Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng (6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)

22/04/202103:24(Xem: 388)
Lễ Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng (6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)
Chương trình Lễ Tưởng Niệm
Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng
(6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)
MC: Phật tử Tâm Từ

- Cúng tiến Hương Linh (TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đăng Từ)
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
-Sơ lược tiểu sử Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ (Lam Tuyết Mai)
- Xem hình ảnh Slideshow về cuộc đời Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng
- Lời phân ưu của TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
- Lời phân ưu và tri tán công đức của Thượng Tọa Viện Chủ TV Quảng Đức từ quê nhà Việt Nam
- Lời phân ưu của Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh, Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức tại Úc Châu
- Cảm niệm công ơn Cha của các con (Thứ nam Nguyễn Thanh Tùng)
- Nhớ về Ông Nội (đại diện Nguyễn Thùy Trinh)
- Nhớ về Ông Ngoại (Melinda Lê)
- Lời phân ưu của đại diện Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Nguyên Như, Steve NTB)
- Lời tưởng niệm của bác sĩ Văn Công Trâm gởi từ Đức Quốc (Hồng Hạnh)
- Lời thơ tưởng niệm của Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Thanh Phi)
- Lời phân ưu của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
- Lời phân ưu của Luật Sư Nguyễn Tân Hải
- Lời Cảm Tạ của Tang Quyến (Trưởng nam Nguyễn Thanh Tuyền)
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn.
le tuong niem_cu ong nguyen luong (1)le tuong niem_cu ong nguyen luong (2)le tuong niem_cu ong nguyen luong (3)le tuong niem_cu ong nguyen luong (4)le tuong niem_cu ong nguyen luong (5)le tuong niem_cu ong nguyen luong (6)le tuong niem_cu ong nguyen luong (7)le tuong niem_cu ong nguyen luong (8)le tuong niem_cu ong nguyen luong (9)le tuong niem_cu ong nguyen luong (10)le tuong niem_cu ong nguyen luong (11)le tuong niem_cu ong nguyen luong (12)le tuong niem_cu ong nguyen luong (13)le tuong niem_cu ong nguyen luong (14)le tuong niem_cu ong nguyen luong (15)le tuong niem_cu ong nguyen luong (16)le tuong niem_cu ong nguyen luong (17)le tuong niem_cu ong nguyen luong (18)le tuong niem_cu ong nguyen luong (19)le tuong niem_cu ong nguyen luong (20)le tuong niem_cu ong nguyen luong (21)le tuong niem_cu ong nguyen luong (22)le tuong niem_cu ong nguyen luong (23)le tuong niem_cu ong nguyen luong (24)le tuong niem_cu ong nguyen luong (25)le tuong niem_cu ong nguyen luong (26)le tuong niem_cu ong nguyen luong (27)le tuong niem_cu ong nguyen luong (28)le tuong niem_cu ong nguyen luong (29)le tuong niem_cu ong nguyen luong (30)le tuong niem_cu ong nguyen luong (31)le tuong niem_cu ong nguyen luong (32)le tuong niem_cu ong nguyen luong (33)le tuong niem_cu ong nguyen luong (34)le tuong niem_cu ong nguyen luong (35)le tuong niem_cu ong nguyen luong (36)le tuong niem_cu ong nguyen luong (38)le tuong niem_cu ong nguyen luong (39)le tuong niem_cu ong nguyen luong (40)le tuong niem_cu ong nguyen luong (41)le tuong niem_cu ong nguyen luong (42)le tuong niem_cu ong nguyen luong (43)le tuong niem_cu ong nguyen luong (44)le tuong niem_cu ong nguyen luong (45)le tuong niem_cu ong nguyen luong (47)le tuong niem_cu ong nguyen luong (49)le tuong niem_cu ong nguyen luong (51)le tuong niem_cu ong nguyen luong (53)le tuong niem_cu ong nguyen luong (55)le tuong niem_cu ong nguyen luong (56)le tuong niem_cu ong nguyen luong (57)le tuong niem_cu ong nguyen luong (58)le tuong niem_cu ong nguyen luong (60)le tuong niem_cu ong nguyen luong (61)le tuong niem_cu ong nguyen luong (63)le tuong niem_cu ong nguyen luong (64)le tuong niem_cu ong nguyen luong (65)le tuong niem_cu ong nguyen luong (66)le tuong niem_cu ong nguyen luong (67)le tuong niem_cu ong nguyen luong (68)le tuong niem_cu ong nguyen luong (69)le tuong niem_cu ong nguyen luong (70)le tuong niem_cu ong nguyen luong (71)le tuong niem_cu ong nguyen luong (72)le tuong niem_cu ong nguyen luong (73)le tuong niem_cu ong nguyen luong (74)le tuong niem_cu ong nguyen luong (75)le tuong niem_cu ong nguyen luong (76)le tuong niem_cu ong nguyen luong (77)le tuong niem_cu ong nguyen luong (78)le tuong niem_cu ong nguyen luong (79)le tuong niem_cu ong nguyen luong (80)le tuong niem_cu ong nguyen luong (81)le tuong niem_cu ong nguyen luong (82)le tuong niem_cu ong nguyen luong (83)le tuong niem_cu ong nguyen luong (84)le tuong niem_cu ong nguyen luong (85)le tuong niem_cu ong nguyen luong (86)le tuong niem_cu ong nguyen luong (87)le tuong niem_cu ong nguyen luong (88)le tuong niem_cu ong nguyen luong (89)le tuong niem_cu ong nguyen luong (90)le tuong niem_cu ong nguyen luong (91)le tuong niem_cu ong nguyen luong (92)le tuong niem_cu ong nguyen luong (93)le tuong niem_cu ong nguyen luong (94)le tuong niem_cu ong nguyen luong (95)le tuong niem_cu ong nguyen luong (96)le tuong niem_cu ong nguyen luong (97)le tuong niem_cu ong nguyen luong (98)le tuong niem_cu ong nguyen luong (99)le tuong niem_cu ong nguyen luong (100)le tuong niem_cu ong nguyen luong (101)le tuong niem_cu ong nguyen luong (102)le tuong niem_cu ong nguyen luong (103)le tuong niem_cu ong nguyen luong (104)le tuong niem_cu ong nguyen luong (105)le tuong niem_cu ong nguyen luong (106)le tuong niem_cu ong nguyen luong (107)le tuong niem_cu ong nguyen luong (108)le tuong niem_cu ong nguyen luong (109)le tuong niem_cu ong nguyen luong (110)le tuong niem_cu ong nguyen luong (111)le tuong niem_cu ong nguyen luong (112)le tuong niem_cu ong nguyen luong (113)le tuong niem_cu ong nguyen luong (114)le tuong niem_cu ong nguyen luong (115)le tuong niem_cu ong nguyen luong (116)le tuong niem_cu ong nguyen luong (117)le tuong niem_cu ong nguyen luong (118)le tuong niem_cu ong nguyen luong (119)le tuong niem_cu ong nguyen luong (120)le tuong niem_cu ong nguyen luong (121)le tuong niem_cu ong nguyen luong (122)le tuong niem_cu ong nguyen luong (123)le tuong niem_cu ong nguyen luong (124)le tuong niem_cu ong nguyen luong (125)le tuong niem_cu ong nguyen luong (126)le tuong niem_cu ong nguyen luong (127)le tuong niem_cu ong nguyen luong (128)le tuong niem_cu ong nguyen luong (129)le tuong niem_cu ong nguyen luong (130)le tuong niem_cu ong nguyen luong (131)le tuong niem_cu ong nguyen luong (132)le tuong niem_cu ong nguyen luong (133)le tuong niem_cu ong nguyen luong (134)le tuong niem_cu ong nguyen luong (135)le tuong niem_cu ong nguyen luong (136)le tuong niem_cu ong nguyen luong (137)le tuong niem_cu ong nguyen luong (138)le tuong niem_cu ong nguyen luong (139)le tuong niem_cu ong nguyen luong (140)le tuong niem_cu ong nguyen luong (141)le tuong niem_cu ong nguyen luong (142)le tuong niem_cu ong nguyen luong (143)le tuong niem_cu ong nguyen luong (144)le tuong niem_cu ong nguyen luong (145)le tuong niem_cu ong nguyen luong (146)le tuong niem_cu ong nguyen luong (147)le tuong niem_cu ong nguyen luong (148)le tuong niem_cu ong nguyen luong (149)le tuong niem_cu ong nguyen luong (150)le tuong niem_cu ong nguyen luong (151)le tuong niem_cu ong nguyen luong (152)le tuong niem_cu ong nguyen luong (153)le tuong niem_cu ong nguyen luong (154)le tuong niem_cu ong nguyen luong (155)le tuong niem_cu ong nguyen luong (156)le tuong niem_cu ong nguyen luong (157)le tuong niem_cu ong nguyen luong (158)le tuong niem_cu ong nguyen luong (159)le tuong niem_cu ong nguyen luong (160)le tuong niem_cu ong nguyen luong (161)le tuong niem_cu ong nguyen luong (162)le tuong niem_cu ong nguyen luong (163)le tuong niem_cu ong nguyen luong (164)le tuong niem_cu ong nguyen luong (165)le tuong niem_cu ong nguyen luong (166)le tuong niem_cu ong nguyen luong (167)le tuong niem_cu ong nguyen luong (168)le tuong niem_cu ong nguyen luong (169)le tuong niem_cu ong nguyen luong (170)le tuong niem_cu ong nguyen luong (171)le tuong niem_cu ong nguyen luong (172)le tuong niem_cu ong nguyen luong (173)le tuong niem_cu ong nguyen luong (174)le tuong niem_cu ong nguyen luong (175)le tuong niem_cu ong nguyen luong (176)le tuong niem_cu ong nguyen luong (177)le tuong niem_cu ong nguyen luong (178)le tuong niem_cu ong nguyen luong (179)le tuong niem_cu ong nguyen luong (180)le tuong niem_cu ong nguyen luong (181)le tuong niem_cu ong nguyen luong (182)le tuong niem_cu ong nguyen luong (183)le tuong niem_cu ong nguyen luong (184)le tuong niem_cu ong nguyen luong (185)le tuong niem_cu ong nguyen luong (186)le tuong niem_cu ong nguyen luong (187)le tuong niem_cu ong nguyen luong (188)le tuong niem_cu ong nguyen luong (189)le tuong niem_cu ong nguyen luong (190)le tuong niem_cu ong nguyen luong (191)le tuong niem_cu ong nguyen luong (192)le tuong niem_cu ong nguyen luong (193)le tuong niem_cu ong nguyen luong (194)le tuong niem_cu ong nguyen luong (195)


facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn