Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán Dương Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư (Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng)

02/12/202008:15(Xem: 3552)
Tán Dương Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư (Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng)


ht giac luong
Tán Dương Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư

-Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Giác Lượng Tôn Sư xiển đạo huyền
Quê nhà Hải ngoại ngát chư duyên
Pháp Duyên Tịnh Xá ngời hoa giác
Giáo Hội Hoa Kỳ rạng đạo viên
Chủ Bút Đặc San ghi dấu ấn
Tăng Nhân Thiền Tự tác gia thiền
Lời thơ ý đạo tròn tâm hạnh
Mãn nguyện đi về cõi Tịnh Liên.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, 01-12-2020
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( Khấp lễ, kính đề)


HT GIAC LUONG-HT MINH TUYEN
HẠNH QUẢ VIÊN DUNG

Kính họa lại bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền

Để thành tâm tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng. 

Thành kính sẻ chia cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính tưởng nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.Hạnh nguyền khất sĩ thật cao huyền

Mỹ Quốc Việt Nam mãi tạo duyên

Đập Đá An Nhơn hành giải thoát

Ca li vùng bắc tạo am viên

Nhân quyền nhân loại luôn tranh đấu

Dân chủ Việt Nam công án thiền !

Hoài bảo bao năm nay mãn nguyện

Ngài về cõi Phật ngự đài liên

 

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 02/12/2020

TK, Thích Viên Thànhht giac luong 3

ĐỨC HẠNH VIÊN MÃN

Chúng con Thành kính tưởng niệm GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng GIÁC hạ LƯỢNG.
Kính chúc giác linh HÒA THƯỢNG  Cao Đăng PHẬT QUỐC
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng môn đồ Pháp quyến
Con kính xin được họa bài thơ của TT Thích Chúc Hiền

Giác Lượng tôn sư lập Pháp Duyên
 Tuổi nhỏ hăng say đến cửa Thiền
 Tám sáu năm qua đời gió bụi
 Giáo Hội Tăng già đẹp thắng duyên
 Văn chương thơ phú thơm vườn Hội
 Đức hạnh anh minh ngát tiếng  truyền
 Một thoáng vô thường lên cõi Tịnh
 Hạnh tròn viên mãn đến Tây Thiên
 
 

Chùa Hải Đức, Jacksonville, FL 02/12/2020

CHÂU NGỌC

HT Thich Giac Luong

HỒNG TRẦN MỘT THOÁNG
Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Kính họa bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền

Đức độ thâm sâu giữ đạo huyền

Trụ trì Tịnh Xá tạo lương duyên.

Quê nhà đóng góp bao công sức

Hải ngoại tinh chuyên trọn phước viên.

Hoằng pháp thơ văn tràn giai phẩm

Gieo duyên kinh pháp ngập hương thiền.

Hồng trần một thoáng đà viên mãn

Thu đến Người về chốn Tịnh Liên.

 

Chùa Hải Đức, Jacksonville, FL 02/12/2020

PT Tâm Minh


ht giac luong 3

ĐÓA BẠCH LIÊN

(Cung kính bái dâng giác linh Hòa thượng Thích Giác Lượng)

 

Giác ngộ minh tâm thoát ảo huyền

Đường trần phẩm hạnh nhìn phan duyên

Hoằng dương chánh pháp tu miên mật

Phổ độ nhân quần nguyện mãn viên

Tịnh xá truyền đăng ngời ánh Đạo

Sơn môn tục diệm tỏa hương Thiền

Thi ca pháp cú truyền uyển chuyển

Thất bảo ao bừng đóa bạch liên!

 

Nha Trang, ngày 02/12/2020

Cư sĩ Vĩnh Hữu

 

 ht giac luong 3


HẠNH NGUYỆN VIÊN MÃN


Thành kính tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng thượng Giác hạ Lượng
Kính nguyện Giác Linh  Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Hôm nay nghe bản Trường ca (1)
Do công Hòa Thượng viết ra năm nào
Lòng con bỗng thoáng nghẹn ngào...
Bây giờ Hòa Thượng đã vào hư không!
Hẳn rằng Ngài đã thong dong
Bao nhiêu hạnh nguyện đã xong kiếp này
Hạnh Ngài quả thật cao dày
Quanh năm hành đạo đó đây khắp miền
Dùng “thuyền Bát Nhã”(2) gieo duyên
Ai người hữu phước lên thuyền ra khơi
Thơ văn Ngài để lại đời
Ôi thôi! Đủ loại với lời nhủ khuyên
Tin rằng sẽ được lưu truyền
Cho người hậu thế tùy duyên tu hành
Chúng con với tấm lòng thành
Nguyện Ngài an trụ cõi lành Tây Phương.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Phật.
Melbourne, 04/12/2020
Đệ tử Thanh Phi

1.Trường ca “Quảng Đức Trong Tôi” do Hòa Thượng viết tặng TV Quảng Đức. (xem)
2. Hòa Thượng đã gọi chiếc xe Ngài dùng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác để hoằng Pháp là thuyền Bát Nhã.

ht giac luong 3

Tán Dương
Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư

Kính họa y đề bài: “Tán Dương Công Hạnh” của Thầy Thích Chúc Hiền.
-Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Tôn sư Giác Lượng đạo thông huyền
Khắp chốn nương tìm rõ pháp duyên
Hạnh trải cho người an bến giác
Kinh cầu giúp kẻ sáng tâm viên
Thi ca tác phẩm Người in dấu
Tịnh Xá Thiền Môn chúng vọng thiền
Đã mãn đường trần về cõi Tịnh
Qui hồi Thượng Phẩm rạng thanh liên. (*)


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
03-12-2020
PT. Minh Đạo
-----------------------------------------
(青蓮): hoa sen xanh, từ ý dịch của Ưu Bát La

 

 ht giac luong 3Tán Dương Công Hạnh Hòa Thượng Tôn Sư

Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

*

Trưởng Lão Tôn Sư giảng Pháp huyền

Cho hàng Phật tử ngát lương duyên

Dắt dìu tứ chúng lên bờ giác

Đạo pháp hoằng dương mãi lưu truyền

Tuệ giác cao siêu ghi dấu ấn

Văn thơ tuyệt tác đọng hương thiền

Một lòng phụng sự theo tâm hạnh

Nguyện Giác Linh Ngài vãn Tịnh Liên.

Germany, ngày 4.12.2020

Cư Sĩ Đan Hà (Kính họa)ht giac luong 3
Tán Dương Công Hạnh Hòa Thượng 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Tôn Sư Giác Lượng đạo vi huyền

Viễn xứ tâm từ mở Pháp Duyên

Viện chủ khai sơn nên Tịnh xá

Tăng Già trị sự lập đoàn viên

Xiển dương hoằng pháp muôn người kính

Đạo hạnh tỏa lan sáng cửa Thiền

Hòa Thượng thu thần về Cực Lạc

Cao Đăng Phật Quốc cõi Như LiênStrasbourg le 05.12.2020

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Phápht giac luong 3TÁN DƯƠNG CÔNG HẠNH NGÀI 


Kính họa thơ thầy Chúc Hiền. Thành kính tưởng niệm Giác Linh

Trưởng Lảo Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.

Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Cả đời hoằng Pháp xiễn Đạo Huyền
Tôn Sư Giác Lượng thuận tuỳ duyên
Hải Ngoại Pháp Duyên ngời Tịnh Xá
Giáo Hội Mỹ Quốc rạng uyên nguyên

Chủ bút Đặc San Ngài quảng bá
Hương Đàm lan toả tác gia Thiền
Tâm ý Đạo Mầu phơi hạnh quả
Chí nguyện tròn Ngài nhập Tịnh Liên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Houston, Tx, USA 5/12/2020

Phật tử Quảng An

ht giac luong 3

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
ĐỨC PHÁP CHỦ TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI
THƯỢNG GIÁC HẠ LƯỢNG
Thân Bồ Tát hạnh tâm hằng thiền
Giác Lượng Tôn Sư tròn đạo viên
Khất Sĩ Tăng Già độ cùng khắp
Thiên tai tỵ nạn cứu mọi miền
Đoàn Du Tăng lập đi hoằng pháp
Tham luận thi văn tọa bút nghiên
Tịnh xá Pháp Duyên thâu thần tịch
Tri ân đảnh lễ kính Giác Linh.


NGUYỆN NGÀI CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
HOÀN LAI TA BÀ PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT
 🙏🙏🙏
2020-12-05 (Mộng Lệ An)
Niệm Đức


ht giac luong

Tán Dương Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư

Kính họa y đề bài: “Tán Dương Công Hạnh” của Thầy Thích Chúc Hiền.
-Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Giác hạ Lượng.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Pháp Duyên Tịnh Xá toả trăng huyền
Phật đạo ngời soi thắm chúng duyên
Pháp ngữ thường trao khơi bến giác
Kinh luân hằng tụng sáng tâm viên
Bồ Đề quả kết thơm trang hạnh
Bát Nhã đèn trao rạng cõi thiền
Giác Lượng Tôn Sư về cảnh Phật
Đài vàng Thượng Phẩm ngát hương liên...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

California, 09-12-2020
Trúc Nguyên (Khể thủ, cẩn bút)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567