Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm, Lễ Húy Nhật Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên và Lễ Chung Thất Ni Cô Liên Thiện tại TV Minh Quang, Sydney (17/7/2022)

17/07/202221:23(Xem: 1675)
Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm, Lễ Húy Nhật Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên và Lễ Chung Thất Ni Cô Liên Thiện tại TV Minh Quang, Sydney (17/7/2022)
2022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0012022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0022022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0032022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0042022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0052022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0062022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0072022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0082022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0092022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0102022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0112022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0122022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0132022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0142022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0152022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0162022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0172022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0182022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0192022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0202022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0212022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0222022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0232022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0242022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0252022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0262022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0272022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0282022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0292022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0302022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0312022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0322022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0332022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0342022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0352022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0362022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0372022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0382022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0392022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0402022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0412022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0422022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0432022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0442022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0452022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0462022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0472022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0482022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0492022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0502022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0512022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0522022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0532022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0542022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0552022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0562022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0572022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0582022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0592022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0602022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0612022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0622022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0632022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0642022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0652022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0662022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0672022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0682022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0692022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0702022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0712022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0722022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0732022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0742022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0752022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0762022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0772022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0782022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0792022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0802022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0812022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0822022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0832022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0842022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0852022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0862022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0872022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0882022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0892022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0902022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0912022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0922022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0932022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0942022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0952022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0962022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0972022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0982022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 0992022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1002022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1012022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1022022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1032022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1042022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1052022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1062022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1072022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1082022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1092022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1102022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1112022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1122022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1132022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1142022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1152022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1162022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1172022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1182022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1192022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1202022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1212022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1222022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 1232022-07-17 Minh Quang - Via Quan Am 124
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567