Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tôn Giả Ca Chiên Diên, Luận Nghị Đệ Nhất 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

13/01/202119:28(Xem: 6950)
Tôn Giả Ca Chiên Diên, Luận Nghị Đệ Nhất 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼
Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ
Bạch Sư Phụ, hôm nay SP giảng về Tôn giả Ca Chiên Diên, Đệ nhất luận nghị

Bài kệ thần bí

Ai là vua trong các vị vua
Ai là thánh trong các vị thánh
Thế nào là người ngu
Thế nào là bậc trí
Làm sao để lìa phiền não
Làm sao để đạt Niết Bàn
Ai là kẻ chìm trong biển sanh tử
Ai là người tiêu dao tự tại nơi cõi nước giải thoát

Nam mô Luận Nghị Đệ Nhất Ca Chiên Diên tôn giả .

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay con đọc được trước bài kệ thần bí
Con thấy các câu nghi vấn rất tuyệt diệu, con đoán trước là chỉ có Đức Thế Tôn là bậc toàn Trí, toàn Giác ,
đã đến lúc Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh ở cõi ta bà.

Tôn giả Ca Chiên Diên xuất thân từ gia đình quý tộc Bà La Môn, thông minh từ nhỏ, ngài có người anh trai được cha mẹ gởi đi du học phương, khi tốt nghiệp trở về mở đàn thuyết giảng về Kinh Điển Vệ Đà, rất ít người nghe, trong khi ngài Ca Chiên Diên không học gì mà cũng mở đàn nói chuyện thì được nhiều người tập trung đến nghe, người anh tức giận, thưa với cha mẹ để trị tội em trai. Cha mẹ không giải quyết được cuối cùng để tránh xung đột hai anh em, nên đành gởi ngài đến học đạo với cậu ruột là đại tiên A Tư Đà. 

Sau nhiều năm học đạo với đại tiên A Tư Đà dạy ngài Ca Chiên Diên đến thành Ba La Nại để giáo hóa. Khi ấy trong thành có dán cáo thị nhà vua cần người giỏi đọc dùm văn bia cổ, trong thành không ai đọc được, ngài Ca Chiên Diên gở cáo thị vào yết kiến vua và xin đọc văn bia.

Nhà vua rất vui mừng, vì ngài Ca Chiên Diên đọc được toàn bộ bài kệ trong văn bia xưa, đó là một loại chữ Phạm Thiên, người thường không thể nào đọc được, bài kệ đó có nội dung như sau:

Ai là vua trong các vị vua?

Ai là thánh trong các bậc thánh?

Thế nào là người ngu?

Thế nào là bậc trí?

Làm sao để lìa phiền não?

Làm sao để đạt được Niết Bàn?

Ai là kẻ chìm trong biển sanh tử?

Ai là người tiêu diêu noi cõi nước giải thoát? 

Văn bia đã khó, không ai đọc được, bây giờ đọc được lại là những câu hỏi khó, không ai trả lời được, ngay cả ngài Ca Chiên Diên dù đọc được nhưng ngài cũng chào thua, không thể giải đáp gì được. Ngài nhớ lại lời dạy của  Đại Tiên A Tư Đà, là có vị Đại Giác thành tựu đạo giải thoát đang thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển. Ngài tới vườn Lộc Uyển xin Đức Phật giải thích các câu trên.

Lần đầu tiên Ngài nhìn thấy Đức Phật tĩnh tọa với khuôn diện an lành thuyết pháp, Ngài phát khởi lên niềm cung kính. Sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, Ngài xin Đức Phật giải đáp các câu kệ thần bí.

Đức Thế Tôn đã giải đáp như sau:

Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu.

Thánh trong các thánh là Đức Phật đại giác.

Bị vô minh ô nhiễm gọi là kẻ ngu.

Hay diệt hết phiền não là bậc trí.

Tu đạo, trừ tham, sân, si tức là lìa tội lỗi.

Hoàn thành giới, định, tuệ là chứng Niết Bàn.

Người chấp trước nơi ngã pháp chìm trong biển sanh tử.

Ngài Ca Chiên Diên, sau khi được Đức Phật trả lời các câu hỏi, Ngài rất vui mừng hoan hỷ và xin xuất gia, làm đệ tử của Đức Phật. Ngài vào triều tường trình với Vua, và nhà Vua cũng xin làm đệ tử của Đức Phật. Đức Phật quả là một đấng toàn Trí,  thị hiện ra đời để độ cho chúng sanh.

Từ đó Ngài Ca Chiên Diên rao truyền giáo lý Bình Đẳng,  ngài làm một cuộc cách mạng cùng với Đức Thế Tôn thuyết pháp, giáo hóa để xóa bỏ giai cấp lâu đời nặng nề tại xứ Ấn.

Ngài đến nước Ma Thâu La (Mathura) ở phía Tây Ấn Độ để giaó hóa. Khi mới đến, ngài vào yết kiến đức vua. Vua nước này hỏi ngài: "Tôi nghe nói Ngài vốn dòng dõi Bà La Môn, đó là một chủng tộc cao quý nhất. Còn Sa môn Gotama là thuộc dòng Sát Đế Lợi, thấp hơn 1 bậc, tại sao Ngài trở lại quy y, làm đệ tử ông ta làm gì, quá tai hại ?

Ngài Ca Chiên Diên từ tốn đáp: "Chuyện đó không có gì tai hại, mà bản thân tôi cảm thấy rất vinh hạnh được làm đệ tử của Phật Đà".

Nhà vua thắc mắc thêm:"Từ bỏ dòng dõi thanh tịnh Bà La Môn để làm đệ tử một người dòng Sát Đế Lợi. Thật sự tôi đây không thể nào hiểu nổi".

Ngài Ca Chiên Diên ôn hòa giải thích: "Thưa Đại vương! Ngày xưa tôi là Bà La Môn, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, tôi nhận ra đó là định kiến sai lầm.  Bất cứ người trong dòng dõi nào cũng có kẻ thiện người ác. Người tôn quý hay hạ tiện không phải do dòng họ mà phải là người có tu đạo làm lành để giác ngộ và chứng thánh quả". 

Nghe xong, nhà vua hối lỗi và hiểu thêm lời Phật dạy: "Không có giai cấp trong giòng máu cùng đỏ và không có thù hận trong giọt nước mắt cùng mặn".

Nhà vua tỉnh ngộ và ngài Ca Chiên Diên giới thiệu để vua quy y với Đức Thế Tôn.


Có một vị trưởng lão già bệnh, Đức Phật cử Ngài Ca Chiên Diên đến thăm , và Ngài khuyên vị trưởng lão nên niệm Phật với tâm thanh tịnh thì được tiêu trừ tất cả nghiệp và sẽ hết bệnh.

Trong thời Ngài, có một bà lão nghèo, làm thuê, bị đánh đập, hành hạ, mỗi ngày chỉ được một bửa ăn, bà kiệt sức vì quá khổ, bà ra sông định tự tử .
Duyên may Ngài Ca Chiên Diên gặp bà và nói với bà là Ngài muốn mua cái nghèo của bà, bằng cách hướng dẫn bà dùng bình bát của Ngài xuống sông múc nước lên bán cho Ngài. Tối hôm đó, bà tắm sạch, tìm chổ sạch nơi nhà trên của chủ tỉnh tâm và bà thác sanh lên cung trời Đao Lợi. Bà lão đã trả hết nợ trần và phước duyên tới được Ngài Ca Chiên Diên hoá độ. 

Ngài có độ cho một vị vua mất bà hoàng hậu, vua quá đau khổ, Ngài đưa cho vua một cành cây và nói vua giữ cành cây nầy không bao giờ bị héo,

Vua hiểu ý của Ngài. Ngài khuyên vua nên biến Ái tình thành tình thương rộng lớn để lo cho quốc dân đồng bào. Vua nhờ lời khuyên của Ngài nên chăm lo cho đất nước được no ấm thanh bình.


Ngài Ca Chiên Diên thị hiện là một cánh tay tiếp nối của Đấng Như Lai để độ chúng sanh ra khỏi lầm mê và giải đáp
thần bí của nguyên nhân cái Khổ, và phuơng thuốc giải khổ .


Con kính tri ơn Sư Phụ hôm nay đả kể nhiều câu chuyện mầu nhiệm về cuộc đời của Tôn Giả Ca Chiên Diên, đời ngài là một bài học vô cùng quý báu để hàng đệ chúng con noi theo và tu học để đạt đế giác ngộ và giải thoát.


Con thành tâm kính lễ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Ca Chiên Diên Tôn Giả, Đệ Nhất Luận Nghị, tác đại chứng minh

Con kính tri ơn Sư Phụ.
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm

(Montreal, Canada)69_TT Thich Nguyen Tang_Ton Gia Ca Chien Dien
Ngài Ca Chiên Diên
Bậc Luận Nghị đệ nhất ! 


Con kính dâng Thầy bài thơ trình pháp này . Kính đa tạ Thầy giúp con đã nghiệm ra rằng: 
giáo lý Phật Đà với những câu hỏi từ văn tự Phạm Thiên cần phải tụng đọc mỗi ngày mới thấm sâu
vào tâm thức chứ không phải chỉ đọc qua vài lần, và lỗi này con đã vướng mắc từ lâu, bây giờ
nhờ bài giảng này của Thầy, hy vọng giúp con khắc phục được phần trong thời gian tới.
Kính đảnh lễ và tri ân Thầy, HHNgài Ca Chiên Diên dòng quý tộc Bà La Môn danh giá, 
Cha Quốc Sư, cậu ruột Tiên A Tư  Đà ...
Tự mình thâm cứu tất cả kinh sách Vệ Đà ,
Biện tài luận nghị vượt hẳn Anh .... nhiều đẳng cấp 

Tránh khó xử ....được mẹ gửi về Cậu  ...gấp !
Am tường triết học đương thời,  ngôn ngữ cổ xưa 
Biết câu hỏi Phạm Thiên nhưng lời đáp thì chưa ...
*Ai là vua trong các vị vua?
*Ai là thánh trong các bậc thánh?
*Thế nào là người ngu?
*Thế nào là bậc trí?
*Làm sao để lìa phiền não?
*Làm sao để đạt được Niết Bàn?
*Ai là kẻ chìm trong biển sanh tử?
*Ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát?

Tiên A Tư Đà từng dạy hãy tìm đến  " Đức Thế Tôn Siêu Việt "
Quả thật ....Quy Y Phật qua lời giảng  thật minh triết 
Liễu nghĩa  giáo lý từ Ngài quá tuyệt luân, 
Nghiệm rằng muốn có Niết Bàn thế gian cần phải tuân  :
Lìa xa  TAM ĐỘC và truyền bá giáo lý  bình đẳng của Phật !

Cảm hoá Trưởng lão,  Vua  Ma Thâu từng người một ...
Thuyết phục bà lão đem bán cái nghèo 
 Vấn nạn nào cũng giải nghi ....an lạc kèm theo            
Phật phong tặng bậc Luận Nghị Đệ Nhất.! 

Đa tạ Giảng Sư bình giảng thêm lẽ thật 
Khuyên nhủ chúng đệ tử tránh vướng mắc nhiễm ô 
Cúng dường bố thí dù Phước hữu lậu ....thô
Là bước đầu ... trên đường tu tập chuyển hoá !


Nam Mô Luận Nghị đệ nhất, Ca Chiên Diên Tôn Giả ! 
Huệ Hương 69_TT Thich Nguyen Tang_Ton Gia Ca Chien DienLỐI VÀO THIỀN
 

Xưa nay vạn pháp vô thường
Làm sao tỉnh thức Tây phương tìm về?
Nhân gian dễ bị say mê
Chìm trong ảo vọng không hề nghĩ suy
Kề hiểm họa chẳng biết gì
Để tam độc dẫn đến khi nào dừng
Hành vi thiện ác rối tung
Chờ khi đau khổ tột cùng cầu xin
Nào đâu biết tự chính mình
Tâm nhiều vọng niệm vô minh đến liền
Túi tham đeo đuổi triền miên
Thành ra chuốc lấy ưu phiền luôn luôn
Để cho thanh thản tâm hồn
Hãy nên tu tập pháp môn hành thiền
Quay về cuộc sống như nhiên
Quán niệm hơi thở luân phiên trải đều
Gieo hạt từ cấy thương yêu
Muôn người hạnh phúc là điều ta mong
Lòng yên tịnh trước sắc không
Như là mây trắng thong dong trên trời
Phật trong tâm đó người ơi
Khi ta giác ngộ thì đời an yên.
Strasbourg le 16.01.2021
Song Phượng/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp
69_TT Thich Nguyen Tang_Ton Gia Ca Chien Dien
TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN


Tôn giả Ca Chiên Diên con nhà giàu có
Tục danh của Ngài tên gọi Na La Đà
Dòng dõi đạo Bà La Môn ở Ấn Độ
Về sau Ngài là đệ tử Phật Thích Ca
Là người rất thông minh tính tình hào sảng
Ngài được mệnh danh thần đồng thuở sinh ra
Tham học đạo bái nhiều minh sư thông đạt
Tuy tài ba nhưng rất tôn kính Phật Đà
Thánh của các vị thánh là bậc đại giác
Nào chẳng ai khác chính là Đức Thế Tôn
Từ bài kệ dịch trên bia thì Tôn Giả
Khai thị nhiều người lìa đạo Bà La Môn
Ngài thấm sâu lời đạo từ của Đức Phật
Là con người đều được bình đẳng như nhau
Không nên phân biệt giàu nghèo hay giai cấp
Diệt vô minh sống lành đời sẽ tiêu dao
Tính Ngài rất thương người thường hay chỉ dạy
Khuyên chúng sinh hãy nên niệm Phật siêng năng
Không phải để cầu xin được nhiều của cải
Mà phát nguyện chuyển tâm thoát khổ vĩnh hằng
Tôn Giả là tấm gương sáng trong cuộc sống
Khuyên người tin Tam Bảo thoát biển tử sanh
Tài hùng biện trí công minh ngày lan rộng
Xứng đáng Đệ Nhất Luận Nghị của Cha Lành
***
Xét qua phẩm cách con người
Không từ tấm áo cuộc đời hèn sang
Người giàu có kẻ bần hàn
Cùng nhau thông cảm sẻ san mọi điều
Nếu bình đẳng biết thương yêu
Sống đúng đạo lý đời nhiều bình yên
Theo Tôn Giả Ca Chiên Diên
Sống trong hòa hợp muôn miền an vui.


Strasbourg le 16.01.2021
Song Phượng/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1721)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1232)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6358)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9577)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13399)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26634)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13730)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19855)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23205)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567