Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hạnh phúc là Phật Tử thời công nghệ.

27/04/202311:38(Xem: 751)
Hạnh phúc là Phật Tử thời công nghệ.


tt hanh tri

tt hanh tri-1tt hanh tri-2Hạnh phúc là Phật Tử thời công nghệ.

Thành kính tri ân Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Dục GHPGVNTH HN Úc châu và Tân Tây Lan
đã có những bài pháp thoại tổng hợp giáo lý Tam Thừa ( Thanh Văn, Bích Chi Bồ Tát) rất hữu ích)
Kính dâng TT Thích Hạnh Tri đã ban thời Pháp thoại tối 26/4/2023 trên Zoom Online
Kính chúc Quý Ngài an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu mọi Phật sự . Kính , HH


Kính đa tạ quý Giảng Sư đã truyền trao kinh nghiệm,
Khi chọn lựa chủ đề tinh yếu giáo pháp Như Lai
Hành trình độ sanh, xuyên suốt 45 năm dài
Mà kinh “Tứ Thập Nhị Chương” có thể gọi là tiêu biểu !
Phải đến căn cơ nào, mới nhận điều vi diệu ?
Nếu không có thành tín, hội đủ phước duyên
Gần gũi thiện hữu tri thức thật tinh chuyên
Thực hành Văn, Tư ,Tu theo CẦN, TỨC (1)


Với 75 phút ngắn gọn,
dù mới 3 điều khó đầu tiên vừa kết thúc
Sẽ khuyến khích ai tiếp tục nghiên cứu online
Toàn bộ nguồn gốc xuất xứ bộ kinh này

Nguyện ước:
Kiến hoặc, tư hoặc dần dần giảm được!
Để nhìn thấu, buông bỏ mọi điều chấp trước !


Nào cùng nhau xem lại điều khó gì mình đã vượt (2)
Kính trân trọng đa tạ sinh phong của Giảng Sư
Mang chủ đích tối thượng bậc chân như (3)
Kèm thí dụ “Bán Nghèo” “cúng dường lọ đầu nhỏ” dẫn chứng !

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Huệ Hương

*********

(1) Cần (tinh tấn siêng năng) tu theo Giới, Định, Tuệ
Tức (Chấm dứt ) diệt được Tham, Sân, Si.

(2) 1- Bần cùng bố thí nan -Nghèo khổ bố thí là khó

2- Hào quý học Đạo nan - Giàu sang học đạo là khó
3- Khí mạng tất tử nan - Bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó
4- Đắc đỗ Phật kinh nan - Hiểu được và thông suốt kinh Phật là khó
5- Sanh trị Phật thế nan -Sinh cùng thời với Phật và gặp Phật là khó
6- Nhẫn sắc nhân dục nan - Nhẫn chịu được sắc dục là khó
7- Kiến hảo bất cầu nan-Thấy tốt đẹp không ham cầu là khó
8- Bị nhục bất sân nan -Bị nhục mà không oán hờn là khó
9- Hữu thế bất lâm nan -Có thế lực không cậy uy quyền là khó
10- Xúc sự tâm nan - Đối cảnh tâm không lay động là khó
11- Quảng học bát cứu nan-Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó
12- Trừ diệt ngã mạn nan -Trừ diệt cống cao ngã mạn là khó
13- Bất khinh vị học nan -Không khinh khi người chưa học là khó
14-Tâm hành bình đẳng nan- Thực hành tâm bình đẳng là khó
15- Bất thuyết thị phi nan -Chẳng nói phải trái là khó
16- Hội Thiện tri thức nan - Gặp được thiện tri thức là khó
17- Kiến tánh học đạo nan - Học đạo, kiến tánh là khó
18- Tuỳ hoá độ nhân nan- Tùy duyên hóa độ là khó
19- Đỗ cảnh bất động nan- Thấy cảnh vô tâm là khó
20- Thiện giải phương tiện nan- Khéo biết phương tiện độ sinh là khó

3- “LY DỤC TỊCH TỊNH, THỊ TỐI VI THẮNG”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/06/2023(Xem: 816)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1121)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 913)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 220)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 210)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 441)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 241)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
19/05/2023(Xem: 347)
Thơ là cõi mênh mông, thi nhân là người gởi hồn vào cõi mênh mông đó. Để đi vào hồn của thi nhân một cách trọn vẹn là điều không phải dễ. Có người đã nói: “Tu sĩ phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới sâu sắc phong phú.” Vốn có tâm hồn nhạy cảm, tác giả của tuyển tập thơ đã khéo vận dụng phân chia thời gian qua nhiều phân đoạn, nhiều góc nhìn để tâm hồn được trang trải, được hòa quyện theo từng cung bậc của cảm xúc. Chỉ một từ KHI, mà tác giả đã khéo phân chia trên 30 cung bậc khác nhau như: những khi, đến khi, có khi, nhiều khi..v.v…, để tâm hồn nương vào đó mà cảm nhận giải bày từng trạng thái của tâm.
15/05/2023(Xem: 699)
Chưa thuận duyên … mỗi tháng đến chùa Thầy thọ bát! Nhủ lòng…. tại gia tự thọ giới theo luật trang nghiêm, Được trang nhà từ bi Online khoá lễ… xiết bao nỗi ân triêm, Kính đa tạ Thượng tọa Trụ trì, kính dâng lời quý ngưỡng !
12/05/2023(Xem: 980)
Trân quý thay! sứ mệnh cao cả trong việc hoằng pháp! Căn bản, cốt lõi Đạo Phật được duy trì Sẵn sàng thắp lên ngọn đuốc từ bi Mang tặng người hoa trái Tuệ Giác thật bình đẳng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,160,312