Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vài cảm nghĩ khi nghe Pháp thoại“Tự Tánh Di Đà" trong ngày thứ ba của khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm tại Tu Viện Quảng Đức do TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng thuyết giảng.

20/12/202117:37(Xem: 3789)
Vài cảm nghĩ khi nghe Pháp thoại“Tự Tánh Di Đà" trong ngày thứ ba của khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm tại Tu Viện Quảng Đức do TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng thuyết giảng.
Day 3-khoa huan tu  (53)
Nhân Ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (17/12 âm lich),
Vài cảm nghĩ khi nghe Pháp Thoại “TỰ TÁNH DI ĐÀ” trong ngày thứ ba của khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm tại Tu Viện Quảng Đức do TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng thuyết giảng.

 

 

Vào năm 2012 có lẽ do phước duyên nào đó, tôi được một thiền sư (kính xin tạm giấu tên ) trao tặng cho một quyển sách được lưu hành trong nội bộ bấy giờ mà tác giả là Cư Sĩ Minh Mẫn có bàn đến Tự Tánh Di Đà .

Đúng là dịp tốt cho tôi kiểm chứng lại cách tu tập của mình đã  tiếp thu được giáo lý của Đức Thế Tôn qua hằng ngàn bài giảng của quý danh sư mà từ đó tôi được  có những giây phút thật an lạc hạnh phúc dù chỉ thoáng qua .

Tôi đã đọc rất kỹ từ lời ngõ cho đến hết là trang cuối cùng rồi phối hợp lại với “Tịnh Độ Thập Nghi Luận”của HT Thích Thiền Tâm việt dịch từ Ngài Thiên Thai Trí Giả biên soạn (do một duyên may khác tôi đã nghiên cứu) để từ đấy bắt đầu cho việc quán xét mình qua Tứ Niệm Xứ vì tôi tự nhận ra muốn được giác ngộ  cần phải gột rửa, buông bỏ lớp bùn nhơ do những niệm tưởng phát xuất từ Tâm .

Và cứ thế tôi mầy mò bước dần vào Phật Pháp với mọi phương tiện mình có,,, khi thì nghe giảng các bộ kinh Bắc Truyền ..khi thì chuyên sâu vào Kinh Pháp Cú...lúc thì bỏ vài tháng chép từng lời giảng của những danh sư về Tứ Thánh Đế hay ngậm ngùi nghe Sư Cô Tâm Tâm (khi ấy Cô chưa xuất gia) kể những mẫu chuyện thương đau vì Tham, Sân, Si tác hại trong Vi Diệu Pháp...có thể nói dần dần tất cả đã thấm vào.... Mỗi một giai đoạn tôi kinh qua đều khó đếm thời gian cho đến ngày tôi gặp được những minh sư dẫn dắt thêm mà tuyệt nhiên không biết mình đã có trạch pháp chưa ?

Thật ra tôi chỉ biết....con đường vào biển pháp quá  mênh mông diệu vợi xa xôi khó dến đươc bảo sở... nhưng tôi chỉ vui khi thấy mình càng ngày càng thấy rõ như thật, và dường như bên cạnh tôi luôn có  Hộ pháp, Chư thiên vô hình  hướng dẫn hộ trì tâm linh mình mỗi khi có trắc trở chướng ngại và từ đó tôi  càng đọc thầm những câu niệm Phật và các câu thần chú của các vị đại Bồ Tát như Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Địa Tạng mà không chú ý gì đến tông phái.

 

Là lữ khách ghé chơi trần gian dù ngắn nhất!

Ai chưa từng trong cuộc sống phải bon chen

Đâu lúc nào cũng suôn sẻ...nhận tiếng khen

Có khổ đau phiền não..mới nhận ra ảo mộng !

Bao chướng ngại...rã rời, tâm linh càng trống vắng

Thì ra nghiệp ác xuất hiện  do bởi cái Tâm,

Hành động, thị phi nhân ngã..tác hại sai lầm

Muốn quay về chốn cũ ...cần phương tiện hữu dụng!

Tông phái nào.... để chỉ ra cái Thấy đúng?

Túc duyên căn cơ mới tìm gặp minh sư

Nào phải mầy mò tự lội vào bờ ?

Sẽ lệch hướng nếu không có bản đồ chính xác!

Hoặc giải pháp... cầu Tịnh Độ, gần gũi Phật, Bồ Tát?

(thơ HH)


Day 3-khoa huan tu  (56)

 

 

Và hôm nay do một đại duyên được nghe lại bài pháp thoại về Tự Tánh Di Đà do TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng thuyết giảng trong buổi sáng của ngày cuối khóa tu được livestream ....đã kích động tâm trí tôi một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết... qua những ẩn dụ về thế giới vũ trụ ngày nay đã lên tới được sao Hỏa và Mặt Trăng cách xa hàng trăm triệu cây số so với quả địa cầu này để chứng minh về Sự cho một thế giới A Di Đà mà Đức Phật đã thuyết để cứu độ cho bà Vi Đề Hy theo đó :Thế giới Cực Lạc Tịnh độ nằm ở phương Tây cách đây !0 vạn ức Cõi Phật. Là một nơi đầy ánh sáng rực rỡ do Đức Phật A Di Đà phát ra và thế giới này tràn ngập mùi hương thơm đầy hoa trời nhạc trời và châu báu...   

 Như vậy quan điểm về khoa học nay lần lần sẽ được chứng minh, nhưng về phương diện tâm linh phàm phu nhục nhãn như chúng ta dù  không thể thấu hiểu được có một thế giới như thế nhưng hãy tin vào Phật Nhãn và Tuệ nhãn của Đức Phật và những bậc chân tu.

Trộm nghĩ, một người có đức tin thật sự, vững chắc về điều mình tin sẽ là bằng chứng để giải thích cho bất cứ ai còn mơ hồ nghi hoặc và may thay trong Phật Giáo Việt Nam đã có biết bao vị chân tu đã là bằng chứng hùng hồn để chúng ta tin nào một thế giới tịnh độ chỉ có an lạc hạnh phúc thay thế cho khổ đau phiền não như HT Thích Thiền Tâm, HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Tâm Thanh ....

Riêng bài pháp thoại này, Giảng Sư mượn hình ảnh HT Thích Trí Tịnh với bài Kệ Niệm Phật được Ngài biên soạn từ 1956 và 14 chữ Vàng Ngài đã để lại cho hậu thế để giới thiệu Sự và Lý của bốn chữ TỰ TÁNH DI ĐÀ.

Kính ghi lại toàn bài Kệ Niệm Phật như sau:

 

Một câu A Di Đà

Không gấp cũng không hưỡn

Tâm tiếng hiệp khăn nhau

Thường niệm cho rành rõ

Nhiếp Tâm là Định học

Nhận rõ chính Huệ học

Chánh niệm trừ vọng hoặc

Giới thể đồng thời đủ

Niệm lực được tương tục

Đúng nghĩa Chấp Trì danh

Nhất tâm Phật hiện tiền

Tam muội Sự thành tựu

Đương niệm tức Vô niệm

Niệm Tánh vốn tự Không

Tâm làm Phật là Phật

Chứng Lý ..Pháp thân hiện

Nam Mô A Di Đà

Nam Mô A Di Đà

Cố gắng hết sức mình

Cầu đài sen Thượng Phẩm

(HT Thích Trí Tịnh)

Và 14 chữ vàng là:LÀM LÀNH, LÁNH DỮ, ĂN CHAY, NIỆM PHÂT, THƯƠNG NGƯỜI, THƯƠNG VẬT.

Kính tri ân Giảng Sư đã bắt đầu bằng 3 định nghĩa của Bản Giác, Thủy Giác và Cứu cánh giác để tuần tự giới thiệu thế nào là Tự tánh Di Đà và Chìa khóa vàng để mở ra bản giác qua bài kinh Bahiya ...

Kính xin ghi lại định nghĩa của những danh tự đó mà hậu bối thấy là dễ hiểu nhất so với những kinh điển đã học từ trước như “Đại thừa khởi tín luận” của Ngài Mã Minh:

-Bản Giác là Gốc là cái giác thường hằng mà ai cũng có sẵn(Phật Tánh ) nhưng bị vô minh che lấp.

-Thủy giác là trên đường tu tập một đôi lúc ta chợt tỉnh ngộ ( Đức Phật có Thủy giác khi Ngài du hành qua 4 cửa thành.)

-Cứu cánh giác là khi  Thủy Giác và Bản giác gặp nhau (ngày mùng tám tháng 12 âm lịch chính là lúc Ngài có được Thủy giác và Bản Giác gặp nhau vào một sớm sao Mai hiện) .             

Và kính tri ân Giảng Sư,,,,quả thật đúng với nhiều bài kinh  đã học, Giảng Sư đã chỉ rõ “Tự Tánh Di Đà” chính là bản thể thường hằng của mỗi chúng sanh, mỗi người phải tự nhận ra Ông Phật của chính mình.

Và Ngài Vĩnh Minh thường nhắc nhở rằng Di Đà rất dễ niệm,Tịnh Độ rất dễ sanh, người tham thiền niệm Phật rất tốt, kẻ căn cơ còn kém cần nương dựa nơi sức bi nguyện của Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh về cõi Cực Lạc ( theo Giảng Sư đó là  ba lời nguyện 18,19,20 quan trọng nhất trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Dà ),

Kính bạch Giảng Sư con rất tâm đắc khi Ngài đã nhắc nhở đến ngữ lục của Ngài Huệ Hải khi thượng đường theo đó một tăng sinh đã hỏi :”Làm thế nào để đạt tới Niết Bàn ? phải chăng Niết Bàn là một nơi mà mọi người đệ tử Phật phải đến ?” và Ngài Huệ Hải chỉ trả lời rằng KHÔNG TẠO NGHIỆP SINH TỬ LÀ ĐẠT ĐẾN NIẾT BÀN ! để dẫn dắt đến điều mà mục đích của  bài pháp thoại hôm nay:”Tự Tánh Di Đà -Duy Tâm Tịnh Độ” nghĩa là chúng sanh hữu tình đều tạo  tội từ nơi vọng niệm điên đảo, hãy tự mình làm trong sạch Tâm, làm thanh tịnh Tâm thì sẽ thiết lập được cõi Tịnh độ ngay trong tâm mình mà muốn như vậy hãy nhớ lời kinh Bahiya (chìa khóa vàng ) được HT Thích Minh Châu việt dịch  

“ Sau ba lần cầu xin Đức Phật thuyết giảng cho mình hiểu được cái gì làm chướng ngại cho mạng sống của mình khiến cho mình chẳng bao giờ được an lạc hạnh phúc ---Đức Phật đã dạy như sau

Vậy này Bahiya,  Ông phải học tập như sau :Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng và trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Và Ông không phải là những chỗ ấy, Ông sẽ đoạn tận khổ đau vì Ông không là đời này, đời sau, đời chặng giữa”.

Dù rằng sau đó có những câu hỏi của các Phật Tử nhưng tựu chung cũng đều gói trọn trong những lời giảng trong bài pháp thọai.

Thật là một bài pháp thoại quá súc tích và tuyệt vời ...rất dễ hiểu và thích hợp mọi căn cơ và cũng xin kính tri ân Thầy đã đọc lại bài thơ Ơn Thầy của chị Thanh Phi (một đệ tử của HT Thích Trí Tịnh )có ghi chép lại tên của tất cả các bộ kinh mà Ngài đã để lại cho hậu thế.

Lời kết :

Con kính dâng vài lời thơ đển Thầy, kính xin được tỏ bày cảm xúc của con và chân thành tri ân Thầy khi được nghe Pháp thoại hôm nay tiếp theo sau một thời khóa công phu sáng tuyệt vời.

 Kính trân trọng,   

  Kinh Duy Ma ngày nao Thầy đã giảng...

” tùy Tâm thanh tịnh, cõi Phật Tịnh “

Pháp thoại hôm nay TỤ TÁNH DI ĐÀ

Mười phương uế độ ...gom về trong một sát na

Niệm một Đức Phật,,,chính  là niệm tất cả

Pháp môn Tịnh Độ ...diệu dụng khó tả

Cổ Đức thường nhắc nhở khuyên rằng

Chúng sanh trong Tâm Phật, Phật trong Tâm chúng sanh

Mỗi trần đều là Cực Lạc, mỗi niệm Di Đà lành

Tự Tánh Di Đà ...Vô lượng Quang,  Bản thể

Kính tri ân Thầy đã chỉ ra ..

Niệm Phật cũng đến từ Giới, Định, Tuệ

Giới là buông bỏ cám dỗ ác tà

Giữ chánh niệm trong từng mỗi sát na

Có được Tam muội (Định)...Phật ngay trong tâm thức !

Nguyện nguyện nguyện.. Niệm A Di Đà chuyên nhất lực!

       

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Melbourne 19/12/2021

Huệ Hương

 

       

phat chung chi nam 2 (155)


Chỉ là Danh Hiệu !


Kính dâng Thầy bài thơ khi nhận ra thế nào là Tự Tánh Di Đà,
qua pháp thoại được giảng hôm qua . Kính đa tạ Thầy và Kính chúc sức khỏe Thầy, HH


Nay đã hiểu vì sao có nhiều tranh cải ! 
Phương tiện sử dụng...cao, thấp phù hợp căn cơ 
Mỗi Tông, mỗi phái chế định tự bao giờ 
Tự Tánh Di Đà ... thế nào Duy Tâm Tịnh Độ ? 


Ai là người niệm Phật,? Công án khi giác ngộ ! 
Tự Tánh Di Đà .....Tâm Phật trong ta 
Vô lượng Quang  .. chính Bản giác  ấy mà ! 
Sao Phật phải là  Phật Thích Ca mới được! 


 Đông Tây Nam Bắc khác nhau nơi Nam, Bắc Cực 
Dù danh hiệu nào..... ý nghĩa  tròn đủ  đúng mười 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ...Thầy của Trời người 
Khi quang năng thường hằng ẩn tàng ...được Khai Mở !


Đó là Tự Tánh Di Đà  .....ai ai cũng có 
Niệm Phật...    phát hiện Tâm không diệt không sinh 
Luôn chân thật thanh tịnh sáng suốt nơi mình 
Vẫn nguyên vẹn dù  khi ngũ ấm tan hoại !
Mục đích người tu ...soi rọi , đạt Tâm khai


Nam Mô A Di Đà Phật 

Huệ Hương 
 

 

 

        

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
26/03/2023(Xem: 584)
Thượng Tọa Giảng Sư đã tóm tắt bài giảng như sau: Bát Nhã Ba La Mật Đa là linh đan trường sinh bất tử cho người đệ tử Phật. Dù cho tu theo pháp môn nào, Thiền, Tịnh, Mật, đặc biệt các phái Thiền Vipassana, Thiền khán thoại đầu....tất cả đều phải lấy Bát Nhã Tâm Kinh làm tông chỉ và phải trì tụng mỗi ngày. Nhờ Bát Nhã đưa lối dẫn đường mà hành giả chiếu kiến "ngũ uẩn giai không", không chấp đắm thân-tâm này là ta, là của ta, nên tận trừ gốc rễ của phiền não khổ đau; nhờ sống với trí tuệ rỗng lặng hiện tiền nên hành giả luôn ở trong trạng thái tâm tự tại thong dong bên kia bờ giải thoát an vui, vì "trong cái chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe" không có thêm bất kỳ một cái thấy, cái nghe nào của ngã và ngã sở của bản thân hành giả đan xen vào để chi phối cái thấy đó, cái nghe đó, nên hành giả không tạo thêm nghiệp mới, do không còn nghiệp mới, nên hành giả không còn nghiệp để dẫn dắt đi trong luân hồi sanh tử khổ đau, ngay đó hành giả đã giải thoát tự tại an vui ngay trong
21/03/2023(Xem: 352)
"Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà? Qua lại 3 đường cùng sáu cõi Muốn ra cần phải niệm A Di Đà" Muốn ra phải niệm A Di Đà. Đây là câu khai thị bắt đầu trong nghi cúng Linh, Khi đọc tới câu này chúng ta nhớ tới Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng Lão Thích Huyền Quang, câu đó do Ngài soạn. Hòa Thượng soạn tất cả nghi cúng Hương linh, cúng chư Giác linh. Quý vị vào trang nhà Quảng Đức gõ "Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ".
23/12/2022(Xem: 1713)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
02/12/2022(Xem: 1612)
Kính bạch Giảng Sư, Đây là buổi pháp thoại cuối trong năm 2022 của Tổng Vụ Hoằng Pháp lại là lần đầu tiên con lại được nghe những lời dạy tha thiết và chân tình nhất của một tăng sĩ thuộc trường phái Đại Thừa Phát Triển nhưng căn bản nồng cốt giáo lý căn bản xuất phát từ Phật giáo nguyên thủy. Mặc dù Giảng Sư đã giữ chức vụ Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi lễ và Văn Hoá nhiều nhiệm kỳ qua có lẽ Ngài vẫn biết một cách sâu sắc rằng bản thân nghi lễ Phật giáo Việt Nam vốn là một phương pháp hành trì tu tập, đồng thời là một phương tiện hoằng dương chánh pháp hữu hiệu.
17/11/2022(Xem: 1125)
Con đã gặp Sư Cô Nguyên Khai tại Tu Viện Quảng Đức trong ngày bế mạc Lễ Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư chỉ thoáng qua trong vài phút chào hỏi mà đã lưu lại trong con một hình ảnh thật thân thương với giọng nói truyền cảm, ánh mắt nụ cười luôn nở trên môi, tự bao giờ …. Và từ khi được biết Ni Sư sẽ thuyết trình đề tài Bồ Tát Hạnh con đã chuẩn bị lắng nghe dù rằng phải nghỉ ngơi sớm khi vừa trở lại Sydney sáng nay và cũng như khi nhận thông báo về tang lễ nhập liệm được TT Tổng Thư ký kiêm Trụ trì Tu viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng phải chủ trì tại một địa điểm khác không phải tại vãng sanh đường của Chùa nhà, mà lại bắt đầu vào 18:00 pm cùng ngày có thể sẽ rất vắng …nên con đã tự hứa sẽ tham dự và viết bài tường thuật hôm nay.
10/11/2022(Xem: 1486)
Kính đa tạ Giảng sư và Tổng Vụ Hoằng Pháp Thời đại kỹ thuật số, bài giảng cập nhật dễ dàng Càng học nghe nhiều càng phải tri, hành Tự sách tấn mình tránh xa những dục vọng! Thực hành Phật Pháp là Học Cách Sống, Mười thiện nghiệp giới ...quà tặng chính mình Quả phúc an lạc nhờ có năng lực tâm linh Khi tà kiến, tham, sân thấu rõ qua nhân quả.
03/11/2022(Xem: 1155)
Kính bạch Giảng Sư và thính chúng, đây quả thật là một bài pháp thoại hữu ích cho bất cứ đệ tử Phật bất cứ tông phái nào và trình độ căn cơ nào vì mỗi một đề mục chính là thiền quán và toàn bộ 8 diều giác ngộ này đều là những điều mà chư Phật và các vị Bồ tát, các bậc đại nhân đã từng giác ngộ, theo đó tu tập mà thành tựu đạo quả và trở lại thế gian giáo hóa, tế độ chúng sinh.
31/10/2022(Xem: 1163)
--Chánh văn Phạn ngữ: Đề Bà La Bồ Tát - Kanadeva (ngài là người Ấn Độ sống vào cuối thế kỷ thứ 6, và được xem là hiện thân của Bồ Tát Thánh Thiên - Aryadeva thuộc thế kỷ thứ 3). --Việt dịch: Tỷ Kheo Thích Trí Quang (chuyển Việt ngữ vào năm 1969 từ bản dịch Hán văn của Sa Môn Đạo Thái, Trung Hoa) --Vocal: Tâm Bảo Đàn (thâu âm năm 2011) --Video: Bơ Papai Production (thực hiện năm 2022) --Music: Beyond Infinity (Robert Haig Coxon) --Muốn thực hiện các video chuyên nghiệp và có giá trị, xin liên lạc FB Bơ Papai Production hoặc điện thoại +84865191945 để tham khảo. Công đức đọc luận này với trọn tâm yêu thương nguyện lợi lạc miên viễn nguyện hồi hướng chúng sinh nguyện tất cả bước vào đường đi của Bồ Tát và mau chóng thành tựu quả Vô Thượng Bồ Đề. (tbđ) --Viet Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ và Việt Nam (2011) - Web: www.vietnalanda.org --Đọc toàn bộ sách Luận Đại Trượng Phu do Viet Nalanda Foundation ấn tống (2011): https://drive.google.com/file/d/0BwqO...
31/10/2022(Xem: 1204)
Gọi Thầy từ chốn ngàn xa: Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng (VietSub) Nguyên tác: Đại Sư Jamgon Kongtrul Rinpoche (thế kỷ 19) Việt dịch: Tiểu Nhỏ và Tâm Bảo Đàn (2010-2018) Giọng đọc: Tâm Bảo Đàn (2020) Video clip: Bơ Papai (2021) Music: Beyond Infinity / Artist: Robert Haig Coxon / Album: Prelude to Infinity
20/10/2022(Xem: 1330)
Với đề tài Ngũ Giới rất quen thuộc mà Sư Cô Giác Anh chủ giảng hôm nay , Sư Cô đã kính lễ chư Tôn Đức có mặt xin được chứng minh giùm , riêng Sư Cô và thính chúng cùng suy tư và đồng hành thính pháp như là một sự ôn tập qua từng giai đoạn sau 1- Vì sao Ngũ Giới rất là quan trọng ? 2- Điều gì đã ngăn cản không cho chúng ta hoàn thiện ngũ giới ? 3- Trên con đường tu học chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn thiện ngũ giới ? Giảng Sư đã bắt đầu vô cho thính chúng rằng : Đức Phật sanh ra tại Ấn Độ và trước đó dòng dõi thuộc Ấn Độ Giáo sau đó mới xuất gia và chiêm nghiệm rằng để có được an vui hạnh phúc thì phải giữ được 5 giới. Đó là Không được giết hại; Không được trộm cướp; Không được tà dâm; Không được nói dối; Không được uống rượu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,279,571