Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

22/01/202108:33(Xem: 473)
Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ,hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 19 trong Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài.

Sư Phụ có đọc bài kệ lời dạy của Đức Phật Câu Lưu Tôn để lại cho đời:


Thí như phong thái hoa

Bất hoại sắc dữ hương

Đản thủ kỳ vị khứ

Tỳ kheo nhập tụ nhiên

Bất vi lệ tha sự

Bất quán tác bất tác

Đản tự quán thân hành

Nhược chánh nhược bất chánh.

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.

 

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

 

Như ong hút nhụy hoa,

Chỉ lấy vị bay đi,

Không làm mất sắc hương,

Tì kheo vào làng xóm,

Không bận tâm chuyện người:

Nên làm, không nên làm.

Chỉ xét việc mình làm:

Chính đáng, không chính đáng.

Một lòng kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn.

 


Sư Phụ giải thích: Đức Phật Câu Lưu Tôn, Pali gọi là: Kakusandha, tiếng Phạn: Krakucchanda, tiếng Tây Tạng: Khorvadjig, là tên gọi của vị Phật đầu tiên của hiện tại hiền kiếp, và là vị Phật thứ 4 trong số bảy vị Phật quá khứ:

1/ Phật Câu Lưu Tôn.
2/ Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
3/ Phật Ca Diếp
4/ Phật Thích Ca Mâu Ni
5/ Phật Di Lặc (1 tiểu kiếp nữa, Ngài sẽ giáng trần)

Về tiểu sử của Phật Câu Lưu Tôn đã được Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikaya), một phần của Kinh Tạng (Sutta Piṭaka), một trong ba bộ kinh sách của Kinh Tạng Pāli (Tripitaka).

 

Đức Phật Câu Lưu Tôn ra đời lúc con người thọ 40 ngàn tuổi, Ngài thuộc giòng dõi Bà la môn, họ Ca Ca Diếp (Kassapa), ngài chào đời tại Khemavati (hiện nay là Gotihawa), thuộc quận Kapilavastu, trong vùng Lumbini thuộc miền nam Nepal. Phụ thân Ngài là Tự Đắc (Aggidatta) một giáo sĩ Bà-la-môn. Mẫu thân Ngài là Thiện Chi (Visakha), con trai của Ngài là Thượng Thắng (Uttara).

 

Sư phụ có kể, Vua A Dục (Asoka) từng thăm viếng Gotihawa, Nepal và cho dựng trụ đá đánh dấu nơi đản sinh của Đức Phật Câu Lưu Tôn.

 

Vào năm 4.000 tuổi, Ngài Câu Lưu Tôn từ bỏ cuộc sống thế gian và xuất gia tu tập khổ hạnh trong 8 tháng, trước ngày giác ngộ, Ngài ăn một chút cơm nấu với nước cốt dừa do con gái của vị Bà-la-môn Vajirindha tại làng Suchirindha cúng dường. Ngài giác ngộ dưới gốc cây sirisa (Bồ kết/Albizia lebbeck), tiếp đó Ngài bắt đầu thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, pháp hội đầu tiên có 40.000 Tỳ kheo chứng quả A La Hán. Đức Phật Câu Lưu Tôn đã thi triển phép thần thông tại cổng làng Kannakujja để hàng phục một quỷ dạ xoa (yaksha) hung dữ có tên là Naradeva.

 

Hai đệ tử nổi tiếng của Phật Câu Lưu Tôn là Tỳ Kheo Tỳ Lâu (Vidhura) và Tỳ Kheo Tát Ni (Sanjiva), và 2 Tỳ Kheo Ni Sama và Champa. Đệ tử thị giả tỳ kheo của Ngài là  Thiện Giác (Buddhija); Các đệ tử đại thí chủ của Ngài là Acchuta, Samana, Nanda và Sunanda. Cư Sĩ Acchuta đã phát tâm xây dựng một tu viện cúng dường cho Phật Câu Lưu Tôn. Theo lịch sử Tu Viện này cũng tọa lạc tại cùng một địa điểm mà nhiều kiếp về sau được Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika) xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

Đức Phật Câu Lưu Tôn cao đến 20 mét, Ngài nhập diệt ở tuổi 40.000 tại Khemavati.


Một câu chuyện gây chú ý là trong thời Phật Câu Lưu Tôn có vị vua tên là Khema, hay phát tâm cúng dường tứ sự (thức ăn, y phục, thuốc men, chỗ ở) cho Phật và được Ngài thọ ký cho vua Khema sẽ trở thành Phật Thích Ca trong tương lai về sau.

 

 

Sư Phụ giải nghĩa lời dạy trong bài kệ của Đức Phật Câu Lưu Tôn, khuyên người phát tâm tu, khi đi khất thực, như ong lấy mật, không làm hỏng sắc của hoa, cũng vậy, người tu không bận tâm chuyện của người, nên ổn định và đào luyện nội tâm cho vững vàng trước khi ra làm việc giáo hóa chúng sanh.


Sư Phụ có đọc lại bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả do Sư ông Minh Châu dịch Việt, để minh họa cho lời dạy của Đức Phật Câu Lưu Tôn: 
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.


Sư Phụ có kể thời Phật Thích Ca. Đức Phật một hôm quán chiếu thấy cần độ một tỷ phú keo kiệt ở thành Xá Vệ.


Ông tý phú nầy thèm ăn một miếng bánh chiên, nhưng sợ tốn kém, không dám ăn, thèm quá nên gần xỉu. Sau cùng ông chấp nhận cho vợ ông đem bếp lên lầu cao chiên bánh để không ai thấy.

Đức Phật sai Ngài Mục Kiều Liên, là vị thần thông đệ nhất, đến nhà ông tỷ phú. 
Ngài Mục Kiều Liên lên lầu bằng thần thông qua cửa sổ vào nhà thấy bánh chiên.


Ông tỷ phú sợ quá nên cúng dường bánh cho Ngài Mục Kiền Liên.
Ngài Mục Kiền Liên khuyên ông Tỷ phú nên đến tịnh xá cúng dường bánh Chiên cho Đức Phật.

Kính bạch Sư Phụ hôm nay Sư phụ tranh thủ thời gian để giải thích thêm về Bồ Tát Giới, vì có Phật tử gởi câu hỏi rằng Bồ tát là thông giới, là tâm giới, đã từng thọ kiếp trước rồi, nên kiếp này không cần thọ lại có được không ?

Sư Phụ trả lời rất rõ ràng về việc này là "căn cứ vào đâu, bằng chứng nào mà nói rằng mình đã thọ giới ở kiếp trước ? nói là tâm giới là thông giới chỉ là trên văn bản thôi, thực tế, hành giả bắt buộc phải thọ giới ở kiếp này, chứ không thể nói khơi khơi là tự mình đã là bồ tát rồi như lời phán quyết của 1 vị thầy nào đó. Sư phụ minh họa 2 câu thơ lừng danh của Thiền Lão Thiền Sư đời nhà Lý:

 

“Đãn tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu Xuân Thu”

Có nghĩa là:

“Sống ngày nay biết ngày nay
Còn Xuân Thu trước ai hay làm gì!”.


Sư phụ nhắc lời dạy của Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ:
Tâm Bồ Đề giống như hạt giống, có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh.
Tâm Bồ Đề giống như mặt đất vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. 
Tâm Bồ Đề giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả sự nhơ bẩn của phiền não. 
Tâm Bồ Đề giống như ngọn lửa lớn vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp.

Phật tử phát tâm thọ bồ tát giới phải phát thiện tâm, bồ đề tâm, lạy Phật sám hối trước khi đăng ký thọ giới, phải có một thời gian chuẩn bị dọn sạch thân tâm để dự lễ thọ giới. Hành giả thành tâm sẽ đạt được "vô tác giới thể" khi thọ giới thì sẽ giúp cho hành giả thăng tiến nhanh trên đường đạo. Một người đắc giới phải đủ 3 điều kiện:

- giới đàn trang nghiêm,
- giới Sư thanh tịnh
- giới tử chí thành.


Bạch Sư Phụ, nhờ Sư phụ giảng rõ nghi lễ thọ giới Bồ Tát, con được hiểu nghi cách quan trọng của sự thọ giới, con xin phát tâm thọ giới bồ tát khi có giới đàn, xin Sư phụ từ bi hướng dẫn cho con.

Kính bạch Sư Phụ, chúng con có nhiều phước duyên lớn được Sư Phụ tận dụng trong thời cách ly đại dịch ban cho những thời pháp vô cùng lợi lạc cho đạo lộ đến bờ giác.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


19_TT Thich Nguyen Tang_Cau Luu Ton
Tỷ Khưu vào làng tác Phật sự

....cần mặc áo giáp ổn định! 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Đức Phật Câu Lưu Tôn . Thật là một đại duyên cho con khi được nghe pháp thoại về Thất Phật và Tổ Sư Thiền Ấn Độ Trung Hoa ...Kính đa tạ Thầy đã giúp con gột rữa dần nạn Thế Trí biện thông và nay Tín Tâm con đã gần bước vào Tịnh Tín Bất Động đối với 3000 vị Phật của Quá Khứ, Hiện tại và Vị Lai rồi ạ. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH


Lời khai thị từ Đức Phật thứ nhất, Hiện tại Hiền kiếp !

" Thí như Ong hút mật 

Không làm phai màu hoa 

Tỳ kheo vào làng xóm 

Không bận tâm người làm hay chẳng làm 

Chỉ xét việc mình làm, chẳng làm "Cách lâu xa đến ba kiếp ... Phật Thích Ca

Kệ cú 49 kinh Lời Vàng vẫn dạy chúng ta 

Tỳ kheo vào làng cần ...áo giáp Tỉnh Giác 

"Ong đến bên hoa tìm hút nhuỵ

Chẳng làm phai một tí sắc hương 

Ý như thế, trên đường khất thực 

Tỳ kheo tỉnh giác bước vào làng " 

Đa tạ Giảng Sư triển khai:

" KHI VÀO TRẦN LAO TÁC PHẬT SỰ "

 "Điều nên làm, không nên làm "  đơn giản,  nhẹ nhàng

 Đào luyện phẩm hạnh không để mất tín tâm dân làng, 

Xin ghi nhớ kinh " NHẤT DẠ HIỀN GIẢ"***

Trở lại hành trạng, lịch sử Đức Phật được mô tả

Cha Lễ Đắc, Mẹ Thiện Chí, Dòng Bà La Môn, 

Bốn ngàn tuổi, chán nhung lụa 

......xuất gia dù có Thượng Thắng con

Suốt 36 ngàn năm còn lại, miệt mài đắc quả!

Đệ tử xuất sắc Tất Nỵ, Tỳ Lâu.....Thiện Giác thị giả, 

Một hội thuyết pháp, khai thị hoá độ bốn vạn người

Thân 25 do tuần, khắp mình hào quang ánh vàng tươi 

Như núi Tử kim , ai hữu duyên nhìn thấy Ngài ...

Sinh vào cõi Tịnh Độ.

Những địa điểm hành hương Miến Điện. Ấn Độ 

Liên quan đến nơi Vua Câu Lưu Tôn đản sinh 

Thế kỷ thứ hai, Vua A Dục chiêm bái. đặt trụ linh 

Và thế kỷ thứ bảy, Vua Miến xây tượng đài lộ thiên Tứ Trụ ****

( bốn vị Phật của Hiền Kiếp: Câu Lưu Tôn- Câu Na Hàm Mâu Ni - Ca Diếp - Thích Ca )

Bài pháp thoại tuyệt vời  ... đa tạ Giảng Sư kính lưu... thụ ! 

Tuệ quán, Nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi ...nên làm 

Quá khứ không truy tầm, Tương lai chớ vội tính ...không nên làm 

Như toàn bộ Kinh Nhất Dạ Hiền Giả được ghi chép :


NHẤT DẠ HIỀN GIẢ ! 

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính ở đây.

Không động không rung chuyển

Biết vậy nên tu tập,

Hôm nay nhiệt tâm làm,

Ai biết chết ngày mai?

Không ai điều đình được,

Với đại quân thần chết,

Trú như vậy nhiệt tâm,

Đêm ngày không mệt mỏi,

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,

Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Đệ Nhất Câu Lưu Tôn Phật .

Huệ Hương 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/01/201915:37(Xem: 2410)
Cư sĩ Nguyên Giác vừa cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Sơ Thời mà theo sự nghiên cứu của các học giả đây là những lời dạy (kinh ) cổ xưa nhất của Đức Phật được các đệ tử ghi lại bằng thơ và học thuộc lòng vì lúc đó chưa có chữ viết. Theo Thư Viện Hoa Sen, căn cứ vào các nguồn sử liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch để hình thành kinh điển Pali. Tác giả dẫn chứng kinh điển này có thực khi “Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: “Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. Xin vâng lời, Thượng tọa Maha Sona đọc toàn bộ 16 chương Atthaka Vagga.” Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya Chương 005. Mahāyaññavaggo, Kinh 5.10 Nandamātāsuttaṃ) của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng nhóm 16 k
27/12/202018:29(Xem: 775)
11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý) Mê ngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiển pháp, Phi nhất diệc phi nhị . Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay trao pháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai . Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
04/12/202009:22(Xem: 738)
39/Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) (Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 16/10/2020 (30/08/Canh Tý): 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Khô mộc long ngâm chân kiến đạo Độc lâu vô thức nhãn sơ minh. Hỉ thức tận thời tiêu tức tận Đương nhân na biện trọc trung thanh. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo Đầu lâu không thức mắt rạng ngời. Hỉ thức hết thời tin tức lặng Người này đâu biện đục trong trong. (Bài kệ của Thiền Sư Bổn Tịch do HT Thanh Từ dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
11/12/202019:18(Xem: 990)
TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP, ĐỆ NHẤT ĐẦU ĐÀ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌷🌸🏵️🌻 🌷🌸🏵️ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 30/08/2020 (12/07/Canh Tý) Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ Đầu đà khổ hạnh tự chung thân Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng Suốt một đời khổ hạnh đầu đà Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
17/12/202020:42(Xem: 848)
TÔN GIẢ A NAN , ĐỆ NHẤT ĐA VĂN 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 03/09/2020 (16/07/Canh Tý) Đa văn chúng trung xưng đệ nhất Chứng đạo thân ly tứ oai nghi Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư. Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn Chứng đạo tự như bốn oai nghi Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
17/12/202015:42(Xem: 806)
ĐỆ TAM TỔ : THƯƠNG NA HÒA TU 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ bảy, 05/09/2020 (18/07/Canh Tý) Thông đạt phi bỉ thử Chí thánh vô trường đoản Nhữ trừ khinh mạn ý Tất đắc A-La-Hán. Dịch : Thông suốt không kia đây Chí thánh không hay dở Ngươi trừ tâm khinh mạn Chóng được A-La-Hán. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thương Na Hòa Tu Đệ Tam Tổ Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU...
06/01/202120:14(Xem: 636)
14. Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm, 17/09/2020 (01/08/Canh Tý) Bổn đối truyền pháp nhơn, Vị thuyết giải thoát lý, Ư pháp thật vô chứng, Vô chung diệc vô thủy. Xưa đối người truyền pháp, Vì nói lý giải thoát, Nơi pháp thật không chứng, Không chung cũng không thủy. Nam Mô Đệ Thập Ngũ Tổ Ca Na Đề Bà Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
28/12/202012:21(Xem: 776)
14. Tổ Sư Long Thọ (Nagarjuna) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Tư, 16/09/2020 (29/07/Canh Tý) Vị minh ẩn hiển pháp, Phương thuyết giải thoát lý, Ư pháp tâm bất chứng, Vô sân diệc vô hỷ. Vì sáng pháp ẩn hiển, Mới nói lý giải thoát, Nơi pháp tâm chẳng chứng, Không sân cũng không hỷ. Nam Mô Đệ Thập Tứ Tổ Long Thọ Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
07/12/202017:57(Xem: 890)
28/ Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Tư, 30/09/2020 (14/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Ngô bổn lai tư độ, Truyền pháp cứu mê tình, Nhất hoa khai ngũ diệp, Kết quả tự nhiên thành. Ta sang đến cõi nầy, Truyền pháp cứu mê tình, Một hoa nở năm cánh, Nụ trái tự nhiên thành. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nhị Thập Bát Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
09/12/202014:53(Xem: 869)
148. Tứ Tổ Đạo Tín (580-651) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 03/10/2020 (17/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Hoa chủng hữu sanh tánh Nhơn địa hoa sanh sanh Đại duyên dữ tín hiệp Đương sanh sanh bất sanh. Giống hoa có tánh sống Nhơn đất hoa nảy mầm Duyên lớn cùng tín hợp Chính sanh, sanh chẳng sanh. Nam Mô Đệ Tứ Tổ Đạo Tín Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃