Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

15/07/202020:44(Xem: 854)
Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

 

hoa_hong (10) Phương Danh
Quý Phật Tử
Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564

tại Tu Viện Quảng Đức

 

 


 1. Hồng Hạnh: $100
 2. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
 3. Quảng Diệu Trí $400
 4. Thiện An (Quế Hoàng) $100
 5. Loan Tỷ: $500
 6. Thanh Phi: $200
 7. Nguyên Nhật Phúc: $100
 8. Tịnh Châu: $200
 9. Nguyên Bửu: $100
 10. Nguyên Cần: $100
 11. Hoàng Lan QTD: $100
 12. Nguyên Yên: $200
 13. Hữu Thu - Hữu Pháp:  $100
 14. Huệ Tâm Hương: $ 100
 15. Quảng Hạnh - Quảng Thanh: $ 100
 16. Quảng Mỹ - Quảng Nguyện: $ 100
 17. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $ 50
 18. Lê Đặng Nguyên Quảng Hiền: $100
 19. Daniel Trần Nguyên Quảng Nhật: $20
 20. Brian Trần Nguyên Quảng Trung: $20
 21. Jasmine Trần Nguyên Quảng Nguyệt: $20
 22. Thục Đức Giác Trí: $100
 23. Diệu Tuyết-Quang Lãnh: $1000
 24. Trần Hoàng Nghĩa: $100
 25. Nguyên Nhật Mỹ $ 100
 26. Duyên Khánh Trúc $ 100
 27. Thúy Nguyên Nhật Thanh $100
 28. Thiện Tịnh- Diệu Liên $300
 29. Diệu Hiền: $200
 30. Công Thành $ 100
 31. Nhật Thảo $ 100
 32. Diệu Ngọc: $100
 33. Thanh Anh: $100
 34. Nguyên Quý (Thạch ) $100
 35. Thiện Bảo (Mai) $100
 36. Nguyên Nhật Thảo $100
 37. Quảng Bảo Quý $100
 38. Nguyên Nhật Lâm $ 100
 39. Diệu Hữu $ 100
 40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $3000
 41. Cụ Bạch Vân, Xuân Bằng, Nguyên Như: $1000
 42. Cụ Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300
 43. Bích Nghiêm: $100
 44. Hồng Vy: $100
 45. Nguyên Nhật Lý-Quảng Tuyến: $500
 46. Nguyên Quảng Hương: $200
 47. Nguyễn Quảng Chơn: $200
 48. Diệu Minh, Diệu Trí (Bình Phương): $500
 49. Nguyên Nhật Tín: $500
 50. Nguyên Quảng Kim: $100
 51. Diệu Đắc: $100
 52. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $200
 53. Nguyên Kim Ngọc (Trần T Hường): $500
 54. Nguyên Quảng Ngọc (Trần Kim Tươi): $500
 55. Nguyên Quảng Thịnh: $1000
 56. Tâm Từ - Nguyên Thanh: $200
 57. Tina-Stephen Nguyên Quý: $500
 58. Thiện An, Thiện Lạc (Adelaide): $1000
 59. Mai Diệu Hoàng :$50
 60. Giác Liên Thanh : $50
 61. Trần Minh : $50
 62. Mỹ Phước : $50
 63. Gia đình Diệu Chơn (Giàu): $150
 64.  Nguyên Đà: $100
 65. Nguyên Tân-Nguyên Thảo: $200
 66. Quảng Diệu Ngộ: $100
 67. Liên Huệ (Loan): $100
 68. Quảng Niệm-Quảng Mẫn-Quảng Giải: $500
 69. Hồng Ngọc: $100
 70. Nguyên Từ và các em $250
 71. Nguyên Nhật Diệu $50
 72. Nguyên Nhật Thơ, Nguyên Quảng Chánh: $500
 73. Vân Phùng: $50
 74. Nguyên Trâm: $100
 75. Nguyên Tuệ Châu: $100
 76. Nguyên Nhật Kính: $100
 77. Cụ Bà Chúc Liêm (Sydney): $500
 78. Anh chị Huệ Đức (Sydney): $700
 79. Lê Kim Thu $ 200
 80. Nguyễn Ngọc Lan $ 250
 81. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng (Mai-Phát): $100
 82. Lệ Phước (Thu-Lâm): $100
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn