Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Niệm Tứ Ân và Lễ Tán Thán Công Đức Hòa Thượng Thích Như Điển tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (12/12/2021)

15/12/202108:19(Xem: 385)
Lễ Niệm Tứ Ân và Lễ Tán Thán Công Đức Hòa Thượng Thích Như Điển tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (12/12/2021)
ht nhu dien-viengiac (1)ht nhu dien-viengiac (2)ht nhu dien-viengiac (3)ht nhu dien-viengiac (4)ht nhu dien-viengiac (5)ht nhu dien-viengiac (6)ht nhu dien-viengiac (7)ht nhu dien-viengiac (8)ht nhu dien-viengiac (9)ht nhu dien-viengiac (10)ht nhu dien-viengiac (11)ht nhu dien-viengiac (12)ht nhu dien-viengiac (13)ht nhu dien-viengiac (14)ht nhu dien-viengiac (15)ht nhu dien-viengiac (16)ht nhu dien-viengiac (17)ht nhu dien-viengiac (17)ht nhu dien-viengiac (18)ht nhu dien-viengiac (19)ht nhu dien-viengiac (20)ht nhu dien-viengiac (21)ht nhu dien-viengiac (22)ht nhu dien-viengiac (23)ht nhu dien-viengiac (24)ht nhu dien-viengiac (25)ht nhu dien-viengiac (26)ht nhu dien-viengiac (27)ht nhu dien-viengiac (28)ht nhu dien-viengiac (29)ht nhu dien-viengiac (30)ht nhu dien-viengiac (31)ht nhu dien-viengiac (32)ht nhu dien-viengiac (33)ht nhu dien-viengiac (34)ht nhu dien-viengiac (35)ht nhu dien-viengiac (36)ht nhu dien-viengiac (37)ht nhu dien-viengiac (38)ht nhu dien-viengiac (39)ht nhu dien-viengiac (40)ht nhu dien-viengiac (41)ht nhu dien-viengiac (42)ht nhu dien-viengiac (43)ht nhu dien-viengiac (44)ht nhu dien-viengiac (45)ht nhu dien-viengiac (46)ht nhu dien-viengiac (47)ht nhu dien-viengiac (48)ht nhu dien-viengiac (49)ht nhu dien-viengiac (50)ht nhu dien-viengiac (51)ht nhu dien-viengiac (52)ht nhu dien-viengiac (53)ht nhu dien-viengiac (54)ht nhu dien-viengiac (55)ht nhu dien-viengiac (56)ht nhu dien-viengiac (57)ht nhu dien-viengiac (58)ht nhu dien-viengiac (59)ht nhu dien-viengiac (60)ht nhu dien-viengiac (61)ht nhu dien-viengiac (62)ht nhu dien-viengiac (63)ht nhu dien-viengiac (64)ht nhu dien-viengiac (65)ht nhu dien-viengiac (66)ht nhu dien-viengiac (67)ht nhu dien-viengiac (68)ht nhu dien-viengiac (69)ht nhu dien-viengiac (70)ht nhu dien-viengiac (71)ht nhu dien-viengiac (72)ht nhu dien-viengiac (73)ht nhu dien-viengiac (74)ht nhu dien-viengiac (75)ht nhu dien-viengiac (76)ht nhu dien-viengiac (77)ht nhu dien-viengiac (78)ht nhu dien-viengiac (79)ht nhu dien-viengiac (80)ht nhu dien-viengiac (81)ht nhu dien-viengiac (82)ht nhu dien-viengiac (83)ht nhu dien-viengiac (84)ht nhu dien-viengiac (85)ht nhu dien-viengiac (86)ht nhu dien-viengiac (87)ht nhu dien-viengiac (88)ht nhu dien-viengiac (89)ht nhu dien-viengiac (90)ht nhu dien-viengiac (91)ht nhu dien-viengiac (92)ht nhu dien-viengiac (93)ht nhu dien-viengiac (94)ht nhu dien-viengiac (95)ht nhu dien-viengiac (96)ht nhu dien-viengiac (97)ht nhu dien-viengiac (98)ht nhu dien-viengiac (99)ht nhu dien-viengiac (100)ht nhu dien-viengiac (101)ht nhu dien-viengiac (102)ht nhu dien-viengiac (103)ht nhu dien-viengiac (104)ht nhu dien-viengiac (105)ht nhu dien-viengiac (106)ht nhu dien-viengiac (107)ht nhu dien-viengiac (108)ht nhu dien-viengiac (109)ht nhu dien-viengiac (110)ht nhu dien-viengiac (111)ht nhu dien-viengiac (112)ht nhu dien-viengiac (113)ht nhu dien-viengiac (114)ht nhu dien-viengiac (115)ht nhu dien-viengiac (116)ht nhu dien-viengiac (117)ht nhu dien-viengiac (118)ht nhu dien-viengiac (119)ht nhu dien-viengiac (120)ht nhu dien-viengiac (121)ht nhu dien-viengiac (122)ht nhu dien-viengiac (123)ht nhu dien-viengiac (124)ht nhu dien-viengiac (125)ht nhu dien-viengiac (126)ht nhu dien-viengiac (127)ht nhu dien-viengiac (128)ht nhu dien-viengiac (129)ht nhu dien-viengiac (130)ht nhu dien-viengiac (131)ht nhu dien-viengiac (132)ht nhu dien-viengiac (133)ht nhu dien-viengiac (134)ht nhu dien-viengiac (135)ht nhu dien-viengiac (136)ht nhu dien-viengiac (137)ht nhu dien-viengiac (138)ht nhu dien-viengiac (139)ht nhu dien-viengiac (140)ht nhu dien-viengiac (141)ht nhu dien-viengiac (142)ht nhu dien-viengiac (143)ht nhu dien-viengiac (144)ht nhu dien-viengiac (145)ht nhu dien-viengiac (146)ht nhu dien-viengiac (147)ht nhu dien-viengiac (148)ht nhu dien-viengiac (149)ht nhu dien-viengiac (150)ht nhu dien-viengiac (151)ht nhu dien-viengiac (152)ht nhu dien-viengiac (153)ht nhu dien-viengiac (154)ht nhu dien-viengiac (155)ht nhu dien-viengiac (156)ht nhu dien-viengiac (157)ht nhu dien-viengiac (158)ht nhu dien-viengiac (159)ht nhu dien-viengiac (160)ht nhu dien-viengiac (161)ht nhu dien-viengiac (162)ht nhu dien-viengiac (163)ht nhu dien-viengiac (164)ht nhu dien-viengiac (165)ht nhu dien-viengiac (166)ht nhu dien-viengiac (167)ht nhu dien-viengiac (168)ht nhu dien-viengiac (169)ht nhu dien-viengiac (170)ht nhu dien-viengiac (171)ht nhu dien-viengiac (172)ht nhu dien-viengiac (173)ht nhu dien-viengiac (174)ht nhu dien-viengiac (175)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn