Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5: Giảng Pháp, Hội Thảo tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Sáu, 7/7/2023)

09/07/202318:36(Xem: 285)
Day 5: Giảng Pháp, Hội Thảo tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Sáu, 7/7/2023)

Thứ Sáu, 07/07/2023


05:00 Thức chúng
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-07:15am: Công phu khuya và khai thị (HT Thích Như Định)
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am -11:00am: Thọ Trì Từ Bi Thủy Sám Pháp (Tăng Ni và Phật tử)
11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)

05:30pm: Dược thực

07:pm-07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07:40pm-09:00pm:
*Tăng Ni: Thuyết trình về Phật sự (Tổng Vụ Hoằng Pháp, TT Đạo Nguyên, PT Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (NS Thảo Liên, SC Giác Anh)

09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh


ns thao lien-sc giac anh (1)ns thao lien-sc giac anh (2)ns thao lien-sc giac anh (3)ns thao lien-sc giac anh (4)ns thao lien-sc giac anh (5)ns thao lien-sc giac anh (6)ns thao lien-sc giac anh (7)ns thao lien-sc giac anh (8)ns thao lien-sc giac anh (9)ns thao lien-sc giac anh (10)ns thao lien-sc giac anh (11)ns thao lien-sc giac anh (12)ns thao lien-sc giac anh (13)ns thao lien-sc giac anh (14)ns thao lien-sc giac anh (15)ns thao lien-sc giac anh (16)ns thao lien-sc giac anh (17)ns thao lien-sc giac anh (18)ns thao lien-sc giac anh (19)ns thao lien-sc giac anh (20)ns thao lien-sc giac anh (21)ns thao lien-sc giac anh (22)ns thao lien-sc giac anh (23)ns thao lien-sc giac anh (24)ns thao lien-sc giac anh (25)ns thao lien-sc giac anh (26)ns thao lien-sc giac anh (27)ns thao lien-sc giac anh (28)ns thao lien-sc giac anh (29)ns thao lien-sc giac anh (30)ns thao lien-sc giac anh (31)ns thao lien-sc giac anh (32)ns thao lien-sc giac anh (33)ns thao lien-sc giac anh (34)ns thao lien-sc giac anh (35)ns thao lien-sc giac anh (36)ns thao lien-sc giac anh (37)ns thao lien-sc giac anh (38)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567