Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức chư Tăng Ni & quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

16/06/202208:11(Xem: 2237)
Tán thán công đức chư Tăng Ni & quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️
phat di da
an cu kiet dong-2022

Phương Danh
Chư Tăng Ni & Phật Tử Cúng Dường
Khóa An Cư Kiết Đông 2022
tại Tu Viện Quảng Đức 

 1. ĐĐ Thích Thông Hiếu: $3000
 2. ĐĐ Thích Phước Thiệt (Sydney): $200
 3. NS Thích Nữ Như Tuyết: $1000
 4. NS Thích Nữ Như Như: $200
 5. SC Thích Nữ Giác Anh: $100
 6. SC Thích Nữ Quảng Nhã: $200
 7. Cụ bà Tâm Thái: $100
 8. Cụ Lâm Minh Châu, Tuyết Mai: $500
 9. GĐ Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $1,000
 10. Hồng Hạnh, Đình Hải: $500
 11. An Hậu Tony Thạch: $200
 12. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $200
 13. Huệ Hương: $200
 14. Thanh Phi: $500 (TP)-
 15. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $1,000 (TP)
 16.  Quảng Diệu Trí: $1,000 (TP)-
 17.  GĐ Nguyên Nhật Tịnh: $500 (TP)
 18. Bảo Diệu Nguyện: $100
 19. Quách Kim Ánh: $100
 20. Cụ bà Ngô Thị Nhân Diệu Thọ: $200 (TP)-
 21. Nguyên Quảng Ngọc: $500 (TP)-
 22. Nguyên Kim Ngọc: $500 (TP)
 23. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $200 (TP)
 24. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân: $150.80
 25. Bảo Kim Mai: $200
 26. Quảng Hải: $100
 27. Diệu Đài: $100
 28. Nguyên Quảng Lực: $200
 29. Trần Thùy Linh: $100
 30. Long Tuyền:$500
 31. Nguyên Quảng Thịnh: $500
 32. HL Tâm Nguyệt, HL Tâm Thông: $200
 33. Kim Ngọc, Hoa, Tiên: $500
 34. Tú Mỹ, Tiêu Trường Hưng: $100 (Bank)
 35.  Nguyên Quảng Hương: $200
 36. Duy Hiển + Bé Phước Lành: $100
 37. Nguyên Lộc: $300 (Bank)
 38. Diệu Tuyết: $300 (Bank)
 39. Ngọc Linh + Ngọc Châu: $500
 40. Nguyên Nhật Tín: $500
 41. Diệu Phúc Phạm Thị Hà Diễm: $100
 42. Đinh Ngọc Ẩn: $100
 43. Nguyên Nhật Mỹ:$1000 (Hồi hướng cho Ba Thiện Giác Nguyễn Văn Vui & Mẹ Diệu Phước Huỳnh Thị Hai)
 44. Đồng Thanh Minh: $300
 45. Ẩn danh $100
 46. Nguyên Trâm:$150 + 10 hộp thuốc cảm Paramax
 47. Nguyên Tuệ Châu: $200
 48. Minh Đăng + Ngọc Đức: $100
 49. Nguyên Lành: $1000
 50. Cụ Khánh Dương: $100 (cheque)
 51. Tôn Nữ Thanh Thúy: $150
 52. Thanh Hiền Võ Thị Thanh Thảo: $200
 53. Quảng Tịnh: $200 (HL Nguyên Bửu)
 54. Nguyên Từ: $200
 55. Tâm Nhân: $100
 56. Thành, Thảo: $300
 57. Thiện Bảo, Thiện Hạnh: $200
 58. Nguyên Giác, Thục Hà: $200
 59. Lệ Phước + Lâm: $100
 60. Nguyên Thảo: $100
 61. Ngọc Trân (Queensland): $300
 62. Chùa Bồ Đề $500
 63. Phật Tử chùa Phật Quang $1000
 64. Thiện An $300
 65. Mai Diệu Hoàng $500
 66. Tâm Huệ $300
 67. Hoà Ngọc $300
 68. Thiện Bảo Mai $200
 69. Quảng Bảo Quý $200
 70. Nguyên Nhật Thảo $200
 71. Diệu Pháp $200
 72. Tịnh Hoa $500
 73. Liên Minh $100
 74. Nguyên Thảo $100
 75. Trúc Ngọc & Ngọc Hạnh $700
 76. Linh Ngọc $100
 77. Nguyên Hồng $300
 78. Diệu Trí (Huệ) $200
 79. Diệu Huệ $200
 80. Tịnh Huệ $300
 81. Từ Hảo Nghiêm $200
 82. Huệ Linh & Cao Thân $200
 83. Tịnh Viên $200
 84. Hạnh An $200
 85. Diệu Toàn (Liễu) $100
 86. Thiện Cẩm $100 (HH)
 87. Nguyễn Văn Báu $100. (HH)
 88. Hoà Nguyên Như. $100. (HH)
 89. Quảng An & Tâm Mỹ $200. (HH)
 90. Nguyên Nhật Phúc $400 (HH)
 91. Đồng Hồng (Chùa Quan Âm) $200. (HH)
 92. Giác Tâm $160. (HH)
 93. Võ Thị Kim Anh : $100 (bank)
 94. Tâm Hiển (Adelaide) : $800 (bank)
 95. Cụ Ông Chơn Lâm Trịnh Nhàn : $1000
 96. Chơn Lý, Ngọc Thiên : $500 (bank)
 97. Nguyên Nhật Trần Như Mai : $200
 98. Chơn Như Nguyện $100
 99. Phạm Quang Khải , pd : Tuệ Định Thành $100
 100. Thiện Quý & Gia đình : $200 (Adelaide)
 101. Thiện Hương & Gia đình : $200 (Adelaide)
 102. Chùa Từ Quang $600 HH
 103. Phật tử chùa Từ Quang HH
 104. *Diệu Kiên $200 HH
 105. *Diệu Tiến $200 HH
 106. *Diệu Trí $300 HH
 107. *Diệu Từ $200
 108. Thiện Hưng (Đạt) $200 HH
 109. Tịnh Hương $100 HH
 110. Hồng Thị Mỹ PD Linh Hạnh $200 HH
 111. Hồng Mỹ Dung PD Diễm Ngọc $200 HH
 112. Chơn Mỹ Tánh $130 HH
 113. Diệu Minh(Quyên) $100 HH
 114. Thiện Huệ $100 HH
 115. Diệu Trí Bình Phương $300 HH
 116. Bác Sĩ Giác Nghĩa Phạm Phúc Nhân : $1000 (Bank)
 117. Bác Sĩ Giác Ngô Thị Diệu Thư : $1000 (Bank)
 118. Bảo Diệu Hạnh : $500
 119. Ni Sư Như Tuyết, Sa Di Ni Hạnh Nghiêm & PT Chùa Diệu Âm : $1000
 120. Huệ Đức $200. HH
 121. Ngọc Chúc Kim Trâm $100. HH
 122. Ẩn danh $200. HH
 123. Ẩn danh $200. HH
 124. Nguyễn Mai Minh Phụng Chúc Hoa $100. HH
 125. Ẩn danh $300. HH
 126. Nguyễn Thị Bích Thư $100. HH
 127. Ẩn danh $200. HH
 128. Huệ Xuân $150. HH
 129. Huệ Ân $200. HH
 130. Trân Trần $100. HH
 131. Tâm Quảng Hoá $50. HH
 132. Phan Thị Quý PD Liễu Giác $50. HH
 133. Lê Hoàng Anh PD Quảng Thiện $50. HH
 134. Võ Ngọc Lan Thanh PD Huệ Minh $50. HH
 135. Nguyễn Võ Khánh Vy PD Huệ Thảo $50. HH
 136. Giác Liên Thanh $300. HH
 137. Huệ Mai $100. HH
 138. Brian Khưu $50. HH
 139. Trần Khắc Kiều PD Giác Mỹ $50. HH
 140. Jennifer PD Ngộ Hiền $100. HH
 141. Ẩn danh $100. HH
 142. Trịnh Trương Ngọc Trâm PD Vân Quang $500. HH
 143. Trần Cẩm Vàng PD Diệu Quý $100. HH
 144. Alan Quách & Kathy Mai Nguyễn $50. HH
 145. Alanna Quách & Avina Quách $50. HH
 146. Phương Tú Mùi PD Giới Ngọc $100  HH
 147. Ẩn danh $100
 148. Nguyên Hằng & Nguyên Tường $1000. HH
 149. Nguyễn Thị Tuyết Đông $200. HH
 150. Lệ Nghiêm $100
 151. Nguyên Như $200. HH
 152. Quảng Hạnh (Thanh) $200 HH
 153. Ẩn danh : $200
 154. Hoằng Ý Ngọc Sơn : $50
 155. Nguyên Quảng Thành (Đạt) :$300
 156. Ẩn danh 50. HH
 157. Nguyễn Thị Thanh Trúc $50. HH
 158. Phật tử chùa Phật Quang $200. HH
 159. Quảng Đại Tâm & Quảng Diệu Hương $200. HH
 160. Gia đình Trần Minh Liên Ngọc Anh $100. HH
 161. Ẩn danh $100. HH
 162. Bích Nghiêm: $200


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

 

 

***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/08/2023(Xem: 1444)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 27/8/2023
05/04/2023(Xem: 16349)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
18/09/2023(Xem: 419)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
17/09/2023(Xem: 151)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Kính mời quý đồng hương Phật tử đưa con em của mình về tham dự vào lúc 4 giờ đến 9 giờ ngày Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
10/09/2023(Xem: 332)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
30/05/2023(Xem: 1886)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
22/05/2023(Xem: 1164)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
23/04/2023(Xem: 4168)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
04/04/2023(Xem: 1372)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567