Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Niềm vui an cư (thơ)

06/07/202304:47(Xem: 265)
Niềm vui an cư (thơ)
day 3-qua duong (84)

CẢM TÁC
NIỀM VUI AN CƯ

Kính dâng Chư Tôn Thiền Tăng Ni
Kính tặng quý Phật tử tham dự khóa An Cư kỳ 21 tại Thiền Lâm Pháp BảoKhi gió đông về se se lạnh
Lại đến mùa kiết giới an cư
Từ đất thiêng Ấn Độ mùa mưa
Trải ngàn năm truyền vào Miệt Dưới (Down Under)


Chủng tử Phật từ lâu vun xới
Giờ nảy mầm ra quả đơm hoa
Chư Tăng Ni Phật tử gần xa
Đồng câu hội Thiền Lâm Pháp Bảo
Tâm hướng Đạo về chùa học Đạo
Trời chưa sáng còn lạnh sương đêm
Vào Chánh điện hô canh tọa thiền
Công phu khuya Lăng Nghiêm huyền diệu
Bước thiền hành bước chân đồng điệu
Sắc y vàng thanh thoát siêu phương
Đoàn áo lam đẹp màu khói hương
Trong nắng sớm bước đều thong thả
Vui chấp tác vui làm công quả
Trì Thuỷ Sám tăng trưởng Từ Bi
Bao oán hờn nghiệp chướng vơi đi
Dòng nước mát xoa tan phiền não


Ban Trai soạn lo toan chu đáo
Kịp đến giờ Ngọ thực quá đường
Tay nâng bát thành kính cúng dường
Thiền duyệt thực không rời chánh niệm

 

Khi chỉ tịnh thân tâm thúc liễm

Giờ vân tập trì Địa Tạng Kinh

Bậc Đại Từ hoằng nguyện độ sinh

“Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”

Lợi ích cả kẻ còn người mất

Trời Đao Lợi đền ân sanh thành

Bao tiền kiếp vì báo hiếu ân

Lập đại nguyện hóa độ từ mẫu

Chúng sanh vô minh không tường nghiệp báo

Dùng bao phương tiện thức tỉnh hàm linh

Cầm châu báu cứu thoát hỏa khinh

Hạnh lành Bồ Tát nêu gương sáng

Khuyên hành giả cùng nhau cố gắng

Tránh điều dữ nguyện làm việc lành

Đủ thiện căn phước đức vãng sanh

Nơi cõi Tịnh Di Đà Lạc Quốc

Một ngày qua ... như cá thiếu nước

Không huân tu hẹn đến bao giờ

Đèn tuệ kia chớ để lu mờ

Lo niệm Phật nguyện về cõi Phật

Tâm niệm Phật thiết tha chân thật

Không uổng công sinh cõi nhân gian

Dầu mông lung thế giới ba ngàn

Niệm Di Đà thẳng lên bờ giác

Niệm Di Đà nguyện sanh Cực Lạc

Trở lại Ta Bà độ quần manh

Chớ ngủ quên nơi chỗ Hóa thành

Mau rảo bước về nơi Bảo Sở

 

Thời Pháp thoại cùng nhau nhắc nhở

Bao lời vàng Phật dạy thuở xưa

Bao quốc độ bao thế hệ truyền thừa

Học để hiểu căn nguyên nguồn cội

Học kiên cố Đạo tâm bất thối

Đem thực hành ích lợi quần sanh

Để cùng nhau trên bước đường lành

Là Pháp lữ hướng về giải thoát

 

Thời gian trôi ... một tuần thấm thoát

Sáu mươi năm như mới hôm qua

Ngọn lửa thiêng bạo lực xóa nhòa

Trang sử mới chấn hưng Phật Giáo

Bậc Bồ Tát dấn thân vì Đạo

Để mai sau tứ chúng đồng tu

Hạnh Từ Bi Trí Tuệ ôn nhu

Đem ánh sáng chiếu ngời Âu Á

 

Đêm thiền trà ... ngày sau giải hạ

Họp rồi tan ấy lẽ thường tình

Sau bao ngày trưởng dưỡng đạo tình

Về trú xứ thi vi Đạo Pháp

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Brisbane, Trọng Đông 2023

Tâm Quang

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567