Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vượt Khỏi Giáo Điều

12/01/201111:23(Xem: 14463)
Vượt Khỏi Giáo Điều

VƯỢT KHỎI GIÁO ĐIỀU (BEYOND DOGMA)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14
Việt Dịch: Tâm Hà Lê Công Đa

beyonddogma_dalailama
MỤC LỤC

Lời Người Dịch
Lời Nói Đầu

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUÁN TƯỞNG VỀ TÂN THIÊN NIÊN KỶ

1A-Những Suy Nghĩ Về Xã Hội Hiện Tại và Tương Lai Cuả Thế Giới

1B-Những Vấn Đề Nêu Ra và Những Câu Trả Lời

1C-Khát Vọng Hòa Bình

1D-Cây Hòa Bình - Nhân Loại và Thiên Nhiên

1E-Phụng Sự Nhân Loại

PHẦN THỨ HAI
TÂM LINH VÀ CHÍNH TRỊ

2A-Từ Bi

2B-Đạo Đức và Xã Hội

2C-Nhân Quyền và Bất Bạo Động

2D-Nghĩa Vụ của Tôn Giáo

PHẦNTHỨBA
BẤT BẠỀỘNG: MỘT TẤM GƯƠNG ĐỂ NOI THEO

3A-Bất Bạo Động: Một Tấm Gương Để Theo

3A-Tây Tạng Giữa Hai Giòng Nước: Kháng Chiến và Bất Bạo Động

Đang và Sẽ Mãi Mãi Là Người Tây Tạng

3B-Về Tương Lai của Một Đất Nước Tây Tạng Tự Do

CuộcĐấu Tranh Cho Tự do

3C-Cộng Đồng Thế Giới

3D-Nhân Quyền - Cuộc gặp Gỡ với Hội Ân Xá Quốc tế

3E-Ngôn Đế: Lời Cầu Nguyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ĐờiThứ 14

PHẦN THỨ TƯ
VƯỢT QUA GIÁO ĐIỀU

4A-Lời Nói Đi Đôi Với Việc Làm

4B-Một Cảm Quan Chung Cho Các Tôn Giáo Khác biệt

-Đức Đạt Lai Lạt Ma Thăm Viếng Tu Viện Dòng Kín Grande Chartreuse

-Tôn GiáoVì hạnh Phúc Con Người

4C-Một Ý Thức Trách Nhiệm Phổ Quát - Nhân Cuộc Thăm Viếng Lộ đức

4D-Sự Giải Phóng Con Người

PHẦN THỨ NĂM
DUYÊN KHỞI

VÀ TÁNH KHÔNG

5A-Duyên Khởi: Khoa Học, Tánh và Thức

5b-Sắc Tướng và Thức Tướng

5C-Thực tại và Ảo Ảnh

Hy vọng rằng cuốn sách này đóng góp thêm vào mối thông cảm chung vượt ra ngoài biên giới của giáo điều học thuyết, và cho cả bình an của tâm hồn và hoà bình thế giới.

Đức Đạt Lai Lạt Ma,
France,1993

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,739,181