Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

TT Trụ Trì Thích Viên Tịnh cùng quý Phật tử Chùa Bảo Minh hành hương thập tự và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy, Rằm Tháng Giêng, 8/2/2020) tại Tu Viện Quảng Đức.

09/02/202005:23(Xem: 2188)
TT Trụ Trì Thích Viên Tịnh cùng quý Phật tử Chùa Bảo Minh hành hương thập tự và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy, Rằm Tháng Giêng, 8/2/2020) tại Tu Viện Quảng Đức.
Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (1)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (2)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (3)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (4)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (5)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (6)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (7)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (8)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (9)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (10)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (11)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (12)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (13)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (14)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (15)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (16)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (17)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (18)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (19)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (20)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (21)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (22)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (23)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (24)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (25)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (26)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (27)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (28)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (29)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (30)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (31)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (32)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (33)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (45-a) (3)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (45-a) (2)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (45-a) (1)

Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (34)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (35)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (37)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (38)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (39)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (40)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (41)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (42)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (43)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (45)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (42)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (41)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (40)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (39)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (38)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (37)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (35)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (34)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (33)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (32)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (31)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (30)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (29)Chua Bao Minh_hanh huong Canh Ty (28)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn