Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm Tạ sau Lễ Tang Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên, Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

30/07/202217:12(Xem: 1283)
Cảm Tạ sau Lễ Tang Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên, Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

le hoa tang (176)le hoa tang (159)

CẢM TẠ

SAU TANG LỄ
NI SƯ THÍCH NỮ CHÂN DUYÊN

Cố Vấn Chùa Phật Quang, West Footscray, Vic, Australia

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

- Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Huyền hạ Tôn,

- Kính bạch Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Bảo hạ Lạc,

- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, quý Ni Trưởng, chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni nhị bộ,

- Kính thưa quý Phật tử, quý ban Hộ niệm, quý bà con cô bác, cùng thân bằng quyến thuộc gần xa,

- Kính thưa quý liệt vị,

 

Lễ Tang của Sư Mẫu chúng con đến sáng nay, thứ Bảy, 30/7/2022, đã thập phần viên mãn, thay mặt môn nhơn pháp quyến và thế quyến, chúng con xin chân thành đảnh lễ và cảm tạ Chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử đã về chùa Phật Quang tụng kinh siêu  tiến cho Sư Mẫu của chúng con là Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới Thích Nư Chân Duyên, thế danh: Nguyễn Thị Vỡ,  Sinh năm 1933 (Quý Dậu) tại Phan Thiết, Việt Nam; An tường xả báo thân lúc 9:00 am ngày 25/7/2022 tại Chùa Phật Quang, Footscray, Victoria, Úc Đại Lợi; Thọ thế: 90 năm và 25 niên lạp tu hành.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Liệt quý vị, dù dịch cúm Covid đang trở lại, nhưng quý Ngài và quý vị vẫn từ bi hoan hỷ đến phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn nầy đối với môn nhơn pháp quyến chúng con. Dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ là vô thường, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, nhưng sự ra đi vĩnh viễn của Sư Mẫu là một sự thật phũ phàng đối với pháp quyến chúng con.

 

Thay mặt môn nhơn pháp quyến,

Chúng con xin đảnh lễ cảm tạ: -Đức Đại Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Huyền hạ Tôn đã quang lâm chứng minh và làm lễ phất trần di quan.

-Chúng con thành kính cảm tạ: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Bảo hạ Lạc đã quang lâm chứng minh niệm hương và thuyết Bồ tát giới xuất gia cho Mẹ con.

-Chúng con thành kính cảm tạ: Hòa Thượng Thích Tịnh Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo niệm hương lễ nhập liệm và các lễ cúng tiến Giác Linh từ ngày 27 đến 29/7.

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Tâm Minh, Sám chủ lễ tham yết Phật tổ tối thứ Sáu 29/7 và lễ di quan hỏa táng ngày thứ Bảy 30/7.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Sám chủ lễ nhập liệm ngày thứ Tư 27/7.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Thích Như Định, công văn và kinh sư cúng tiến Giác Linh ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Sám chủ lễ cúng tiến Giác Linh ngày thứ Năm.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ: Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn, Sám chủ lễ cúng tiến Giác Linh ngày thứ Sáu.

 

- Chúng con thành kính cảm tạ Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí đã quang lâm chứng minh và ban lời cảm từ tiễn đưa Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con thành kính cảm tạ: Chư Tôn Đức ban Kinh Sư:

- Thượng Tọa Thích Giác Tín

- Thượng Tọa Thích Hạnh Tri

-Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
-Thượng Tọa Thích Phước Thể

-Đại Đức Thích Hạnh Phẩm
-Đại Đức Thích Tâm Minh
-Đại Đức Thích Thông Hiếu
-Đại Đức Thích Đăng Từ

-Đại Đức Thích Chân Phong

-Đại Đức Thích Phúc Lạc

-Đại Đức Thích Hoàng Viên

-Ni Sư Thích Nữ Thể Viên

-Ni Sư Thích Nữ Như Nhựt
cùng chư Tôn Đức Ni đã có mặt đầy đủ trong các thời kinh cầu siêu cho Sư Mẫu chúng con.

 

Sư mẫu chúng con và Môn nhơn pháp quyến đã nhận nhiều vòng hoa kính viếng trong những ngày tang lễ, chúng con thành kính cảm tạ đến:

 

-     Chư Tôn Hòa Thượng trong Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn.

-     Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành..

-     Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria.

-     Vụ Ni Bộ Úc Châu

 

Tại tiểu bang nhà Victoria, chúng con xúc động nhận được vòng hoa và diện thư Phân ưu của:

 

-     Chùa Bảo Vương

-     Tu Viện Quảng Đức

-     Chùa Quang Minh

-     Chùa Hoa Nghiêm

-     Chùa Ấn Quang

-     Chùa Giác Hoàng

-     Chùa Bảo Minh

-     Chùa Hoằng Pháp

-     Chùa Liên Trì

-     Chùa Bồ Đề

-     Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

-     Chùa Từ Nghiêm

-     Chùa Vạn Đức

-     Chùa Hồng Ân

-     Chùa Pháp Vân

-     GĐ Phật tử Tuệ Trung

-     GĐ Phật tử Mai Thị Tân

-     GĐ Phật tử Thái  Sun Bean

-     Đại gia đình Phật tử Phật Quang

-     Công ty Mai Táng Mai Thành Lập

 

Từ Sydney, tang quyến chúng con an ủi khi nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tự Viện Pháp Bảo
-     Chùa Huyền Quang

-     Chùa A Di Đà

-     Chùa Thiên Ấn

-     Chùa Trúc Lâm

-     Chùa Minh Giác

-     Chùa Liên Hoa

-     Chùa Báo Ân

-     Tịnh thất Huê Lâm
-     Tịnh Thất Diệu Hỷ

-     Hương Vân Lan Nhã

 

Từ Nam Úc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tổ Đình Pháp Hoa

-     Chùa Quan Âm

 

Từ Brisbane, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Pháp Quang

-     Chùa Linh Sơn

 

Từ Perth, Tây Úc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Vụ Ni Bộ Úc Châu

-     Quán Thế Âm Ni Tự

 

Từ Tân Tây Lan, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Giác Nhiên

-     Chùa Trí Đức

 

Từ quê nhà Việt Nam, chúng con nhận vòng hoa phúng viếng của:

 

-     Ni Viện Tuệ Quang, Đà Lạt

-     Chùa Bình Quang, Phan Thiết

-     Chùa Liên Hoa, Phan Thiết

-     Chùa Xuân Quang, Phan Thiết

-     Chùa Hưng Long, Phan Thiết

-     Chùa Phổ Minh, Phan Thiết

 

-     Từ Canada, chúng con nhận được vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tổ Đình Từ Quang,

-     Chùa Đức Quang

 

-     Từ Hoa Kỳ, chúng con nhận được vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Tu Viện Thanh Quang

-     Chùa A Di Đà

-     Chùa Chân Quang

-     Chùa Liên Hoa

-     Chùa Vĩnh Nghiêm

-     Chùa Điều Ngự

-     Chùa Pháp Vân

-     Tu Viện Viên Quang

-     Chùa Tuệ Quang

-     Chùa Bảo Quang

-     Chùa Diệu Quang

-     Chùa Việt Nam

-     Chùa Giác Hoàng

-     Chùa Pháp Hoa

-     Chùa Nam Quang

-     Chùa Quan Âm

-     Chùa Xá Lợi

-     Trung Tâm PG Phổ Quang Mỹ Quốc

 

Từ Pháp Quốc, chúng con nhận vòng hoa và điện thư phân ưu của:

 

-     Chùa Hồng Hiên

-     Chùa Từ Quang, Pháp Quốc

 

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, trên đây là danh sách do ban thư ký tang lễ ghi nhận qua  điện thư và vòng hoa từ khắp nơi gởi về, chúng con sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ ngay sau lễ hỏa táng của Sư Mẫu chúng con, nếu có thiếu sót cúi mong quý Ngài cùng quý vị từ bi hoan hỷ cho chúng con.

 

Chúng tôi xin chí thành cảm tạ bạn bè thân hữu, các gia đình thông gia, nội ngoại, cùng thân bằng quyến thuộc, quý Phật tử chùa Phật Quang và nhiều chùa khác tại tiểu bang Victoria đã niệm Phật tiếp dẫn, hộ niệm qua hệ thống livestream của trang nhà Chùa Phật Quang, Trang nhà Quảng Đức, quý vị cũng đã gởi điện thư phân ưu,  chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với môn đồ pháp quyến chúng tôi.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến, chân thành cảm tạ đến quý nhị vị Thượng tọa Tu Viện Quảng Đức đã cố vấn nhiều việc cho lễ Tang Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến, chân thành cảm tạ đến nhị vị Thượng tọa Tu Viện Quảng Đức, đã cố vấn nhiều việc cho lễ Tang của Sư Mẫu chúng con.

 

Chúng con xin thay mặt môn nhơn pháp quyến,  chân thành cảm tạ đến Đại Đức Thích Đăng Từ, TV Quảng Đức trong ban Thiết trí trang hoàng, ĐĐ Hoằng Viên trong ban Đón rước cùng quý Sư Cô trong các ban Hương đăng, ban Hành đường v.v... đã làm việc cật lực trong những ngày Tang lễ của Sư Mẫu chúng con.

 

Xin chân thành cảm ơn Sư Cô Tuệ Tâm và quý Phật tử ban Trai soạn Chùa Phật Quang đã lo chu đáo phần ẩm thực cúng dường Chư Tôn Đức, và khoản đãi quý Phật tử gần xa trong những ngày Tang lễ.

 

Xin chân thành cảm tạ quý Phật tử trong ban Nhiếp ảnh lễ Tang: Phật tử Trí Tiến, Phật tử Bình Phong, Phật tử Thiện Hưng ; ban Quay phim và livestream: Phật tử Duy Khang, Phật tử Quảng Thiện, Phật tử Sang Trương, Phật tử Tâm Quảng Hóa v.v...

 

Tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ Ban Giám Đốc, cùng toàn thể quý nhân viên nhà quàn Kinston, đặc biệt là bác Mai Thành Lập đã giúp đỡ tang quyến chúng tôi tất cả công việc liên quan đến hậu sự cho Sư Mẫu chúng tôi.

 

Kính thưa Sư Mẫu kính yêu của chúng con, Mẹ cũng như bao nhiêu người Mẹ khác trên thế gian này, sanh con, nuôi nấng, dạy dỗ con và đàn cháu, đàn chắt của Mẹ khôn lớn với tấm lòng bao dung, từ ái vô biên của Mẹ, sau khi Mẹ làm tròn bổn phận thế gian rồi, Mẹ đã xuất gia tu học cho đến ngày mãn phần. Với công đức ấy, chúng con không sao báo đền được công ơn của Mẹ, chúng con xin nguyện sống yêu thương đùm bọc như ngày nào, Mẹ hãy an lòng về cõi Phật Mẹ nhé.

 

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều thiếu xót, cúi mong chư Tôn Đức cùng toàn thể quý liệt vị, niệm tình lượng thứ bỏ qua cho.

 

Một lần nữa tang quyến chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn Đức và liệt quý vị thân tâm thường lạc và luôn được hạnh phúc bình an trong cuộc sống.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
TM. Môn Nhơn Pháp Quyến, Thế Quyến
Hiếu Nữ, NS Thích Nữ Chân Kim
Hiếu Nam: Lê Xuân Mỹ
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/09/2023(Xem: 617)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Liễu Ngọc Huỳnh Ngọc Vân, là: Phật tử: LÊ VĂN DANH, Pháp danh: TRÍ THANH Cựu sĩ quan phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa Sinh năm 1947 (Đinh Hợi) tại Bạc Liêu, Việt Nam Mãn phần lúc 4:20pm chiều Thứ Ba, 5/9/2023 (21/7/Quý Mão), tại Epworth Private Hospital (Richmond), Victoria, Úc Châu Hưởng thọ: 77 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Liễu Ngọc-Huỳnh Ngọc Vân các con: Minh Tân, Ngọc Trâm (Quảng Hương) cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Trí Thanh Lê Văn Danh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
01/09/2023(Xem: 949)
Thành Kính Nguyện Cầu Hương Linh Lão Cư Sĩ NGUYỄN HÒA, Pháp danh: NGUYÊN TRÍ Bút hiệu: Tùy Anh, Phù Vân Nguyên Chủ Bút Báo Viên Giác (từ 1995 đến 2023) Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức (từ 2000 đến 2023) Sinh năm: 1938 (Mậu Dần) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Xả bỏ bảo thân lúc 10:10am ngày 18/8/2023 nhằm ngày mùng 03/07/Quý Mão tại bệnh viện Asklepios Klinikum, Hamburg, Đức Quốc Hưởng thượng thọ: 86 tuổi
31/08/2023(Xem: 404)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Lê Ngọc Hạnh (Chi Hội Trưởng Hội Cao Niên vùng Preston), là: Phật tử: LÊ XUÂN HOÀNG, Pháp danh: THIỆN ĐỨC Sinh ngày: 02/04/1938 (02/03/Mậu Dầu) tại Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần ngày 31/08/2023 (16/07/Quý Mão) tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thượng thọ: 86 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Diệu Đức Lê Ngọc Hạnh, các con: Lê Xuân Tiên, Lê Kim Anh cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử: Thiện Đức Lê Xuân Hoàng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
28/08/2023(Xem: 289)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Gia Đình Tang Quyến Đạo Hữu Thiện Anh Tô Minh Tuấn, Adelaide, Nam Úc
24/08/2023(Xem: 356)
Ngày thứ ba 22.8.2023 Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và môn nhơn thế quyến của Sư Cô Thích Nữ Diệu Ngọc cử hành lễ nhập quan và lễ hỏa táng. Sau đó đưa di ảnh Sư Cô về chùa Phật Quang tại Thuỵ Điển làm lễ an vị Giác Linh.
16/08/2023(Xem: 324)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: La Kim Kịch, Pháp danh: Thiện Giác Sinh năm: 1927 (Đinh Mão) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần lúc 7:50 sáng ngày 16/8/2023, nhằm ngày mùng 01/07/Quý Mão tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 97 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. *Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 5:30pm, thứ Sáu 18/08/2023, sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. * Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 01pm,thứ Bảy, 19/08/2023; Linh Cữu Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne. *Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT
04/08/2023(Xem: 419)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Nhạc Phụ của Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan (Ban Đánh Máy Trang Nhà Quảng Đức), là: Cụ Ông Phật tử: TRƯƠNG ẨN LÂM Pháp danh: ĐỒNG XUÂN Sinh ngày: 10/04/1925 (Ất Sửu) tại Gia Định, Sài Gòn Mãn phần lúc 00h25 ngày 04/08/2023 Nhằm ngày 18/06/Quý Mão tại Sài Gòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 98 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan cùng chồng là Trương Văn Long và toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Đồng Xuân Trương Ẩn Lâm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
24/07/2023(Xem: 484)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Bạn Hữu xa gần: Con Trai, Anh, Em Trai của chúng con, chúng tôi là: Phật tử: NGÔ MINH LÂM Pháp danh: NGUYÊN ĐỨC HIẾU Sanh ngày: 05/08/1976 (Bính Thìn) tại Sài Gòn, Việt Nam Mãn phần lúc 8:30 pm ngày 23/07/2023, nhằm ngày 06/06 năm Quý Mão. Tại Sunshine Hospital, Melbourne, Australia Hưởng dương: 48 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: 🏵️Lễ nhập liệm, Phát tang: 12.30pm, Thứ Tư 26/07/2023: tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. 🏵️Lễ Di quan & Hỏa táng: 02.30pm, Thứ Tư 26/07/2023: Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Fawkner, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT. Thích Tâm Phương, TT. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Liên
16/07/2023(Xem: 857)
Điện Thư Phân Ưu quý Phật tử Nguyên Quảng Chơn (Hồng), Nguyên Quảng Thịnh (Phượng), Nguyên Quảng Cường (Lai)
24/06/2023(Xem: 6774)
Cáo Phó Tang Lễ Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Tâm Tường vừa mãn phần tại Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Tâm Tường, là: Lão Cư Sĩ ĐẶNG HỮU TẤN Pháp danh: NGUYÊN ĐẮC Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Vãng sanh lúc 4:20am ngày 20/06/2023 (mùng 06/05/Quý Mão) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam Hưởng đại thọ: 92 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng Hòa Thượng Thích Tâm Tường và toàn gia tang quyến. Nguyện cầu Phật quang tiếp triệu Hương Linh Phật tử: Nguyên Đắc Đặng Hữu Tấn Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567