Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
60 nam Bo tat quang duc
cung qua duong

CÔNG ĐỨC AN CƯ
An cư công đức rất cao vời
Tâm tịnh thân an dạ thảnh thơi
Thúc liễm thân tâm hằng tỏa sáng
Trau giồi giới định tuệ muôn nơi
Tăng già hòa hợp đầy thanh thoát
Tứ chúng đồng tu đức chẳng vơi
Giáo Hội (1) mãi duy trì chính thống
Thiền Lâm Pháp Bảo (2) đủ cơ ngơi.

Chùa Pháp Hoa SA, 29/6/2023 (12/5/Quý Mão)
TK Thích Viên Thành (kính xướng)


Ghi chú:
(1) Để duy trì truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội và Tăng Già, và cũng để cho Chư Tôn Đức cùng Phật Tử toàn liên bang biết trước mà thu xếp Phật sự tại địa phương, hầu cùng câu hội về Trụ Xứ An Cư mà tu tập. Kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023, Ban Tăng Sự GHPGVNTNHN Tại UĐL TTL đã ra THÔNG TƯ Số: 03-07/TVTS/TT V/v Tổ chức An Cư Kiết Hạ Năm Quý Mão – 2023. Nay xin nhắc lại, Khóa An Cư sẽ tổ chức tại:
(2) THIỀN LÂM PHÁP BẢO, Địa chỉ: 590 Bents Basin Rd, Wallacia, NSW 2745, Tel: 0413 838 246 – 02 96104 5452. Thời gian từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 07 năm 2023.
An Cư vừa Tu Học, vừa thăng hoa cuộc sống, vừa là cơ hội để gieo trồng phước đức và có 5 lợi ích như trong Kinh Tăng Chi II dạy: “Có 5 lợi ích cho người sống chung với người an cư có mục đích. Đó là: 1- Nghe điều chưa được nghe. 2- Làm cho thanh tịnh điều được nghe. 3- An trú chánh tín những gì đã được học. 4- Không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng. 5- Có được các thiện tri thức đồng tu tập”. với đầy công đức như vậy, nên chúng ta phải tranh thủ.
Một năm chì có một lần, Giáo Hội đã vì tứ chúng mà lo liệu chu toàn, nay đã gần đến ngày tập trung, vậy rất mong Chư Tôn Đức gương mẫu, khuyến tấn Đạo Hữu Phật Tử thuộc đạo tràng của mình, cùng về Thiền Lâm Pháp Bảo ở Sydney để An Cư và giéo tạo phước điền.
Cầu mong tất cả hành giả an cư học hỏi và thực tập được nhiều điều lợi lạc cho việc thăng hoa trí tuệ và đạo hạnh của mình, để sau thơi gian an cư, mang hành trang là Thánh tài vô tận, trở về bổn xứ, cảm hóa được nhiều người cùng làm việc tốt đẹp cho xã hội, lợi lạc cho đạo pháp, xây dựng được Tịnh độ trên nhân gian này. Đó cũng là nhiệm vụ của người Tu và thành viên Giáo Hội..cung qua duong 9

Công Đức An Cư
-Thủ vĩ ngâm,Bát vĩ đồng âm, Thượng vĩ bệnh
-Cảm họa y đề bài: “Công Đức An Cư” của Thầy Thích Viên Thành


Công đức An Cư thật tuyệt vời
Trì kinh niệm Phật nghiệp buông lơi
Tâm nguyền học đạo xa sầu rối
Ý nguyện tu thiền bỏ não rơi
Bái sám siêng năng niềm hỷ trội
Kinh hành tinh tấn dạ hân bồi
Mười ngày yên ổn quay về cội
Công Đức An Cư thật tuyệt vời…!

Nam Mô A Di Đà Phật

Tu Viện An Lạc, California, 3:30 am 29-06-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm họa )kinh hanh niem phat-1

HÒA GIỚI ĐỒNG TU


Kính họa bài thơ "Công Đức An Cư" của Thầy Viên Thành

Con kính nguyện "Khóa An Cư của GH Úc Châu" thành tựu viên mãn.

Truyền thống an cư thật tuyệt vời
Thân hòa đồng trụ trí thảnh thơi
Khẩu hòa, ý duyệt đàm Kinh luận
Chân lý hiển bày tỏa khắp nơi
Trường Hạ bừng soi ngời ánh tuệ
Chúng sanh quy ngưỡng não phiền vơi
Về đây buông bỏ tâm phàm tục
Hòa giới đồng tu chẳng phút ngơi.

Tampere, Phần Lan 29.6.2023
Đệ tử Minh Đạo


cung qua duong 6

CÔNG ĐỨC AN CƯ


Kính họa bài thơ "Công Đức An Cư" của Thầy Viên Thành

Con kính nguyện "Khóa An Cư của GH Úc Châu" thành tựu viên mãn.


Thiền Lâm Pháp Bảo đủ duyên thôi
Giống Phật gieo trồng khặ́p mọ̣i nơi
Tổ chức An Cư cùng Kiết Hạ
Thân tâm thanh tị̣nh Lục Hòa vui
Đạo pháp duy trì nhờ Giáo Hội
Hải ngoại đồng tu quá tuyệt vời
Cùng nhau câu hội chung tu tập
Chánh pháp trường tồn đạo vững ngôi


Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville, Florida 29/6/2023
CHÂU NGỌC

cung qua duong 5
CÔNG ĐỨC AN CƯKính họa bài thơ "Công Đức An Cư" của Thầy Viên Thành

Con kính nguyện "Khóa An Cư của GH Úc Châu" thành tựu viên mãn.Thiền Lâm Pháp Bảo thật tuyệt vời
Phật tử Chư Tăng được gọi mời.
Tu học an cư được khuyến tấn
Trang nghiêm đạo hạnh toả ngàn nơi
Thân tâm thanh tịnh lòng hoan hỷ
Trí tuệ thăng hoa dạ thảnh thơi.
Thân hửu thuận hoà siêng tu tập
Gieo trồng công đức tạo cơ ngơi.Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville, Florida 29/6/2023
Cư Sĩ Tâm Minh


cung qua duong 7


AN CƯ KIẾT HẠ


Kính họa bài thơ "Công Đức An Cư" của Thầy Viên Thành

Con kính nguyện "Khóa An Cư của GH Úc Châu" thành tựu viên mãn.Giữ được tâm an rõ tuyệt vời

An cư kiết hạ nguyện đừng lơi

Lòng trong khắc tỏ qua cùng chốn

Tánh lặng ban đều trải khắp nơi

Giáo hội điều nghiên người khổ thoát

Tăng già khuyến giảng kẻ tình vơi

Duy trì tu học như khuôn phép

Tứ chúng luôn rèn phút chẳng ngơi.Sài gòn, 29/6/2023

Minh Đạo

kinh hanh niem phat-1CÔNG ĐỨC AN CƯKính họa bài thơ "Công Đức An Cư" của Thầy Viên Thành

Con kính nguyện "Khóa An Cư của GH Úc Châu" thành tựu viên mãn.Hàng năm trang trọng An Cư thời
Thân tâm tịnh lặng Pháp lạc ơi!
Hoà nhập Giới Trường càng thúc liễm
Thọ năm điều lợi Tuệ sáng ngời
Tăng Già hoà hợp ân đức tụ
Giới Định Tuệ công năng cao vời
Tứ Chúng đồng tu bồi Đạo hạnh
Pháp Bảo Thiền Tự mở chốn nơi


 Houston, Tx USA 29/6/2023

Cư Sĩ Quảng AnGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567