Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Muôn Nơi Cuối Đầu: Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

24/10/202109:15(Xem: 438)
Muôn Nơi Cuối Đầu: Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)
ht pho tue (10)
Muôn Nơi Cuối Đầu.

Se Thu Gió Bất Bay Ngang,
Canh Ba Điển Chỉ, Dứt Tàng Mùi Hương.
Giã Thân Huyễn Hoá Chân Thường,
Trăm Năm Cõi Tục, Chọn Đường Xuất Gia.

Phùng Thiện Giữa Cảnh Ta Bà,
Thọ Xương Ứng Hoá, Hằng Hà Nhân Duyên.
Văn Quý Thác Tích Khánh Tiên,
Họ Bùi Quý Tộc, Giữ Niềm Thế Gian.

Cảnh Trần Lắng Vọng Trăng Ngàn,
Tựa Hồ Bất Động, Sen Vàng Toả Bay.
Giã Từ Phụ Mẫu Từ Đây,
Phúc Long Bạch Chỉ, Hầu Thầy Chuyên Tu.

Bốn Năm Đào Luyện Công Phu,
Nguyên An Đức Tổ, Dạ Từ Vân Thưa.
Vọng Cung Khuya Sớm Đèn Thưa,
Chuyên Cần Kinh Tụng, Luật Vừa Ban Trao.

Sa Di Thụ Pháp Mạch Sao,
Đống Cao Trường Hạ, Nối Vào Thiền Gia.
Vững Thân Ứng Thế  Ca Sa,
Giới Ban Ngữ Ý, Y Đà Thất Mâu.

Vân Du Hoá Nguyện Học Hầu,
Viên Minh Chốn Tổ, Hồi Đầu Thọ Ân.
Ngài Quảng Tốn, Nhận Truyền Nhân,
Dung Thời Tăng Hoá, Mười Phần Thanh Trong.

Đắc Danh: Phổ Tuệ- Phổ Thông,
Nương Câu Kinh Phật, Đại Đồng Nam Mô.
Dịch Phẩm Tham Vấn Tôn Thờ,
Tế Xuyên- Hương Tích, Một Bờ Sen Thanh.

Vĩnh Nghiêm Ngồi Dịch Tinh Anh,
Từng Âm Pháp Thoại, Tu Thành Nông Tăng.
Ẩn Sơn Lâm Cõi Trăng Rằm,
Ô Hay- Cày Cuốc, Từ Hằng Nhân Viên.

Ngôi Pháp Chủ- Hoá Nông Thiền,
Cung Duy Thượng Phẩm, Giữa Huyền Quy Nguyên.
Khai Đàn Hoà Thượng Trao Duyên,
Hậu Học Nối Gót, An Yên Pháp Từ.

Trăm Năm Gối Tuệ Kinh Thư,
Trăm Năm Trì Giới, Ẩn Tu Nông Thời,
Trăm Năm Chuông Vọng Thảnh Thơi,
Trăm Năm Dấu Ấn, Muôn Nơi Cuối Đầu.

Tám Lăm Năm Tuổi Hạ Thâu,
Tám Lăm Năm Bạch, Chuổi Xâu Lần Tràng.
Tám Lăm Năm Mặc Y Vàng,
Tám Lăm Năm Giữa, Nghiêm Trang Thanh Bần.

Một Trăm Năm Lẽ Mấy Tuần,
Một Trăm Năm Lẽ, Điển Tầm Rừng Xưa.
Hai Triều Dòng Nguyễn Chứng Thừa.
Mười Triều Chủ Tịch, Bốn Mùa Xuân Thu.

Mùi Thiền Sớm Tối Huân Tu,
Gậy Trượng Tích Chống, Dáng Từ Viên Minh.
Tổ Ráng Cung Thỉnh Vân Trình,
Từ Dung Đức Hạnh, Áng Tình Cảm Thiên.

Phật Đà Nhân Ảnh Thất Triền,
Song Cửa Thất Khép, Như Nhiên Cung Đàn.
Canh Dần Bái Thỉnh Y Vàng,
Dứt Hơi Ấm Nhẹ, Niệm Vang Di Đà.

Tứ Chúng Bái Bạch Dâng Trà,
Sương Pha Tuyết Lạnh, Phủ Hà Khăn Tang.
Liên Thuỳ Sen Chiếu Nghiêm Trang,
Quy Y Khể Thủ, Tang Vàng Nước Nam.

Đất Đại Việt Mãi Còn Vang,
Sử Truyền In Tháp, Mạch Tràng Pháp Âm.
Xa Xa Phổ Tuệ- Vọng Trầm,
Diệu Kính Lưu Dấu, Hương Thầm Khói Sương.

Nông Tăng Phổ Tuệ Lên Đường,
Khứ Lai Huyền Diệp, Tây Phương Ngự Toà.
Thanh Thanh Sắc Mộng Mây Nhoà,
Khứ Lai Huyền Diệp, Vào Nhà Chơn Như.

Đức Tổ đã tác chứng cho chúng con.
Hôm nay, chúng con vọng về giác linh đài nơi chốn Tổ Viên Minh- Phú Xuyên- Hà Nội. Lưu nhục thân Đức Tổ.
       Cung Duy:
       Nam Mô Diệu Kính Bảo Tháp ma ha tỷ khiêu Bồ tát giới thuợng Phổ hạ Tuệ, tự Phổ Thông thiền gia pháp chủ đại lão hòa thượng Nhục Thân Bồ Tát  nghê tọa hạ nhã Thuỳ mật giám.
         Thành Tâm Cung Kính Khể Thủ Lễ.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 23-10-2021
                 Ngày Âm Lịch: 18-09-Tân Sửu.
Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh- Hà nội, nhân mùa  Thu xứ Hà Nội Cố Hương,  giữa mùa bệnh viên phổi COVID-19. Từ nơi xa ấy vọng về tâm hương…!ht pho tue (1)ht pho tue (2)ht pho tue (3)ht pho tue (4)ht pho tue (5)ht pho tue (6)ht pho tue (7)ht pho tue (8)ht pho tue (9)ht pho tue (10)ht pho tue (11)ht pho tue (12)ht pho tue (13)ht pho tue (14)ht pho tue (15)ht pho tue (16)ht pho tue (17)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/10/202104:53(Xem: 977)
Chấp Đối Dâng Đảnh..! Cung Kính Bái Bạch Giác Linh Đức Tổ- Viên Minh Tịnh Xứ. Đệ Tử Chúng Con, Tk: Minh Thế vọng Bái Giác Linh Đức Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ: Cung duy Vọng đối dâng đảnh: Chữ Hán: “普 願 群 迷, 開 心 佛 學, 供 維 桅 第 三 法 主, 祖 祖 將 傳, 界 律 行 密 印 指 花 藏 松 林. 慧 覺 恩 師, 圓 明 繼位, 稱 尊桅 壇 主 和 尚, 處處 清 歸, 脈 法 禪 嘉 敕 行 清 貧 農 增.” Âm: “Phổ Nguyện Quần Mê, Khai Tâm Phật Học,Cung Duy Ngôi Đệ Tam Pháp Chủ, Tổ Tổ Tương Truyền, Giới Luật Hạnh Mật Ấn Chỉ Hoa Tạng Tùng Lâm. Tuệ Giác Ân Sư, Viên Minh Kế Vị, Xưng Tôn Ngôi Đàn Chủ Hoà Thượng, Xứ Xứ Thanh Quy, Mạch Pháp Thiền Gia Sắc Hạnh Thanh Bần Nông Tăng….”
02/11/202110:35(Xem: 1748)
Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, Chúng con/chúng tôi xin mạn phép kính gửi Bản Thông Báo và Chúc Mừng đính kèm đến chư Cao Tăng Thạc Đức và tất cả Chư vị (bản PDF đính kèm). Chúng con/chúng tôi cũng xin cáo lỗi là không thể gửi điện thư riêng cho từng vị được. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachsen vừa gửi thư đề ngày 14.09.21 báo tin, Tổng Thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký quyết định trao Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất (Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland) đến Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang đã ủy nhiệm cho Thành Phố Hannover (thủ phủ của tiểu bang) tổ chức Lễ Trao tặng Huân Chương (ngày giờ, địa điểm thông báo sau) Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất là Huân chương Cao quý và là huân chương duy nhất trên phạm vi toàn Liên Bang Đức, được T
06/05/202004:19(Xem: 5938)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 6001)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
23/11/202103:42(Xem: 462)
Hòa thượng Thích Nhật Khai tự Diệu Trí (thế danh Nguyễn Đức Luân), sinh năm 1931 (Tân Mùi), thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41, xuất gia tại tổ đình Quốc Ân, thuộc phái Nguyên Thiều, trú xứ tại chùa Giác Hoa. Do niên cao, lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ ngày 21-11-2021 (17-10-Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa (số 17/5 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM).; trụ thế 91 năm, 65 Hạ lạp. Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 21 giờ ngày 21-11-2021. Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Giác Hoa (số 17/5 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
22/11/202104:52(Xem: 907)
Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, đã xả bỏ nhục thân tứ đại tại Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021. Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy Cô bạn con vừa báo tin buồn trên, bấy lâu nay cô kính ngưỡng HT và thường cúng dường HT, có lần thỉnh thầy Thiện Minh đến thăm HT, nay nghe tin HT viên tịch cô rất buồn vì chưa kịp gửi tịnh tài về, Con không biết HT nhưng thấy tấm lòng bạn con con thương quá, không biết sao để an ủi cô bây giờ Giờ đây nhìn chân dung HT từ bi quá Thầy được tin vì sao HT viên tịch không thưa Thầy?
25/05/202120:35(Xem: 2760)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 96366)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1580)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1834)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.