Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

19/11/201704:56(Xem: 8157)
Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền QuangLe Khai Kinh_Chua Huyen Quang (87)

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

Pl 2561, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng lãoTăng Giáo Trưởng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng,  Ni, trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý đồng hương, quý Phật tử, khắp nơi xa gần.

 

Chúng con thật hân hạnh cung đón quý Ngài về tham dự chứng minh  cầu nguyện cho buổi lễ này. Chúng tôi thật vui mừng tiếp đón quý cấp chính quyền Liên Bang, tiểu bang, địa phương và quý quan khách, đồng hương Phật tử khắp nơi đã có mặt hôm nay.Sau biến cố lịch sử năm 1975 của đất nước Việt Nam, theo dòng người tỵ nạn HT THÍCH BỔN ĐIỀN cũng như bao nhiêu người vượt biển đến xứ sở Úc châu này hơn  25 năm trước đã lập nguyện tạo dựng đạo tràng chùa HUYỂN QUANG; được lấy danh hiệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đặt tên Chùa. Vì nghĩ đến công đức cao dày của Đức Tăng Thống đã hy sinh cho Đạo Pháp và dân tộc mà chịu đựng bao nhiêu gian lao tủi nhục.

Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã thể hiện trọn vẹn  hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai dấn thân vào đời ngũ trược ác thế, Ngài đã đem thân mạng ra để gánh chịu bao khổ nạn thay cho dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.  Cả cuộc đời Hòa Thượng tù tội giam cầm vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho VN. Do vậy hàng hậu học noi gương Ngài và các bậc Tổ đức để tiếp nối giữ gìn ngọn đèn chánh pháp và truyền thống văn hóa Việt. Là công dân thì bảo vệ đất nước; là Phật tử thì bảo vệ Đạo Pháp; là tu sỹ phải hoằng dương chánh pháp, dù ở đâu cũng phải  biết bổn phận của mình, báo ân đức Phật.

Kinh thưa quý liệt vị!

Ngôi Chùa Huyền Quang xây dựng thật khiêm tốn, không nguy nga, đồ sộ nhưng  nơi này  là thế gian trụ trì tam bảo hiện hữu , nơi tôn nghiêm thờ kính Chư Phật,  Bồ tát, lịch đại Tổ Sư, nơi truyền bá giáo pháp của đạo Phật,  nơi trú ngụ cho chư Tăng tu tập, nơi quay về nương tựa tâm linh, cho Phật tử  quy hướng tu học,  nơi giữ gìn văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt, nơi thờ phụng ông bà cha mẹ của quý vị. PGVN cùng đồng hành với dân tộc Việt cho nên nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam.

“ Dân Việt lưu vong tìm đường tự do nương đất khách  dung thân.

   Chùa Phật hiện hữu đem đạo giác ngộ độ chúng sanh thoát khổ.”

 

Ngôi chùa HQ là một biểu tượng kiến trúc đẹp đặc thù nền văn hóa PGVN hòa nhập cùng với các nền văn hóa đa sắc tộc, tô thêm nét đẹp cho thành phố Bankstown này.

 

Kính bạch chư tôn đức! 

 

Cách đây 4 năm Bổn tự Chùa Huyền Quang cung thỉnh  chư Tôn Đức Tăng Ni nhận lời mời chứng minh Lễ Đặt Đá, thật là phúc lành cho bổn tự chúng con và  quý quan khách đồng hương Phật tử gia hộ sự phát tâm cúng dường của quý vị đóng góp một viên gạch cho ngôi  Chùa Huyền Quang thành tựu.

Ngôi  chùa HQ hôm nay được khánh thành, trên hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Thánh hiền Tăng liệt vị Thiện thần và mật thùy gia hộ. cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam Bảo.
Bổn tự chúng con cũng được sự  chứng minh và gia hộ của chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm,  Hội đồng điều hành Giáo Hội Úc Châu và Quý thành viên Giáo Hội cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Giáo Hội từ các Châu lục, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu.

 Hôm nay, đại lễ khánh thành, ngày đại hoan hỷ là niềm vui lớn cho chùa chúng con và Phật giáo tại địa phương này.Quý ngài thương tưởng hàng hậu bối chấn tích quang lâm chứng minh, an vị , cầu nguyện, khai đàn chẩn tế trong 3 ngày lễ được thành tựu viên mãn. Ân đức của quý ngài thật vô biên, Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân vô hạn bằng nỗ lực tu học,  giữ gìn  ngọn đèn trí tuệ và đạo đức giải thoát để làm lợi lạc nhân sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý ngài  thân tâm an lạc tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sinh muôn loài. 

Kính thưa quý Phật tử ! 

Từ nhiều năm qua, quý vị đã phát tâm góp phần vào công trình xây dựng ngôi Chùa HQ bằng tất cả tấm lòng  thành kính và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, như đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của mình, từ các Phật tử xa gần. Những Phật tử trung kiên đồng hành với chư Tăng vượt qua bao gian lao sóng gió, nội ma ngoại chướng để duy trì và xây dựng ngôi chùa này. Cũng là xây dựng cho PGVN tại Úc Châu càng ngày càng phát triển . Cảm ơn chính quyền địa phương  Bankstown Council đã chấp  nhận cho xây dựng.  Cảm ơn kiến trúc Sư David Phước cùng kỷ sư và các vị thi công xây dựng. Công đức ấy thật vô lượng vô biên!

Chúng tôi xin thành tâm tán thán  tri ân công đức của Quý vị và gia quyến hồi hướng công đức này lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như nguyện, mãi mãi là những người con trung kiên hộ pháp. 
Hôm nay  ngày 19 tháng 11 năm 2017, PL  2561  xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành chùa HQ.  Thành tâm tri ân và trân trọng kính chào liệt quý vi.


Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


***


Le Khai Kinh_Chua Huyen Quang (46)
Speech for the Opening of the Huyề
n Quang Temple

19th November 2017, Buddhist Year 2561


Homage to the Founding Master, Sakyamuni Buddha.

Greetings to Most Venerable, Venerable and Reverend Members of the Sangha,
Honoured guests, fellow Vietnamese, and my fellow Buddhists.

We are truly honoured to welcome you here to witness and participate in our ceremonies today. We are really pleased to be able to welcome representatives of federal, state and local governments, our honoured guests, and our fellow Vietnamese Buddhists from all places.

Following the historic disaster of 1975 in Vietnam with that flood of refugees, Most Venerable Thích Bổn Điền, like so many other people, fled Vietnam and came to settle here in Australia more than 25 years before he resolved to build the Huyền Quang Temple. He took the name of the Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang in memory of the Supreme Patriarch’s great store of merit and sacrifice for the Dharma and the people by enduring so much hardship and shame.

The Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang embodied completely the action and vows of a messenger for the Perfected One who ventured into a decadent and evil world. On his shoulders he took on the weight of so much of the misery suffered by the Vietnamese people and Vietnamese Budhism. Throughout his life he was often imprisoned for his views on democratic and religious freedoms for Vietnam, and thus did his students by following his example, together with his virtuous lineage descendants, continue to feed his flame of the True Dharma and of Vietnamese cultural traditions which was for: citizens to defend the nation, Buddhists to defend the Dharma, and the Sangha, no matter where they may be, to understand their duty to propogate the True Dharma and repay the debt of gratitude owed to the Lord Buddha.

Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen.

The Huyền Quang Temple is a modest construction, not majestic, grand, or impressive but it is a place where the Three Jewels are present, a place where the Buddhas, Bodhisattvas and Patriarchs are revered, where the Buddhist Dharma is taught; it is a place of meeting and accomodation for the Sangha, a place of spiritual refuge where Buddhists may practise and learn, a place to maintain Vietnamese culture and language, and a place to pay reverence to our ancestors. Vietnamese Buddhism travels with the Vietnamese people, so wherever there are Vietnamese, there also is Vietnamese Buddhism.

Exiled Vietnamese seeking freedom and shelter in a foreign land,
The Buddhist Temple appears with the awakening path to all, relieving suffering.

A beautiful addition to this city of Bankstown, the Huyền Quang Temple is emblematic of Vietnamese Buddhist architectural beauty combined with multi-ethnic culture.

Most Venerable, Venerable and Reverend members of the Sangha.

Four years ago the Founder of the Huyền Quang Temple invited Members of the Sangha  to witness the Ceremony to lay the Foundation Stone. This was a blessing for our Founder and for the honoured guests and fellow Buddhists who sponsored the initiative for each to donate a brick for the completion of the Temple.

Today the Huyền Quang Temple is being inaugurated, above all we must be grateful to the Buddhas of the Ten Directions, the Mahasattvas, the Saints and benefactors for the Temple to become increasingly a more splendid place for the salvation of all sentient beings and to repay the debt owed to the Three Jewels. Our Founder also received the support and sponsorship of the Central Sangha Council, the Executive Council, and other Members of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, as well as Members of Executive Councils of the Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Canada, the United States and Europe.

Today is the Opening Ceremony, a day of great joy, a source of much happiness for our Temple and for Buddhism in the district. Over the past three days you have been performing all the rites and rituals which have been completed successfully. The blessings and merit of your endeavours is immense. The least we can say to show our limitless appreciation is to effectively practice the Way, keep alight the flame of wisdom and virtue for the benefit of human life. We pray that the Buddhas of the Ten Directions bring you peace and tranquility, may the light of wisdom shine, and ever may the spreading branches of the Bhodi Tree shelter us and all sentient beings.

To Our Buddhist Laity.

For many years, with sincere and reverent hearts you have selflessly contributed to the task of building the Huyền Quang Temple and to serve the Three Jewels in many ways, such as by contributing cash, materiel and personal labour. Our faithful Laity, working with the Sangha have overcome so many difficulties and reverses, both internal and external, to maintain and construct the Temple, and also to build Vietnamese Buddhism so it may develop in Australia. We thank the Bankstown Council for approving our construction; we also thank architect David Phước, the engineers and contractors for their work—such limitless merit!

We wish to sincerely and gratefully praise the merit you have gained serving the Three Jewels. We pray that you and your families live in peace with all the prosperity that you wish for yourselves, and that you will always be faithful defenders of the Dharma.

Today, this 19th day of November in the year 2017, Buddhist year 2561, let me solemnly announce the Opening Ceremony of the Huyền Quang Temple.

My sincere thanks to you all.

Homage to the Bodhisattva Store of Joy

Bhikṣu Thích Thiện Hiền.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/09/2022(Xem: 330)
Sáng ngày 23/9/2022, chư Tôn Đức Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai đã khai mạc khóa tu “Khơi Nguồn Tuệ Giác” tại Tu viện Đại Bi, số 13852 Newland Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đến dự lễ khai mạc có chư Tôn Đức Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, San Diego, California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, Florida; TT. Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Tiên Quang, Tracy, California; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, Florida; ĐĐ. Thích Lệ Minh, trú xứ Chùa Phật Tổ, Long Beach, California; cùng đông đảo chư thiện tri thức, Phật tử đến từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.
21/09/2022(Xem: 428)
Vào sáng ngày 17/9/2022, tại hội trường Trường Trung học James Lick, số 57 N. White Road, thành phố San Jose, khóa tu học “Hoa Khai Kiến Phật 3” đã trang nghiêm khai mạc. Hướng dẫn khóa tu học là chư Tôn Đức Tăng đoàn “Theo dấu Như Lai”: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, thành phố San Diego, tiểu bang California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, tiểu bang Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Tiến, trú xứ chùa Việt Nam, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts và ĐĐ. Thích Đức Khanh, trú xứ chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.
03/07/2022(Xem: 4437)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1511)
Nhờ Hồng Ân Tam Bảo, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, nhờ sự gia trì hỗ trợ của Tăng Già và sự đóng góp tình tài, công sức của quý Phật tử. Đ ã trải qua bao gian nan khó nhọc, di chuyển bao lần. Nay Ngôi Chùa Long Quang được định thành nơi đây và đã được sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố Fairfield cấp phép xây dựng Ngôi Chùa mới.
06/04/2022(Xem: 2779)
Vào chiều ngày 03/4/2022, chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 East San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức nghi lễ xóa Mandala Quán Âm. Mandala Quán Âm tại chùa An Lạc được các vị Sư đến từ Tu viện Sera Jhe Monastic University, Ấn Độ thực hiện từ ngày 30/3/2022 để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ. Mở đầu buổi lễ, Thiền sư Tiến sĩ Phật học Geshe Lobsang Dorji có bài thuyết giảng về ý nghĩa, sự mầu nhiệm của Mandala Quán Âm và tụng kinh cầu nguyện. Sau đó, Thiền sư Geshe Lobsang Dorji cử hành nghi lễ xóa Mandala Quán Âm, tặng quà kỷ niệm, cát Mandala Quán Âm cho Ni trưởng Viện chủ Chùa An Lạc Thích Nữ Nguyên Thanh và Phật tử có mặt, cùng chụp ảnh lưu niệm với đại chúng.
16/03/2022(Xem: 2252)
Vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 3 năm 2022, Chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 E San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội LƯƠNG HOÀNG SÁM. Tham dự Pháp hội có Giảng sư: Hòa thượng Thích Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường (thành phố Champaign, tiểu bang Illinois); Chủ sám: Thượng tọa Thích Tâm Đạo, Trụ trì Chùa Đạo Tâm (thành phố New Braunfels, tiểu bang Texas); Trưởng ban Tổ chức: Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Trụ trì Chùa An Lạc, thành phố San Jose; MC: Sư cô Thích Nữ Minh Huệ; cùng quý Sư Cô: Thích Nữ Minh Duyên, Thích Nữ Minh Lý, Thích Nữ Minh Hải, Thích Nữ Minh Định; và đông đảo Phật tử Đạo tràng An Lạc.
24/02/2022(Xem: 2906)
Vào lúc 08:00 sáng ngày 19/02/2022, tại Hội trường Trường Trung học Yerba Buena số 1855 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, Chùa Thiên Trúc đã long trọng làm lễ khai đàn Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu, Trai Đàn Chẩn Tế dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Thông Đạt, Viện chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose.
23/02/2022(Xem: 2350)
Chùa Pháp Vân ở thành phố Pomona, quận Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa Pháp Vân được hai vị Hòa thượng Tịnh Đức và Chơn Trí thành lập vào năm 1978. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam (Theravàda) đầu tiên tại Hoa Kỳ. Năm 2019, Hòa thượng Thích Chơn Trí đã tổ chức trùng tu ngôi chánh điện, tôn tạo các tượng lộ thiên … thành ngôi phạm vũ Pháp Vân trang nghiêm, mỹ lệ!
16/02/2022(Xem: 4340)
Chùa Long Quang được thành lập vào tháng 6 năm 2012. Trải qua bao sự thăng trầm biến chuyển, đổi dời 3 lần di chuyển 3 căn nhà. Hôm nay chúng con, chúng tôi đã nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Long thần Hộ pháp độ trì, đồng thời cũng nhờ sự đóng góp sức lực và Tịnh tài của quý Đồng Hương Phật tử, mới nên được Đạo Tràng Chùa Long Quang hôm nay. Chùa Long Quang hiện tại là căn nhà cũ 80 năm tuổi rồi, tất cả đều hư hại theo thời gian, mục nát, chảy dột nhiều nơi khi trời mưa, không thể duy trì được nữa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,539,669