Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thầy Trụ Trì Thích Thông Hiếu cùng quý Phật tử Chùa Huệ Quang viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy 1-2-2020) tại Tu Viện Quảng Đức.

01/02/202017:41(Xem: 2088)
Thầy Trụ Trì Thích Thông Hiếu cùng quý Phật tử Chùa Huệ Quang viếng thăm và lễ Phật đầu xuân Canh Tý 2020 (Thứ Bảy 1-2-2020) tại Tu Viện Quảng Đức.
Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (1)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (2)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (3)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (4)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (5)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (6)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (7)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (8)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (9)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (10)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (11)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (12)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (13)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (14)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (15)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (16)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (17)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (18)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (19)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (20)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (21)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (22)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (23)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (24)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (25)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (26)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (27)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (28)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (29)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (30)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (31)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (32)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (33)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (34)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (35)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (36)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (37)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (38)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (39)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (40)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (41)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (42)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (43)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (44)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (45)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (46)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (47)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (48)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (49)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (50)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (51)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (52)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (53)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (54)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (55)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (56)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (57)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (58)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (59)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (60)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (61)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (62)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (63)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (64)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (65)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (66)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (68)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (70)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (73)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (74)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (75)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (77)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (78)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (79)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (80)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (81)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (82)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (83)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (84)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (85)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (86)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (87)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (88)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (89)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (90)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (91)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (92)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (93)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (94)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (95)Chua Hue Quang_Xuan Canh Ty (96)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn