Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

TT Trụ Trì Chùa Liên Trì Thích Phước Thể, NS Trụ Trì Chùa Bồ Đề Thích Nữ Nhật Liên cùng quý Phật tử viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Chủ Nhật Mùng 9 Tết, 2-2-2020) tại Tu Viện Quảng Đức.

02/02/202021:55(Xem: 2086)
TT Trụ Trì Chùa Liên Trì Thích Phước Thể, NS Trụ Trì Chùa Bồ Đề Thích Nữ Nhật Liên cùng quý Phật tử viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Chủ Nhật Mùng 9 Tết, 2-2-2020) tại Tu Viện Quảng Đức.
Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (1)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (2)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (3)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (4)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (5)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (6)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (7)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (8)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (9)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (11)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (12)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (13)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (14)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (15)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (16)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (17)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (18)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (19)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (20)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (21)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (22)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (23)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (24)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (25)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (26)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (27)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (28)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (29)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (30)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (31)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (32)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (33)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (34)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (35)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (36)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (37)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (38)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (39)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (40)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (41)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (42)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (43)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (44)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (45)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (46)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (47)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (48)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (49)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (50)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (51)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (52)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (53)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (54)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (55)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (56)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (57)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (58)Chua Bo De_Chua lien Tri_Xuan Canh Ty (59)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn