơ “Hành trang lên đường” của Thượng tọa Thích Minh Thông

 

 

Hành trang một chuyến lên đường,
Sư bà Đàm Lựu tỏ tường sắc không.
Hiện thân làm kiếp má hồng,
Xuất gia tu đạo thuộc giòng Đức Viên.
Danh thơm vang bóng cửa thiền,
Huân tu giới luật lưu truyền hậu lai.
Hoa Kỳ thiết lập Phật đài,
Đức Viên cảnh tự hoằng khai đạo mầu.
Sớm chiều vọng tiếng nguyện cầu,
Muôn dân ngưỡng mộ cúi đầu quy y.
Hoa vàng nở nhụy từ bi,
Hương trầm ngát tỏa, bay đi khắp vùng.

 

 

Phụ lục 5: Bài thơ “Thầy là Bồ tát Quan Âm” của Phật tử Quang Tấn.

 

Sư Bà Đàm Lựu - Diệu Thanh

Chúng con những mái đầu xanh ơn Người

Sư Bà Thầy kính yêu ơi!

Người về xứ Phật, cõi đời nhớ thương …

Lên Trời Thầy có vấn vương

Trần gian còn đó trăm đường khổ đau

Bao giờ cho đến kiếp sau,

Đức Viên Ni Tự lại vào ngày Xuân

Lâm Tỳ Ni Viện hân hoan,

Sen hồng lại nở ánh vàng Từ Bi

 

Chúng con đây, những cô nhi

Dẫu trăm năm vẫn nghĩ Thầy bôn ba

Bây giờ Thầy đã đi xa,

Cha ơi! Vĩnh viễn vắng nhà còn đâu!

Dấu chân người khắp Á, Âu

Ấn, Hoa, Nhật, Mỹ, Pháp, Lào, Bá-Linh …

Người đi rạng rỡ bình minh

Gieo mầm giác ngộ chúng sinh mê lầm

Cứu đời, hoằng đạo nhất tâm

Tháp chùa, kinh sách … con tằm nhả tơ.

Sử Người như một bài thơ

Tăng Ni, Phật Tử tôn thờ ngợi ca

Công đức Người biển bao la

Trong vô thường vẫn lục hòa đệ huynh

Bi-Trí-Dũng, Phật-Pháp-Tăng

Chúng con thành kính noi gương nguyện cầu

Không là nải chuối buồng cau

Không là dòng suối, nương dâu, trăng rằm

Thầy là Mẹ của chúng nhân

Thầy là Bồ tát Quan Âm trong đời.

 

 Chùa Đức Viên 21.3.2021 (1)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (2)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (3)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (4)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (5)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (6)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (7)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (8)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (9)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (10)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (11)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (12)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (13)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (14)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (15)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (16)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (17)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (18)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (19)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (20)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (21)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (22)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (23)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (24)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (25)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (26)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (27)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (28)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (29)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (30)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (31)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (32)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (33)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (34)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (35)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (36)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (37)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (38)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (39)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (40)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (41)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (42)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (43)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (44)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (45)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (46)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (47)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (48)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (49)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (50)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (51)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (52)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (53)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (54)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (55)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (56)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (57)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (58)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (59)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (60)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (61)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (62)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (63)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (64)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (65)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (66)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (67)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (68)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (69)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (70)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (71)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (72)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (73)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (74)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (75)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (76)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (77)Chùa Đức Viên 21.3.2021 (78)


 facebook-1***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/08/202118:02(Xem: 730)
Thiền viện Thích Thiên Ân tọa lạc tại số 4050 Boulder Park Drive SW, Atlanta, GA 30331. Thiền viện do Hòa thượng Thích Như Minh (trú trì chùa Việt Nam tại Los Angeles) sáng lập và làm Viện trưởng vào năm 2011. Thiền viện ở trung tâm thành phố Atlanta, có những cơ sở tu tập trong 4 khu đất xinh đẹp. Thiền viện có tên tiếng Mỹ là Boulder Park Meditation Center, được thành lập để tôn vinh và tưởng nhớ đến Hòa thượng Thích Thiên Ân, người đã đưa Phật giáo Việt Nam vào Hoa Kỳ giữa thập niên 1960. Vào ngày 04 tháng 11 năm 2018, Thiền viện đã tổ chức trang trọng lễ khánh thành ngôi chánh điện mới và khóa tu học lần thứ nhất, khai giảng pháp hội “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh”. Nơi đây, vào mùa thu năm 2019, Hòa thượng Thích Như Minh đã tôn tạo quả chung đại hồng lấy tên “Đại hồng chung Hòa bình Thế giới” để hằng năm, vào ngày đầu năm mới dương lịch, Thiền viện cử hành Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới. Thiền sư Th
24/08/202108:29(Xem: 724)
Vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2021 (ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu), Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm Tân Sửu - Phật lịch 2565. Hòa thượng Thích Chơn Minh, Viện chủ Quán Thế Âm Thiền Tự, thành phố San Jose đã quang lâm Chứng minh đại lễ. Tham dự đại lễ có chư vị: TT. Thích Giải Minh (Viện chủ Chùa Nhật Quang, thành phố Sacramento), TT. Thích Minh Thiện (Viện chủ Chùa Tuệ Viên, thành phố San Jose), TT. Thích Pháp Hạnh (Trú trì Ấn Tôn Thiền Đường, thành phố San Jose), TK. Thích Phổ Hòa (trú xứ Chùa Tuệ Viên, thành phố San Jose), TK. Thích Từ Thiện (trú xứ Chùa Huyền Giác, thành phố Sacramento), TK. Thích Quảng Ân (trú xứ Ấn Tôn Thiền Đường), TK. Thích Hoằng Đức (trú xứ Ấn Tôn Thiền Đường); cùng đông đảo đồng hương, Phật tử ở thành phố San Jose và nhiều thành phố ở tiểu bang California.
22/08/202119:29(Xem: 1123)
Lễ Vu Lan PL 2565 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (Chủ Nhật 22/8/2021)
20/08/202107:38(Xem: 1779)
Đại Lễ Vu Lan PL 2565 (2021) & Lễ An Vị Phật Tu Viện Phổ Đà Sơn, Quebec, Canada Tu Viện Phổ Đà Sơn, tọa lạc tại 11 Chemin Katimavik,Val-Des-Monts, Quebec, J8N 5E1, CANADA, số phone 1-819-665-0259 Chương trình Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ng ày Chủ Nhật 15-08-2021 Quang lâm Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Viện chủ Tu viện Phổ Đà Sơn và chùa Phổ Đà (Ottawa) Hòa Thượng Thích Trường Phước trụ trì chùa Quan Âm “Montreal” Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Viện Chủ chùa Cam Lộ Vương “Vaughan” Thượng Tọa Thích Đạo Quang Trú Trì chùa Long Hoa “Toronto” Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu, Viện chủ Chùa Từ Thuyền “Brampton” Ni Sư Thích Nữ Viên Tánh, Viện Chủ chùa Hiếu Giang “Ottawa” Bhante Shumana chùa Tích Lan “Ottawa” Bhante Omari chùa Tích Lan “Ottawa” Đ Đ Thích Thông Giới, Viện Chủ chùa Địa Tạng “Montreal” ĐĐ Thích Pháp Chánh trụ sứ chùa Quan Âm “Montreal” ĐĐ Thích Tâm Hoàng trụ sứ chùa Pháp Vân “To
19/08/202103:54(Xem: 659)
Tu viện Trúc Lâm tọa lạc tại số 1315 E. Fayetteville Road, thành phố Riverdale, tiểu bang Georgia đã tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2021 – Phật lịch 2565 vào hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2021 (ngày 7 và 8 tháng 7 năm Tân Sửu). Chương trình ngày 14 tháng 8 năm 2021: 06:00 Tụng kinh Báo Ân và Vu Lan. 10:00 Lễ Bố tát, tụng giới định kỳ hàng tháng cho chư Tôn Đức Tăng, Ni trú xứ tiểu bang Georgia vào ngày 14 tháng 8 năm 2021. Quang lâm Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Đạt, Viện chủ Tu viện Kim Cang; Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ Thiền viện Thích Thiên Ân; Hòa thượng Thích Giác Ân, Viện chủ Chùa Quang Minh; Hòa thượng Thích Định Quang, Trụ trì Chùa Phước Huệ Quang; Hòa thượng Thích Thiện Hiền, Trú trì Tu viện Đức Sơn; Sư bà Thích Nữ Tâm Thường, Viện chủ Chùa Từ Liên; cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni trú trì, trú xứ các tự viện Phật giáo ở Georgia và các tiểu bang lân cận. 14:00 Lễ cầu siêu. 19:30 Lễ dâng đèn cầu nguyện.
18/08/202119:09(Xem: 598)
LỜI MỞ ĐẦU Thông thường ở bất cứ quyển sách nào cũng có lời mở đầu của chính tác giả, hoặc lời giới thiệu của một người nào đó cho tác phẩm sắp được ra đời. Nay cũng nằm trong thông lệ ấy, tôi viết lời nói đầu cho quyển sách năm nay lấy tên là: "CHÙA VIÊN GIÁC", một quyển sách bằng tiếng Việt mà bao nhiêu người đã chờ đợi.
10/08/202108:32(Xem: 1126)
Vào sáng ngày 08 tháng 8 năm 2021, Chùa Phước Đức tọa lạc tại số 678 Santee River Ct, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập chùa. Quang lâm Chứng minh buổi lễ có chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni sư, Sư cô trú trì nhiều tự viện ở các thành phố miền Bắc California: TK. Thích Minh Thiện, Viện chủ Chùa Tuệ Viên, San Jose; TK. Thích Đức Tuấn, Viện chủ Chùa Pháp Vương, Milpitas; TK. Thích Quảng Trí, Trú trì Chùa Ba La Mật, Stockton; TK. Thích Phổ Đức, Trú trì Chùa Vạn Phước, Brentwood; TK. Thích Phổ Hòa, Phó Trú trì Chùa Tuệ Viên, San Jose; TK. Thích Nhuận Trí, Trú trì Niệm Phật đường Fremont; TK. Thích Nhuận Tịnh, trú xứ Chùa Vạn Phước; TK. Thích Lệ Tịnh, Trú trì Chùa Phước Đức, San Jose; TKN. Thích Nữ Kiều Thuận, Trú trì Chùa Kiều Đàm, San Jose; TKN. Thích Nữ Phổ Châu, Trú trì Tu viện Hương Từ Bi, Los Gatos.
08/08/202121:41(Xem: 856)
Trong mùa An Cư Kiết Hạ năm nay (1995), tôi đã dành gần một tháng (từ 19-6 đến 14-7-95) đến an cư tại chùa Quan Âm ở Montréal Canada. Trong những ngày này tại đây quý Phật Tử đã vân tập về chùa lạy kinh Đại Bát Niết Bàn (mỗi chữ mỗi lạy), thọ Bát Quan Trai, tọa thiền, niệm Phật, thực hành trà đạo theo Nhật Bản và vấn đạo v.v… Đó là một công đức rất to lớn mà quý Phật Tử tại chùa đã hành trì trong thời gian tôi ở lại đây.
01/08/202106:41(Xem: 761)
Chùa Tiên Quang do Tỳ kheo Thích Pháp Trí thành lập vào cuối năm 2018, tọa lạc tại số 26267 S. Corral Hollow Road, thành phố Tracy, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa đã tổ chức Khóa huân tu 5 ngày tại chùa, từ ngày 21.7 đến ngày 25.7.2021. Chương trình tu học mỗi ngày từ 05:30 sáng đến 21:00 tối với các nội dung: ngồi thiền, công phu sáng, pháp thoại, tụng kinh, kinh hành niệm Phật, trà đàm, thọ trai … Chùa đã cung đón chư Tôn Đức đến giảng pháp: Hòa thượng Thích Minh Đạt, trú trì Chùa Quang Nghiêm ở thành phố Stockton; Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, trú trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm ở thành phố Hayward; Hòa thượng Thích Giác Như, trú trì Chùa Từ Quang ở thành phố San Francisco; Thầy Thích Pháp Hạnh, trú trì Ấn Tôn Thiền Đường, thành phố San Jose …