Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thông Tư V/v An Cư Kiết Hạ Năm Quý Mão – 2023 (tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Úc Châu)

30/06/202304:55(Xem: 305)
Thông Tư V/v An Cư Kiết Hạ Năm Quý Mão – 2023 (tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Úc Châu)

Phat thuyet phap

letterhead-Tong Vu Tang Su

Số: 03-07/TVTS/TT                                                       Phật Lịch: 2566, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG TƯ
V/v An Cư Kiết Hạ Năm Quý Mão – 2023


 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 

 

Kính gởi: Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng-Ni.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

 

Kể từ khi Đức Thế Tôn niết bàn nơi khu rừng Câu Thi Na song lâm thị tịch, bánh xe pháp luân vẫn tiếp tục lăn chuyển từ đông sang tây, từ vùng biên địa cho đến đô thành phố thị, đem hương vị thấm nhuần duy nhất đến cho nhân loại đó là giác ngộ và giải thoát.

2566 năm trôi qua, chúng đệ tử trung tôn gìn giữ mạng mạch chánh pháp, thừa hành di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn truyền lại, tự thanh tịnh thân tâm, thắp đèn trí tuệ, phụng hành Bảy Pháp Bất Thối, trang nghiêm tự thể Tăng đoàn, An Cư Kiết Hạ, trau dồi giới định huệ làm nơi y cứ cho giới Phật Tử tại gia gieo trồng nhân hạnh giải thoát. Đó là:

• Các Tỳ kheo thường xuyên tập họp đúng theo các qui định bởi Luật tạng, để giảng luận Chánh pháp, chứ không phải tập họp để tuyên dương tán tụng sức mạnh quyền lực thế gian, khiến cho các tỳ kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa thuận.

• Các Tỳ kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp không tranh chấp, giải tán trong tinh thần hòa hiệp không tị hiềm, nghi kỵ, và chấp hành các Tăng sự trong tình cảm nhiệt thành.

• Chúng Tỳ kheo không tùy tiện quy định và ban hành những luật lệ không đáng được ban hành, không thích hợp; cũng không được tự tiện sửa đổi, bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng theo giáo huấn của Phật, và tùy thuận những gì mà Tăng già đã quy định, được truyền thừa qua lịch đại Tổ Sư.

• Các Tỳ kheo phải luôn tôn trọng, kính lễ các Tỳ kheo trưởng thượng, mà phẩm hạnh và trí tuệ do công phu tu tập và học hỏi, xứng đáng là hàng Trưởng lão trong Tăng; luôn luôn nhiệt thành nghe những lời khuyến giáo của các Tỳ kheo trưởng thượng như thế.

• Các Tỳ kheo sống không bị lôi cuốn vào những tham ái, những bận rộn thế tục.

• Trú xứ của chúng Tỳ kheo là những nơi nhàn tĩnh, không phải là trú xứ tập họp để phục vụ các quyền lợi thế tục.

• Các Tỳ kheo sống an trú chánh niệm, tỉnh thức, tạo thành một cộng đồng thanh tịnh hòa hiệp, để cho các đồng phạm hạnh từ những nơi khác chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn an trú lâu dài để tu tập, cùng sống hòa thuận và an lạc.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Giáo Hội chúng ta đã trải qua 6 nhiệm kỳ, 20 lần tổ chức an cư. Năm nay 2023, kỳ tổ chức an cư đầu tiên của nhiệm kỳ 7 trong tình pháp lữ; tương thân, tương ái, tương kính. Nay Tổng Vụ Tăng Sự đạt Thông Tư đến tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20, và thuận theo quốc độ, thời tiết cho công việc chư Tăng- Ni an cư tu tập. Khóa An cư Kiết hạ lần thứ 21 năm nay của Giáo Hội, sẽ được tổ chức tại :

 
THIỀN LÂM PHÁP BẢO
  Địa chỉ: 590 Bents Basin Rd, Wallacia, NSW 2745, Tel: 0413 838 246 – 02 96104 5452.
                       Thời gian từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 07 năm 2023.

 

Kính Chư Tôn Đức sắp xếp công việc sinh hoạt tại bổn tự, thân lâm về tham dự đông đủ. Và; kính mời toàn thể chư Tôn Đức Tăng-Ni thành viên Giáo Hội, tham dự phiên họp tiền An Cư vào lúc 7 giờ tối ngày 02 tháng 07 năm 2023 tại địa điểm đã đề dẫn trên, để thành lập Ban Chức Sự Trường Hạ. Kính Chư Tôn Đức kêu gọi Phật Tử đăng ký tham dự, nương theo Chư Tăng tu học trong thời gian An cư - Kiết hạ của Giáo Hội.

 

Kính chúc Chư Tôn Đức Thiền Đức Tăng Ni, tứ đại vô ngại, đạo thọ miên trường, tay trong tay luôn bên nhau, mở vận hội mới cho một kỷ nguyên xây dựng Giáo Hội vững mạnh.

 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
 
TM. TỔNG VỤ TRƯỞNG
TỔNG VỤ PHÓ kiêm THƯ KÝ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567