Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
an cu thien lam phap bao day 6-047

VÌ ĐẠO HY SINH

(Lời Khai thị của HT Tâm Phương sáng thật cảm xúc,
con xin có đôi vần thơ Kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức và gởi tặng Phật tử trong khóa tu)


“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh”

Niệm ơn Hòa Thượng khai minh
Lời khai thị rõ chân tình người tu
Thiền môn xây dựng công phu
Trải bao đông hạ xuân thu miệt mài
Bao nhiêu quản nhọc không nài
Đắng cay cũng nhận, chông gai chẳng sờn
Quyết tâm hoàn thiện khai sơn,
Cửa thiền, phương tiện độ nhơn cõi trần
Đó là công hạnh một phần
Ngoài ra còn phải chuyên cần tiệm tu
Dặn lòng kham nhẫn tiếp thu
Luôn luôn hòa nhã cho dù oan khiên
Hơn thua tranh biện thêm phiền
Quên mình để giữ bình yên Tăng đoàn
Cùng nhau hạnh nguyện chu toàn
Xứng danh con Phật lưỡng toàn trí bi
Đạo huyền quyết phải duy trì
Tăng đoàn con Phật ngại gì hy sinh
Lời khai thị thật cao minh
Tăng Ni Phật tử đồng thinh tán thành
Chúng con Phật tử tâm thành
Nguyện cho Giáo Hội đồng hành bước chân
Để cho Phật tử cùng lần
Đi trên đường đạo thập phần an vui.


Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 08/07/23
Phật tử Thanh Phi

***

an cu thien lam phap bao day 6-043

PHẬN SỰ NGƯỜI TU

Cảm tác theo bài thơ VÌ ĐẠO HY SINH của PT Thanh Phi
(qua lời Khai thị của HT Tâm Phương)


Lời khai thị buổi bình minh (8/7/2023)
Quyết lòng vi đạo hy sinh đến cùng
Niềm an lạc là của chung
Giác ngộ giải thoát ta cùng thăng hoa
Bảo tồn “Bản thể Tăng già”
“Thanh tịnh, hòa hợp” lợi tha luôn hành
Thị phi, danh lợi, đấu tranh
“Phản quan tự kỷ” thực hành thường xuyên
Từ bi trí tuệ đầu tiên
Người tu phải vững lan truyền lợi sanh
Lòng hỷ xả cũng thường hành
Chỉ nên chấp chứa tinh anh pháp mầu
Giáo lý Phật rất cao sâu
Hành trì là chính, nguyện cầu phụ thôi !
Sự hy hiến mãi tô bồi
Hiện tại an lạc vững ngôi Bồ đề
Thế gian lắm nỗi nhiêu khê
“Duy tuệ thị nghiệp” là nghề người tu
Tham sân si khiến mê mù
Diệt trừ ngã chấp thiên thu an bình…

Hạ Trường Thiền Lâm Pháp Bảo – Sydney, 8/7/2023
Thích Viên Thành
an cu thien lam phap bao day 6-044Pháp Hành Sám Nguyện

Cảm họa bài:” Vì Đạo Hy Sinh” của CS. Thanh Phi
Kính dâng chư Tôn Đức và kính tặng quý Phật tử an cư tại Thiền Lâm Pháp Bảo Úc Châu


“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh”
Sám nguyền đã rõ phân minh
Dắt người ra khỏi tử sinh ngục tù
Lợi danh buông bỏ chuyên tu
Lòng thanh trí sáng hương từ thoảng bay
Xa rời khổ luỵ trần ai
Điềm nhiên an tĩnh nhạt phai oán hờn
Đêm ngày hướng nội tầm chơn
Thị phi nhân ngã thua hơn lìa dần
Mong rằng sớm tỏ nguồn tâm
Nên chi nỗ lực tinh cần công phu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Tham thiền niệm Phật tịnh tu nhân hiền
Chuyển hoá đau khổ nghiệp duyên
Tọa thiền bái sám an yên tăng đoàn
An cư kiết giới đạo tràng
Thiền Lâm Pháp Bảo nghiêm trang hành trì
Đạo mầu tỏa ánh quang huy
Khắp nơi bốn chúng đồng quy trọn lành
Tụng kinh học pháp kinh hành
Một lòng một dạ chí thành tịnh thanh
Hướng về giáo nghĩa cao minh
Nương theo Phật tổ an bình tháng năm
Lục hoà cộng trụ hân hoan
Sớm chiều tĩnh tại đạo vàng tỏa lan
Định tuệ thắp sáng xa gần
Từ bi nhân đức thêm phần an vui.


Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am 08-07-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm họa) 

an cu thien lam phap bao day 6-045


Tâm nguyện xuất trần
 
Lời Khai thị của HT Tâm Phương sáng thật cảm xúc,
con xin có đôi vần thơ Kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức và gởi tặng Phật tử trong khóa tu.


“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh”


Một lòng lìa bỏ vô minh
Qua lời khai thị rõ tình ân sư
Từ khi thấu tỏ phù hư
Quyết tâm cát ái tạ từ quê hương
Dấn thân trên vạn nẻo đường
Không rời tâm nguyện siêu phương lúc đầu
Trải bao năm tháng dãi dầu
Già lam xây dựng ngõ hầu độ sanh
Khuyên người bỏ ác làm lành
Lần lần dạy bảo tịnh thanh Đạo mầu
Thấm nhuần Pháp Phật cao sâu
Nêu gương thân giáo giồi trau hạnh lành
Nhu hòa nhẫn nhục vô tranh
Song tu Phước Huệ thường hành nhị nghiêm
Cần chi khổ nhọc kiếm tìm
Tánh chơn vốn sẵn lặng im chơn thường
Ngàn trùng sóng lớn đại dương
Cội tùng vững chãi gió sương chẳng sờn
Tâm an chẳng kể thiệt hơn
Thuận duyên vẫn thế nghịch hờn chẳng lay
Mặc vào chiếc áo Như Lai
Ta bà kham nhẫn chí hoài độ sanh
Cùng nhau trên bước đường lành
Thượng cầu Phật Đạo tứ ân đáp đền
Con đường giải thoát thênh thênh
Dù bao gian khổ vững bền Đạo Tâm
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Brisbane, Trọng Đông 2023
Tâm Quang Tiền Anh Thơ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567