Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

15/07/202020:44(Xem: 3849)
Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

 

 Phương Danh
Quý Phật Tử
Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564

tại Tu Viện Quảng Đức

 

 

1. Hồng Hạnh: $100
2. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
3. Quảng Diệu Trí $400
4. Thiện An (Quế Hoàng) $100
5. Loan Tỷ: $500
6. Thanh Phi: $200
7. Nguyên Nhật Phúc: $100
8. Tịnh Châu: $200
9. Nguyên Bửu: $100
10. Nguyên Cần: $100
11. Hoàng Lan QTD: $100 (Bank)
12. Nguyên Yên: $200
13. Hữu Thu - Hữu Pháp: $100
14. Huệ Tâm Hương: $ 100
15. Quảng Hạnh - Quảng Thanh: $ 100
16. Quảng Mỹ - Quảng Nguyện: $ 100
17. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $ 50
18. Lê Đặng Nguyên Quảng Hiền: $100
19. Daniel Trần Nguyên Quảng Nhật: $20
20. Brian Trần Nguyên Quảng Trung: $20
21. Jasmine Trần Nguyên Quảng Nguyệt: $20
22. Thục Đức Giác Trí: $100
23. Diệu Tuyết-Quang Lãnh: $1000
24. Trần Hoàng Nghĩa: $100
25. Nguyên Nhật Mỹ $ 100
26. Duyên Khánh Trúc $ 100
27. Thúy Nguyên Nhật Thanh $100
28. Thiện Tịnh- Diệu Liên $500
29. Diệu Hiền: $200
30. Công Thành $ 100
31. Nhật Thảo $ 100
32. Diệu Ngọc: $100
33. Thanh Anh: $100
34. Nguyên Quý (Thạch ) $100
35. Thiện Bảo (Mai) $100
36. Nguyên Nhật Thảo $100
37. Quảng Bảo Quý $100
38. Nguyên Nhật Lâm $ 100
39. Diệu Hữu $ 100
40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $3000
41. Cụ Bạch Vân, Xuân Bằng, Nguyên Như: $1000
42. Cụ Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300
43. Bích Nghiêm: $100
44. Hồng Vy: $100
45. Nguyên Nhật Lý-Quảng Tuyến: $500 (Bank)
46. Nguyên Quảng Hương: $200
47. Nguyễn Quảng Chơn: $200
48. Diệu Minh, Diệu Trí (Bình Phương): $500 (Bank)
49. Nguyên Nhật Tín: $500
50. Nguyên Quảng Kim: $100
51. Diệu Đắc: $100 (Bank)
52. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $200
53. Nguyên Kim Ngọc (Trần T Hường): $500
54. Nguyên Quảng Ngọc (Trần Kim Tươi): $500
55. Nguyên Quảng Thịnh: $1000
56. Tâm Từ - Nguyên Thanh: $200 (Bank)
57. Tina-Stephen Nguyên Quý: $500 (Bank)
58. Thiện An, Thiện Lạc (Adelaide): $1000 (Bank)
59. Mai Diệu Hoàng :$50 (Bank)
60. Giác Liên Thanh : $50 (Bank)
61. Trần Minh : $50 (Bank)
62. Mỹ Phước : $50 (Bank)
63. Gia đình Diệu Chơn (Giàu): $150
64. Nguyên Đà: $100
65. Nguyên Tân-Nguyên Thảo: $200
66. Quảng Diệu Ngộ: $100
67. Liên Huệ (Loan): $100
68. Quảng Hạnh, Quảng Nghĩa: $500
69. Quảng Niệm-Quảng Mẫn-Quảng Giải: $500
70. Hồng Ngọc: $100
71. Nguyên Từ và các em $250
72. Nguyên Nhật Diệu $50
73. Nguyên Nhật Thơ, Nguyên Quảng Chánh: $500 (Bank)
74. Vân Phùng: $50
75. Nguyên Trâm: $100
76. Nguyên Tuệ Châu: $100
77. Nguyên Nhật Kính: $100
78. Cụ Bà Chúc Liêm (Sydney): $500 (Bank)
79. Anh chị Huệ Đức (Sydney): $700 (Bank)
80. Lê Kim Thu $ 200
81. Nguyễn Ngọc Lan $ 250
82. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng (Mai-Phát): $100
83. Lệ Phước (Thu-Lâm): $100
84. Gia Đình Bảo Minh Đạo: $1000 (Bank)
85. Gia đình Hương Linh Cụ Bà Huỳnh Thị Lan: $500 (Bank)
86. Gia đình Hương Linh Cụ Ông Lê Văn Bắc: $2000
87. Gia đình Cụ Bà Ngọc Linh-Ngọc Châu: $1000 (Bank)
88. Cụ Bà Diệu Đông: $100
89. Cụ Bà Diệu Ngọc Quách Thị Kim: $50
90. Long Tuyền: $200
91. Minh Đăng-Viên Thường: $150
92. Nghiêm Chánh: $50
93. Đồng Túy: $500
94. Nguyên Nhật Như Mai: $200 (Bank)
95. Cụ Diệu Mỹ-Đồng Ngọc Minh: $500 (Bank)
96. Diệu Tín và Quảng Hiếu $200
97. Quảng Chơn Thiên Hương $200
98. Bạch Liên (Phương Lan, USA): $403 (Bank)
99. Cụ Nguyễn Thị Vui, pd: Diệu Hòa: $50 (Bank)
100. Cụ Phạm Văn Cẩm, pd: Từ Cẩn: $50 (Bank)
101. Cụ Nguyễn Ngọc Hoa, pd: Diệu Mỹ: $50 (Bank)
102. Phạm Thị Hà Diễm, pd: Diệu Phúc: $50 (Bank)
103. Đh Diệu Trí. $ 100
104. Đh Tâm Huệ $ 100
105. Hương Châu $100
106. Thuận-Lợi Nguyên Nhật Tịnh: $200 (Bank)
107. Nguyên Quảng Thiện: $300 (Bank)
108. Diệu Yến: $200 (Bank)
109. Nguyên Quảng Tường: $200 (Bank)
110. Trần Ngọc Diễm: $100 (Bank)
111. HL Lê Mai Tươi, pd: Diệu Hạnh: $200 (Bank)
112. HL Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh: $800 (Bank)
113. Phúc Thường: $100 (Bank)
114. Thọ Thái: $100 (Bank)
115. Lâm Huệ Ngọc (Thiện Tín): $300 (Bank)
116. Lâm Anh Thư: $200 (Bank)
117. Trần Ngọc Tâm: $100 (Bank)
118. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $200 (Bank)
119. Diệu Tuyết Nguyễn Thị Thanh Vân: $200 (Bank)
120. Nguyên Nhật Phúc: $300 (Bank)
121. Tiêu Trường Hưng, Tú Mỹ: $500 (Bank)
122. Nguyễn Thị Bích Nga, Đỗ Thu Trường: $400
123. Phúc Châu, Phúc Toàn: $200 (Bank)
124. Loan Bùi Giác Liên Thanh : $100 (Bank)
125. HL: Lê Văn Thọ, Nguyễn Thị Lễ: $500 (Bank)
126. HL Trần Bỉnh Chúa, Trần Thị Lệ: $500 (Bank)
127. Đặng Đình Hải, Tú Hoài Hồng Hạnh: $500
128. Cụ Diệu Ngộ Lê Thị Cấp: $300
129. Gia đình Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $300

130. Nguyên Lượng, Nguyên Hải: $200
131. Diệu Từ Lê Thị Lựu: $200
132.Quảng An, Tâm Mỹ: $200

133. Thiện Tước Lưu Mỹ Khanh (Adelaide): $200

134. Thiện Hương Trần Mỹ Liên (Adelaide): $200
135. Liên Minh: $50 (bank)
136. Từ Phú: $50 (bank)
137. Sương Võ: $50 (bank)
138. Bạch Tấn Hưng: $200
139. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $600 (bank)

140. Gia đình Cụ Chí Công Đinh Thị Ty: $400 (bank)
141. Gia đình Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $1000 (bank)
142. Quảng Nguyên Hoa : $100 (Bank)
143. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 (Bank)
144. Nguyên Giác, Thục Hà: $200
145. Hòa Phúc, Hòa Ngọc: $300 (Bank)
146. Sơn Vũ: $50 (Bank)
147. Trúc Ngọc: $500 (Bank)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng   


***
Tu Viện Quảng Đức Youtube Channel

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567