Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 2: Công Phu Khuya-Khai Thị: tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Ba 4/7/2023)

05/07/202303:48(Xem: 747)
Day 2: Công Phu Khuya-Khai Thị: tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (Thứ Ba 4/7/2023)

Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21
tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu 
Day 2: Thứ Ba, 4/7/2023

Hô canh: TT Thích Nguyên Tạng

Công Phu khuya
Duy na:TT Nguyên Tạng
Duyệt chúng: TT Giác Tín
Khai thị: HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc


 
day 2- cong phu khuya (1)day 2- cong phu khuya (2)day 2- cong phu khuya (3)day 2- cong phu khuya (4)day 2- cong phu khuya (5)day 2- cong phu khuya (6)day 2- cong phu khuya (7)day 2- cong phu khuya (8)day 2- cong phu khuya (9)day 2- cong phu khuya (10)day 2- cong phu khuya (11)day 2- cong phu khuya (12)day 2- cong phu khuya (13)day 2- cong phu khuya (14)day 2- cong phu khuya (15)day 2- cong phu khuya (16)day 2- cong phu khuya (17)day 2- cong phu khuya (18)day 2- cong phu khuya (19)day 2- cong phu khuya (20)day 2- cong phu khuya (21)day 2- cong phu khuya (22)day 2- cong phu khuya (23)day 2- cong phu khuya (24)day 2- cong phu khuya (25)day 2- cong phu khuya (26)day 2- cong phu khuya (27)day 2- cong phu khuya (28)day 2- cong phu khuya (29)day 2- cong phu khuya (30)day 2- cong phu khuya (31)day 2- cong phu khuya (32)day 2- cong phu khuya (33)day 2- cong phu khuya (34)day 2- cong phu khuya (35)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567