Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Chức Sự Trường Hạ Quảng Đức kỳ 22 (từ ngày 6 đến ngày 13/07/2024)

06/07/202413:43(Xem: 161)
Ban Chức Sự Trường Hạ Quảng Đức kỳ 22 (từ ngày 6 đến ngày 13/07/2024)

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC

( Từ ngày 06/07/2024 đến ngày 13/07/2024 )BAN CHỨC SỰ

TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC KỲ 22

 

Chứng Minh: ĐLHT Thích Huyền Tôn, HT Thích Tịnh Minh, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Bổn Điền

Thiền Chủ :   TL HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Thông Mẫn

Hóa Chủ: TT Thích Nguyên Tạng
Kiết Giới  Nhơn:   HT. Thích Nguyên Trực
Đối Thú An Cư Sư :   HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

Ban Giám Luật  :  HT Thích Tâm Minh

Ban Giáo Thọ: HT Thích Như Định, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Nguyên

Ban Khai Thị:  HT. Thích Huyền Tôn.  HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, Thích Nguyên Trực. TT Thích Bổn Điền, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Như Định, HT Thích Thông Mẫn. 

Ban Giáo Thọ Lớp Tăng: ĐLHT Thích Huyền Tôn, TL HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Thông Mẫn

Ban Giáo Thọ Lớp Ni: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Hạnh Từ, NS Thích Nữ Nhật Liên, NS Thích Nữ Viên Thông, NS Thích Nữ Thảo Liên

Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: HT Quảng Niệm, HT Bổn Điền, Như Định, HT Tịnh Đạo, TT Nguyên Tạng, TT Minh Hội, TT Đạo Nguyên, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri, TT Hạnh Phẩm, TT Thông Hiếu, ĐĐ Viên Thành, ĐĐ Huyền Thọ, ĐĐ Đồng Thiên, ĐĐ Tâm Huy, NS Như Tuyết, NS Nhật Liên, NS Viên Thông, NS Thảo Liên, NS Thuần Tiến, NS Nguyên Khai

 Ban Thư Ký : TT Thích Viên Tịnh, Đh Quảng Tịnh Thiều Văn Bình,

 Đh. Quảng Duy Minh.
Ban Xướng Ngôn: TT Thích Viên Tịnh

 Ban Thủ Quỹ Trường Hạ: NS Như Tuyết, SC Phổ Huệ, Đh Hồng Hạnh,

Đh Diệu Hòa, Đh Thanh Phi

Ban Nghi Lễ:  TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Viên Trí, TT Thích Chơn Đạt 
Ban Kinh Cổ:  TT Thích Hạnh Minh

Ban Hô Canh Tọa Thiền:   TT Nguyên Tạng, TT Hạnh Minh, TT Viên Trí

Chúng Trưởng Tăng :  TT Thích Viên Trí

Chúng Trưởng Ni :  NS Thích Nữ Viên Thông

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ: Đh. Quảng An; Chúng phó: Đh. Nhất Luân

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Đh Nguyên Hồng; Chúng phó: Đh. Diệu Đắc

Tri Chung Ban :  ĐĐ Thích Đăng Từ,  ĐĐ Thích Hạnh Phát,
ĐĐ Thích Vạn Thắng

Cúng Đại Bàng:  SC Hạnh Nghiêm, SC Giác Nghiêm, SC Giác Hạnh

Ban Hương Đăng :  NS An Hiếu, NS An Thảo, SC Giác Nghiêm, SC Giác Hạnh, Đh. Trúc Lâm, Đh. Nguyên Nhật Thường, Đh Mai Diệu Hoàng cùng quý Phật tử tham dự khóa tu.

Ban Cắm Hoa, Trang Trí Hoa Quả:  Đh Thanh Phi, Đh Nguyên Kim Ngọc, Đh Diệu Hoàng (Mai Phát),  Đh Thục Đức, Đh Kim Chi Hồng Ngọc, Đh. Thiện Sơn, Đh Nguyên Cảnh.

Ban  Trai Soạn :  Ban Cố Vấn: Ni Sư Như Như, SC Hạnh Hiếu, SC Hạnh Chiếu, SC Tịnh Ý, Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Đh Thiện Bảo, Đh Thiện Kim, Đh. Nguyên Đà, Đh. Tâm Huệ, Đh. Hạnh Kim & Phụ Huynh GĐPT, Đh Nguyên Nhật Định, Đh. Nguyên Quảng Kim, Đh. Lệ Phước, Đh Diệu Hiền, Đh. Tâm Hương, Đh Khánh Trúc, Đh Nguyên Quảng Thanh, Đh. Quảng Hương, Đh. Quảng Tịnh, Đh. Nguyên Yên, Đh Ngọc Quý, Đh Nguyên Nhật Mỹ, Đh Nguyên Nhật Lâm, Đh Đồng Túy, Đh Nguyên Thanh, Đh Quảng Diệu Hạnh, Đh. Đồng Túy, Đh. Ngọc Quý, Nguyên Nhật Tịnh, Nguyên Nhật Tú.

Ban Hành Đường: Trưởng ban: SC Viên Minh, ban viên các sư cô trẻ do Ni Sư Chúng Trưởng xướng tên mỗi ngày, cùng quý Phật tử Quảng Diệu Trí, Nguyên Nhật Tịnh, Nguyên Nhật Tú, Nguyên Thiện Phước , Nguyên Quảng Phụng, Nguyên Quảng Phước, Nguyên Quảng Hiền, Quảng Diệu Thiện, Đh Minh Đăng,  Giác Liên Thanh, Đh. Diệu Trí Bình Phương, Đh. Nhất Luân, Đh David Quảng Minh, Đh Rowley Quảng Tuệ, Đh. Tâm Quảng Hóa và Phật tử tùng hạ.

Ban Thiền Trà Đạo Tình: TT Viên Trí, ĐĐ Đồng Thiên, Đh Nguyên Nhật Tín Đh. Nhất Luân.

Ban Thông Tin Truyền Thông:  ĐĐ Thích Viên Thành, Đh Huệ Hương.

Ban Chụp Hình & Livestream: Đh Thiện Hưng. Đh. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh. Bình Phong Nguyên Quảng Tường, Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh, Đh Quảng Đại Tâm , Đh.Thục Đức, Đh. Quảng Đại Thành (Williams).

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm Thiều Đức, Đh. Nguyên Đức Pháp (Chương).

Ban Cung Đón: TT Thông Hiếu, SC Phổ Huệ, Đh Tâm Từ, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Quảng Tịnh Thiều Bình, Đh Minh Đăng, Đh. Nguyên Quảng Tánh, Đh Hoằng Ý Ngọc Sơn, Đh. David Quảng Minh

 Ban Cư Trú: Đh. Quảng Ngộ,  Đh. Quảng Thiện, Đh. Quảng Diệu Trí,

Đh. Mai Diệu Hoàng, Đh. Hòa Ngọc

Ban Thị Giả:  ĐĐ Tâm Huy, ĐĐ Bổn Hậu, SC Chân Tịnh Quang, SC Hạnh Nghiêm, SC Giác Nghiêm, SC Giác Hạnh

Ban Y Tế : Bác Sĩ Duy Hùng, Dược Sĩ Teresa Thùy Trinh, Dược Sĩ Huyền Vũ,

Ban Vệ Sinh: Đh. Chơn Lý; Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh. Nguyên Quảng Chơn, Đh. Quảng Minh (David), Đh Nguyên Quảng Công (Daniel).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4005)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 879)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4194)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21761)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 675)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000