Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phương Danh Mừng Thọ Quý Cụ tại Tu Viện Quảng Đức giữa đại dịch Covid-19

02/05/202107:56(Xem: 162)
Phương Danh Mừng Thọ Quý Cụ tại Tu Viện Quảng Đức giữa đại dịch Covid-19

 

Phương Danh 
Mừng thọ Quý Cụ
tại Tu Viện Quảng Đức


 

  1. Ngô Thị Tường, pd: Tâm Ngọc, 98 tuổi
  2. Ngô Thị Nhân, pd: Diệu Thọ, 96 tuổi (ở VN)
  3. Trần Chi, pd: Thiện Giác, 95 tuổi
  4. Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên, 95 tuổi (ở VN)
  5. La Kim Kịch, pd: Thiện Giác, 95 tuổi
  6. Ngô Thị My, pd: Thanh Hảo, 94 tuổi
  7. Vương Thị Phúc, pd: Diệu Quang, 93 tuổi
  8. Hà Thúc Sáng, pd: Chơn Khánh, 92 tuổi
  9. Hoàng Thị Lơ, pd: Tâm Quang, 92 tuổi

10. Nguyễn Thị Lem, pd: Diệu Mỹ, 92 tuổi

11. Dương Thị Khánh, pd: Liên Hoa, 92 tuổi

12. Lâm Minh Châu, 91 tuổi

13. Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông, 90 tuổi

14. Trịnh Nhàn, pd: Chơn Lâm, 90 tuổi

15. Nguyễn Thị Hòa, pd: Chơn Ninh, 90 tuổi

16. Quách Thị Kim, pd: Diệu Ngọc, 90 tuổi

17. Huỳnh Thị Ánh, pd: Chơn Tâm Đạo, 89 tuổi

18. Ngô Thị Đắc, pd: Tâm Thái, 89 tuổi (ở VN)

19. Ngô Trấn Ngọc, pd: Quảng Thọ, 89 tuổi

20. Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ, 89 tuổi

21. Trần Thị Vui, pd: Nhật Tươi, 88 tuổi

22. Lý Bích Vân, pd: Phổ Hòa, 88 tuổi

23. Vương Thị Ngọc Liên, pd: Ngọc Linh, 88 tuổi

24. Nguyễn Thị Sỹ, pd; Nguyên Lộc, 88 tuổi

25. Nguyễn Thị Lời, pd: Quảng Lạc, 88 tuổi

26. Thái Thị Lâm, pd: Diệu Âm, 88 tuổi

27. Nguyễn Thị Tám, pd: Tâm Chánh, 88 tuổi (ở VN)

28. Nguyễn Văn Độ, pd: Nguyên Lượng, 87 tuổi

29. Huỳnh Trinh, pd: Quảng Diệu Nguyên (ở Canada)

30. Nguyễn Ngọc Yến, 87 tuổi

31. Du Tài, pd: Vương Hiền, 86 tuổi

32. Huỳnh Thị Liễu, pd: Nguyên Tánh, 86 tuổi

33. Hoàng Thị Yến, pd: Nguyên Cần, 85 tuổi (ở VN)

34. Ngô Văn Dẫn, pd: Nguyên Thiệu, 84 tuổi

35. Trang Thị Kiến, pd: Diệu Phước, 84 tuổi

36. Mary Francis, 83 tuổi

37. Đặng Hữu Duy, pd: Huệ Văn, 83 tuổi

38. Vũ Thanh Vân, pd: Lệ Nguyệt, 83 tuổi

39. Trần Hữu Lễ, pd: Đức Trí, 83 tuổi (Thụy Sĩ)

40. Trần Thị Cơ, pd: Diệu Ân, 83 tuổi

41. Lâm Trân, pd: Nguyên Quảng Thọ, 83 tuổi

42. Dương Thị Vẻ, pd: Tâm Vang, 83 tuổi

43. Tuyết Lowe, pd: Nguyên Thiện Hạnh, 83 tuổi

44. Võ Thị Bạch Ngọc, pd: Chơn Phước Hằng, 83 tuổi

45. Hoàng Thị Hoa, pd: Nguyên Hải, 82 tuổi

46. Lai Văn Thôn, pd: Nguyên Quảng Ấn, 82 tuổi

47. Hoàng Thị Quế, pd: Thiện An, 82 tuổi

48. Nguyễn Kim Huòn, pd: Diệu Kim, 82 tuổi

49. Hoàng Thị Linh, pd: Quảng Pháp Thiện, 82 tuổi

50. Nguyễn Tuấn Khanh, pd: Phúc Toàn, 82 tuổi

51. Châu Văn On, pd: Minh Nhất, 81 tuổi

52. Bành Tông Muối, pd: Nguyên Quảng Lạc, 81 tuổi

53. Phan Thị Huệ, pd: Diệu Trí, 81 tuổi

54. Đào Văn Cư, pd: Lệ An, 81 tuổi

55. Nguyễn Thị Trợ, pd: Quảng Hỷ, 81 tuổi

56. Trần Thị Lý, pd: Nguyên Châu, 81 tuổi

57. Nguyễn Thị Thanh Vân, pd: Diệu Tuyết, 81 tuổi

58. Châu Thị Ngọc Tuyết, pd: Diệu Lạc, 81 tuổi

59. Quách Ngân Hồng, pd: Nguyên Quảng Lưu, 81 tuổi

60. Quách Hương, pd: Anh Ngọc, 80 tuổi

61. Nguyễn Thị Mai, pd: Nguyên Trâm, 80 tuổi

62. Yong Lay Áng, pd: Diệu Ngọc, 79 tuổi

63. Trần Thị Quý, pd: Diệu An, 79 tuổi

64. Nguyễn Thị Khánh Vân, pd: Diệu Đài, 78 tuổi

65. Nguyễn Xuân Bằng, pd: Nguyên Quảng Bình, 77 tuổi

66. Đản Thị Nuôi, pd: Nguyên Như, 77 tuổi

67. Nguyễn Thị Năm, pd: Hoa Đức, 77 tuổi

68. Văn Thị Hạnh, pd: Phúc Châu, 77 tuổi

69. Phạm Thị Huyền, 77 tuổi

70. Phan Quang Định, pd: Nguyên Thiện Phước, 76 tuổi

71. Stephen Martin Lowe, pd: Nguyên Thiện Bảo, 73 tuổi

72. Robert Lawrance Wood, 72 tuổi

73. Cheryl Jean Wood, 72 tuổi

74. Ngô Thị Hương Lan, pd: Nguyên Quảng Thiện, 71 tuổi

75. Lâm Thị Quế Hường, pd: Diệu Liên, 73 tuổi

76. Jeff Lowrey, 72 tuổi

77. Kathy Lowrey, 71 tuổi

78. Ngô Hóa, pd: Quảng Pháp Định, 71 tuổi

79. Nguyễn Thị Kim Ba, 71 tuổi

80. Hồ Thị Sương, pd: Đồng Ngọc Minh, 70 tuổi

81. Trần Thị Nhật Hưng, pd: Diệu Như, 70 tuổi

82. Đặng Thị Thương, 68 tuổi

83. Lê Văn Thanh, pd: Thiện An, 68 tuổi

84. Lu Mỹ Xém, pd: Thiện Lạc, 67 tuổi

85. Trần Thị Thanh Thủy, pd: Quảng Tâm, 67 tuổi


(Sẽ cập nhật tiếp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn