Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Quan Âm, Nam Úc

15/05/202215:18(Xem: 339)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Quan Âm, Nam Úc
Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-001Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-002Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-003Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-004Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-005Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-006Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-007Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-008Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-009Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-010Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-011Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-012Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-013Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-014Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-015Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-016Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-017Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-018Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-019Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-020Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-021Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-022Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-023Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-024Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-025Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-026Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-027Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-028Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-029Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-030Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-031Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-032Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-033Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-034Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-035Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-036Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-037Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-038Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-039Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-040Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-041Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-042Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-043Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-044Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-046Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-047Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-048Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-049Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-050Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-051Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-052Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-053Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-054Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-055Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-056Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-057Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-059Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-060Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-061Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-062Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-063Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-064Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-065Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-066Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-067Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-068Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-069Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-070Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-071Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-072Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-073Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-074Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-075Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-076Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-077Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-078Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-079Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-080Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-081Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-082Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-083Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-084Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-085Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-086Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-087Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-088Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-089Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-090Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-091Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-092Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-093Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-094Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-095Lễ Phật Đản Quan Âm 2022-096
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
80,902,190