Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm Tạ sau Lễ Tang Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên, Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

30/07/202217:12(Xem: 400)
Cảm Tạ sau Lễ Tang Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên, Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

le hoa tang (176)le hoa tang (159)

CẢM TẠ

SAU TANG LỄ
NI SƯ THÍCH NỮ CHÂN DUYÊN

Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

- Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Huyền hạ Tôn,

- Kính bạch Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Bảo hạ Lạc,

- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, quý Ni Trưởng, chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni nhị bộ,

- Kính thưa quý Phật tử, quý ban Hộ niệm, quý bà con cô bác, cùng thân bằng quyến thuộc gần xa,

- Kính thưa quý liệt vị,

 

Lễ Tang của Sư Mẫu chúng con đến sáng nay, thứ Bảy, 30/7/2022, đã thập phần viên mãn, thay mặt môn nhơn pháp quyến và thế quyến, chúng con xin chân thành đảnh lễ và cảm tạ Chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử đã về chùa Phật Quang tụng kinh siêu  tiến cho Sư Mẫu của chúng con là Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới Thích Nư Chân Duyên, thế danh: Nguyễn Thị Vỡ,  Sinh năm 1933 (Quý Dậu) tại Phan Thiết, Việt Nam; An tường xả báo thân lúc 9:00 am ngày 25/7/2022 tại Chùa Phật Quang, Footscray, Victoria, Úc Đại Lợi; Thọ thế: 90 năm và 25 niên lạp tu hành.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Liệt quý vị, dù dịch cúm Covid đang trở lại, nhưng quý Ngài và quý vị vẫn từ bi hoan hỷ đến phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn nầy đối với môn nhơn pháp quyến chúng con. Dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ là vô thường, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, nhưng sự ra đi vĩnh viễn của Sư Mẫu là một sự thật phũ phàng đối với pháp quyến chúng con.

 

Thay mặt môn nhơn pháp quyến,

Chúng con xin đảnh lễ cảm tạ: -Đức Đại Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Huyền hạ Tôn đã quang lâm chứng minh và làm lễ phất trần di quan.

-Chúng con thành kính cảm tạ: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Bảo hạ Lạc đã quang lâm chứng minh niệm hương và thuyết Bồ tát giới xuất gia cho Mẹ con.

-Chúng con thành kính cảm tạ: Hòa Thượng Thích Tịnh Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo niệm hương lễ nhập liệm và các lễ cúng tiến Giác Linh từ ngày 27 đến 29/7.

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Tâm Minh, Sám chủ lễ tham yết Phật tổ tối thứ Sáu 29/7 và lễ di quan hỏa táng ngày thứ Bảy 30/7.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Sám chủ lễ nhập liệm ngày thứ Tư 27/7.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Thích Như Định, công văn và kinh sư cúng tiến Giác Linh ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Sám chủ lễ cúng tiến Giác Linh ngày thứ Năm.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn, Sám chủ lễ cúng tiến Giác Linh ngày thứ Sáu.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí đã quang lâm chứng minh và ban lời cảm từ tiễn đưa Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con thành kính cảm tạ: Chư Tôn Đức ban Kinh Sư:

- Thượng Tọa Thích Giác Tín

- Thượng Tọa Thích Hạnh Tri

-Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
-Thượng Tọa Thích Phước Thể

-Đại Đức Thích Hạnh Phẩm
-Đại Đức Thích Tâm Minh
-Đại Đức Thích Thông Hiếu
-Đại Đức Thích Đăng Từ

-Đại Đức Thích Chân Phong

-Đại Đức Thích Phúc Lạc

-Đại Đức Thích Hoàng Viên

-Ni Sư Thích Nữ Thể Viên

-Ni Sư Thích Nữ Như Nhựt
cùng chư Tôn Đức Ni đã có mặt đầy đủ trong các thời kinh cầu siêu cho Sư Mẫu chúng con.

 

Sư mẫu chúng con và Môn nhơn pháp quyến đã nhận nhiều vòng hoa kính viếng trong những ngày tang lễ, chúng con thành kính cảm tạ đến:

 

-     Chư Tôn Hòa Thượng trong Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn.

-     Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành..

-     Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria.

-     Vụ Ni Bộ Úc Châu

 

Tại tiểu bang nhà Victoria, chúng con xúc động nhận được vòng hoa và diện thư Phân ưu của:

 

-     Chùa Bảo Vương

-     Tu Viện Quảng Đức

-     Chùa Quang Minh

-     Chùa Hoa Nghiêm

-     Chùa Ấn Quang

-     Chùa Giác Hoàng

-     Chùa Bảo Minh

-     Chùa Hoằng Pháp

-     Chùa Liên Trì

-     Chùa Bồ Đề

-     Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

-     Chùa Từ Nghiêm

-     Chùa Vạn Đức

-     Chùa Hồng Ân

-     Chùa Pháp Vân

-     GĐ Phật tử Tuệ Trung

-     GĐ Phật tử Mai Thị Tân

-     GĐ Phật tử Thái  Sun Bean

-     Đại gia đình Phật tử Phật Quang

-     Công ty Mai Táng Mai Thành Lập

 

Từ Sydney, tang quyến chúng con an ủi khi nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tự Viện Pháp Bảo
-     Chùa Huyền Quang

-     Chùa A Di Đà

-     Chùa Thiên Ấn

-     Chùa Trúc Lâm

-     Chùa Minh Giác

-     Chùa Liên Hoa

-     Chùa Báo Ân

-     Tịnh thất Huê Lâm
-     Tịnh Thất Diệu Hỷ

-     Hương Vân Lan Nhã

 

Từ Nam Úc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tổ Đình Pháp Hoa

-     Chùa Quan Âm

 

Từ Brisbane, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Pháp Quang

-     Chùa Linh Sơn

 

Từ Perth, Tây Úc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Vụ Ni Bộ Úc Châu

-     Quán Thế Âm Ni Tự

 

Từ Tân Tây Lan, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Giác Nhiên

-     Chùa Trí Đức

 

Từ quê nhà Việt Nam, chúng con nhận vòng hoa phúng viếng của:

 

-     Ni Viện Tuệ Quang, Đà Lạt

-     Chùa Bình Quang, Phan Thiết

-     Chùa Liên Hoa, Phan Thiết

-     Chùa Xuân Quang, Phan Thiết

-     Chùa Hưng Long, Phan Thiết

-     Chùa Phổ Minh, Phan Thiết

 

-     Từ Canada, chúng con nhận được vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tổ Đình Từ Quang,

-     Chùa Đức Quang

 

-     Từ Hoa Kỳ, chúng con nhận được vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tu Viện Thanh Quang

-     Chùa A Di Đà

-     Chùa Chân Quang

-     Chùa Liên Hoa

-     Chùa Vĩnh Nghiêm

-     Chùa Điều Ngự

-     Chùa Pháp Vân

-     Tu Viện Viên Quang

-     Chùa Tuệ Quang

-     Chùa Bảo Quang

-     Chùa Diệu Quang

-     Chùa Việt Nam

-     Chùa Giác Hoàng

-     Chùa Pháp Hoa

-     Chùa Nam Quang

-     Chùa Quan Âm

-     Chùa Xá Lợi

-     Trung Tâm PG Phổ Quang Mỹ Quốc

 

Từ Pháp Quốc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Hồng Hiên

-     Chùa Từ Quang, Pháp Quốc

 

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, trên đây là danh sách do ban thư ký tang lễ ghi nhận qua  điện thư và vòng hoa từ khắp nơi gởi về, chúng con sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ ngay sau lễ hỏa táng của Sư Mẫu chúng con, nếu có thiếu sót cúi mong quý Ngài cùng quý vị từ bi hoan hỷ cho chúng con.

 

Chúng tôi xin chí thành cảm tạ bạn bè thân hữu, các gia đình thông gia, nội ngoại, cùng thân bằng quyến thuộc, quý Phật tử chùa Phật Quang và nhiều chùa khác tại tiểu bang Victoria đã niệm Phật tiếp dẫn, hộ niệm qua hệ thống livestream của trang nhà Chùa Phật Quang, Trang nhà Quảng Đức, quý vị cũng đã gởi điện thư phân ưu,  chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với môn đồ pháp quyến chúng tôi.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến, chân thành cảm tạ đến quý nhị vị Thượng tọa Tu Viện Quảng Đức đã cố vấn nhiều việc cho lễ Tang Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến, chân thành cảm tạ đến nhị vị Thượng tọa Tu Viện Quảng Đức, đã cố vấn nhiều việc cho lễ Tang của Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến,  chân thành cảm tạ đến Đại Đức Thích Đăng Từ, TV Quảng Đức trong ban Thiết trí trang hoàng, ĐĐ Hoằng Viên trong ban Đón rước cùng quý Sư Cô trong các ban Hương đăng, ban Hành đường v.v... đã làm việc cật lực trong những ngày Tang lễ của Sư Mẫu chúng con.

 

Xin chân thành cảm ơn Sư Cô Tuệ Tâm và quý Phật tử ban Trai soạn Chùa Phật Quang đã lo chu đáo phần ẩm thực cúng dường Chư Tôn Đức, và khoản đãi quý Phật tử gần xa trong những ngày Tang lễ.

 

Xin chân thành cảm tạ quý Phật tử trong ban Nhiếp ảnh lễ Tang: Phật tử Trí Tiến, Phật tử Bình Phong, Phật tử Thiện Hưng ; ban Quay phim và livestream: Phật tử Duy Khang, Phật tử Quảng Thiện, Phật tử Sang Trương, Phật tử Tâm Quảng Hóa v.v...

 

Tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ Ban Giám Đốc, cùng toàn thể quý nhân viên nhà quàn Kinston, đặc biệt là bác Mai Thành Lập đã giúp đỡ tang quyến chúng tôi tất cả công việc liên quan đến hậu sự cho Sư Mẫu chúng tôi.

 

Kính thưa Sư Mẫu kính yêu của chúng con, Mẹ cũng như bao nhiêu người Mẹ khác trên thế gian này, sanh con, nuôi nấng, dạy dỗ con và đàn cháu, đàn chắt của Mẹ khôn lớn với tấm lòng bao dung, từ ái vô biên của Mẹ, sau khi Mẹ làm tròn bổn phận thế gian rồi, Mẹ đã xuất gia tu học cho đến ngày mãn phần. Với công đức ấy, chúng con không sao báo đền được công ơn của Mẹ, chúng con xin nguyện sống yêu thương đùm bọc như ngày nào, Mẹ hãy an lòng về cõi Phật Mẹ nhé.

 

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều thiếu xót, cúi mong chư Tôn Đức cùng toàn thể quý liệt vị, niệm tình lượng thứ bỏ qua cho.

 

Một lần nữa tang quyến chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn Đức và liệt quý vị thân tâm thường lạc và luôn được hạnh phúc bình an trong cuộc sống.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
TM. Môn Nhơn Pháp Quyến, Thế Quyến
Hiếu Nữ, NS Thích Nữ Chân Kim
Hiếu Nam: Lê Xuân Mỹ
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/08/2022(Xem: 224)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ bà Phật tử: NGUYỄN THỊ LẬT Pháp danh: Nghiêm Ngọc Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) tại Thái Bình, Bắc Việt Mất lúc 3:20am ngày 28/6/Nhâm Dần (27/7/2022) tại Maribynong, Hưởng đại thọ: 93 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
26/07/2022(Xem: 526)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên (1933-2022) tại Chùa Phật Quang, Footscray, Victoria, Úc Châu
01/07/2022(Xem: 774)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: PHẠM THỊ HƯNG Pháp danh: BẢO THỊNH Sinh ngày: 17/01/1943 (Nhâm Ngọ) tại Chợ Lớn, Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 2:10pm ngày 30/06/2022 Nhằm ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch Nhâm Dần tại Bệnh Viện Austin, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 80 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: - Lễ nhập liệm, Phát tang: 5pm Thứ Bảy, 02/07/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. - Lễ Động Quan & hỏa táng: 9:30am Chủ Nhật, 03/07/2022, sau đó Linh Cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. - Tang Lễ tại Úc được sự chứng minh & chủ trì của TT Th
22/06/2022(Xem: 799)
Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Mẫu Thân của Thượng Tọa Thích Trường Phước Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada, là: Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Pháp danh: Không Ngại, Thế danh: Lê Thị Vân Sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại Quảng Trị, Việt Nam Thuận tịch lúc 18:30, ngày 20/05/Nhâm Dần (18/6/2022) tại Ottawa, Canada Thọ thế: 96 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước cùng toàn thể pháp quyến và thế quyến. Thành kính nguyện cầu Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
06/06/2022(Xem: 1031)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con gái, Chị, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà NGÔ THỊ HƯƠNG LAN Pháp danh: NGUYÊN QUẢNG THIỆN Sinh ngày 23/05/1951 (Tân Mão) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sinh lúc: 1:06pm chiều 05/06/2022 (07/05/Nhâm Dần) tại Bệnh viện St. Vincent, Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 72 tuổi
26/05/2022(Xem: 827)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng: Cụ Ông Phêrô Bùi Tuấn, Trưởng nam Giuse Bùi Văn Sơn (Ca Sĩ địa phương Melbourne, giúp chương trình văn nghệ gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức trong nhiều năm qua) và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Thành kính nguyện cầu Linh Hồn: Cụ Bà MARIA TRƯƠNG THỊ NGHĨA Sinh ngày 8/6/1938 tại Quảng Ngãi Mãn phần ngày 22/5/2021 tại Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 86 tuổi. THÁC SANH VỀ CÕI GIỚI AN LÀNH *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
16/05/2022(Xem: 926)
Cáo Phó Tang Lễ Cụ bà Lý Thị Lang, pd: Công Ngọc tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức
02/05/2022(Xem: 1792)
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân. Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.
16/04/2022(Xem: 1249)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ Ông Phật tử LỮ ĐỨC HOÀNG Pháp danh: NHƯ HỌC Sinh ngày: 10/04/1927 tại Quảng Ngãi Vãng sanh lúc 8pm ngày 15/4/2022 (15/03/Nhâm Dần) tại tư gia Quận Bình Thạnh, Sàigòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 96 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
06/04/2022(Xem: 1152)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Nhiếp Ảnh Gia Phật tử Võ Văn Tường (Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức từ năm 2000) cùng toàn gia Tang Gia Hiếu Quyến tại Hoa Kỳ & quê nhà Việt Nam đã mất đi người Mẹ kính yêu: Kính nguyện Phật quang tiếp triệu Hương Linh: Cụ Bà Phật tử HỒ THỊ DON Pháp danh: TÂM HẬU Sinh năm: 1930 (Canh Ngọ) tại Nam Thượng, Phú Thượng, Thừa Thiên Huế Vãng sanh lúc 22g40’ ngày 01/04/2022, Nhằm ngày 01/03/Nhâm Dần tại Sài Gòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 93 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,571,835