Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ an vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn và Quan Âm Lộ Thiên tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu

16/03/202010:45(Xem: 2374)
Lễ an vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn và Quan Âm Lộ Thiên tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu
Lễ an vị Tôn Tượng
Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn
và Quan Âm Lộ Thiên 
tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu
(Vào lúc 10:30 sáng, chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020
( nhằm ngày rằm tháng 2 năm Canh tý)
10:30 am: Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
Niệm Phật cầu gia hộ
Tuyên bố lý do- giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh ( HT Thích Quảng Ba )
Cảm tạ của Ban Tổ chức
Nghi thức Lễ an vị 
Tiến chư Hương Linh
11:50 am: Cúng dường Trai Tăng
Phật tử dùng trưa
1:30pm Thí Thực Cô Hồn- Hoàn Mãn

le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (1)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (3)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (5)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (6)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (7)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (8)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (9)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (10)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (11)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (12)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (13)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (14)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (15)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (16)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (17)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (18)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (19)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (20)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (21)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (22)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (23)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (24)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (25)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (26)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (27)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (28)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (29)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (30)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (31)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (32)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (34)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (35)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (38)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (39)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (40)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (42)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (44)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (47)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (50)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (51)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (52)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (53)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (55)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (56)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (58)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (59)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (60)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (61)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (62)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (63)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (64)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (65)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (66)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (67)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (68)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (69)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (70)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (71)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (72)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (73)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (74)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (75)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (76)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (77)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn