Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chân dung quý Phật tử tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17, Tu Viện Quảng Đức (2016)

14/01/202209:11(Xem: 260)
Chân dung quý Phật tử tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17, Tu Viện Quảng Đức (2016)
chan dung an cu 2016 (1)chan dung an cu 2016 (2)chan dung an cu 2016 (3)chan dung an cu 2016 (4)chan dung an cu 2016 (5)chan dung an cu 2016 (6)chan dung an cu 2016 (7)chan dung an cu 2016 (8)chan dung an cu 2016 (9)chan dung an cu 2016 (10)chan dung an cu 2016 (11)chan dung an cu 2016 (12)chan dung an cu 2016 (13)chan dung an cu 2016 (14)chan dung an cu 2016 (15)chan dung an cu 2016 (16)chan dung an cu 2016 (17)chan dung an cu 2016 (18)chan dung an cu 2016 (19)chan dung an cu 2016 (20)chan dung an cu 2016 (21)chan dung an cu 2016 (22)chan dung an cu 2016 (23)chan dung an cu 2016 (24)chan dung an cu 2016 (25)chan dung an cu 2016 (26)chan dung an cu 2016 (27)chan dung an cu 2016 (28)chan dung an cu 2016 (29)chan dung an cu 2016 (30)chan dung an cu 2016 (31)chan dung an cu 2016 (32)chan dung an cu 2016 (33)chan dung an cu 2016 (34)chan dung an cu 2016 (35)chan dung an cu 2016 (36)chan dung an cu 2016 (37)chan dung an cu 2016 (38)chan dung an cu 2016 (39)chan dung an cu 2016 (40)chan dung an cu 2016 (41)chan dung an cu 2016 (42)chan dung an cu 2016 (43)chan dung an cu 2016 (44)chan dung an cu 2016 (45)chan dung an cu 2016 (46)chan dung an cu 2016 (47)chan dung an cu 2016 (48)chan dung an cu 2016 (49)chan dung an cu 2016 (50)chan dung an cu 2016 (51)chan dung an cu 2016 (52)chan dung an cu 2016 (53)chan dung an cu 2016 (54)chan dung an cu 2016 (55)chan dung an cu 2016 (56)chan dung an cu 2016 (57)chan dung an cu 2016 (58)chan dung an cu 2016 (59)chan dung an cu 2016 (60)chan dung an cu 2016 (61)chan dung an cu 2016 (62)chan dung an cu 2016 (63)chan dung an cu 2016 (64)chan dung an cu 2016 (65)chan dung an cu 2016 (66)chan dung an cu 2016 (67)chan dung an cu 2016 (68)chan dung an cu 2016 (69)chan dung an cu 2016 (70)chan dung an cu 2016 (71)chan dung an cu 2016 (72)chan dung an cu 2016 (73)chan dung an cu 2016 (74)chan dung an cu 2016 (75)chan dung an cu 2016 (76)chan dung an cu 2016 (77)chan dung an cu 2016 (78)chan dung an cu 2016 (79)chan dung an cu 2016 (80)chan dung an cu 2016 (81)chan dung an cu 2016 (82)chan dung an cu 2016 (83)chan dung an cu 2016 (84)chan dung an cu 2016 (85)chan dung an cu 2016 (86)chan dung an cu 2016 (87)chan dung an cu 2016 (88)chan dung an cu 2016 (89)chan dung an cu 2016 (90)chan dung an cu 2016 (91)chan dung an cu 2016 (92)chan dung an cu 2016 (93)chan dung an cu 2016 (94)chan dung an cu 2016 (95)chan dung an cu 2016 (96)chan dung an cu 2016 (97)chan dung an cu 2016 (98)chan dung an cu 2016 (99)chan dung an cu 2016 (100)chan dung an cu 2016 (101)chan dung an cu 2016 (102)chan dung an cu 2016 (103)chan dung an cu 2016 (104)chan dung an cu 2016 (105)chan dung an cu 2016 (106)chan dung an cu 2016 (107)chan dung an cu 2016 (108)chan dung an cu 2016 (109)chan dung an cu 2016 (110)chan dung an cu 2016 (111)chan dung an cu 2016 (112)chan dung an cu 2016 (113)chan dung an cu 2016 (114)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn