Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

15/07/202020:44(Xem: 553)
Thành tâm tán thán công đức Quý Phật Tử Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564 tại Tu Viện Quảng Đức

 

hoa_hong (10) Phương Danh
Quý Phật Tử
Cúng Dường Lễ Vu Lan PL 2564

tại Tu Viện Quảng Đức

 

 


1. Hồng Hạnh: $100
2. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
3. Quảng Diệu Trí $400
4. Thiện An (Quế Hoàng) $100
5. Loan Tỷ: $500
6. Thanh Phi: $200
7. Nguyên Nhật Phúc: $100
8. Tịnh Châu: $200
9. Nguyên Bửu: $100
10. Nguyên Cần: $100
11. Hoàng Lan QTD: $100
12. Nguyên Yên: $200
13. Hữu Thu - Hữu Pháp: $100
14. Huệ Tâm Hương: $ 100
15. Quảng Hạnh - Quảng Thanh: $ 100
16. Quảng Mỹ - Quảng Nguyện: $ 100
17. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $ 50
18. Lê Đặng Nguyên Quảng Hiền: $100
19. Daniel Trần Nguyên Quảng Nhật: $20
20. Brian Trần Nguyên Quảng Trung: $20
21. Jasmine Trần Nguyên Quảng Nguyệt: $20
22. Thục Đức Giác Trí: $100
23. Diệu Tuyết-Quang Lãnh: $1000
24. Trần Hoàng Nghĩa: $100
25. Nguyên Nhật Mỹ $ 100
26. Duyên Khánh Trúc $ 100
27. Thúy Nguyên Nhật Thanh $100
28. Thiện Tịnh- Diệu Liên $300
29. Diệu Hiền: $200
30. Công Thành $ 100
31. Nhật Thảo $ 100
32. Diệu Ngọc: $100
33. Thanh Anh: $100
34. Nguyên Quý (Thạch ) $100
35. Thiện Bảo (Mai) $100
36. Nguyên Nhật Thảo $100
37. Quảng Bảo Quý $100
38. Nguyên Nhật Lâm $ 100
39. Diệu Hữu $ 100
40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $3000
41. Cụ Bạch Vân, Xuân Bằng, Nguyên Như: $1000
42. Cụ Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300
43. Bích Nghiêm: $100
44. Hồng Vy: $100
45. Nguyên Nhật Lý-Quảng Tuyến: $500
46. Nguyên Quảng Hương: $100
47. Nguyễn Quảng Chơn: $200
48. Diệu Minh, Diệu Trí (Bình Phương): $500
49. Nguyên Nhật Tín: $500
50. Nguyên Quảng Kim: $100
51. Diệu Đắc: $100
52. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $200
53. Nguyên Kim Ngọc (Trần T Hường): $500
54. Nguyên Quảng Ngọc (Trần Kim Tươi): $500
55. Nguyên Quảng Thịnh: $1000
56. Tâm Từ - Nguyên Thanh: $200
57. Tina-Stephen Nguyên Quý: $500
58. Thiện An, Thiện Lạc (Adelaide): $1000 

59. Mai Diệu Hoàng :$50
60. Giác Liên Thanh : $50
61. Trần Minh : $50
62. Mỹ Phước : $50Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn