Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật Tử Phát Tâm Bố Thí Người Nghèo tại Ấn Độ & Việt Nam tháng 6/2020

11/06/202018:12(Xem: 3496)
Tán thán công đức quý Phật Tử Phát Tâm Bố Thí Người Nghèo tại Ấn Độ & Việt Nam tháng 6/2020

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính thưa quý Phật tử,
Trong mùa dịch Covid-19 đang diễn ra tại Ấn Độ, một số Phật tử TV Quảng Đức đã phát tâm giúp người nghèo khổ tại xứ Phật (xem danh sách bên dưới), nếu quý Phật tử trong Đại Gia Đình Phật Quảng Đức phát tâm bố thí, xin quý vị tiếp tục gởi cash (tiền mặt, không gởi bank Quảng Đức, vì tiền này không thuộc về TVQĐ, bị rắc rối khai thuế cuối năm) cho thầy xin để thầy chuyển qua Western Union đến Ấn Độ để Thầy Tánh Tuệ gởi cứu trợ trong nay mai.

Thầy Tánh Tuệ từng giúp Phật tử Tu Viện Quảng Đức bố thí nhiều lần trước đây (2 lần làm giếng nước tình thương và 1 lần phát quà ủy lạo trong chuyến hành hương 2016, xin xem hình đính kèm).

 

 Nhân đây thầy xin tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm bố thí giúp người nghèo tại Ấn Độ và quý vị sẽ phát tâm.

 

 

 

Phương Danh Quý Phật Tử Phát Tâm

Bố Thí Người Nghèo tại Ấn Độ & Việt Nam
tháng 6/20201. TT Tâm Phương: $100
2. TT Nguyên Tạng: $100
3. ĐĐ Đăng Từ:$100
4. Cụ Tâm Thái: $100
5. Tony Thạch: $100
6. Sophie Thạch: $100
7. Michael Thạch: $100
8. Kathy Lowrey $50
9. Jeff Lowrey $50
10. Quảng Thiện Hỷ (Ryan): $100
11. Quảng Thiện Khánh (Ananda): $50
12. Quảng Thiện Hùng (Jordan): $100
13. Quảng Thiện Duyên: $100
14. Quảng Tuệ (Frank): $50
15. Quảng Diệu (Cindy): $50
16. Quảng Ngộ: $50
17. Quảng Thiện: $50
18. Gia đình Kim Ngọc: $300
19. Đào Thị Sáu-Thanh Phi; $100
20. Loan-Tỷ: $100
21. Diệu Mỹ: $200
22. Quảng Diệu Trí: $100
23. Nguyên Kim Ngọc ( Hường): $300
24. Nguyên Quảng Ngọc (Tươi): $300
25. Vivivan Trần: $100
26. Tiffany Trần: $100
27. Christina Hà: $100
28. Alyssa Hà: $100
29. Diệu Trí (Phương): $200
30. Thiện Tịnh - Diệu Liên: $200
31. Chị Giàu-Diệu Chơn: $100
32. Nguyên Quảng Thịnh (Phượng Lai): $300
33. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $100
34. Diệu Hiền: $100
35. Nguyên Như: $100
36. Quảng Hạnh: $100
37. Quảng Niệm: $100
38. Hồng Hạnh: $100
39. Long Tuyền: $300
40. Linh Vân: $100
41. Nguyên Yên (Lan): $100
42. Nguyên Từ: $100
43. Nguyên Cần: $100
44. Quảng Tịnh: $100
45. Tâm Hương (Huệ-Chánh): $100
46. Nguyên Quảng Hương: $100
47. Mai - Phát: $100
48. Khánh Đào: $100
49. Nguyên Quảng Nhật (Daniel Trần): $20
50. Nguyên Quảng Trung (Brian Trần): $20
51. Nguyên Quảng Nguyệt (Jasmine Trần)20
52. Tâm Bạch (Berlin): $100
53. Tâm Chí: $50
54. Nguyên Nhật Thơ: $100
55. Nguyên Quảng Chánh: $100
56. Diệu Tuyết-Quang Lãnh: $100
57. Diệu Ngọc: $100
58. Thanh Anh: $100
59. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $200
60. Liên Huệ: $100
61. Nguyên Nhật Mỹ - KhánhTrúc $100
62. Nguyên Nhật Thanh (Thúy) $100
63. Ngọc Hoa, Thiên Hưng, Nguyên N. Khánh: $100
64. Quang Minh-Diệu Hiền (Sydney): $200
65. Diệu Châu (Sydney): $200
66. Nguyên Đà: $100
67. Bảo Diệu Nguyện: $100
68. Thiện An (Quế Hoàng): $100
69. Diệu Đắc: $100
70. Quách Hương: $100
71. Chơn Như Nguyện (Loan Phạm): $100
72. Cụ Bà Nguyên Tánh: $100
73. Aimy-Hạnh Tâm $10
74. Hoàng Dan -Hạnh Hậu $10
75. Hoàng Bách - Hạnh Hiếu $10
76. Diệu Huệ (Kim Khánh): $50
77. Jayden Nguyen $50
78. Jason Nguyen $50
79. Diệu Đông: $200
80. Khánh Huệ: $200
81. Tâm Huệ, Hương Châu: $100
82. Quảng Như: $100
83. Nguyễn Ngọc Hoa ( Diệu Mỹ):$100
84. Diệu Phúc (Hà Diễm): $100
85. Đinh Ngọc Ẩn: $100
86. Đinh Ngọc Quang: $100
87. Đinh Ngọc Phước:$100
88. Vạn Mỹ: $100
89. Nguyên Nhật Định: $100
90. Quảng Văn Tính: $100
91. Brendan & Nathan: $100
92. Nguyễn Thành Lễ, Diệu Trung $100
93. Diệu Phương (USA) $100 (Xin hồi hướng Hương linh cụ ông Edward Matthew Shinners)
94. Quảng Diệu Khai, Quảng Thiện Trí và Diệu Thanh $200
95. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $300
96. Cụ bà Ca Vũ (Nurshing Home, Sydney): $500
97. Phật tử người Việt tại Darwin, Bắc Úc: $150
98. Giác Hóa: $100
99. Ẩn danh: $20
100. Huệ Hương: $100
101. Huệ Đức: $100
102. Quảng Nhơn (Việt Tĩnh) Quảng Đức (Việt Nhã): $100
103. Quảng Liên, Quảng Trí: $100
104. Thọ Thái, Huệ Đức: $100
105. Cao Thân-Huệ Linh: $100
106. Chúc Thẩm, Thanh Nguyên, Thanh Kim: $100
107. Tâm An,Quảng Minh Thạnh: $100
108. Lệ An, Lệ Mỹ: $100
109. Lập-Hảo: $100
110. Anthony-Thủy: $100
111. Diệu Tín Lê Thị Kim Định: $100
112. Diệu Tuyết (Thanh Vân): $100
113. Hoà Ngọc và Hoà Phúc: $200
114. Minh Đăng và Viên Thường: $100
115. Nguyên Nhật Tịnh: $100
116. Trái Tim Quảng Đức:$500
117. Thục Đức: $100
118. Phương Phạm: $100
119. Nguyên Nhật Phúc: $100
120. Diệu Như (Hồng): $50
121. Hương Linh Nguyên Lương: $300
122. Hương Linh Phạm Xuân Tự:$100
123. Ẩn danh:$500
124. Diệu Hương: $100
125. Diệu Phước: $100
126. Kiều, Tâm, Kayla: $240
127. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm Vàng Kim Châu, SA): $500
128. Quảng Niệm, Quảng Giải: $250

129. Diệu Mỹ Nguyễn Thị Lem: $100
130. Đồng Thanh Minh: $100

Danh sách bên dưới cúng thêm ở VN (đúc chuông và giúp người nghèo)
131. Cụ Diệu Đông: $400
132. Cụ Bà Ca Vũ: $500
133. Nguyên Từ: $100
134. Diệu Tuyết (Thanh Vân): $100
135. Quảng Hỷ-Quảng Đạm: $500
136. Nguyên Thảo-Nguyên Tân: $200
137. Quảng Niệm: $100
138. Quảng Tâm: $100
139. Quảng Pháp Định: $100
140. Lệ An, Lệ Mỹ: $100
141. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $100
142. Quảng Hiếu Lê Hồng Dũng: $100
143. Sarina Tâm: $100
144. Phạm Xuân Tự, Thiện Chánh:$100
145. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $200
146. Hoà Ngọc và Hoà Phúc $200
147. Nguyên Nhật Phúc: $100
148. Diệu Như: $50
149. Phật tử người Việt tại Darwin, Bắc Úc: $150
150. Nguyên Yên, Văn Cao: $200
151. Quảng Diệu Trí: $100
152. Nguyên Nhật Tịnh $100
153. Ẩn danh:$100
154. Hương linh Liễu Thoát: $100
155. Quảng Minh Thạnh, Tâm An: $100
156. Quảng Liên, Quảng Trí: $200
157. Quảng Đại Khánh, Quảng Đại Thắng: $100
158. Danny Trần: $500
159. Quảng Thiện Hỷ (Ryan): $50
160. GĐ Kim Ngọc: $200
161. Đào Thị Sáu- Thanh Phi: $100
162. Loan -Tỷ: $100
163. Nguyên Kim Ngọc (Hường): $200
164. Nguyên Quảng Ngọc (Tươi): $200
165. Đồng Thịnh: $300
166. Diệu Trí (Phương): $100
167. Thiện Tịnh- Diệu Liên: $100
168. Nguyên Quảng Thịnh (Phương Lai): $200
169. Diệu Hiền: $100
170. Long Tuyền: $200
171. Mai- Phát: $100
172. Ngọc Hoa-Thiện Hưng- Nguyên Nhật Khánh: $100
173. Nguyên Nhật Mỹ- Khánh Trúc: $100
174. Quảng Như: $100
175. Nguyên Hằng- Nguyên Tường: $200
176. Chúc Thẩm, Thanh Nguyên,Thanh Kim: $150
177. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $100
178. Quảng Nhơn (Việt Tĩnh) Quảng Đức (Việt Nhã): $100
179. Ẩn danh: $500
180. Diệu Hương: $100
181. Kim Chi Hồng Ngọc: $100
182. Thọ Thái, Huệ Đức: $100
183. Minh Đăng, Ngọc Đức: $100
184. Quảng Thiện Từ, Quảng Thiện Tâm: $300
185. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $200
186. Vạn Diệp Lai Thanh Xuân: $50
187. Quảng Niệm, Quảng Giải: $300
188. Quảng Hiếu Lê Hồng Dũng: $100
189. Diệu Tín Lê Thị Kim Định: $100
190. Debbie Hồng: $100
191. Diệu Mỹ Nguyễn Thị Lem: $100
192. Đồng Thanh Minh: $100Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.


Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

 
 

Kính mời xem hình ảnh

TT Nguyên Tạng, TT Tánh Tuệ và Phật tử Tu Viện Quảng Đức

phát quà tình thương tại Ấn Độ vào ngày 25-11-2016 nhân chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ
hanh-huong-an-do-day5-tu-thien-92(xem tiếp)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567