Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

19/11/201704:56(Xem: 1559)
Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền QuangLe Khai Kinh_Chua Huyen Quang (87)

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

Pl 2561, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng lãoTăng Giáo Trưởng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng,  Ni, trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý đồng hương, quý Phật tử, khắp nơi xa gần.

 

Chúng con thật hân hạnh cung đón quý Ngài về tham dự chứng minh  cầu nguyện cho buổi lễ này. Chúng tôi thật vui mừng tiếp đón quý cấp chính quyền Liên Bang, tiểu bang, địa phương và quý quan khách, đồng hương Phật tử khắp nơi đã có mặt hôm nay.Sau biến cố lịch sử năm 1975 của đất nước Việt Nam, theo dòng người tỵ nạn HT THÍCH BỔN ĐIỀN cũng như bao nhiêu người vượt biển đến xứ sở Úc châu này hơn  25 năm trước đã lập nguyện tạo dựng đạo tràng chùa HUYỂN QUANG; được lấy danh hiệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đặt tên Chùa. Vì nghĩ đến công đức cao dày của Đức Tăng Thống đã hy sinh cho Đạo Pháp và dân tộc mà chịu đựng bao nhiêu gian lao tủi nhục.

Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã thể hiện trọn vẹn  hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai dấn thân vào đời ngũ trược ác thế, Ngài đã đem thân mạng ra để gánh chịu bao khổ nạn thay cho dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.  Cả cuộc đời Hòa Thượng tù tội giam cầm vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho VN. Do vậy hàng hậu học noi gương Ngài và các bậc Tổ đức để tiếp nối giữ gìn ngọn đèn chánh pháp và truyền thống văn hóa Việt. Là công dân thì bảo vệ đất nước; là Phật tử thì bảo vệ Đạo Pháp; là tu sỹ phải hoằng dương chánh pháp, dù ở đâu cũng phải  biết bổn phận của mình, báo ân đức Phật.

Kinh thưa quý liệt vị!

Ngôi Chùa Huyền Quang xây dựng thật khiêm tốn, không nguy nga, đồ sộ nhưng  nơi này  là thế gian trụ trì tam bảo hiện hữu , nơi tôn nghiêm thờ kính Chư Phật,  Bồ tát, lịch đại Tổ Sư, nơi truyền bá giáo pháp của đạo Phật,  nơi trú ngụ cho chư Tăng tu tập, nơi quay về nương tựa tâm linh, cho Phật tử  quy hướng tu học,  nơi giữ gìn văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt, nơi thờ phụng ông bà cha mẹ của quý vị. PGVN cùng đồng hành với dân tộc Việt cho nên nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam.

“ Dân Việt lưu vong tìm đường tự do nương đất khách  dung thân.

   Chùa Phật hiện hữu đem đạo giác ngộ độ chúng sanh thoát khổ.”

 

Ngôi chùa HQ là một biểu tượng kiến trúc đẹp đặc thù nền văn hóa PGVN hòa nhập cùng với các nền văn hóa đa sắc tộc, tô thêm nét đẹp cho thành phố Bankstown này.

 

Kính bạch chư tôn đức! 

 

Cách đây 4 năm Bổn tự Chùa Huyền Quang cung thỉnh  chư Tôn Đức Tăng Ni nhận lời mời chứng minh Lễ Đặt Đá, thật là phúc lành cho bổn tự chúng con và  quý quan khách đồng hương Phật tử gia hộ sự phát tâm cúng dường của quý vị đóng góp một viên gạch cho ngôi  Chùa Huyền Quang thành tựu.

Ngôi  chùa HQ hôm nay được khánh thành, trên hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Thánh hiền Tăng liệt vị Thiện thần và mật thùy gia hộ. cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam Bảo.
Bổn tự chúng con cũng được sự  chứng minh và gia hộ của chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm,  Hội đồng điều hành Giáo Hội Úc Châu và Quý thành viên Giáo Hội cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Giáo Hội từ các Châu lục, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu.

 Hôm nay, đại lễ khánh thành, ngày đại hoan hỷ là niềm vui lớn cho chùa chúng con và Phật giáo tại địa phương này.Quý ngài thương tưởng hàng hậu bối chấn tích quang lâm chứng minh, an vị , cầu nguyện, khai đàn chẩn tế trong 3 ngày lễ được thành tựu viên mãn. Ân đức của quý ngài thật vô biên, Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân vô hạn bằng nỗ lực tu học,  giữ gìn  ngọn đèn trí tuệ và đạo đức giải thoát để làm lợi lạc nhân sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý ngài  thân tâm an lạc tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sinh muôn loài. 

Kính thưa quý Phật tử ! 

Từ nhiều năm qua, quý vị đã phát tâm góp phần vào công trình xây dựng ngôi Chùa HQ bằng tất cả tấm lòng  thành kính và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, như đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của mình, từ các Phật tử xa gần. Những Phật tử trung kiên đồng hành với chư Tăng vượt qua bao gian lao sóng gió, nội ma ngoại chướng để duy trì và xây dựng ngôi chùa này. Cũng là xây dựng cho PGVN tại Úc Châu càng ngày càng phát triển . Cảm ơn chính quyền địa phương  Bankstown Council đã chấp  nhận cho xây dựng.  Cảm ơn kiến trúc Sư David Phước cùng kỷ sư và các vị thi công xây dựng. Công đức ấy thật vô lượng vô biên!

Chúng tôi xin thành tâm tán thán  tri ân công đức của Quý vị và gia quyến hồi hướng công đức này lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như nguyện, mãi mãi là những người con trung kiên hộ pháp. 
Hôm nay  ngày 19 tháng 11 năm 2017, PL  2561  xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành chùa HQ.  Thành tâm tri ân và trân trọng kính chào liệt quý vi.


Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


***


Le Khai Kinh_Chua Huyen Quang (46)
Speech for the Opening of the Huyề
n Quang Temple

19th November 2017, Buddhist Year 2561


Homage to the Founding Master, Sakyamuni Buddha.

Greetings to Most Venerable, Venerable and Reverend Members of the Sangha,
Honoured guests, fellow Vietnamese, and my fellow Buddhists.

We are truly honoured to welcome you here to witness and participate in our ceremonies today. We are really pleased to be able to welcome representatives of federal, state and local governments, our honoured guests, and our fellow Vietnamese Buddhists from all places.

Following the historic disaster of 1975 in Vietnam with that flood of refugees, Most Venerable Thích Bổn Điền, like so many other people, fled Vietnam and came to settle here in Australia more than 25 years before he resolved to build the Huyền Quang Temple. He took the name of the Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang in memory of the Supreme Patriarch’s great store of merit and sacrifice for the Dharma and the people by enduring so much hardship and shame.

The Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang embodied completely the action and vows of a messenger for the Perfected One who ventured into a decadent and evil world. On his shoulders he took on the weight of so much of the misery suffered by the Vietnamese people and Vietnamese Budhism. Throughout his life he was often imprisoned for his views on democratic and religious freedoms for Vietnam, and thus did his students by following his example, together with his virtuous lineage descendants, continue to feed his flame of the True Dharma and of Vietnamese cultural traditions which was for: citizens to defend the nation, Buddhists to defend the Dharma, and the Sangha, no matter where they may be, to understand their duty to propogate the True Dharma and repay the debt of gratitude owed to the Lord Buddha.

Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen.

The Huyền Quang Temple is a modest construction, not majestic, grand, or impressive but it is a place where the Three Jewels are present, a place where the Buddhas, Bodhisattvas and Patriarchs are revered, where the Buddhist Dharma is taught; it is a place of meeting and accomodation for the Sangha, a place of spiritual refuge where Buddhists may practise and learn, a place to maintain Vietnamese culture and language, and a place to pay reverence to our ancestors. Vietnamese Buddhism travels with the Vietnamese people, so wherever there are Vietnamese, there also is Vietnamese Buddhism.

Exiled Vietnamese seeking freedom and shelter in a foreign land,
The Buddhist Temple appears with the awakening path to all, relieving suffering.

A beautiful addition to this city of Bankstown, the Huyền Quang Temple is emblematic of Vietnamese Buddhist architectural beauty combined with multi-ethnic culture.

Most Venerable, Venerable and Reverend members of the Sangha.

Four years ago the Founder of the Huyền Quang Temple invited Members of the Sangha  to witness the Ceremony to lay the Foundation Stone. This was a blessing for our Founder and for the honoured guests and fellow Buddhists who sponsored the initiative for each to donate a brick for the completion of the Temple.

Today the Huyền Quang Temple is being inaugurated, above all we must be grateful to the Buddhas of the Ten Directions, the Mahasattvas, the Saints and benefactors for the Temple to become increasingly a more splendid place for the salvation of all sentient beings and to repay the debt owed to the Three Jewels. Our Founder also received the support and sponsorship of the Central Sangha Council, the Executive Council, and other Members of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, as well as Members of Executive Councils of the Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Canada, the United States and Europe.

Today is the Opening Ceremony, a day of great joy, a source of much happiness for our Temple and for Buddhism in the district. Over the past three days you have been performing all the rites and rituals which have been completed successfully. The blessings and merit of your endeavours is immense. The least we can say to show our limitless appreciation is to effectively practice the Way, keep alight the flame of wisdom and virtue for the benefit of human life. We pray that the Buddhas of the Ten Directions bring you peace and tranquility, may the light of wisdom shine, and ever may the spreading branches of the Bhodi Tree shelter us and all sentient beings.

To Our Buddhist Laity.

For many years, with sincere and reverent hearts you have selflessly contributed to the task of building the Huyền Quang Temple and to serve the Three Jewels in many ways, such as by contributing cash, materiel and personal labour. Our faithful Laity, working with the Sangha have overcome so many difficulties and reverses, both internal and external, to maintain and construct the Temple, and also to build Vietnamese Buddhism so it may develop in Australia. We thank the Bankstown Council for approving our construction; we also thank architect David Phước, the engineers and contractors for their work—such limitless merit!

We wish to sincerely and gratefully praise the merit you have gained serving the Three Jewels. We pray that you and your families live in peace with all the prosperity that you wish for yourselves, and that you will always be faithful defenders of the Dharma.

Today, this 19th day of November in the year 2017, Buddhist year 2561, let me solemnly announce the Opening Ceremony of the Huyền Quang Temple.

My sincere thanks to you all.

Homage to the Bodhisattva Store of Joy

Bhikṣu Thích Thiện Hiền.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/11/201820:38(Xem: 346)
Tu viện Viên Ngộ tọa lạc tại số 3254 Rosebud Road SW, thành phố Loganville, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Điện thoại liên lạc: +1(404) 944-5751. Tu viện nguyên là Thiền đường Viên Ngộ được Thượng tọa Thích Nhuận Hải thành lập vào tháng 5 năm 2011 với ước mong làm chỗ yên tĩnh để tu tập, vun bồi đạo nghiệp và giúp quý Phật tử có duyên cùng về tu học. Nhờ Tam Bảo hộ trì và những nhân duyên thù thắng, Thượng tọa đã thành lập Tu viện trên mảnh đất mới rộng hơn 16 acres và một căn nhà rộng 4.500 square feet, chính thức hoạt động từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Thượng tọa trụ trì cho biết đang sửa sang Tu viện thành ngôi già lam trang nghiêm, thanh tịnh, thoáng đãng và tiện nghi, đủ chỗ sinh hoạt cho khoảng 100 người về ở lại tu học trong các khóa tu học trong tương lai. Thượng tọa mong được chư Tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử xa gần hướng tâm ủng hộ. Cầu nguyện cho tâm nguyện của Thượng tọa sớm viên thành.
05/11/201817:21(Xem: 765)
Thiền viện Thích Thiên Ân tọa lạc tại số 4050 Boulder Park Dr SW, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, thuộc miền Đông Hoa Kỳ. Thiền viện được Hòa thượng Thích Như Minh thành lập vào cuối năm 2011, đã tổ chức sinh hoạt Phật sự đều đặn trong các năm qua. Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2018, Thiền viện tổ chức trang trọng lễ khánh thành ngôi chánh điện mới và khóa tu học lần thứ nhất, khai giảng pháp hội “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh”. Quang lâm Chứng minh buổi lễ có Chư Tôn đức: HT. Thích Hạnh Đạt (Viện chủ tu viện Kim Cang, Georgia); HT. Thích Như Minh (Viện chủ chùa Việt Nam, California; thiền viện Thích Thiên Ân, Georgia; và thiền viện Vạn Hạnh, Massachusetts); TT. Thích Tâm Thiện (Viện trưởng tu viện Thượng Hạnh, Texas và tu viện Cát Trắng, Florida); TT. Thích Đức Tâm (Trụ trì chùa Pháp Ấn, Missouri) cùng đông đảo Chư Tăng, Ni, thiện tri thức, thiện nam tín nữ, Phật tử ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ tham dự.
27/10/201821:15(Xem: 322)
Hình ảnh trong ngày:10/21/18, Lễ Mừng Chu Niên 10 Năm thành lập Hiền Như Tịnh Thất (2008-2018) và lễ Tưởng niệm Cố Sư Cô Thích Nữ Hiền Như, Người đã sáng lập Tịnh Thất cho đến ngày hôm nay . Chứng minh lễ , Đại Đức Thích Hạnh Tuệ , SC Trụ Trì Thích Nữ Thanh Diệu Pháp và SC Thích Nữ Hiền Thuận cùng quý Phật tử xa gần về tham dự. Đặc biệt tại Tịnh thất này là 3 thế hệ liên tục sống trong Chánh Pháp và thừa tự Chánh Pháp, là Bà Ngoại : cố sc TN Hiền Như; Mẹ : SC TN Hền Thuận, và con gái : SC trụ trì TN Thanh Diệu Pháp .
26/10/201820:43(Xem: 480)
Khóa tu được tổ chức với ý nghĩa: - Cầu mong cho Thánh pháp của đấng Như Lai được Thường chuyển, Phật giáo Việt Nam được trường tồn và phát triển trên Mỹ quốc. - Mong muốn mang Phật Pháp, sự an lạc đến với tất cả mọi người không kể tuổi tác, sắc dân, tôn giáo. - Để cho thế hệ con em chúng ta lớn lên trên đất Mỹ gìn giữ và phát triển giáo pháp trong mai sau khi thế hệ chúng ta nằm xuống. Tu Viện Sơn Tùng, nơi tổ chức khóa tu do Hòa Thượng Thích Minh Dung khai sơn từ năm 2010, tọa lạc trên vùng đất cao 4000 Feet, thuộc thành phố Phelan cách Los Angeles khoảng hơn 1 giờ lái xe về hướng Đông Bắc, rộng 5 mẫu Tây. Tên Tu Viện được đặt theo đặc tính của loài tùng trên núi cao, đó là đặc nhẫn chịu mọi thời tiết khắc nghiệt như đức tính của người Tu, chịu đựng trước mọi thách đố để mang đạo Phật đến đất Mỹ trong năm mươi năm đầu du nhập.
22/10/201808:15(Xem: 444)
Lễ An Vị Phật và Khai Mở Đạo Tràng (Grand Opening) Tu Viện Liên Hoa Sanh sẽ được long trọng chính thức diễn ra đúng vào lúc 10:30 AM, ngày Saturday November 17, 2018 (Vào dịp Lễ Tạ Ơn Tam Bảo 🙏 Thanksgivings) tại: 45564 Fourth Street, Big Bear City, CA 92324 Tel.: 626-377-1103 Thay mặt Ban tổ chức buổi lễ, Thầy kính mời tất cả quý Phật tử thập phương và quý Kim cang hữu khắp nơi dành thời gian về tham dự đông đủ và chung vui theo công đức cúng dường Tam Bảo và Đức Guru Padmasambhava trong ngày Đại Lễ thiêng liêng và lịch sử quan trọng này của Tu Viện Liên Hoa Sanh tại núi Đại Hùng, Big Bear City.
13/10/201806:39(Xem: 650)
Ni viện Như Ý tọa lạc ở số 1919 Belcastro Street, thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Ni viện có số điện thoại: 1(702) 857-1735; email: niviennhuy@gmail.com và website: www.niviennhuy.com. Ni viện do Ni sư Thích Nữ Tâm Vân cùng một số Phật tử tại địa phương thành lập vào năm 2016 trên diện tích 1 mẫu tây. Ni viện có nhiều cây xanh, không khí trong lành, cảnh quan thanh tịnh.
08/10/201817:20(Xem: 987)
Bốn ngày tu học khóa mùa Thu 2018 của thiền viện Diệu Nhân đang diễn ra trong hạnh phúc - nếu hạnh phúc được hiểu như một trạng thái thanh thoát, không vướng víu chuyện đời thường và được sống trong dòng suối an tịnh của năng lượng lành. Thân xác và ý nghĩ tạm gác lại bao nhiêu chuyện đời thường ở ngưỡng cửa trần gian để hành giã lên núi hay tìm về nơi vắng lặng để tu. Tu chỉ là một cố gắng trờ về mái nhà xưa mà ai cũng có sẵn ngay trong chính mình mà chữ nhà Phật thường chúc tụng là “thân tâm thường an lạc”. Tôi đi tu. Mỗi mùa một lần dăm ba ngày mà lên non chưa ngồi ấm bồ đoàn thì đã có chuyện reo đòi xuống núi. Như sáng nay, khi theo đoàn tu học thiền hành quanh khu đồi núi thuộc khuôn viên chùa do hai Ni sư Thuần Chánh và Thuần Tuệ hướng dẫn chưa trọn vòng thì Huy Hoàng và tôi đã tách. Chúng tôi ghé đến nơi có ghi dấu ngày lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Diệu Nhân do Thiền sư Thích Thanh Từ chủ lễ ngày 16-11- 2002.
21/09/201820:23(Xem: 320)
Đạo từ Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn trong dịp “Lễ về nguồn lần thứ 10 và Hiệp kị Lịch đại Tổ Sư”, Trong những ngày qua, nhân Lễ về nguồn lần thứ 10 và Hiệp Kị Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tôn Đức Tăng, Ni Hải ngoại đã hòa hợp trong sự thanh tịnh, để tổ chức Đại hội văn hóa giáo dục và Hoằng Pháp, Tụng Đại Thừa Giới, nhắc lại hành trang của GHPGVNTN và hành hoạt của Đức Đại Lão HT Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống, để nêu cao tấm gương của Ngài, nhằm sách tấn tự thân cũng như sách tấn Đàn hậu học, tiến lên trên con đường tự giác và giác tha.
17/09/201818:54(Xem: 630)
Giữa lòng Québec (Canada), một thiền viện thuộc hệ phái thiền Trúc Lâm do HT. Thích Thanh Từ sáng lập nằm êm đềm giữa một khung cảnh núi rừng xinh đẹp, đó là thiền viện Đạo Viên mang tên một vị thiền sư thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông sáng lập.
18/08/201821:17(Xem: 476)
Viên thành đạo nghiệp Tây Âu quốc. Giác ngộ chúng sanh đạo lý truyền. Ai đã từng viếng thăm ngôi Chùa Việt Nam đầu tiên tại xứ Đức thuộc tỉnh Hannover, cách đây khoảng bốn chục năm, chắc chắn sẽ được đọc hai câu đối trên treo trong Chánh điện. Lúc ấy Chùa còn nhỏ lắm, phải gọi là Niệm Phật Đường thì đúng hơn! Và vị Trụ trì cũng còn trẻ lắm, mới là Đại Đức thôi, nhưng hạnh nguyện của vị Sư trẻ ấy to quá, muốn đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá khắp Âu Châu, chẳng những cho người Việt lưu vong tại xứ người mà còn cho cả người bản xứ nữa. Câu đối phía dưới còn chấn động hơn nhiều, mong muốn cho chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ cả. Và hai chữ đầu tiên của câu đối ghép lại thành tên một ngôi chùa Viên Giác.