Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ni Sư Giới Hương, Bậc Thầy Đích Thực

21/12/201910:28(Xem: 3298)
Ni Sư Giới Hương, Bậc Thầy Đích Thực

NI SƯ TIẾN SĨ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG

- BẬC THẦY ĐÍCH THỰC -

 

Nguyên Hà/Senior Editor My-Viet Magazine.


bai -ns gioi huong (1)
Ký giả Nguyên Hà

Là một người tham cầu nghiên cứu kinh điển cùng những tư tưởng cao sâu nhiệm mầu của Đấng Đại Giác, tôi biết đến danh tiếng của Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương qua nhiều bộ sách tu thư giá trị do Ni Sư biên soạn. Rồi qua nhiều cơ hội phục vụ công quả cùng với nhiều anh chị em khác, tôi được giao phó cho một vài  công việc nho nhỏ để tiếp tay cho chùa Hương Sen. Do vậy tôi mới được biết đến Ni Sư Giới Hương là một bậc Thày đích thực với những cá tánh dũng cảm, trung thực, kiên trì với một trí tuệ thông minh sáng tạo ưu việt, một tâm hồn từ bi nhân hậu, dạt dào tình cảm kính Phật thương người và yêu chuộng thơ văn, sáng tạo.

 Có lẽ, một phần nào những tinh túy ưu việt tiềm ẩn trong tinh thần mẫn tuệ của Ni Sư là do được là một đệ tử thân cận nhất của Sư Bà Hải Triều Âm, một vị cao tăng danh tiếng, được kết hợp lại và thể hiện tự nhiên trong suốt cuộc hành trình Ni Sư xuất gia tu học tử khi còn niên thiếu cho tới lúc trở thành Ni Sư trụ trì một ngôi chùa tọa lạc trên một vùng bán sa mạc hoang sơ thanh vắng nơi xứ lạ quê người.

Đọc trên trang nhà của chùa Hương Sen Perris-California, chúng ta đọc thấy phần

Tiểu Sử Của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương như sau:

 

Ni Sư Tiến Sĩ Giới Hương

Ni sư Tiến Sĩ TN Giới Hương (thế danh Sūnyatā Phạm), sinh năm 1963 tại Bình

Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Sư Bà Hải Triều Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp

Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật

học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015,

Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học

chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện

Phật Giáo Việt Nam, TpHCM.

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ nhiều tác phẩm Anh và Việt,

cũng như phát hành nhiều đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000,

sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 -

đến nay, sư đã khai sơn thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris,

tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

 

Tủ Sách Bảo Anh Lạc

 

1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions,

Bhikkhuni Gioi Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1 st print 2004, 2 nd reprint

2005 & Vietnam Buddhist University: 3 rd reprint.

2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại Thừa, Thích Nữ Giới

Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 &, NXB Tổng Hợp Tp

HCM, 2008 & 2010.

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc,

2005; và tái bản lần 2 năm 2006. Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn,

2008.

4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo

Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010.

5. Xá Lợi Của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ,

Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3,

NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc,

Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016

7. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh

Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

8. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách

Bảo Anh Lạc, 2008.

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá

Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và

lần thứ 4, 2016.

10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7:

Eastern Book Linkers, 2008.

11. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo

Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ,

NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 và 3: 2012-

2014.

13. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài

gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và

lần thứ 4, 2016.

14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Thích Nữ Giới

Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2,

2014 và lần thứ 3, 2016.

15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB

Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3,

2016.

16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách

Bảo Anh Lạc, năm 2014.

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ

Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014. Tái bản lần thứ 2 & 3: 2015 & 2016.

18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức:

Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.

19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples), Võ Văn

Tường & Từ Hiếu Cồn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB:

Hương Quê, 2016.

20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in

Vietnam), Võ Văn Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương

Nam, 2016.

21. Rebirth Views in the Śūraṅgama Sūtra, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fifth

Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.

22. Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva, Dr. Bhikkhunī Giới Hương,

Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018.

23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma

14 th   &  Ni Sư Thubten Chodren, chuyển Việt ngữ: Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới

Hương, NXB Prajna Upadesa Foundation, 2018.

24. Nét Bút Bên Song Cửa, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo

Anh Lạc, 2018.

25. Bản Tin Hương Sen (Anh-Việt): Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen

Newsletter: Spring, Buddha Birthday and Vu Lan, annual/ Mỗi Năm), Hương Sen

Press, USA, 2019.

26. Máy Nghe MP3 Hương Sen: Các Bài Giảng, Sách, Bài viết và Thơ Nhạc của

Thích Nữ Giới Hương (383/201 bài), Chùa Hương Sen, 2019.

27. DVD Giới Thiệu về Chùa Hương Sen, USA. Xuất bản: Thích Nữ Giới Hương

& Phú Tôn. 2019.

28. Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách-Good Sentences Nurture the Good

Manner (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương collected, Hương Sen Press,

USA. 2019.

29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music (Song ngữ

Anh-Việt), Nguyễn Hiền Đức. Chuyển Anh Ngữ: Thích Nữ Giới Hương,

NXB Hồng Đức. 2019.

30. Cách Chuẩn Bi Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo

(Preparing for Death and Helping the Dying – A Buddhist Perspective), Sangye

Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.

31. The Key Words in Vajracchedikā Sūtra, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen

Press, USA. 2019.

32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan

(Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.

33. Three Jewels and Five Precepts, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press,

USA. 2019.

34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ-Live Peacefully though Life is not as a

Dream (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.

35. Sarnath-The Cradle of Buddhism, Thích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press,

USA. 2019.

36. Hãy Nói Lời Yêu Thương-Words of Love and Understand (Song ngữ Anh-Việt),

Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019.

37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -The Ancient- Present Culture in

Pilgrim (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019

38.Cycle of Life, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019.

39.Nghệ Thuật Biết Sống-Art of Living (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới

Hương, NXB Hồng Đức. 2019

40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại – The Contributions of Buddhist

Nuns in Modern Times (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương,

Hương Sen Press, USA. 2019

41. Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương - Forty

Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni

Giới Hương (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Tiến & Thích

Nữ Viên Nhuận, Hương Sen Press, USA. 2019.

 

ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO

CHÙA HƯƠNG SEN

 

1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume

1, năm 2013.

2. Niềm Tin Tam Bảo, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng

Quang Huế, volume 2, năm 2013.

3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá

Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và

Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013.

4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác

An, volume 4, năm 2013.

5. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditation), Thơ: Thích Nữ Giới

Hương, Độc Tấu Dương Cầm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5,

năm 2013.

6. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6,

năm 2015.

 

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân, &

Khánh Hải, volume 7, năm 2015.

8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng,

volume 8, năm 2015.

9. Hương Sen Ca, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 9, năm

2018.

10. Về Chùa Vui Tu, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nguyên Hà & Nam Hưng,

volume 10, năm 2018.

11. Gọi Nắng Xuân Về, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 11,

năm 2019.

Qua nhiều dịp làm việc trực tiếp với Ni Sư Giới Hương, người viết cũng như nhiều anh chị em khác, từ Ủy Ban Xây Dựng và Kiến Thiết chùa Hương Sen, cho đến việc thực hiện những bản tinh sinh hoạt, những dịp tổ chức văn nghệ, gây quỹ, thực hiện các băng đọc kinh, sách, các cuộc tường trình hành hương, v.v... ai ai cũng nhận thấy Ni Sư Giới Hương là một người đa năng hoạt động, làm việc không nề hà khó khăn quản ngại, không bao giờ lãng phí kể cả tiền bạc lẫn thời gian. Ni Sư làm việc chăm chỉ và tích cực giống như e ngại sẽ không còn được làm việc nữa, đặc biệt nhất là những công việc sáng tạo kinh, sách, văn, thơ. Ni Sư viết sách, sáng tạo thơ văn miệt mài đêm lẫn ngày đến gần như quên hẳn bản thân với cả một tinh thần hy sinh vô ngã, hết lòng hiến dâng trí tuệ và thân trần cho Đạo pháp, cho chúng sanh, dù dưới nắng mưa hay giá lạnh.


bai -ns gioi huong (2)
Thày với trò cùng lao động chân tay

Đã biết bao lần chúng tôi vô tình chứng kiến Ni Sư lầm lũi với cái nón lá thô sơ trên đầu, đội mưa đội nắng dưới cái nóng cháy da hay từng cơn gió lạnh hắt hiu nơi vùng bán sa mạc để cùng với ni chúng trong chùa cuốc xới san bằng từng tấc đất hoang vu quanh chùa. Và nếu không lao động bằng chân bằng tay lam lũ như vậy, thì chúng tôi lại không nhìn thấy Ni Sư ở đâu đó trong ngôi chùa thô sơ nhò bé, và khi bước tới một căn phòng đơn sơ chật hẹp thì lại nhìn thấy Ni Sư đã chăm chú đối mặt trước bàn phím computer để hoàn tất những trang sách còn đang viết dang dở. Vì vậy, mà thời gian gần đây Ni Sư đã vinh dự nhận được bằng khen và tưởng lục của Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu.


bai -ns gioi huong (3)
Bằng Xác Lập Kỷ Lục ngày 15/12/2019

Ơ nơi Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương là cả một tấm gương trong sáng cao đẹp không những qua môi trường hiến dâng cho đạo pháp, mà còn là một gương sáng lưu lại cho đời, Ni Sư quả là một bậc Thầy đích thực, rất xứng đáng để cho tất cả phàm nhân chúng ta, dù trong cửa đạo hay ở đời thường, có thể coi đó như một khuôn mẫu mực thước đáng noi theo, rất xứng đáng với bốn câu thơ mộc mạc của người viết đề tặng Ni Sư  :

 

“Tuệ Đăng vằng vặc bốn phương,

Giới-Hương đại giác văn chương khắp miền,

Trí đạt đỉnh - Huệ đại ngàn

Thiên thông, Địa định,  Pháp đàn nở hoa.”

Đã có đôi ba lần trong giới truyền thông ở hải ngoại, với những người đã nhiều năm trong các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, chúng tôi mạo muội đề nghị thực hiện một cuốn phim hoặc chí ít là một cuốn sách mô tả về tiểu sử cùng cuộc hành trình mẫu mực tuy đầy gian nan nhưng rất thi vị của Ni Sư Tiến Sĩ Giới Hương. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được tôn ý của Ni Sư. Hy vọng vì những ích lợi chung cho đại chúng, đặc biệt là việc trợ giúp hướng dẫn giáo dục cho các thế hệ trẻ mai sau, Ni Sư sẽ ưu ái dành cho chúng tôi một sự đồng cảm qua lời đề nghị chân thành này.

Mong lắm vậy thay!

Nguyên Hà/Senior Editor My-Viet Magazine.

 

                                                       

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 515)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1289)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1205)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2198)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1335)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1265)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567