Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm tưởng của Chúng Tỳ Kheo Ni tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Chủ Nhật, 9/7/2023)

12/07/202305:37(Xem: 275)
Cảm tưởng của Chúng Tỳ Kheo Ni tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Chủ Nhật, 9/7/2023)

le be mac (62)le be mac (63)


Cảm tưởng
của Chúng Tỳ Kheo Ni
tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21
tại Trụ xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
(Chủ Nhật, 9/7/2023)Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên chư tôn trưởng lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức tăng ni

Hôm nay là ngày bế mạc, mãn hạ sau 7 ngày an cư, tịnh giới tu tập. Con TKN Thích Nữ Hạnh Từ xin đãi lao cho toàn thể ni chúng chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính dâng lên đôi lời cảm niệm biết ơn sâu xa của chúng con

Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức,

Hơn ba năm qua, từ lúc đại dịch Covid khiến chúng tăng lui về mỗi tự viện tự tu, không còn quay về một già lam cùng nhau sách tấn, cho đến hôm nay, Giáo Hội từ bi, Thiền Lâm Pháp Bảo mở rộng cửa thiền, chư tôn đức đã hoan hỷ cho phép chúng con về đây cùng đại tăng trau dồi phước huệ, ơn đức này ni chúng chúng con luôn ghi nhớ. Chúng con thành kính cảm niệm ân đức Hoà Thượng Thiền chủ, Thượng toạ hoả chủ, Sư Cô Giác Anh, Ni Chúng và tất cả phật tử Thiền Lâm Pháp Bảo đã gôm hết thời gian của mình tạo dựng một già lam vừa uy nghi trang nghiêm và hùng vĩ trong thiền vị, để chư tăng về đây tu tập trong một tuần, dù thời gian ngắn ngũi nhưng chúng con đã cảm được niềm an lạc thât sự. Chỉ một tuần nhưng biết bao công đức của chư Tăng và đại chúng đã thiết lập nên một trường hạ tuy rất rộng, thời tiết sang đông rất lạnh, nhưng chúng con lại hưởng được tình Linh Sơn pháp lữ thật ấm ắp vô cùng. Ngôn ngữ thô sơ không sao diễn tả hết tâm trạng của chúng con lúc này. Một lần nữa, Chúng con thành kính đảnh lễ tri tạ ân đức của chư tôn thiền Đức, Kế đến là chúng con không quên thành kính tri ân Hoà Thượng Thiền chủ và Thượng Tọa Hoá Chủ, Sư cô Giác Anh không vì Phật sự nơi bổn tự, đã tận tâm tận lực, lo lắng, sắp xếp mọi mặt, nơi ăn chốn ở, đầy đủ phương tiện, thật là chu đáo, để cho chúng con khi đến đây được an tâm tu học. Với hạnh nguyện cao vời sâu xa như thế, ni chúng chúng con không biết dùng ngôn từ thế nào để nói hết được tâm tư của chúng con đối với ân đức của Quý Ngài cho trọn vẹn. Chúng con chỉ biết cố gắng tu đạo và hành đạo cho thật tốt để không phụ ơn của Quý Ngài.

Giờ đây, Ni Chúng chúng con kính chúc khánh tuế quý Ngài, Nguyện cầu quý Ngài Pháp thể khương an, tứ đại điều hoà, đạo lực huy hoàng, cữu trụ ta bà để hoá độ chúng sanh, trong đó có chúng con.

Và cuối cùng chúng tôi cũng thành thật tri ân quý đồng hương phật tử xa gần đã góp phần tài sức, công của để cho mùa an cư được châu viên tốt đẹp, nhất là những vị trong ban trai soạn, hành đường, đón rước,...v.v. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, gia đình khương an, đạo tâm kiên cố, đạo hạnh tinh chuyên và luôn gặp nhiều thiện duyên trong cuộc sống cũng như việc làm.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. Chúng Tỳ Kheo Ni tại Trường Hạ kỳ 21
Thích Nữ Hạnh Từ

Thích Nữ Viên ThôngGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567