Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch giảng tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023

03/07/202318:00(Xem: 1373)
Lịch giảng tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023

Lịch giảng tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21

tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023

 


Chủ Nhật, 02/07/2023:

-05pm: Dược Thực
-07pm: Họp tiền khóa An Cư

 

Thứ Hai, 03/07/2023

05:00am: Thức chúng
05:45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

08:00am: Tiểu thực

09:30am -11:00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20
11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm – 04:00pm: Thọ trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni & Phật tử

04:45pm: Mông Sơn Thí Thực

05:30pm: Dược thực
07:pm – 07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07:40pm – 09:00pm: 
*Tăng Ni: Thuyết trình về Phật sự (Tổng Vụ Nghi Lễ, TT Nhuận Chơn,
 ĐĐ Hạnh Phát, SC Huệ Minh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (TT Nguyên Tạng, TT Phổ Huân)
09:30pm -10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Ba, 04/07/2023


05:00  Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am - 07:15am: Công phu khuya và khai thị (HT Thích Bảo Lạc)
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am -11:00am: Thọ Trì Từ Bi Thủy Sám Pháp (Tăng Ni và Phật tử)
11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm - 04:00pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)
04:45pm: Mông Sơn Thí Thực

05:30pm: Dược thực
07:pm- 07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
Thuyết trình về Phật sự Giáo Hội của Tổng Vụ Tăng Sự
(HT Tâm Phương, TT Giác Tín)

 Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (TT Đạo Nguyên – TT Nhuận Chơn)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Tư, 05/07/2023


05:00am: Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Trường Sanh
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am -11:00am: Thọ Trì Từ Bi Thủy Sám Pháp (Tăng Ni và Phật tử)
11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật 
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm -04:00pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)
02:30pm - 04:00pm: Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn họp định kỳ
04:45pm: Công phu chiều

05:30pm: Dược thực
07:pm - 07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07:40pm - 09:00pm:  
Tăng Ni: Thuyết trình về Hành Chánh  của Giáo Hội
(Ban Thư ký GH, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Viên Trí)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện: (TT Minh Hội, TT Hạnh Tri)

09:30pm -10:00:pm Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Năm, 06/07/2023


05:00: Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Huyền Tôn)
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả      

9:00am-11.00am: Thọ Trì Từ Bi Thủy Sám Pháp (Tăng Ni và Phật tử)
11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh;

02:30pm-04:00pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)
03:00pm-10:00pm: Hội Đồng Điều Hành & GH họp định kỳ
04:45pm: Công phu chiều

05:30pm: Dược thực
07:40pm - 09:00pm: 
*Họp Giáo Hội tại Thư Viện

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (NS Tâm Lạc, NS Viên Thông)

 09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh

 
Thứ Sáu, 07/07/2023


05:00  Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-07:15am: Công phu khuya và khai thị (HT Thích Như Định)
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am -11:00am: Thọ Trì Từ Bi Thủy Sám Pháp (Tăng Ni và Phật tử)
11:45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)

05:30pm: Dược thực

 07:pm-07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07:40pm-09:00pm: 
*Tăng Ni: Thuyết trình về Phật sự (Tổng Vụ Hoằng Pháp, TT Đạo Nguyên, SC Phổ Huệ)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (NS Thảo Liên, SC Giác Anh)

09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Bảy,  08/07/2023

05:00: Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-07:15am: Công phu khuya và khai thị HT Tâm Phương)
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am-11:00am: Lễ tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Quảng Đức; Húy Nhật 5 Đời Tăng Thống & HT Thích Như Huệ 
11:45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm-03:30pm: Thọ Trì Kinh Địa Tạng (Tăng Ni và Phật tử)

05:30pm: Dược thực
07:pm-07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09:00pm:
*Đêm Thiền Trà Đạo Tình (TT Viên Trí, SC Huệ Minh, SC Phổ Huệ)
09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10:30pm: Chỉ tịnh


Chủ Nhật, 09/07/2023

05:00am:  Thức chúng 
05:45am: Hô canh tọa thiền
06:00am-6:30am: Công phu khuya và khai thị (HT Tâm Minh)
06:30am-07:15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07:30am: Tiểu thực
08:00am: Chấp tác, công quả
09:00am -11:00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 
11:45am: Thọ trai

Buổi chiều:  Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bổn xứ

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567