Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

19/11/201704:56(Xem: 4949)
Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền QuangLe Khai Kinh_Chua Huyen Quang (87)

Diễn văn Khánh Thành Chùa Huyền Quang

Pl 2561, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng lãoTăng Giáo Trưởng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng,  Ni, trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý đồng hương, quý Phật tử, khắp nơi xa gần.

 

Chúng con thật hân hạnh cung đón quý Ngài về tham dự chứng minh  cầu nguyện cho buổi lễ này. Chúng tôi thật vui mừng tiếp đón quý cấp chính quyền Liên Bang, tiểu bang, địa phương và quý quan khách, đồng hương Phật tử khắp nơi đã có mặt hôm nay.Sau biến cố lịch sử năm 1975 của đất nước Việt Nam, theo dòng người tỵ nạn HT THÍCH BỔN ĐIỀN cũng như bao nhiêu người vượt biển đến xứ sở Úc châu này hơn  25 năm trước đã lập nguyện tạo dựng đạo tràng chùa HUYỂN QUANG; được lấy danh hiệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đặt tên Chùa. Vì nghĩ đến công đức cao dày của Đức Tăng Thống đã hy sinh cho Đạo Pháp và dân tộc mà chịu đựng bao nhiêu gian lao tủi nhục.

Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã thể hiện trọn vẹn  hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai dấn thân vào đời ngũ trược ác thế, Ngài đã đem thân mạng ra để gánh chịu bao khổ nạn thay cho dân tộc và Phật Giáo Việt Nam.  Cả cuộc đời Hòa Thượng tù tội giam cầm vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho VN. Do vậy hàng hậu học noi gương Ngài và các bậc Tổ đức để tiếp nối giữ gìn ngọn đèn chánh pháp và truyền thống văn hóa Việt. Là công dân thì bảo vệ đất nước; là Phật tử thì bảo vệ Đạo Pháp; là tu sỹ phải hoằng dương chánh pháp, dù ở đâu cũng phải  biết bổn phận của mình, báo ân đức Phật.

Kinh thưa quý liệt vị!

Ngôi Chùa Huyền Quang xây dựng thật khiêm tốn, không nguy nga, đồ sộ nhưng  nơi này  là thế gian trụ trì tam bảo hiện hữu , nơi tôn nghiêm thờ kính Chư Phật,  Bồ tát, lịch đại Tổ Sư, nơi truyền bá giáo pháp của đạo Phật,  nơi trú ngụ cho chư Tăng tu tập, nơi quay về nương tựa tâm linh, cho Phật tử  quy hướng tu học,  nơi giữ gìn văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt, nơi thờ phụng ông bà cha mẹ của quý vị. PGVN cùng đồng hành với dân tộc Việt cho nên nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam.

“ Dân Việt lưu vong tìm đường tự do nương đất khách  dung thân.

   Chùa Phật hiện hữu đem đạo giác ngộ độ chúng sanh thoát khổ.”

 

Ngôi chùa HQ là một biểu tượng kiến trúc đẹp đặc thù nền văn hóa PGVN hòa nhập cùng với các nền văn hóa đa sắc tộc, tô thêm nét đẹp cho thành phố Bankstown này.

 

Kính bạch chư tôn đức! 

 

Cách đây 4 năm Bổn tự Chùa Huyền Quang cung thỉnh  chư Tôn Đức Tăng Ni nhận lời mời chứng minh Lễ Đặt Đá, thật là phúc lành cho bổn tự chúng con và  quý quan khách đồng hương Phật tử gia hộ sự phát tâm cúng dường của quý vị đóng góp một viên gạch cho ngôi  Chùa Huyền Quang thành tựu.

Ngôi  chùa HQ hôm nay được khánh thành, trên hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Thánh hiền Tăng liệt vị Thiện thần và mật thùy gia hộ. cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam Bảo.
Bổn tự chúng con cũng được sự  chứng minh và gia hộ của chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm,  Hội đồng điều hành Giáo Hội Úc Châu và Quý thành viên Giáo Hội cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Giáo Hội từ các Châu lục, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu.

 Hôm nay, đại lễ khánh thành, ngày đại hoan hỷ là niềm vui lớn cho chùa chúng con và Phật giáo tại địa phương này.Quý ngài thương tưởng hàng hậu bối chấn tích quang lâm chứng minh, an vị , cầu nguyện, khai đàn chẩn tế trong 3 ngày lễ được thành tựu viên mãn. Ân đức của quý ngài thật vô biên, Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân vô hạn bằng nỗ lực tu học,  giữ gìn  ngọn đèn trí tuệ và đạo đức giải thoát để làm lợi lạc nhân sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý ngài  thân tâm an lạc tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sinh muôn loài. 

Kính thưa quý Phật tử ! 

Từ nhiều năm qua, quý vị đã phát tâm góp phần vào công trình xây dựng ngôi Chùa HQ bằng tất cả tấm lòng  thành kính và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, như đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của mình, từ các Phật tử xa gần. Những Phật tử trung kiên đồng hành với chư Tăng vượt qua bao gian lao sóng gió, nội ma ngoại chướng để duy trì và xây dựng ngôi chùa này. Cũng là xây dựng cho PGVN tại Úc Châu càng ngày càng phát triển . Cảm ơn chính quyền địa phương  Bankstown Council đã chấp  nhận cho xây dựng.  Cảm ơn kiến trúc Sư David Phước cùng kỷ sư và các vị thi công xây dựng. Công đức ấy thật vô lượng vô biên!

Chúng tôi xin thành tâm tán thán  tri ân công đức của Quý vị và gia quyến hồi hướng công đức này lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như nguyện, mãi mãi là những người con trung kiên hộ pháp. 
Hôm nay  ngày 19 tháng 11 năm 2017, PL  2561  xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành chùa HQ.  Thành tâm tri ân và trân trọng kính chào liệt quý vi.


Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


***


Le Khai Kinh_Chua Huyen Quang (46)
Speech for the Opening of the Huyề
n Quang Temple

19th November 2017, Buddhist Year 2561


Homage to the Founding Master, Sakyamuni Buddha.

Greetings to Most Venerable, Venerable and Reverend Members of the Sangha,
Honoured guests, fellow Vietnamese, and my fellow Buddhists.

We are truly honoured to welcome you here to witness and participate in our ceremonies today. We are really pleased to be able to welcome representatives of federal, state and local governments, our honoured guests, and our fellow Vietnamese Buddhists from all places.

Following the historic disaster of 1975 in Vietnam with that flood of refugees, Most Venerable Thích Bổn Điền, like so many other people, fled Vietnam and came to settle here in Australia more than 25 years before he resolved to build the Huyền Quang Temple. He took the name of the Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang in memory of the Supreme Patriarch’s great store of merit and sacrifice for the Dharma and the people by enduring so much hardship and shame.

The Fourth Supreme Patriarch Thích Huyền Quang embodied completely the action and vows of a messenger for the Perfected One who ventured into a decadent and evil world. On his shoulders he took on the weight of so much of the misery suffered by the Vietnamese people and Vietnamese Budhism. Throughout his life he was often imprisoned for his views on democratic and religious freedoms for Vietnam, and thus did his students by following his example, together with his virtuous lineage descendants, continue to feed his flame of the True Dharma and of Vietnamese cultural traditions which was for: citizens to defend the nation, Buddhists to defend the Dharma, and the Sangha, no matter where they may be, to understand their duty to propogate the True Dharma and repay the debt of gratitude owed to the Lord Buddha.

Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen.

The Huyền Quang Temple is a modest construction, not majestic, grand, or impressive but it is a place where the Three Jewels are present, a place where the Buddhas, Bodhisattvas and Patriarchs are revered, where the Buddhist Dharma is taught; it is a place of meeting and accomodation for the Sangha, a place of spiritual refuge where Buddhists may practise and learn, a place to maintain Vietnamese culture and language, and a place to pay reverence to our ancestors. Vietnamese Buddhism travels with the Vietnamese people, so wherever there are Vietnamese, there also is Vietnamese Buddhism.

Exiled Vietnamese seeking freedom and shelter in a foreign land,
The Buddhist Temple appears with the awakening path to all, relieving suffering.

A beautiful addition to this city of Bankstown, the Huyền Quang Temple is emblematic of Vietnamese Buddhist architectural beauty combined with multi-ethnic culture.

Most Venerable, Venerable and Reverend members of the Sangha.

Four years ago the Founder of the Huyền Quang Temple invited Members of the Sangha  to witness the Ceremony to lay the Foundation Stone. This was a blessing for our Founder and for the honoured guests and fellow Buddhists who sponsored the initiative for each to donate a brick for the completion of the Temple.

Today the Huyền Quang Temple is being inaugurated, above all we must be grateful to the Buddhas of the Ten Directions, the Mahasattvas, the Saints and benefactors for the Temple to become increasingly a more splendid place for the salvation of all sentient beings and to repay the debt owed to the Three Jewels. Our Founder also received the support and sponsorship of the Central Sangha Council, the Executive Council, and other Members of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, as well as Members of Executive Councils of the Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Canada, the United States and Europe.

Today is the Opening Ceremony, a day of great joy, a source of much happiness for our Temple and for Buddhism in the district. Over the past three days you have been performing all the rites and rituals which have been completed successfully. The blessings and merit of your endeavours is immense. The least we can say to show our limitless appreciation is to effectively practice the Way, keep alight the flame of wisdom and virtue for the benefit of human life. We pray that the Buddhas of the Ten Directions bring you peace and tranquility, may the light of wisdom shine, and ever may the spreading branches of the Bhodi Tree shelter us and all sentient beings.

To Our Buddhist Laity.

For many years, with sincere and reverent hearts you have selflessly contributed to the task of building the Huyền Quang Temple and to serve the Three Jewels in many ways, such as by contributing cash, materiel and personal labour. Our faithful Laity, working with the Sangha have overcome so many difficulties and reverses, both internal and external, to maintain and construct the Temple, and also to build Vietnamese Buddhism so it may develop in Australia. We thank the Bankstown Council for approving our construction; we also thank architect David Phước, the engineers and contractors for their work—such limitless merit!

We wish to sincerely and gratefully praise the merit you have gained serving the Three Jewels. We pray that you and your families live in peace with all the prosperity that you wish for yourselves, and that you will always be faithful defenders of the Dharma.

Today, this 19th day of November in the year 2017, Buddhist year 2561, let me solemnly announce the Opening Ceremony of the Huyền Quang Temple.

My sincere thanks to you all.

Homage to the Bodhisattva Store of Joy

Bhikṣu Thích Thiện Hiền.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/11/202020:42(Xem: 95)
Chùa Hoa Nghiêm do Hòa thượng Thích Trung Quán thành lập năm 1981 tại Villeneuve Le Roi. Hòa thượng Thích Trung Quán thế danh Vũ Thanh Quát, sinh năm 1918 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Năm 1959, ngài đã mang Phật giáo Đại thừa sang truyền tại Lào, lập được 10 ngôi chùa. Năm 1978, ngài sang Pháp, ban đầu ở chùa Quan Âm, chùa Hồng Hiên, sau các Phật tử của ngài ở Lào định cư tại Pháp thỉnh ngài về Paris lập chùa Hoa Nghiêm. Năm 1979, ngài là 1 trong 7 vị Thượng tọa được Đại hội Tăng già Việt Nam tại hải ngoại họp tại Hoa Kỳ suy tôn lên ngôi vị Hòa thượng.
25/11/202008:03(Xem: 124)
Trúc Lâm thiền viện, Paris, Pháp. Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km. Điện thoại số: 00.33.01.60.14.58.15 Email: truclamthienvien.villebon@gmail.com Website: www.truclamthienvien.fr Sáng lập: Hòa thượng Thích Thiện Châu Trú trì: Thượng tọa Thích Tâm Huy
23/11/202017:13(Xem: 196)
Tổ đình Khánh Anh, Bagneux, Pháp. Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp. Sáng lập: Hòa thượng Thích Minh Tâm Trú trì: Ni sư Thích Quảng Trạm Liên lạc: Facebook Thích Quảng Trạm Chùa được Hòa thượng Thích Minh Tâm thành lập vào năm 1974 tại Arcueil, mang tên Niệm Phật đường Khánh Anh. Đến năm 1977, chùa chuyển về địa chỉ 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Ngày 19.02.1979, Hòa thượng tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện chùa Khánh Anh tại Bagneux. Đến năm 1995, Hòa thượng Thích Minh Tâm cho xây dựng chùa Khánh Anh mới tại Evry. Ngôi đại tự Khánh Anh được khánh thành vào năm 2015. Vì thế ngôi chùa Khánh Anh ở Bagneux được gọi là Tổ đình Khánh Anh.
03/11/202020:02(Xem: 481)
Sinh hoạt Phật sự của đồng hương Việt Nam tại Dawin Bắc Úc đã bắt đầu rất sớm, ngay sau khi đồng hương VN tới định cư tại đây hơn 30 năm trước. Sau những gian nan ban đầu, Phật tử VN chúng ta đã có được nơi sinh hoạt tại Chùa Phật Giáo Quốc Tế (CPGQT) ở Leanyer, Darwin, chung với những sắc tộc Phật Giá khác, bao gồm cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông.
14/10/202011:41(Xem: 667)
Tu Viện Hoa Nghiêm : 3222 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 Tel: (714) 775-6799 Viện trưởng: Hòa thượng Thích Pháp Tánh Tu viện Hoa Nghiêm được hình thành vào năm 1982 tại thành phố Westminster, California. Năm 2008, Hòa thượng Thích Pháp Tánh cùng một số Phật tử đã tổ chức xây dựng tu viện được mua lại từ một ngôi nhà thờ lớn ở Santa Ana có diện tích gần hai mẫu tây.
06/09/202012:12(Xem: 738)
Sáng ngày 05/9/2020 (ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý, PL 2564), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu do Hòa thượng trụ trì Thích Đỗng Tuyên chủ lễ. Chương trình buổi lễ gồm có: Lễ quy y cho hai Phật tử nhỏ tuổi là: Lê Nguyễn Aria Ever Len, sinh năm 2017, pháp danh Bảo Hân; và Nguyễn Đức Bình An, sinh năm 2012, pháp danh Bảo Huy. Hòa thượng chủ lễ niệm hương bạch Phật Tụng kinh và sám Vu Lan Hồi hướng Cúng thí thực cô hồn Tụng kinh Mông sơn thí thực Hồi hướng Chụp ảnh tập thể lưu niệm Hoàn mãn Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
06/09/202009:03(Xem: 741)
Diễn tiến & tán thán các phần hỷ cúng và hứa hỷ cúng từ Tín chủ xa gần cho Đợt 1, đặt tạc [a] 30 đèn đá gắn trên đầu trụ quanh sân thượng Tháp, [b] 1 tượng Bổn sư đứng 3m bằng ruby đỏ an vị tại đỉnh Tháp , [c] 41 tượng Phật, Bồ tát, Thánh Tăng, Tổ sư/Tôn sư bằng yellow stone để an vị giữa 41 khung cửa sổ quanh 7 tầng Tháp. DS Thí Chủ đã chuyển ngân [ANZ 01.2955-9385.31734] cho tượng Bổn sư 3m đỉnh tháp [cùng hùn phước chung]: [theo sự yêu cầu của số đông Ân Nhân, Vạn Hạnh chỉ công bố số tịnh tài ở Bản Công Đức tại Chùa, kg đăng tải trên FB nầy] 1- Đh Nguyên Cần [đã EFT] 2- Đh Nguyên Từ [đã EFT] 3- Đh Nguyên Nhật Thơ [đã EFT] 4- Đh Quảng Mỹ [đã EFT]
01/09/202003:59(Xem: 886)
Vào lúc 18 giờ ngày 29/8/2020 (ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý), chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm cử hành LỄ HOÀI NIỆM ÂN SƯ VÀ PHỤ MẪU do Ni sư Thích Đàm Nhật chủ lễ. Chương trình buổi lễ như sau: Chuông trống bát nhã Tuyên bố lý do (Sư cô Trung Tuệ) Nguyện hương Tụng kinh Vu Lan Niệm Phật Thỉnh đèn đến trước bàn Ân Sư - Ý nghĩa dâng đèn Đảnh lễ ân đức Tôn Sư Phát biểu cảm tưởng (thầy Minh) Bài hát: Ơn đức sinh thành (Tâm Lành, Tâm Thiện, Thúy Vy, Thúy Ân) Hữu nhiễu đến bàn Phụ Mẫu - Ý nghĩa dâng hoa Cha Mẹ Bài hát: Bông hồng cài áo (Thúy Vy, Thúy Ân) Xướng lễ ân đức Phụ Mẫu Bài hát: Gánh Mẹ(Kim Ngân) Phát biểu cảm tưởng (Phật tử Thuần Chánh Ân) Bài hát: Tâm sự người cài hoa trắng (T
29/08/202018:46(Xem: 1282)
Trong hơn một tuần qua, theo “tintuc60giay.com” ngày 24/8/2020, đã có hơn 100.000 cư dân được sơ tản và lửa đã đốt cháy hơn 991.000 acres. Đây là trận cháy rừng lớn nhất tại California. Có hơn 13.700 lính cứu hỏa đang đấu tranh để cứu những người dân và nhà của học. Thành phố Vacaville là nơi bị thiệt hại rất nặng! Thật mầu nhiệm! Trung tâm tu học Phổ Trí, một ngôi chùa Việt tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville có diện tích 5 acres, được Thượng tọa Thích Từ Lực sáng lập vào năm 2012 làm nơi tu học cho tăng thân Việt - Mỹ còn nguyên vẹn.
23/08/202011:13(Xem: 569)
Hôm nay con có vài lời tâm nguyện thỉnh mời quý Ngài cùng chư Phật tử hoan hỷ cho con được trình bày tâm nguyện của mình. Con xin được giới thiệu bản thân. Con tên là Nguyễn Thị Dân, Pháp danh Nguyên Hương, pháp tự Giới Huyền, sinh năm 1975, tại Đà Nẵng, Việt Nam. Con xuất gia năm 1996 tại chùa Quang Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Con thọ Đại giới năm 2004, tốt nghiệp Trung Cấp Phật Học Đà Nẵng năm 2004, sau đó con lên đường du học tại Đài Loan, năm 2010, con đã tốt nghiệp Phật Học Viện Viên Quang (Đài Loan) và tốt nghiệp Phật Học Viện Pháp Cổ Sơn Đài Loan vào năm 2014. Cối năm 2014, con có duyên dành đến Úc tu học và đóng góp công quả tại Thiền Viện Bồ Đề Brisbane (theo diện working visa) cho đến năm 2018. Sau đó con có thắng duyên lên tu học cùng với quý Phật tử chùa Phật Giáo Quốc Tế, Darwin, Bắc Úc từ năm 2018 đến nay.