Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Từ Tôn Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai (Biên dịch: HT Thích Huyền Tôn)

12/07/202019:29(Xem: 765)
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Từ Tôn Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai (Biên dịch: HT Thích Huyền Tôn)

Phat Di Da
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện

Của Từ Tôn Vô Lượng Thọ
A Di Đà Như Lai

Biên dịch: HT. Thích Huyền Tôn

Con, đệ tử …………., hôm nay tâm thành cúi đầu kính lạy 48 Lời Đại Nguyện Của Đấng Từ Phụ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật A Di Đà Như Lai. Con vì nguyện thoát ly bao nỗi khổ đau của Sanh Tử Luân Hồi và cầu Giác Ngộ để tế độ chúng sanh, nên con xin chỉnh lại một ít văn nghĩa cầu trọn đủ cho cõi lòng cung kính của con, để con lễ lạy Đại Nguyện.    
          

Cúi lạy ba đấng Từ Phụ Di Đà, Quán Âm, Thế Chí nhiếp thọ và từ bi cho con đảnh lễ sám hối.

Nam Mô Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh

Cửu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ

Đại Bi Từ Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
(Niệm 108 rồi mỗi lời nguyện lạy 1 lạy đến hết 48 lời nguyện, hay bao nhiêu tùy tâm, thể.)

 

1/Đại Nguyện Thứ Nhứt: Nhứt tâm đảnh lễ, Đệ Nhất Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi thành Phật rồi, trong cõi nước Cực Lạc của Từ Phụ mà còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì Từ Phụ không lấy ngôi Chánh Giác.


2/ Đại Nguyện Thứ Hai: Nhứt tâm đảnh lễ, Đệ Nhị Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi thành Phật rồi, hàng Thiên nhơn trong cõi nước Cực Lạc, sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo, thì Từ Phụ chẳng lấy ngôi Chánh Giác.


3/ Đại Nguyện Thứ Ba: Nhứt tâm đảnh lễ, Đệ Tam Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi thành Phật rồi, hàng Thiên nhơn trong cõi nước Cực Lạc, thân chẳng đều màu vàng ròng, thì Từ Phụ chẳng lấy Ngôi Chánh Giác.


4.Đại Nguyện Thứ Tư: Nhứt tâm đảnh lễ, Đệ Tứ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi thành Phật rồi, hàng Thiên nhơn Trong cõi nước Cực Lạc, sắc thân chẳng đồng, có kẻ xấu người đẹp, thì Từ Phụ chẳng lấy Ngôi chánh Giác.

pdf
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Từ Tôn Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/201313:04(Xem: 2499)
Thế giới mênh mông trong vũ trụ, bằng cái nhìn của chư đại Bồ Tát chỉ là ảnh chớp chập chờn nửa hiện nửa ẩn trong dòng thức sinh diệt của chúng sanh. Thế giới loài vật vô minh ngây dại chẳng hiểu biết nên sống mà như chết.
24/07/201508:57(Xem: 6324)
Tập sách này không phải là một tiểu luận về tâm lý học nên không thể bao quát hết mọi vấn đề nhân sinh, mục đích của nó nói lên sự tương quan của Ý, Tình, Thân và tiến trình phiền não...