Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

19/11/201704:56(Xem: 4299)
Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền QuangLe Khai Kinh_Chua Huyen Quang (87)

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

Pl 2561, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng lãoTăng Giáo Trưởng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng,  Ni, trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý đồng hương, quý Phật tử, khắp nơi xa gần.

 

Chúng con thật hân hạnh cung đón quý Ngài về tham dự chứng minh  cầu nguyện cho buổi lễ này. Chúng tôi thật vui mừng tiếp đón quý cấp chính quyền Liên Bang, tiểu bang, địa phương và quý quan khách, đồng hương Phật tử khắp nơi đã có mặt hôm nay.Sau biến cố lịch sử năm 1975 của đất nước Việt Nam, theo dòng người tỵ nạn HT THÍCH BỔN ĐIỀN cũng như bao nhiêu người vượt biển đến xứ sở Úc châu này hơn  25 năm trước đã lập nguyện tạo dựng đạo tràng chùa HUYỂN QUANG; được lấy danh hiệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đặt tên Chùa. Vì nghĩ đến công đức cao dày của Đức Tăng Thống đã hy sinh cho Đạo Pháp và dân tộc mà chịu đựng bao nhiêu gian lao tủi nhục.

Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã thể hiện trọn vẹn  hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai dấn thân vào đời ngũ trược ác thế, Ngài đã đem thân mạng ra để gánh chịu bao khổ nạn thay cho dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.  Cả cuộc đời Hòa Thượng tù tội giam cầm vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho VN. Do vậy hàng hậu học noi gương Ngài và các bậc Tổ đức để tiếp nối giữ gìn ngọn đèn chánh pháp và truyền thống văn hóa Việt. Là công dân thì bảo vệ đất nước; là Phật tử thì bảo vệ Đạo Pháp; là tu sỹ phải hoằng dương chánh pháp, dù ở đâu cũng phải  biết bổn phận của mình, báo ân đức Phật.

Kinh thưa quý liệt vị!

Ngôi Chùa Huyền Quang xây dựng thật khiêm tốn, không nguy nga, đồ sộ nhưng  nơi này  là thế gian trụ trì tam bảo hiện hữu , nơi tôn nghiêm thờ kính Chư Phật,  Bồ tát, lịch đại Tổ Sư, nơi truyền bá giáo pháp của đạo Phật,  nơi trú ngụ cho chư Tăng tu tập, nơi quay về nương tựa tâm linh, cho Phật tử  quy hướng tu học,  nơi giữ gìn văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt, nơi thờ phụng ông bà cha mẹ của quý vị. PGVN cùng đồng hành với dân tộc Việt cho nên nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam.

“ Dân Việt lưu vong tìm đường tự do nương đất khách  dung thân.

   Chùa Phật hiện hữu đem đạo giác ngộ độ chúng sanh thoát khổ.”

 

Ngôi chùa HQ là một biểu tượng kiến trúc đẹp đặc thù nền văn hóa PGVN hòa nhập cùng với các nền văn hóa đa sắc tộc, tô thêm nét đẹp cho thành phố Bankstown này.

 

Kính bạch chư tôn đức! 

 

Cách đây 4 năm Bổn tự Chùa Huyền Quang cung thỉnh  chư Tôn Đức Tăng Ni nhận lời mời chứng minh Lễ Đặt Đá, thật là phúc lành cho bổn tự chúng con và  quý quan khách đồng hương Phật tử gia hộ sự phát tâm cúng dường của quý vị đóng góp một viên gạch cho ngôi  Chùa Huyền Quang thành tựu.

Ngôi  chùa HQ hôm nay được khánh thành, trên hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Thánh hiền Tăng liệt vị Thiện thần và mật thùy gia hộ. cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam Bảo.
Bổn tự chúng con cũng được sự  chứng minh và gia hộ của chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm,  Hội đồng điều hành Giáo Hội Úc Châu và Quý thành viên Giáo Hội cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Giáo Hội từ các Châu lục, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu.

 Hôm nay, đại lễ khánh thành, ngày đại hoan hỷ là niềm vui lớn cho chùa chúng con và Phật giáo tại địa phương này.Quý ngài thương tưởng hàng hậu bối chấn tích quang lâm chứng minh, an vị , cầu nguyện, khai đàn chẩn tế trong 3 ngày lễ được thành tựu viên mãn. Ân đức của quý ngài thật vô biên, Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân vô hạn bằng nỗ lực tu học,  giữ gìn  ngọn đèn trí tuệ và đạo đức giải thoát để làm lợi lạc nhân sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý ngài  thân tâm an lạc tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sinh muôn loài. 

Kính thưa quý Phật tử ! 

Từ nhiều năm qua, quý vị đã phát tâm góp phần vào công trình xây dựng ngôi Chùa HQ bằng tất cả tấm lòng  thành kính và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, như đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của mình, từ các Phật tử xa gần. Những Phật tử trung kiên đồng hành với chư Tăng vượt qua bao gian lao sóng gió, nội ma ngoại chướng để duy trì và xây dựng ngôi chùa này. Cũng là xây dựng cho PGVN tại Úc Châu càng ngày càng phát triển . Cảm ơn chính quyền địa phương  Bankstown Council đã chấp  nhận cho xây dựng.  Cảm ơn kiến trúc Sư David Phước cùng kỷ sư và các vị thi công xây dựng. Công đức ấy thật vô lượng vô biên!

Chúng tôi xin thành tâm tán thán  tri ân công đức của Quý vị và gia quyến hồi hướng công đức này lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như nguyện, mãi mãi là những người con trung kiên hộ pháp. 
Hôm nay  ngày 19 tháng 11 năm 2017, PL  2561  xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành chùa HQ.  Thành tâm tri ân và trân trọng kính chào liệt quý vi.


Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


***


Le Khai Kinh_Chua Huyen Quang (46)
Speech for the Opening of the Huyề
n Quang Temple

19th November 2017, Buddhist Year 2561


Homage to the Founding Master, Sakyamuni Buddha.

Greetings to Most Venerable, Venerable and Reverend Members of the Sangha,
Honoured guests, fellow Vietnamese, and my fellow Buddhists.

We are truly honoured to welcome you here to witness and participate in our ceremonies today. We are really pleased to be able to welcome representatives of federal, state and local governments, our honoured guests, and our fellow Vietnamese Buddhists from all places.

Following the historic disaster of 1975 in Vietnam with that flood of refugees, Most Venerable Thích Bổn Điền, like so many other people, fled Vietnam and came to settle here in Australia more than 25 years before he resolved to build the Huyền Quang Temple. He took the name of the Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang in memory of the Supreme Patriarch’s great store of merit and sacrifice for the Dharma and the people by enduring so much hardship and shame.

The Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang embodied completely the action and vows of a messenger for the Perfected One who ventured into a decadent and evil world. On his shoulders he took on the weight of so much of the misery suffered by the Vietnamese people and Vietnamese Budhism. Throughout his life he was often imprisoned for his views on democratic and religious freedoms for Vietnam, and thus did his students by following his example, together with his virtuous lineage descendants, continue to feed his flame of the True Dharma and of Vietnamese cultural traditions which was for: citizens to defend the nation, Buddhists to defend the Dharma, and the Sangha, no matter where they may be, to understand their duty to propogate the True Dharma and repay the debt of gratitude owed to the Lord Buddha.

Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen.

The Huyền Quang Temple is a modest construction, not majestic, grand, or impressive but it is a place where the Three Jewels are present, a place where the Buddhas, Bodhisattvas and Patriarchs are revered, where the Buddhist Dharma is taught; it is a place of meeting and accomodation for the Sangha, a place of spiritual refuge where Buddhists may practise and learn, a place to maintain Vietnamese culture and language, and a place to pay reverence to our ancestors. Vietnamese Buddhism travels with the Vietnamese people, so wherever there are Vietnamese, there also is Vietnamese Buddhism.

Exiled Vietnamese seeking freedom and shelter in a foreign land,
The Buddhist Temple appears with the awakening path to all, relieving suffering.

A beautiful addition to this city of Bankstown, the Huyền Quang Temple is emblematic of Vietnamese Buddhist architectural beauty combined with multi-ethnic culture.

Most Venerable, Venerable and Reverend members of the Sangha.

Four years ago the Founder of the Huyền Quang Temple invited Members of the Sangha  to witness the Ceremony to lay the Foundation Stone. This was a blessing for our Founder and for the honoured guests and fellow Buddhists who sponsored the initiative for each to donate a brick for the completion of the Temple.

Today the Huyền Quang Temple is being inaugurated, above all we must be grateful to the Buddhas of the Ten Directions, the Mahasattvas, the Saints and benefactors for the Temple to become increasingly a more splendid place for the salvation of all sentient beings and to repay the debt owed to the Three Jewels. Our Founder also received the support and sponsorship of the Central Sangha Council, the Executive Council, and other Members of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, as well as Members of Executive Councils of the Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Canada, the United States and Europe.

Today is the Opening Ceremony, a day of great joy, a source of much happiness for our Temple and for Buddhism in the district. Over the past three days you have been performing all the rites and rituals which have been completed successfully. The blessings and merit of your endeavours is immense. The least we can say to show our limitless appreciation is to effectively practice the Way, keep alight the flame of wisdom and virtue for the benefit of human life. We pray that the Buddhas of the Ten Directions bring you peace and tranquility, may the light of wisdom shine, and ever may the spreading branches of the Bhodi Tree shelter us and all sentient beings.

To Our Buddhist Laity.

For many years, with sincere and reverent hearts you have selflessly contributed to the task of building the Huyền Quang Temple and to serve the Three Jewels in many ways, such as by contributing cash, materiel and personal labour. Our faithful Laity, working with the Sangha have overcome so many difficulties and reverses, both internal and external, to maintain and construct the Temple, and also to build Vietnamese Buddhism so it may develop in Australia. We thank the Bankstown Council for approving our construction; we also thank architect David Phước, the engineers and contractors for their work—such limitless merit!

We wish to sincerely and gratefully praise the merit you have gained serving the Three Jewels. We pray that you and your families live in peace with all the prosperity that you wish for yourselves, and that you will always be faithful defenders of the Dharma.

Today, this 19th day of November in the year 2017, Buddhist year 2561, let me solemnly announce the Opening Ceremony of the Huyền Quang Temple.

My sincere thanks to you all.

Homage to the Bodhisattva Store of Joy

Bhikṣu Thích Thiện Hiền.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/04/202016:38(Xem: 987)
Kể từ ngày theo nghiệp vận của quê hương, mỗi người con Phật tuy rời xa đất Tổ nhưng lòng luôn hướng về nguồn cội, dốc lòng đền đáp Tứ Ân, duy trì ngọn đèn Chánh pháp. Chính vì vậy những ngôi chùa được chư Tôn Đức Tăng Ni thành lập khắp đó đây, hình ảnh thiêng liêng của Dân Tộc Việt đang hiện hữu nơi đất khách, là nơi nương tựa tâm linh, gắn kết tình đồng hương của những người con xa xứ. Đặc biệt, một đóng góp thiết thực cho cộng đồng đang sinh sống. Thể theo “Thư ngỏ về Đặc San 45 năm người Việt định cư tại Melbourne, Úc” của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (xin xem bản đính kèm), chúng con Thích Nguyên Tạng, Thích Hạnh Phẩm đang cố gắng sưu lục toàn bộ tất cả những ngôi chùa Việt đang hiện diện tại tiểu bang Victoria để viết bài với chủ đề “45 Năm Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Victoria”, như một chút lưu lại sự đóng góp của động đồng Phật Giáo nói riêng và người Việt Nam nói chung tại đất nước Úc thân thương này.
02/04/202008:10(Xem: 413)
Nhằm góp phần cầu nguyện cho cơn dịch bệnh sớm tiêu trừ, đời sống trở lại bình thường, chùa Phổ Từ có thiết lập Đàn tràng Dược sư 10 ngày từ thứ Năm, 2/4 đến Chủ nhật, 12/4/2020 theo thời khoá hàng ngày của Đạo tràng. Quý vị có thể gởi tên Cầu An cho Gia đình về e mail: thichtuluc@yahoo.com. Thêm vào đó, Đạo tràng cũng có 2 chương trình dưới đây: -Sinh hoạt online (trực tuyến) vào ngày Chủ nhật hàng tuần, lúc 9:30 sáng (phần tiếng Việt), giờ Cali, và 2 giờ chiều (phần tiếng Anh), sử dụng chương trình “Join Hangouts Meet” của Google. Để giúp chúng ta có cơ hội thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ tâm tình và kinh nghiệm thực tập Phật pháp, xin mời Quý Vị gọi vào các giờ giấc trên. -Các thời tụng niệm (song ngữ) live stream vào tối thứ Sáu lúc 7 giờ, giờ Cali, thứ Bảy lúc 10 giờ sáng, và Chủ nhật lúc 11 giờ trưa qua trang nhà facebook của chùa Phổ Từ. Trong tình trạng cách ly hiện nay, kính mời Quý Vị giữ liên lạc với nhau qua các phương tiện trên. Ngoài ra, xin Quý vị vào trang nh
07/03/202007:27(Xem: 966)
Sen nở tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Úc Châu
08/02/202005:26(Xem: 1308)
Phải mất hơn hai mươi năm để xây dựng ngôi đại tự 3000 m2 đã được khánh thành vào tháng 5 năm 2017. Bài báo viết về chùa Khánh Anh ở Évry-Courcouronnes trong khoá An cư Kiết đông tại châu Âu.
08/01/202012:07(Xem: 1396)
Nhằm mục đích thỉnh cử thành phần nhân sự của Hội Đồng Điều Hành, kiểm điểm Phật sự trong Nhiệm Kỳ đã qua và đề xuất các Phật sự cho Nhiệm Kỳ sắp tới, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cứ 4 năm một lần long trọng tổ chức Đại Hội Khoáng Đại. Năm nay, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV sẽ được cử hành tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
15/12/201909:49(Xem: 3785)
Hình ảnh Công Trình Xây Dựng Thiền Đường Ni Viện Như Ý tại Las Vegas, USA
07/12/201908:57(Xem: 1854)
Một tu viện Phật giáo lâu đời bị cháy rừng tấn công Tờ The Buddhist Door vừa đưa tin, tu viện Phật Pháp (Wat Buddha Dhamma) theo truyền thống Tu học trong rừng tại Úc đã bị ảnh hưởng bởi những đám cháy rừng cây bụi đang lan khắp bang New South Wales. Trận cháy có tên “Three Mile Fire” (Trận cháy 3 dặm) hiện đang lan đến khu vực bến phà Wiseman, miền bắc Sydney. Cho đến giờ, chỉ một tòa nhà của tu viện được cho là bị hủy hoại bởi trận cháy dù các tòa nhà khác trong khuôn viên tu viện cũng đang bị đe dọa. Chư Tăng và hành giả trong tu viện đã di tản một cách an toàn.
26/11/201916:25(Xem: 1484)
Những ngày ở Áo Thích Như Điển Lâu lắm rồi tôi mới trở lại Áo trong mùa Đông như năm nay, từ ngày 22 đến 24 tháng 11 năm 2019. Thầy Viên Duy và một Phật Tử đến phi trường Wien (Vienna) đón tôi vào chiều ngày 22 tháng 11, đưa về chùa Pháp Tạng, nơi Thượng Tọa làm Trụ Trì và Hòa Thượng Thích Trí Minh làm Cố vấn và lãnh đạo tinh thần. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi đến Áo, mà những lần trước đó, kể từ năm 1978 đến nay chắc cũng hơn 10 lần, nhưng mỗi lần lại mỗi khác, chẳng có lần nào giống lần nào cả
24/11/201911:01(Xem: 10449)
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Ngân Quỹ Xây Dựng Chánh Điện Thiền Lâm Pháp Bảo tại Sydney, Úc Châu