Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thông Báo Bản tin ngắn số 2 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 32 tại Pháp

13/03/202009:39(Xem: 1708)
Thông Báo Bản tin ngắn số 2 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 32 tại Pháp04

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, 10/03/2020

Thông Báo

Bản tin ngắn số 2

về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 32 tại Pháp

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Kính gởi toàn thể quý nam nữ Phật Tử đồng hương, đồng bào.

Kính thưa quý vị,

Vừa qua Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã gởi đi THÔNG BÁO về Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 32 năm 2020 được đăng trên Bản Tin Ngắn số 1 của chùa Khánh Anh.

Vì hiện tình Dịch Bệnh Covid-19 đang lan toả khắp năm châu, là điều quan tâm lớn nhất cho Thế Giới Nhân Loại hiện nay và cũng không biết thời gian nào là chấm dứt Dịch Bệnh này. Cho nên, theo ý hoà đồng duyệt của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội để góp phần ngăn ngừa Dịch Bệnh Covid-19 cùng Thế Giới hôm nay và đi đến quyết định như sau :

- Tinh Thần Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Truyền Thống kỳ thứ 32 năm 2020 vẫn duy trì tại Đạo Tràng chùa Khánh Anh - Evry-Courcouronnes - Paris - Pháp Quốc.

- Thay vì truyền thống khoá tu học mỗi ngày có 3 thời học Phật Pháp, thì năm nay được giảm bớt chỉ còn một thời.

- Điểm chính yếu là Tăng Ni An Cư Kiết Hạ và quý Cư Sĩ Phật Tử tùng Hạ tất cả thời tập trung vào sự Hành Trì Tu Niệm nguyện cầu cho Dịch Bệnh Covid-19.

- Thời gian từ thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020.

Nay Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội ra Thông Báo này để chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử được tri tường và sắp xếp thời gian, hoàn cảnh cá biệt, hoan hỷ quang lâm Đạo Tràng chùa Khánh Anh tại Evry thủ đô Paris nước Pháp.

- Trước là tham dự Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 năm 2020 ngõ hầu duy trì Khoá Tu Học Truyền Thống của Giáo Hội.

- Sau là với tinh thần Tăng Già Hoà Hiệp và Tứ Chúng Đồng Tu, nương nhờ năng lực Gia Hộ của Tam Bảo Hộ Pháp Thiện Thần và sự Hành Trì Tu Tập của Tăng Ni Phật Tử, đồng nhất tâm cầu nguyện cho nhân loại thế giới sớm thoát khỏi những bệnh dịch nhiễm Covid-19 trong hiện tại và tương lai. Cũng như thiên tai hoả hoạn lũ lụt động đất, chiến tranh khủng bố v.v…

Kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni và bà con học viên Phật Tử hoan hỷ vì Giáo Hội, vì Phật Pháp, vì sự an lạc của chúng sanh, hoan hỷ sắp xếp thời gian Phật sự tại Bổn Tự và địa phương, gia đình, đồng hoan hỷ quang lâm Đạo Tràng Khoá Tu Học Phật Pháp cùng gia tâm hộ niệm.

Kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý bà con Phật Tử luôn thường an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.

Trân Trọng Thông Báo.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                                                Hòa Thượng Thích Như Điển

  

Đệ Nhất Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành                                              Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

GHPGVNTNAC                                                                                  GHPGVNTNAC


8 rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 - +33.7.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn