Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 7: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Chủ Nhật, 9/7/2023)

09/07/202317:48(Xem: 951)
Day 7: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Chủ Nhật, 9/7/2023)

LỄ BẾ MẠC
TRƯỜNG HẠ THIỀN LÂM PHÁP BẢO
Bắt đầu lúc 9am, Chủ Nhật 9-7-2023


- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do & giới thiệu Chư Tôn Đức (MC. TT Thích Hạnh Tri)
- Lời bế mạc của Ban Tổ Chức (SC Giác Anh)
- Nhận xét của Ban Giám Luật (HT Thích Tâm Phương)
- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Thích Như Định)
- Ban Thủ Quỹ báo cáo (Phật tử Tâm Huệ)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo (TT Thích Đạo Nguyên)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo Ni (NS Thích Nữ Hạnh Từ)
- Cảm tưởng của Đại Điện Phật tử tại gia (Diệu Hòa)
- Huấn từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tâm Minh
- Lời tán dương của Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn (HT Thích Trường Sanh)
- Đạo Từ của Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Bảo Lạc
- Hồi hướng công đức và hoàn mãnle be mac (1)le be mac (2)le be mac (3)le be mac (4)le be mac (5)le be mac (6)le be mac (7)le be mac (8)le be mac (9)le be mac (10)le be mac (11)le be mac (12)le be mac (13)le be mac (14)le be mac (15)le be mac (16)le be mac (17)le be mac (18)le be mac (19)le be mac (20)le be mac (21)le be mac (22)le be mac (23)le be mac (24)le be mac (25)le be mac (26)le be mac (27)le be mac (28)le be mac (29)le be mac (30)le be mac (31)le be mac (32)le be mac (33)le be mac (34)le be mac (35)le be mac (36)le be mac (37)le be mac (38)le be mac (39)le be mac (40)le be mac (41)le be mac (42)le be mac (43)le be mac (44)le be mac (45)le be mac (46)le be mac (47)le be mac (48)le be mac (49)le be mac (50)le be mac (51)le be mac (52)le be mac (53)le be mac (54)le be mac (55)le be mac (56)le be mac (57)le be mac (58)le be mac (59)le be mac (60)le be mac (61)le be mac (62)le be mac (63)le be mac (64)le be mac (65)le be mac (66)le be mac (67)le be mac (68)le be mac (69)le be mac (70)le be mac (71)le be mac (72)le be mac (73)le be mac (74)le be mac (75)le be mac (76)le be mac (77)le be mac (78)le be mac (79)le be mac (80)le be mac (81)le be mac (82)le be mac (83)le be mac (84)le be mac (85)le be mac (86)le be mac (87)le be mac (88)le be mac (89)le be mac (90)le be mac (91)le be mac (92)le be mac (93)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567