Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 2: Cùng tùng Hạ ngày 2 (7/7/2024) của Khoá An Cư Kiết Hạ kỳ 22, tại trường hạ Quảng Đức.

08/07/202410:25(Xem: 220)
Day 2: Cùng tùng Hạ ngày 2 (7/7/2024) của Khoá An Cư Kiết Hạ kỳ 22, tại trường hạ Quảng Đức.
Cùng tùng Hạ  ngày 2 (7/7/2024)
của  Khoá An Cư Kiết  Hạ kỳ 22, tại trường hạ Quảng Đức. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Với mục đích thông tin một cách chi tiết hơn những gì đang được diễn ra nơi khoá an cư tại trường hạ  chỉ 7 ngày thôi, nhưng với một số lượng hơn 180 người gồm  Tăng Ni, hành giả tùng hạ công quả  phải nói là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại , từ bi hỷ xả trong Chánh niệm tỉnh giác và phát huy thái độ đạo đức và trí tuệ của người con Phật 

tất cả cùng biểu lộ được cội nguồn tinh thần thiêng liêng mà  giá trị cốt lõi chính là Chân - Thiện - Mỹ .

Và thật vậy với sự tuân thủ  kỷ luật và quy chế  giáo giới bước qua ngày  hai của Khoá An Cư -  Chủ Nhật 0707/2024 (02/06/Giáp Thìn)- Chương trình được ấn định như sau: 

05:00am: Thức chúng

05:45am: Hô canh Toạ thiền (TT Thích Hạnh Minh  ) 

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, 
Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. 
Liễu triệt Tam thừa dung Nhị đế. 
Cao huyền huệ nhựt tịnh vân mai (mê). 
Ngưỡng lao đại chúng các các tỉnh tâm niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật Day 2 (3)Day 2 (4)
Day 2 (1)


Day 2 (8)Day 2 (33)Day 2 (34)Day 2 (36)Day 2 (49) 05:45-07:00am    Công phu khuya Chứng mình HT Thích Thông Mẫn - Duy Na: TT Thích Hạnh Minh - Duyệt chúng : TT Thích Hạnh Phẩm 

Ghi chú : Lời phục nguyện thật  tha thiết , kính cẩn trang  nghiêm, giàu lòng  từ bi của HT Phó Thiền chủ Thích Thông Mẫn  sau thời kinh công phu,  có lẽ đã thấu đến Hộ pháp, Thiên  Long để tăng Phước báo và giúp những hương linh được ký gửi may mắn cùng được an cư tại Tu Viện Quảng Đức sẽ nhanh chóng được  siêu độ hơn  bao giờ hết .

07:00am: Khai Thị 2: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.  

Kính xin ghi lại lời thỉnh  mời khai thị đến với Hoà Thượng Th Thích Bảo Lạc

của TT Hoá chủ Thích Nguyên Tạng khi Thầy mượn bài  hô canh bằng việt ngữ để dẫn nhập: 

“Canh năm vừa đến Pháp mở bày

Đại chúng cùng lên bát nhã đài

Thấu rõ ba thừa dung hai đế 

Đèn tuệ soi cao sạch mê mờ” 

 

Và tiếp rằng với  hơn 76 tăng ni và hơn 100 Phật tử tại gia tùng hạ, chúng con nay đã 

 sang ngày thứ hai,  ao ước được lắng nghe lời khai thị của Đức trưởng lão H T Thích Bảo Lạc, Ngài là đương vị thiền chủ kiêm cố vấn chứng minh của Giáo Hội.

Và sau đó lờ khai thị được vang  lên như sau : 

Hôm nay, chúng ta đang ở tại Melbourne/ Victoria. Thật là trầm lắng trong tiếng chuông tiếng mỏ thanh thoát,làm cho đại chúng có thể lắng nghe được tiếng thở của mình. 

Ngài nhắc đến sự thuận lợi được sống gần với thiên nhiên nơi Thiền Lâm Pháp Bảo  ( NSW) nên đã nghe được tiếng chim hót vào buổi sáng, cũng như sinh hoạt của muôn loài để bảo vệ giống nòi. Như vậy mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây con người chúng ta đều không khác gì chúng cả,  vì thế mỗi hành giả tu tập không vì lẽ gì mà không dùng lòng từ bi để che chở những loài chúng sinh. Xin hãy trân trọng cụ thể và thực tế những gì đã xảy ra và nên lan tỏa hạnh từ bi để giác tha,  giác hạnh viên mãn.

Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả chúng đệ  tử đều trọn thành Phật Đạo

 

07:30am: Tiểu thực

 08:00am: Chấp tác, công quả

09:00am -11:00am: Thọ trì Từ Bi Thủy Sám (Tăng Ni & Phật tử) 

11:00am- 11:40 am pháp thoại ngắn ( mỗi người 20 phút ) HT Tịnh Đạo và ĐĐ Tâm HuyDay 2 (140)Day 2 (145)Day 2 (146)Day 2 (148)Day 2 (152)Day 2 (153)Day 2 (154)

Tâm Huy (Trụ Trì Chùa Quan Âm, Adelaide, Nam Úc) là 1 vị tăng trẻ, thầy chỉ tóm tắt vài kinh nghiệm tu học của mình và chia sẻ trong khoảng 8 phút , sau đó là phần trình bày rất súc tích về cách tu tập của người Phật Tử với câu hỏi “ CON ĐƯỜNG  TU HỌC PHẬT  có  DỄ hay KHÓ” để nói lên sự kết hợp giữ Thân và Tâm cần được sử  dụng khéo mới hứng chịu được mọi thử thách trong Đời và Đạo vì 

“Thân người khó được 

Minh Sư khó gặp 

Bạn hiền khó gần “ 

HT Tịnh Đạo đã đem câu chuyện của Ngài Bàng Long Uẩn (cư sĩ Thiền Tông ngộ đạo nổi tiếng thời Đường) .và gia đình  để giúp các  khoá sinh hành giả an cư theo đó  tự trả lời câu hỏi mà HT vừa nêu lên . 

Được biết cả nhà cư sĩ đã giác ngộ nên xem chuyện chết sống rất tự tại 

 “Hữu nam bất thú, Hữu nữ bất giá 

Đại gia đoàn biến đầu, Cọng thuyết vô sanh thoại"

Có nghĩa là:

"Có trai không cưới vợ, Có gái không gả chồng,

Cả nhà chung hội họp, Đồng bàn lời vô sanh".

HT Tịnh Đạo đã kể “Câu chuyện về cái chết của ông rất là đặc biệt và được truyền tụng trong nhiều tài liệu : 

" Sắp tịch, ông bảo Linh Chiếu ra xem mặt trời đúng ngọ vô cho ông hay. Linh Chiếu ra xem vào thưa : "Mặt trời đã đúng ngọ, mà có nhật thực.". Ông ra cửa xem. Linh Chiếu lên tòa của ông, ngồi kiết già chấp tay thị tịch. Ông vào xem thấy cười, nói :" Con gái ta lanh lợi quá !". ông bèn chậm lại bẩy ngày sau mới tịch. Tin ông tịch đưa về nhà cho bà hay. Bà nói :" Con gái ngu si, ông già vô tri, không báo tin mà đi, sao đành vậy ?". Bà ra báo tin cho con trai đang làm ngoài đồng. Bà nói: "Long Công với Linh Chiếu đi rồi con !". Người con trai đang bừa ruộng đáp: " Dạ !". Rồi lặng thinh giây lâu bèn đứng mà tịch. Bà nói :" Thằng này sao ngu si lắm vậy!". Lo thiêu con song, bà đi từ biệt thân thuộc rồi biệt tích. " ( Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, tập 1)

Để rồi HT ngâm hai bài thơ thật ý nhị: 

Đời người trăm tuổi có bao lâu 

Sao chẳng gắng tu, để bạc đầu

Răng rụng, mắt mờ  tinh khí kém

Tội dầy Phước nhẹ , nghiệp trần sâu 

Hãy lo bồi đắp gieo duyên tốt 

Sau kết thành duyên, hưởng quả mầu 

Hướng thiện , thuyền từ mau chuyển hướng 

Dần dà “CHẾT ĐẾN” biết về đâu? 
( không biết tác giả) 

Và bài thơ khuyến  tu của HT Thích Huyền Vi 

KHUYẾN TU

Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày,  

Tu hành gắng lấy, để cầm tay,  

Bến mê lánh khỏi trăm phần khó,  

Cửa Pháp nương nhờ lắm chuyện may !  

Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả,  

Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay,  

Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ,  

Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày!"

(Thơ của HT Huyền Vi )

Kính  cảm niệm bài pháp thoại ngắn nhưng tuyệt vời vì qua lời giảng chúng con đã hiểu biết thêm rằng : 

Tiền niệm mê thì còn phàm phu

Hậu niệm ngộ thì thành Phật ( Giác ) 

Niệm trước còn dính mắc thì mãi mê muội 

Luôn biết buông xả để tiến lên thì đường tu dễ thanh tịnh 
(Phật tử Huệ Hương)11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm - 04:00pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (Tăng Ni & Phật tử) 

04:45pm: Mông Sơn Thí Thực

05:30pm: Dược thực

07:pm- 07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử) 

07.40pm-09.00pm:

*Tăng Ni: học về các Pháp Yết Ma, Nghi Lễ... (Giảng Đường Hoa Sen)

 

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện( xin xem bài trình pháp riêng ) 

Giảng Sư Thích Nguyên Tạng &Thích Minh Hội 

chủ đề Phước Bố thí &Thánh Tăng Sivali 

 

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền

Nhứt canh dĩ đáo thượng thiền sàng, 
Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan. 
Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, 
Chỉ tu nhứt hướng vãng Tây Phương. (1) 
Ngưỡng lao đại chúng các các nhứt tâm niệm Phật

Nam Mô A Di Đà Phật 

10.30pm: Chỉ tịnh 


***

Phật tử Huệ Hương ghi nhanh  
(Xem livestream từ Sydney tối 7/7/2024)🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Kính mời

Xem hình ảnh Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức:

-Day 1: Lễ Kiết Giới Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 (06/07/2024)
-Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 (06/07/2024)
-Day 1: An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quan Âm (06.07/2027)

-Day 1: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (06/07/2024)
-Day 1: Tụng Kinh & Pháp Thoại buổi tối (06/07/2024)
-Day 2: Công Phu khuya-Khai Thị, tụng Thủy sám & Pháp thoại (07/07/2024)
-Day 2: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (07/07/2024)
-Day 2: Tụng Kinh & Pháp Thoại (07/07/2024)

-Day 3: Tụng Kinh & giảng Pháp (08/7/2024)

-Day 4: Tụng Kinh & giảng Pháp (09/7/2024)
-Day 5: Tụng Kinh & giảng Pháp (10/7/2024)
-Day 6: Tụng kinh & giảng Pháp (11/7/2024)
-Day 7: Công phu khuya & Bố Tát (12/7/2024)
-Day 7: Lễ Hiệp Kỵ 5 đời Tăng Thống & HT Như Huệ (12/7/2024)

-Day 7: Lễ Cúng Dường Trai Tăng cuối Khóa An Cư (12/7/2024)
-Day 7: Đêm Thiền Trà Đạo Tình (12/7/2024)
-Day 8: Lễ Tự Tứ Giải Chế Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Bảy 13/7/2024)
-Day 8: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22

-Day 8: Lễ mừng khánh tuế Chư Tôn Đức và Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng ĐứcGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4005)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 879)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4194)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21761)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 675)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000