Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023

03/07/202313:31(Xem: 1853)
Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 tại Trụ Xứ Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

 LỄ KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ kỳ 21 

TẠI TRỤ XỨ THIỀN LÂM PHÁP BẢO
9:30AM, THỨ HAI 27/2023
  

- Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự (MC, TT Nguyên Tạng)

 

- Lời khai mạc của Hóa Chủ Trường Hạ (TT Thích Phổ Huân)

 

- Công bố tổng số Tăng Ni và Phật tử tùng hạ (TV Tăng Sự, TT Thích  Giác Tín)

 

- Công bố Ban Chức Sự Trường Hạ (HT Thích Như Định)

 

- Công bố lịch giảng dạy (HT Hội Chủ Thích Tâm Minh)

 

- Công bố Thời Khóa Biểu và Hiệu Lệnh (Ban Nghi Lễ, TT Thích Nhuận Chơn)

 

- Công bố Nội Quy Trường Hạ (Ban Giám Luật, HT Thích Tâm Phương)

 

- Lời chúc từ của Hòa Thượng Phó Thiền Chủ (HT Thích Trường Sanh)

 

- Lời đạo từ của Hòa Thượng Thiền Chủ  (HT Thích Bảo Lạc)

 

 

- Hồi Hướng công đức

 

- Chụp hình lưu niệm và hoàn mãn

 
le khai mac-an cu 2023 (1)le khai mac-an cu 2023 (2)le khai mac-an cu 2023 (3)le khai mac-an cu 2023 (4)le khai mac-an cu 2023 (5)le khai mac-an cu 2023 (6)le khai mac-an cu 2023 (7)le khai mac-an cu 2023 (8)le khai mac-an cu 2023 (9)le khai mac-an cu 2023 (10)le khai mac-an cu 2023 (11)le khai mac-an cu 2023 (12)le khai mac-an cu 2023 (13)le khai mac-an cu 2023 (14)le khai mac-an cu 2023 (15)le khai mac-an cu 2023 (16)le khai mac-an cu 2023 (17)le khai mac-an cu 2023 (18)le khai mac-an cu 2023 (19)le khai mac-an cu 2023 (20)le khai mac-an cu 2023 (21)le khai mac-an cu 2023 (22)le khai mac-an cu 2023 (23)le khai mac-an cu 2023 (24)le khai mac-an cu 2023 (25)le khai mac-an cu 2023 (26)le khai mac-an cu 2023 (27)le khai mac-an cu 2023 (28)le khai mac-an cu 2023 (29)le khai mac-an cu 2023 (30)le khai mac-an cu 2023 (31)le khai mac-an cu 2023 (32)le khai mac-an cu 2023 (33)le khai mac-an cu 2023 (34)le khai mac-an cu 2023 (35)le khai mac-an cu 2023 (36)le khai mac-an cu 2023 (37)le khai mac-an cu 2023 (38)le khai mac-an cu 2023 (39)le khai mac-an cu 2023 (40)le khai mac-an cu 2023 (41)le khai mac-an cu 2023 (42)le khai mac-an cu 2023 (43)le khai mac-an cu 2023 (44)le khai mac-an cu 2023 (45)le khai mac-an cu 2023 (46)le khai mac-an cu 2023 (47)le khai mac-an cu 2023 (48)le khai mac-an cu 2023 (49)le khai mac-an cu 2023 (50)le khai mac-an cu 2023 (51)le khai mac-an cu 2023 (52)le khai mac-an cu 2023 (53)le khai mac-an cu 2023 (54)le khai mac-an cu 2023 (55)le khai mac-an cu 2023 (56)le khai mac-an cu 2023 (57)le khai mac-an cu 2023 (58)le khai mac-an cu 2023 (59)le khai mac-an cu 2023 (60)le khai mac-an cu 2023 (61)le khai mac-an cu 2023 (62)le khai mac-an cu 2023 (63)le khai mac-an cu 2023 (64)le khai mac-an cu 2023 (65)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567