Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành Trạng và Tư Tưởng của Tổ Sư Thiện Đạo (613-681), Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa

15/03/202409:42(Xem: 255)
Hành Trạng và Tư Tưởng của Tổ Sư Thiện Đạo (613-681), Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa

TT Nguyen Tang-7


TT Nguyen Tang-6

TT Nguyen Tang-9
HẠNH TRẠNG VÀ TƯ TƯỞNG

TỔ SƯ THIỆN ĐẠO
Kính tặng Thượng tọa
Giảng sư Thích Nguyên Tạng


Ngài sinh ở xứ An Huy
Đại sư Thiện Đạo quy y với Thầy
Là ngài Đạo Xước giảng bày
Kinh Vô Lượng Thọ Phương Tây Di Đà
Truyền thừa tịnh độ Trung Hoa
Xếp hàng Nhị tổ giác tha đại từ
Học về Thiện Đạo Tổ sư
Pháp môn Tịnh độ Niệm tu chí thành
Quang minh, hảo tướng, hồng danh
A Di Đà Phật nguyện hành tinh chuyên
Niệm công đức huệ diệu huyền
Phụng hành bản nguyện Phật truyền hạnh tu
Đàm Loan, Đạo Xước Tổ sư
Dung thông Pháp niệm tiêu trừ ác căn
Tổ Sư Thiện Đạo tinh cần
Kết thừa tư tưởng tiền nhân hiển bày
Xưng danh niệm Phật dễ thay
Pháp tu đơn giản được Ngài nghiệm ra
Chí thành niệm Phật Di Đà
Nương nhờ nguyện lực độ tha nhau cùng
Ngài như thạch trụ bóng tùng
Chở che giới tử khiêm cung niệm trì
Suốt đời miên mật giới quy
Bát chu tam muội phát huy lợi hành
Phàm phu báo độ vãng sanh
Niệm xưng tương tục Phật danh trường kỳ
Người khôn kẻ dại quy y
Pháp tu bình đẳng không nghi không ngờ
Chí thành tâm niệm Nam Mô
Thâm tâm, hồi hướng qua bờ Tây Phương
Chúng sanh hạ liệt ngoan cường
Nương nhờ tha lực nhập môn dung hòa
Mười ba thế kỷ hôm qua
Diệu âm đồng vọng Di Đà Hồng Danh


Nam Mô A Di Đà Phật.
14.3.2024
Minh Đạo


****


TT Nguyen Tang-7Thiện Đạo Nhị Tổ Liên Tông

Kính dâng TT Giảng Sư Thích Nguyên TạngThiện Đạo Nhị Tổ Liên Tông 

Sư Phụ, Đạo Xước hữu công lưu truyền 

Pháp môn niệm Phật tu chuyên

Nhưng mà quả đắc nan duyên hành trì

Đến thời Thiện Đạo phát huy

Trì danh niệm Phật thực thi dị hành

Niệm chuyên với nguyện chí thành

Sau khi xả báo vãng sanh Liên trì

Có khi với dạ từ bi

Ta Bà tái hiện độ trì hữu duyên

Thập tam thế kỷ lưu truyền 

Pháp môn niệm Phật diệu huyền gởi trao 

Niệm Phật chẳng thể lãng xao 

Nhất tâm bất loạn khác nào định tâm

Lời Thầy giảng rất sâu thâm

Thiền Tịnh như nhất chẳng lầm đúng sai

Thiền Tịnh tuy thấy là hai

Nhưng cùng mục đích bản lai truy tầm 

Cũng cùng triệt để giữ tâm 

Vô niệm, bất loạn: chân tâm hiển bày 

Chúng con kính tạ ơn Thầy

Chọn đề đã giảng giải bày nghi nan

Gương Tổ khuyên muốn tâm an 

Chuyên xưng danh hiệu Di Đà kính cung

 Miên mật niệm đến chí cùng 

Của ngon vật lạ chẳng dùng cho thân

Tài vật tín thí cúng dần

Sửa sang chùa tháp, dụng phần chép kinh

Đó là gương Tổ chí tình

Tam thập niên đã hành trì chẳng suy

Hạnh Ngài quả bất tư nghì 

Xứng danh Nhị Tổ sử ghi lưu truyền 

Hậu sinh ai đủ cơ duyên 

Hành theo hạnh Tổ lên thuyền về Tây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Melbourne, 16/3/2024

Phật tử Thanh Phi
TT Nguyen Tang-6


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT


Kính bạch Thầy, Tiếp theo anh Minh Đạo và chị Thanh Phi,

con xin có đôi vần cảm tác sau thời Pháp quý báu của Thầy.Lúc trời Âu màn đêm buông xuống
Đất Úc châu vừa luống canh năm
Mở zoom học Pháp chuyên cần
Nghe Thầy Nguyên Tạng giảng lần tích xưa


Đời Tùy Đường truyền thừa Tịnh Độ
Thiện Đạo Ngài Nhị Tổ Liên tông
Sổ châu Pháp khởi lưu thông
Khuyên người niệm Phật tâm đồng Phật tâm


Lòng Chí Thành Tín Tâm kiên cố
Hồi hướng về lưu bố gần xa
Người người niệm Phật thiết tha
Không xen tạp niệm về nhà Như Lai


Khắp thôn lân hoằng khai Chánh Pháp
Noi gương Ngài đền đáp Phật ân
Hạnh tu miên mật chánh chân
Hướng về Hóa độ xả thân không màng


Cành liễu cao nhẹ nhàng đáp đất
Thế Kiết già không mất oai nghi
Vãng sanh thật bất tư nghì
Qua bao thế hệ chuyên trì Phật danh


Chuyên niệm Phật thực hành chân chánh
Cõi Di Đà phàm thánh đồng cư
Trải bao thế kỷ vinh hư
Pháp môn niệm Phật như như lưu truyền


Tiếp độ người hữu duyên niệm Phật
Sáu chữ lành chân thật niệm ra
Nam mô Phật A Di Đà
Tâm không xao động hóa ra sen vàngTâm Quang
Brisbane, Trọng thu 2024

TT Nguyen Tang-5KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

Kính dâng TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng

 

  Tịnh độ thiền tông thuở Tuỳ Đường

Giảng Sư Nguyên Tạng phụng truyền chương

Thọ pháp chuyên tu am cội tích

Tâm an tuệ sáng nguyện soi gương


Liên Tông Thiện Đạo đã hoàng dương

Tịnh Độ thượng căn người đã nguyện

Di Đà kiến lập tâm trưởng dưỡng

Rộng độ chúng sinh hằng để chuyển

Danh hiệu Di Đà dốc niệm chuyên

Luân hồi lục đạo thời xa viễn

Nhất tâm xưng tán nguyền luôn giữ

Tiếp dẫn chúng sanh đến cõi yên


“khải định cổ kim” Ngài soạn giáo

Nghiêm trì tịnh giới chẳng thời phai

Pháp môn phương tiện qui hành đạo

Vãng sanh diện kiến sáng liên đài


Tư tưởng Tổ Sư, Thầy giảng dạy

Hữu duyên trần thế nay đà gặp

Chỉ giáo thông tường khởi tuệ hay

Thỉnh ý con xin sáng tỏ bày.


 

Sài gòn, 17/03/2024

PT. Minh Đạo (Kính đề)


TT Nguyen Tang-3
TT Nguyen Tang-002
TT Nguyen Tang-1
TT Nguyen Tang-4Nam Mô Bổn  Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu Viện Quảng Đức kiêm Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Hải ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan đồng thời kiêm đảm nhiệm vai trò thành  viên mới trong ban hoằng pháp của Giáo Hội Tăng Già Thế Giới .

Kính bạch TT Thích Hạnh Tấn, chủ nhiệm ban truyền bá giáo lý Âu Châu, 

Kính thưa quý đạo hữu đang và sẽ thính pháp.với những buổi trực tuyến Zoom của ban truyền bá Giáo Lý Âu, Cháu.

 

Lời nói đầu, 

 

Trong suốt hai năm đại dịch hoành hành, con, Huệ Hương  có lẽ nhờ một túc duyên xưa nào đó, đã có cơ hội được làm quen qua  những bài trình pháp  của vị Thầy mà con luôn ngưỡng phục về tài đức ( TT Thích Nguyên Tạng)  với hơn 300 bài về Tổ Sư Thiền của Ấn Độ, Trung Hoa, và Việt Nam nhờ vậy đã giúp con  thu thập rất nhiều trải nghiệm và thể nghiệm được rằng: Trăm sông đều chảyvề biển cả, cũng như trăng mọc  hay  trăng lặn  cũng không thoát khỏi bầu trời bao la. Biển cả mênh mông hay bầu trời bao la chính là cái Tâm . Phật cũng ở tâm, chúng sanh cũng ở tâm, tuy có sự khác biệt về thể tướng nhưng không có sự khác biệt về thể tánh. Chính vì thế khi nhận  thông báo sẽ có buổi pháp thoại về Nhị Tổ Tịnh Độ Tông;,” Đại Sư Thiện Đạo “ lòng con có chút háo hức lạ kỳ và thầm nghĩ rằng mình sẽ  thấu hiểu thêm, nhận định thêm về các đại tông  phái, ngỏ hầu   hiểu thấu được sự thật của muôn pháp trên thế gian, không bị lầm mê cho giả là thật.  Và nhất là con  từng được giảng dạy rằng:   “Niệm Phật là để trở về với tâm Phật thanh tịnh trong sáng nghĩa là khi  nói năng hành động suy nghĩ với tâm thanh tịnh trong sáng thì đó là tâm Phật đang hoạt dụng.” Kính mời xem tiếp bài: Cùng nhau nhìn lại bảng xếp hạng chư vị Tổ trong Tịnh Độ Tông và Liên Tông Tịnh độ
qua bài pháp thoại của TT Thích Nguyên Tạng về “Hành trạng và Tư Tưởng của Thiện Đạo Tổ Sư”
(Bài trình pháp của PT Huệ Hương)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22349)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
23/04/2024(Xem: 460)
Năm 2024 là kỷ niệm 60 năm ngày xuất gia lần đầu, Mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn (21/3/1964), cũng là đánh dấu 20 năm (2004-2024) sống trên một tiểu bang và đất nước “đáng sống”, “hạnh phúc nhất nhì thế giới” đó là Nam Úc. Nghĩ lại mình: “Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, Chướng dày huệ mỏng, Nhiễm tâm dễ khởi, Tịnh đức khó thành, Nay xin một lòng, Tin thành sám hối”. Chắc do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo tạo, nên khi sinh ra, lớn lên đều ở trong môi trường khiêm tốn về vật chất, còn tinh thần cũng nhiều bất hạnh với cuộc đời. Vừa bất hạnh, vừa nghèo, lại không tài giỏi, tưởng rằng sẽ phải chịu nhiều khốn khổ. Nhưng chắc nhờ ảnh hưởng bởi âm đức, có được bản tánh hiền lành, luôn hài hòa trong cuộc sống, sẵn sàng chịu thiệt thòi, cho mọi việc được hanh thông, tốt đẹp. Riêng với tự thân tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả, thấm nhuần lời dạy của chư Tổ và hiểu được rằng: Phật Pháp rất nhiệm mầu. “Im lặng là vàng. Chịu thiệt là phúc. Nhẫn nhịn là bạc. Giúp người là đức”. Nên hằng
20/04/2024(Xem: 487)
Bồ Tát Quán Thế Âm Nghe tiếng kêu thống khổ Nhân loại đang lầm than Trong sầu đau phiền não. Thị hiện để cứu người Tùy căn duyên độ đời Không phân biệt phú quý Hay tay lấm chân bùn.
17/04/2024(Xem: 753)
Đường về núi cũ chùa xưa Phật thiêng trên cõi phù du vô thường Cỏ hồng hiu hắt quê hương Trên đồi Trại Thuỷ nở vườn kỳ hoa Chân trời cao rộng xuất gia Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
17/04/2024(Xem: 616)
Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát ! Hành vi đâm chém (stabbing ) có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa “ mới cảm thông (1) Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !
17/04/2024(Xem: 208)
Đời ta, chiếc lá Bồ Đề Thăng trầm muôn nỗi.. rồi về cội xưa Đời ta, là tiếng chuông chùa Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian Đời ta, là một nén nhang Tỏa làn hương .. nguyện bình an khắp cùng Thu tàn, Đống đến, sang Xuân.. Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
13/04/2024(Xem: 179)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
11/04/2024(Xem: 946)
Đến một lúc chợt bàng hoàng thảng thốt! Thì ra cuộc sống này phù du đến thế ư? Chỉ là bao gồm ý nghĩa của những danh từ “Tư tưởng, ý niệm, hành xử, cảm xúc” Trước đối tượng Cảnh, Người được ta liên tục nhận thức !
03/04/2024(Xem: 264)
Lạy Mẹ hiền Quán Thế Âm Diệu âm tiếng dội ngàn năm Tạ ơn tình thương cao cả Con nguyện đốt đuốc soi đường. Hình hài một tấm sơ sinh Nguyên vẹn ánh đạo quang minh Thanh tâm này kim chỉ hướng Tây phương là chốn con về.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567