Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 6: Công Phu Khuya-Khai Thị: tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Bảy, 8/7/2023)

08/07/202321:01(Xem: 282)
Day 6: Công Phu Khuya-Khai Thị: tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Bảy, 8/7/2023)
an cu thien lam phap bao day 6-001an cu thien lam phap bao day 6-002an cu thien lam phap bao day 6-004an cu thien lam phap bao day 6-005an cu thien lam phap bao day 6-006an cu thien lam phap bao day 6-009an cu thien lam phap bao day 6-010an cu thien lam phap bao day 6-011an cu thien lam phap bao day 6-012an cu thien lam phap bao day 6-013an cu thien lam phap bao day 6-015an cu thien lam phap bao day 6-016an cu thien lam phap bao day 6-017an cu thien lam phap bao day 6-018an cu thien lam phap bao day 6-019an cu thien lam phap bao day 6-020an cu thien lam phap bao day 6-021an cu thien lam phap bao day 6-022an cu thien lam phap bao day 6-023an cu thien lam phap bao day 6-024an cu thien lam phap bao day 6-025an cu thien lam phap bao day 6-026an cu thien lam phap bao day 6-027an cu thien lam phap bao day 6-028an cu thien lam phap bao day 6-029an cu thien lam phap bao day 6-030an cu thien lam phap bao day 6-031an cu thien lam phap bao day 6-033an cu thien lam phap bao day 6-034an cu thien lam phap bao day 6-035an cu thien lam phap bao day 6-036an cu thien lam phap bao day 6-037an cu thien lam phap bao day 6-038an cu thien lam phap bao day 6-039an cu thien lam phap bao day 6-041an cu thien lam phap bao day 6-042an cu thien lam phap bao day 6-043an cu thien lam phap bao day 6-044an cu thien lam phap bao day 6-045an cu thien lam phap bao day 6-046an cu thien lam phap bao day 6-047an cu thien lam phap bao day 6-049an cu thien lam phap bao day 6-050an cu thien lam phap bao day 6-051an cu thien lam phap bao day 6-052an cu thien lam phap bao day 6-053an cu thien lam phap bao day 6-054an cu thien lam phap bao day 6-055an cu thien lam phap bao day 6-056an cu thien lam phap bao day 6-057an cu thien lam phap bao day 6-058an cu thien lam phap bao day 6-060an cu thien lam phap bao day 6-061an cu thien lam phap bao day 6-062an cu thien lam phap bao day 6-063an cu thien lam phap bao day 6-067an cu thien lam phap bao day 6-068an cu thien lam phap bao day 6-069an cu thien lam phap bao day 6-070an cu thien lam phap bao day 6-072Z (1)Z (2)Z (3)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567